Tag Archive for: ifi óra

Hogyan vezet minket Isten?

TeSó – 2006/3 negyedév

Nyitókérdés: Mit gondoltok Isten vezetéséről? Hogyan szokott vezetni benneteket az Úr?

Tanítás

1) Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.

Ézs. 48,17: Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Róm. 8,14: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten vezetése a pusztában: 2Móz. 13,21. Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.

2) Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?

Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába? Zsolt.23 – felolvasni

Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? – biztonságot. Isten előtt van jövőnk… – nem kell aggódnunk miatta

3) Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?

Vezetés komoly kérdés: Isten szeretné, ha az Ő akarata valósulna meg életedben: “legyen meg a te akaratod…” Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbször nehéz megérteni megismerni. KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG! Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak.  Pl.: Mózes életében (puszta) Vagy Jónás életében (Tarsusi út) Ezek a kerülőutak gyakran hasznosak is életünkben.

Isteni vezetésben rutinra kell szert tenni: Jn.10.27 – juhokról és nem bárányokról van szó (hitbeli felnőttség jele: hallják a hangomat)

Kétféle vezetés:-észrevétlen vezetés, – konkrét vezetés (útmutató vezetés)

  1. Észrevétlen vezetés

A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk (Csel.17.28)Isten akkor lép közbe, amikor

– útelágazáshoz érünk (új irányba indít) DÖNTÉSHELYZETBEN

– ha eltértünk az Ő útjáról

Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

Pl: Ruth életében. Nem látunk semmi természetfelettit a könyvben. Rut.1.6. – Ruth elhatározása: rábízza magát Naomira. Betlehemben sem lázad a szegénység ellen. Rut.2.3. – “Történetesen”: mintha véletlen lenne, hogy épp Boáz földjére téved. Senki nem mondta neki – Ez az észrevétlen vezetés. Érdekes, pedig így találja meg férjét. Nem volt sem jel, sem álom… Vagy pl.: Eszter – a könyvben még Isten neve sem szerepel

  1. Útmutató vezetés

Isten használ természetfeletti dolgokat, amik helyes irányba vezetik életünket. (konkrét kijelentések)

  1. a) Biblia – konkrét vezetés, de a Bibliát nem szabad varázskönyvnek tekinteni (pl: vezetés keresés felnyitogatással). A Biblia alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Pl.: a misszióparancs, ami minden tanítvány küldetése. De tud szólni általa személyes vezetésben (saját példák: az elhívás…). Tudtok-e példát, mikor Isten Biblián keresztül vezetett?
  2. b) Ima – Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson! Volt-e olyan vezetésetek, amikor imádságban vezetett?
  3. c) megújult gondolkodás – Róm.12.1-2: ez az Istenismeretből fakad. Tapasztalatok, bibliaismeret… (de vigyázni kell a tapasztalatokkal, nehogy a hagyományokban bízzunk, hanem az Élő Istenben) BÖLCSESSÉG (Példabeszédek beszél sokat a bölcsességről)
  4. d) testvérek tanácsa – Isten józanságra int, gyakran hallani: “Isten azt mondta nekem”, jó ha ilyenkor kikérünk egy megbízható testvér tanácsát. Isten ezen keresztül is vezet. Péld.12.15. Volt-e olyan, mikor Isten testvéreket használt fel a vezetésben?
  5. e) körülmények – Akadályozó körülmények. Pl: komikus jelenet Bálámmal, a szamárra és az angyallal. 4.Móz.22.22-35. Bálám a kedvezőtlen körülmények ellenére akar haladni a saját feje után. Még az sem gondolkodtatja el, hogy a szamara megszólal. Hós.2.8. – Isten elrekeszti azt az utat, amin nem jó járni

Segítő körülmények: „ajtó nyitások”. De a körülmények önmagukban még nem jelentik azt, hogy az az Isten akarata lenne. Pl.: Jónás (Jón.1.3) épp talált hajót, volt is pénze, fel is vették. Épp Jónás könyve a jó példa arra, hogy Istennek milyen sok eszköze van a vezetéshez: szólt, rendelt vihart, rendelt cethalat,rendelt bokrot, rendelt férget. 2.Kor.2.12-13 – a körülmények ellenére cselekedett Pál. Isten vezetett-e titeket körülmények által?

  1. f) A belső békesség, vagy kényszerítés: 2.Kor.2.12-13. Csel.20.22-23 Pál minden más körülmény, vezetés ellenére a belső kényszerre figyel! Gyakran perdöntőbb a körülményeknél. Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, s onnan tudja a hívő, hogy mi az Ő akarata. (Lélek hangja gyakran így mutatkozik meg.). Volt ilyen a ti életetekben?
  2. g) Természetfeletti vezetés: prófécia, álmok, jelek. Vannak ilyenek, erről beszél a Biblia. De nem elsősorban ezeket kell keresni. Prófécia: Csel.21.11 – Agabosz; Csel.10.19-20 – Péter látomása; Mt.1.20 – József álma. Karizmatikusoknál gyakran túlfűtött hangulatban szólnak a próféciák, látások…Meg kell őket vizsgálni! 1.Thessz.5.21.

Sokan tesznek ki gyapjút döntésük előtt, mint Gedeon tette. Ez gyakran a hitetlenség jele, mint Gedeonnál. Gyakran várunk természetfeletti vezetésre, Isten ad is ilyeneket, de ha másként is tud üzenni, akkor azon keresztül szól.

Csel.16.6-10. – Isten konkrét beleavatkozása Pálék életébe. Rossz irányba akartak menni. Volt-e már életetekben ilyen vezetés?

  1. A vezetés megértése

Sohasem egy impulzus alapján lépj, vagy dönts! Veszélyes. Alapelv: 2.Kor.13.1.

8 féle vezetésről beszéltünk, ebből legalább 2-3 meglegyen! Van-e valamilyen kérdés előttetek, amiben Isten vezetésére vártok? Beszélgessetek róla! Segített-e ez a tanulmány abban, hogy megértsétek Isten vezetését?