Jeligénk: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahova küldelek…” (Jeremiás 1, 6b)

Mit takar a „KRISZ”?

A KRISZ (Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet) 2002. Február 14-én alakult meg. Ez a szervezet olyan emberek közössége, akik szeretik az ifjúságot és azt szeretnék, hogy a fiatalok megismerjék Istent, az Ő üdvözítő kegyelmét. És ezért persze tesznek is; ki-ki a maga lehetőségei szerint tettekben, anyagiakban, imádkozásban, ificsoport vezetésben. A KRISZ tehát a fiatalok közötti missziói munkát, annak szervezését, vezetését tűzte ki céljául.

Története egyszerű, viszont megalakulására inkább a kegyelem szó a megfelelő. Egy jó néhány fiatal és „már kevésbé” fiatalember, akik a Kárpátaljai Református Egyházkerületben ifjúsági munkával foglalkoztak, összefogtak abból a célból, hogy egységesebben, szervezettebben folyhasson az ifjúsági munka. Összefogásuk eredményeképp pedig megszületett a KRISZ.

Mit akar a KRISZ?

Fő céljaink:

  • Fiatalok elérése és számukra az Evangélium átadása.
  • Hívő fiatalok hitbeli nevelése, szolgálatba segítése.
  • Krisztus képviselése a világban a fiatalok között.
  • Gyülekezetek, ificsoportok segítése az ifi munkában, és a gyülekezetbe való aktív beépülésben.

Hogyan csináljuk?

A profilunk főként alkalmak, rendezvények szervezésében van.

Rendezvényeink: IDE kattintva

TeSó

A KRISZ hivatalos lapja. Legalább olyan idős, mint a szervezet. Régen havonta, jelenleg negyedévente jelent meg (néhány régebbi TeSó lap megtekinthető IDE kattintva).

A 2013-as esztendőben a TeSó internetes blog formájába alakult át, s ebben él  tovább. A megtekintéshez kattints IDE!

KRISZ énekeskönyv és a KRISZ+

Az énekeskönyvünk már a harmadik generációját éli. Az első énekeskönyv 2003-ban lett kiadva „Hozzád szál az énekünk” címmel, ami spirálos kötésben volt és 192 éneket tartalmazott.

A második énekeskönyv kiadását a szükség indokolta, ugyanis az első elfogyott és elkopott. 2005-ben meg is jelent a második énekeskönyv szintén „Hozzád száll az énekem” címmel, de már 58 énekkel bővebben és ragasztott kötésben.

Mivel a KRISZ énekeskönyve egyre népszerűbb lett és egyre szélesebb körben használják, a megnövekedett igény miatt szükségesnek láttuk a harmadik generáció megjelenését. Ez 2009 tavaszán jelent meg KRISZ+ néven, bővített kiadással, immáron több mint 300 énekkel ragasztott kötésben. Akkordok és dallamok ebbe a kiadásba nem kerültek, hogy spóroljunk a hellyel és a lapokkal, csak az újonnan bekerült énekek lettek felakkordozva.

2013-ban a KRISZ énekeskönyv harmadik változatát 1500 példányban újranyomtattuk a nagy kereslet miatt.

Imafüzet

Egy kis brosúra, amit az év elején adunk ki, hogy ezzel egy –az éves témánkra hangoló-imahéttel kezdődjön az évünk. Persze bármikor elővehető, hiszen értékes dolgokat rejt. Egy hétre való áhítatot, imádságokat és imatémákat tartalmaz.

 

ALAPELVEINK (melyek meghatározzák az életünket, a szervezet munkáját, és amelyek elfogadása a tagság feltétele):

• Döntés Jézus Krisztus mellett. Személyes hit – nyilvános bizonyságtétel és életirányzat.

• Szoros odatartozás a helyi gyülekezethez. Aktív szolgálat az életben, a KRISZ munkájában és az egyházban.

• Küldetéstudat a világ felé. Missziói, diakóniai és szociális szolgálat Krisztusért a hétköznapokban.

• Kapcsolattartás Jézus Krisztus népével.

• Szorgalmazni az élő közösségek kapcsolatát egymással Jézus Krisztusban.

 

Alapszervezetek

Jelenleg 6 alapszervezet működik aktívan:

A Tóháti KRISZ Alapszervezet, amely 16 gyülekezet fiataljait foglalja magába. Ők rendezik a Szikra hétvégét, a Tóháti sítúrát, a Keresztyén bált, és sok más jó dolgot. Elnöke Baranyi András és Orosz Zsolt lp.

A Borzsa-Tisza-Menti KRISZ alapszervezet (BOTIKA), amely 8 gyülekezet fiataljait foglalja magába. Elnöke Fedorszki Ádám.

Tisza-Borzsa-Közi KRISZ alapszervezet (TiBoRKA), amely 8 gyülekezet fiataljait foglalja magába. Ők rendezik a Maradj Talpon hétvégét. Elnöke Sütő Norbert.

Mérce KRISZ Alapszervezet, amely 7 gyülekezet fiataljait foglalja magába. Ők rendezik többek között a Fel a fejjel hétvégét. Elnöke Végh Tímea.

A Bereg KRISZ Alapszervezet, amely 11 gyülekezet fiataljait foglalja magába. Elnöke Balázs Antal lp.

Az Effáta KRISZ Alapszervezet, amelyhez Ung – megye fiataljait képviseli. Elnöke Úr Nikolett.

Munkatársaink:

Sipos József, elnök

Sipos József vagyok. 1980-ban születtem Salánkon. A Nagydobonyi Református Líceumban végeztem középiskolai tanulmányaimat, ahová azért is érdemes volt járnom, mert itt ismertem meg feleségemet, Viktóriát. 2000-ben összeházasodtunk (az 19,5 év J ). 2004-ben befejeztem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. közben szaporodott a család, lett 4 gyermekünk (mindegyik egy gyönyörű lány J!): Eszter, Rebeka, Teodóra és Viktória. 2004 óta Tiszaújlakon, 2006 óta Tiszakeresztúrban is gyülekezeti lelkész vagyok.
A KRISZ az életem része, mióta 2002-ben megalakult. Voltam választmányi tag, TeSó újság szerkesztő, alelnök s most elnök. Kérem az Istent, adjon bölcsességet, hogy kormányozni tudjam azt a hajót, aminek úti célja a mennyország felé vezet, legénysége egy SZUPER CSAPAT, az utasok pedig egy fantasztikus KÖZÖSSÉG.

 

 

Pataki Gábor, alelnök

Pataki Gábor vagyok, jelmondatom: Mire vágyunk? Békesség, megelégedettség, boldogság. Nekem békességem van, mert tudom, hogy egyszer megelégedett és boldog leszek. Ahogy a fenti gondolat is jelzi: még úton vagyok. Sok dologért hálát érzek: gyülekezetemért, családomért, munkámért, barátaimért, szolgálataimért, és még egy nagyon fontos dologért az életemben – a KRISZ-ért. Mezőkaszonyban élek, a Rákóczi Főiskolán dolgozok, sok feladat mellett a küldetésemet az ifjúsági munkában találtam meg. A KRISZ jelenti számomra a kibontakozási területet, a közösségemet, a szolgálatomat. Hiszem, hogy egy csapatban szolgálva, Isten gondviselését és a Lélek munkáját megélve áldássá lehetünk a kárpátaljai magyar fiatalság hitbeli megmaradásában, hogy a jövő egyházát a szülőföldünkön, magyarként, Krisztus követőjeként képzeljük el.

 

 

Kiss Bertalan, főtitkár

Kiss Bertalan vagyok, 1986-ban születtem Asztélyban. Végzettségem szerint kertészmérnök vagyok. A KRISZ főállású munkatársa, projektmenedzsere és mindeneseként dolgozom 2008 óta, és 2004-től foglalkozom ifjúsági munkával. Jelenleg Beregszászban élek a családommal: a feleségem Erika, a két gyermekem, Bence és Dorottya.

 

 

 

Illés Viktória/ irodavezető, projektmenedzser, alapszervezeti elnök (Beregi alapszervezet)
2000-ben születtem Beregdédában. Gyülekezet ifijében ismertem meg Istent, ahol később ifjúsági munkásként szolgáltam. 2020 februárjától dolgozom a KRISZben, és ez év augusztusától a KRISZ beregi Alapszervezetének az elnöke vagyok

 

 

 

 

Nagy Alexandra, TiBorKA (Tisza-Borzsa-Közi Alapszervezet) elnöke
Nagy Alexandrának hívnak, 1994-ben születtem Feketeardóban, ahol jelenleg is élek. 4 éve tanárként dolgozom a helyi középiskolában, nyelvtanfolyamokat vezetek, emellett másoddiplomásként az Ungvári Nemzeti Egyetem diákja vagyok. Gyülekezetemben gyermek és ifjúsági munkával foglalkozom. Szeretek utazni, nevetni, új embereket megismerni, az Isten szeretetét hirdetni a világban, amellyel megajándékozott Krisztus által.

 

 

 

 

Úr Nikoletta, alapszervezeti elnök (Effáta Alapszervezet)
Úr Nikoletta vagyok. 1996-ban születtem Kisdobronyban. A Nagydobronyi Református Líceum elvégzése után a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 2017-ben végeztem katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon. Ugyanebben az évben felvételiztem az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógusi szakára. Jelenleg hitoktatóként és ifjúsági munkásként szolgálok a Kisdobronyi és Tiszaágteleki Gyülekezetekben. A KRISZ-szel, bár voltak előzőleges élményeim KRISZ-es táborok és alkalmak kapcsán, igazán az Effáta KRISZ alapszervezet megalakulásának köszönhetően kerültem kapcsolatba.

 

 

 

Danku Erzsébet Tóháti KRSZ Alapszervezet elnöke
1999. október 9-én születtem, és Bótrágyon élek. 2017 óta vagyok KRISZ, Tóhati alapszervezeti tag és ifi munkás Bótrágyon.
Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 3. éves hallgatója vagyok matematika szakon és mellette oktatok a Bótrágyi Általános Iskolába matematikát és informatikát!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orosz Zsolt, alapszervezeti elnök (Tóháti Alapszervezet)

 

 

 

Sütő Alexandra választmányi tag

1998-ban születtem Visken, ahol jelenleg is élek. Szakmámat tekintve gyógyszerész vagyok, melyet 2017 óta odaadó és kitartó  munkával végzek nap mint nap. Az Isten emellett új feladatokat is bìzott rám, ugyanis 2018-tól a viski református gyülekezet ifivezetője, 2020 óta pedig a KRISZ és a TiBorKa tagja lettem  .  Ahogyan az élet különböző területein , ùgy ebben a szolgálatban is igyekszem legjobb tudásom  szerint tevékenykedni,  és az Istentől kapott képességeimet az Ő dicsőségére használni.

 

 

 

Biró Benjámin, választmányi tag
1990-ben születtem. Fertősalmáson élek. Végzettségem szerint matematikatanár vagyok. A gyülekezetemben presbiterként szolgálok.

 

 

 

 

 

Sidó Evelin választmányi tag

  1. október 6-án születtem Kisdobronyban. 2017-ben a gyülekezetem lelkészének ajánlásával elvégeztem egy GYET-es tanfolyamot. Kezdetben gyerekek között szolgáltam vasárnapi iskolákban, táborokban, gyemekheteken vettem részt. Majd 2018-ban megalapítottuk az Effáta KRISZ Alapszervezetet, aminek jelenleg is a tagja vagyok.

 

Sütő Norbert, választmái tag
1993-ban születtem. Jelenleg Feketepatakon élek. Végzettségem szerint villamos mérnök vagyok. Energetikai mérnökként dolgozom a Nagyszőlősi járási villamos szolgáltató
nál. Ifjúsági munkásként szolgálok a gyülekezetemben.

 

 

 

Keresztyén Gabriella, választmányi tag
1991. szeptember 30-án születtem Jánosiban. Végzettségem szerint tanító vagyok, jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében dolgozom tanárként. A gyülekezetemben ifjúsági munkával foglakozom. A KRISZ választmányi tagjai közé február 17-én választottak be.

 

 

 

 

 

Csákány András, választmányi tag
1999. szeptember 8-án születtem Csongoron. Érettségi bizonyítványt a Nagyberegi Református Líceumban szereztem 2017-ben, majd sikeresen felvételiztem az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karára. Ettől az évtől kezdve vagyok tagja a KRISZ-nek is. Mióta Ungváron tanulok, aktívan részt veszek az egyetemi gyülekezet életében. Célom, hogy az egyetem elvégzése után jó orvos váljék belőlem, s most fiatal és remegő lábakkal indulok el a tanulmányok és a szolgálat útján tudva, hogy Isten megtartó karjába kapaszkodva lesz erőm elvégezni mindazt, amit rám bízott.

 

 

 

 

Hajdu Editke, választmányi tag

 

 

 

 

Dankó Csaba , választmányi tag.

Beregszászban születtem 1998. november 3-án.

Konfirmandus éveimben nagy hatással voltak rám a táborok, hétvégék, s aztán be is csatlakoztam a szolgálatba.

2018-ban lettem a beregszászi ifi vezetője, amit 2020-ig vittem. Szívügyem az, hogy ma is segítsek és szolgáljak a különböző alkalmakon. Tehát a szolgálati területem az ifjúság, s azon belül a sepregetést is örömnek tartom.

 

 

 

 

 

Irodánk, ahol megtalálhatsz minket:

A KRISZpont (Beregszász, Széchenyi út 48.1)

A KRISZ központja, mondhatjuk „innen indul ki minden”. A KRISZpontban található a szervezet irodája és teljes archívuma, adatbázisa. Sok rendezvénynek a KRISZpont ad otthont. Kétszintes épület. Felül lakószobák, fürdőszobák és konferenciaterem van. Alul iroda, konyha, illemhelyiség, egy nagyobb terem és egyházkerületünk tanügyi bizottságának módszertani központja található. A KRISZ pontban lakik  néhány diáklány is, akik Beregszászban tanulnak. Gyakran ad otthont külföldi vendégeknek, akik Kárpátalján járnak. A KRISZpontról további képek itt.

Anyagi bázisunk:

A KRISZ non profit szervezet. Sokszor megtapasztaltuk, hogy szó szerint kegyelemből élünk. Bevételi forrásaink pályázatokból, adományokból és tagságunk támogatásából áll.

Támogatni lehet ügyünket anyagilag a UA 62 3223130 0000 260020 00016981 (SWIFT code: EXBSUAUXXXX, KRISZ kód: 26212194 ,UKR-Eximbank,-MFO -322313) számlaszámon, vagy személyesen a KRISZ pontban.
Fogadónapok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek (09:00-12:00)

Our motto is:
But the Lord said to me, “Do not say, ‘I am too young.’ You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. (Jer. 1:6)

What does KRISZ represent?:

KRISZ (Reformed Youth Organisation of Transcarpatia), established on the 14-th of February in 2002. This organisation is a community of people, who are glad to work with youth and want them to know about their God and about His saving grace. They are also ready to put these objections into action, everybody, according to their possibility serves the Lord, in their prayers, finances or managing youth groups. So the main task of KRISZ is the missionary service among young people.

Its history is quite simple but we are sure, that the establisment of KRISZ is a the sign of God’s Grace towards us His children. Some young men “and not too young men” working with youngsters in the Transcarpathian Reformed Church District united with one mutual aim, to make the service among the younger generation more accurate and organized. KRISZ is the result of their efforts.

What does KRISZ want:

Our main goals:

  • We try to get to them through the Word of God.
  • We help young believers strengthen their faith and give the possibility to serve.
  • To live a life that proves the presence of God among youngsters.
  • To support our church and youth groups in their service, and prepare young children to become a part of the congregation.

Church service:
Youth worker

How do we do this:
Our work is mostly based on organizing different events, they are:

– TeSo (Brother)

This is the official printed  paper. It’s as old as the organization. Some years earlier it was released monthly, but now only in every third month. In the year of 2013 it appeared in the form of an internet blog and is still kept in this way.

– The song book of KRISZ and KRISZ +

Our song book went through some changes and reprinted three times. The first book was released in 2003 under the title: “Lord I lift Your name on high”, the pages were connected with a spiral, including 192 songs.

The reason we have printed the book for the second time was because of the poor state of the previous ones, they have been worn-out. It appeared in 2005 under the same title “Lord I lift Your name on high” with 58 additional song and a form more similar to a book.

This song book becoming more popular and used in wider circles we decided to make-up a new one, so this was the third reprinting of it. This happened in the spring of 2009 under the title KRISZ+ as an extended version with more than 300 songs. Unlike the previous released ones it did not contain melodies and chords to the songs, in order to save place and sheets. Only the newer songs were marked with chords. Then in 2013 we printed 1500 more copies of  KRISZ+ because of the wide usage.

– Book of prayers:

This is a short brochure created at the beginning of the year to concentrate on out actual year’s topic with a week of prayers. Of course one can use it during the whole year, because it contains valuable information. It contains devotion, prayers for a whole week.

– The KRISZ band:

Has appeared together with the organization, and has released 3 CD-s. The leader of this band is Sándor Kovács, due to him, the band has even a recordnig studio.

Our basic principles (which pressupose our life, the work of our organization, and which are condition for acceptance of new members):

-The decision to follow Jesus Christ. Personal faith – public testimony and lifestyle

-Close connection to ones local congregation. Active service in  life, the work of KRISZ and the church.

-The acknowledgement of ones mission towards the world. Missionary and diaconate service in the name of Christ in everyday life.

-Relationship with other children of God.

-To encourage the relationship of living communities in Jesus Christ.

 

District organizations:

Currently there are 6 active district organization:

The KRISZ district organization, Tóhát”, which involves the young people of 13 congregations. They organize the Christian youngster weekend “Szikra”, the Tóhát ski tour, the Christian mask ball and a lot of other good things. The president is András Baranyi and Zsolt Orosz.

The Borzsa Tisza Menti „BoTiKa” KRISZ district organization involving the youngsters of 8 congregations. They are responsible for the the Újraélesztés Christian weekend in the Bereg and Ung counties. Their president is Ádám Fedorszki.

The third district organization is called the Tisza-Borzsa-Közi „TiBoRKA” KRISZ district organization, made-up of the young people of 8 congregations. They organize the „Maradj talpon” Christian weekedng. The president of TiBoRKA is Norbert Sütő.

The fourth district organization is called the „Mérce” KRISZ district organization, they organize the „Fel a fejjel” Christian weekend, with the president Tímea Végh.

The fifth is the „Bereg” KRISZ district organization, with the president Tóni Balázs.
And the last but not the least is the „Effáta” KRISZ district organization, with the president Nikolett Úr.

KRISZ point:

The office, where you can find us is called the „KRISZ point” located in (Beregszász, Széchenyi út 48.1)8011732.

The centre of KRISZ, we can easily say, that it’s the starting point of everything where the office, the archives and the database of the organisation can be found. The KRISZ point gives home to a big number of our organisations. It’s a two stored building. On the first floor there are living rooms, bathrooms and a conference hall. On the ground floor there is the office, a kitchen, WC, a bigger hall and the headquarters of issues of educational affairs of our district’s church. KRISZ point also serves as a dorm for girls, who study in Beregszász. It hosts our visitors from foreign countries, who come to visit us.

Our financial base:

KRISZ is a non profit organisation. We have expirienced several times that we live from God’s grace, understood in the direct meaning of the word. The sources of our income are different competitions, donations and the support of our members.

You can support our work financially on the UA 62 3223130 0000 260020 00016981 (SWIFT code: EXBSUAUXXXX, KRISZ code: 26212194 ,UKR-Eximbank,-MFO -322313) account number, or personally in the KRISZ point. We are open on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday between 9:00-12:00 a.m.

.