Jeligénk: „Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj oda, ahova küldelek…” (Jeremiás 1, 6b)

  A KRISZ (Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet) 2002. Február 14-én alakult meg.  Olyan emberek közössége, akik szeretik az ifjúságot és azt szeretnék, hogy a fiatalok megismerjék Istent, az Ő üdvözítő kegyelmét.

És ezért persze tesznek is; ki-ki a maga lehetőségei szerint tettekben, szolgálatban, anyagiakban, imádkozásban stb. A KRISZ tehát a fiatalok közötti missziói munkát, annak szervezését, vezetését tűzte ki céljául.

Történetünk egyszerű:. Egy jó néhány fiatal és „már kevésbé” fiatalember, akik a Kárpátaljai Református Egyházkerületben ifjúsági munkával foglalkoztak, leklészek és ificsoport vezetők, összefogtak abból a célból, hogy egységesebben, szervezettebben folyhasson az ifjúsági munka. Összefogásuk eredményeképp pedig megszületett a KRISZ.

ALAPELVEINK (melyek meghatározzák az életünket, a szervezet munkáját, és amelyek elfogadása a tagság feltétele):

• Döntés Jézus Krisztus mellett. Személyes hit – nyilvános bizonyságtétel és életirányzat.

• Szoros odatartozás a helyi gyülekezethez. Aktív szolgálat az életben, a KRISZ munkájában és az egyházban.

• Küldetéstudat a világ felé. Missziói, diakóniai és szociális szolgálat Krisztusért a hétköznapokban.

• Kapcsolattartás Jézus Krisztus népével.

• Szorgalmazni az élő közösségek kapcsolatát egymással Jézus Krisztusban.

Fő céljaink:

  • Az Isten Evangéliumának hírdetése a fiatalok között
  • Megtért fiatalok lelki fejlődésének az elősegítése, közösségbe, szolgálatba segítése.
  • Krisztus képviselése a világban a fiatalok között.
  • Gyülekezetek, ificsoportok segítése az ifi munkában, és a gyülekezetbe való aktív beépülésben.

Hogyan csináljuk?

Fő profilunk alkalmak, rendezvények szervezése. Ezen felül segédanyagok készítése ificsoportok, gyülekezetek részére, háttérmunka, kapcsolattartás stb. eszközökkel és tevekénységekkel kívánjuk elvinni Isten evangéliumát fiataljainknak.

Rendezvényeink: IDE kattintva

TeSó

A KRISZ hivatalos lapja volt 2003-2013 között. Negyedévente jelen tmeg, összesen 45 példányszámot élt meg (néhány régebbi TeSó lap megtekinthető IDE kattintva).

A 2013-as esztendőben a TeSó internetes blog formájába alakult át, s ebben él  tovább a mai napig. A megtekintéshez kattints IDE!

KRISZ énekeskönyv és a KRISZ+

Az énekeskönyvünk már a harmadik generációját éli. Az első énekeskönyv 2003-ban lett kiadva. A második énekeskönyv kiadását a szükség indokolta, ugyanis az első elfogyott és elkopott. 2005-ben meg is jelent a második énekeskönyv. 2013-ban a KRISZ énekeskönyv harmadik változatát KRISZ+ néven adtuk ki bővített kiadásban.

Imafüzet

Egy kis áhitatos füzet, amit az év elején adunk ki, hogy ezzel egy –az éves témánkra hangoló-imahéttel kezdődjön az évünk. Persze bármikor elővehető, hiszen értékes dolgokat rejt. Egy hétre való áhítatot, imádságokat és imatémákat tartalmaz. IDE kattintva letölthetőek!

Konfirmandus táborok segédanyaga

2013 óta a KRISZ felvállalta azt a feladatot, hogy a Kárpátaljai Református Egyház gyülekezeteinek a nyári konfirmandus táborok anyagagát minden éven kidolgozza a legapróbb részletekig. IDE kattintva megtekinthetőek!

 

Munkatársaink:

Barta Attila, a KRISZ elnöke.

1990. július 27-én születtem Szernyén.
2007 – től kerültem bele a KRISZ vérkeringésébe, először a Tóháti, majd a Mérce Alapszervezethez tartozva. Utóbbinak elnöke is lehettem egy ciklusban.
2014-ben kötöttem házasságot Kiss Anettel. Két gyermekünk született: Emília és Dániel.
2015-től a Fornosi Református Gyülekezet lelkésze vagyok.
2016-ban fejeztem be tanulmányaimat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, lelkész szakon.
Mivel épp egy KRISZ által szervezett hétvégén ismerhettem meg Krisztust és fogadhattam el Megváltómnak, felelősséget érzek a KRISZ jövője iránt. Hatalmas kihívás e közösség vezetőjének lenni, de tudom, nem vagyok egyedül. Isten az, aki elhívott erre a szolgálatra. Tőle kapok erőt, bölcsességet és olyan benne hívő fiatalokat, akikkel együtt építjük Isten országát a kárpátaljai fiatalok között.

Pataki Gábor, alelnök

Pataki Gábor vagyok, főiskolai tanár, a KRISZ alelnöke vagyok, de már “ősidők” óta szolgálok a kaszonyi ifiben, részese vagyok a Tóháti KRISZ Alapszervezet munkájának. A KRISZ mindig is a szolgálati területem és a szívügyem volt. Az Isten nagyon sok áldást adott ebben a közösségben, s a feladatom, hogy ezt továbbadjam, tudván azt, hogy ” nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róm 9,16).

Kiss Bertalan, főtitkár

Kiss Bertalan vagyok, 1986-ban születtem. Végzettségem szerint kertészmérnök vagyok. A KRISZ főállású munkatársa, projektmenedzsere és mindeneseként dolgozom 2008 óta, és 2004-től foglalkozom ifjúsági munkával. Jelenleg Beregszászban élek a családommal: a feleségem Erika, a két gyermekem, Bence és Dorottya.

Illés Viktória/ irodavezető, projektmenedzser, alapszervezeti elnök (Beregi alapszervezet)

2000-ben születtem Beregdédában. Gyülekezet ifijében ismertem meg Istent, ahol később ifjúsági munkásként szolgáltam. 2020 februárjától dolgozom a KRISZben, és ez év augusztusától a KRISZ beregi Alapszervezetének az elnöke vagyok

Deák Julianna,  a Mérce KRISZ Alapszervezet elnöke

2000-ben születtem Munkácson, de később kiköltöztünk Fornosra. A Nagyberegi Református Líceum után a Sárospataki Református Teológiának kihelyezett Katekéta szakán végeztem . A Fornosi gyülekezetben dolgozom hittanoktatóként 5 éve. Ezek mellett pedig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán vagyok negyedéves óvodapedagógia hallgató. 2017 óta vagyok KRISZ tag és azóta is aktívan részt veszek a szolgálatban!

Nagy Alexandra, TiBorKA (Tisza-Borzsa-Közi Alapszervezet) elnöke


Nagy Alexandrának hívnak, 1994-ben születtem Feketeardóban, ahol jelenleg is élek. 4 éve tanárként dolgozom a helyi középiskolában, nyelvtanfolyamokat vezetek, emellett másoddiplomásként az Ungvári Nemzeti Egyetem diákja vagyok. Gyülekezetemben gyermek és ifjúsági munkával foglalkozom. Szeretek utazni, nevetni, új embereket megismerni, az Isten szeretetét hirdetni a világban, amellyel megajándékozott Krisztus által.

Úr Nikoletta, alapszervezeti elnök (Effáta Alapszervezet)


Úr Nikoletta vagyok. 1996-ban születtem Kisdobronyban. A Nagydobronyi Református Líceum elvégzése után a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol 2017-ben végeztem katechéta-lelkipásztori munkatárs szakon. Ugyanebben az évben felvételiztem az Eszterházy Károly Egyetem óvodapedagógusi szakára. Jelenleg hitoktatóként és ifjúsági munkásként szolgálok a Kisdobronyi és Tiszaágteleki Gyülekezetekben. A KRISZ-szel, bár voltak előzőleges élményeim KRISZ-es táborok és alkalmak kapcsán, igazán az Effáta KRISZ alapszervezet megalakulásának köszönhetően kerültem kapcsolatba.

Balla Erzsébet, a Tóháti KRISZ Alapszervezet elnöke

Balla Erzsébet vagyok 1999-ben születtem Zápszonyban. A Tóháti Alapszervezet elnöke és Bótrágyi Református Egyház ifjúsági vezetője vagyok. A II. RFKMF 4. évfolyamos Matematika szakos hallgatója és a Bótrágyi Gimnázium matematika és informatika tanára vagyok. Jelenleg Bótrágyon élek a férjemmel Rolanddal.

Sipos József, etikai bizottság elnök

Sipos József vagyok. 1980-ban születtem Salánkon. A Nagydobonyi Református Líceumban végeztem középiskolai tanulmányaimat, ahová azért is érdemes volt járnom, mert itt ismertem meg feleségemet, Viktóriát. 2000-ben összeházasodtunk (az 19,5 év J ). 2004-ben befejeztem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. közben szaporodott a család, lett 4 gyermekünk (mindegyik egy gyönyörű lány J!): Eszter, Rebeka, Teodóra és Viktória. 2004 óta Tiszaújlakon, 2006 óta Tiszakeresztúrban is gyülekezeti lelkész vagyok. 2015-2022 között a KRISZ elnöke.
A KRISZ az életem része, mióta 2002-ben megalakult. Voltam választmányi tag, TeSó újság szerkesztő, alelnök s most elnök. Kérem az Istent, adjon bölcsességet, hogy kormányozni tudjam azt a hajót, aminek úti célja a mennyország felé vezet, legénysége egy SZUPER CSAPAT, az utasok pedig egy fantasztikus KÖZÖSSÉG.

Orosz Zsolt, vizsgálóbizottsági elnök

Sütő Alexandra választmányi tag

1998-ban születtem Visken, ahol jelenleg is élek. Szakmámat tekintve gyógyszerész vagyok, melyet 2017 óta odaadó és kitartó  munkával végzek nap mint nap. Az Isten emellett új feladatokat is bízott rám, ugyanis 2018-tól a viski református gyülekezet ifivezetője, 2020 óta pedig a KRISZ és a TiBorKa tagja lettem  .  Ahogyan az élet különböző területein , úgy ebben a szolgálatban is igyekszem legjobb tudásom  szerint tevékenykedni,  és az Istentől kapott képességeimet az Ő dicsőségére használni.

Biró Benjámin, választmányi tag


1990-ben születtem. Fertősalmáson élek. Végzettségem szerint matematikatanár vagyok. A gyülekezetemben presbiterként szolgálok.

Pataki Cintia választmányi tag

A Tóháti KRISZ Alapszervezet pénztárosa vagyok, illetve 2022-től a KRISZ választmányának tagja. Jelenleg matematika tanárként dolgozom Mezőkaszonyban, valamint folytatom tanulmányaimat gazdasági képzésen. Megtérésem óta szolgálok a helyi ifiben, illetve a tóháti alapszervezetben. A KRISZ-ben való szolgálatom alapját is ez az Ige vezette: “Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5,7)

Sütő Norbert, választmányi tag


1993-ban születtem. Jelenleg Feketepatakon élek. Végzettségem szerint villamos mérnök vagyok. Energetikai mérnökként dolgozom a Nagyszőlősi járási villamos szolgáltatónál. Ifjúsági munkásként szolgálok a gyülekezetemben.

Doktor Klára választmányi tag

2001. augusztus 28-án születtem, Beregrákoson élek. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 4. éves biológia szakos és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia 2. éves katekéta szakos hallgatója vagyok. Az első szolgálataimat a gyülekezetemben főként a gyermekek között végeztem – gyermekistentiszteletek, gyermekhetek, táborok alkalmával -, majd lassan az ifjúsági alkalmak szervezésébe is bekapcsolódtam. Most pedig választmányi tagként a KRISZ életébe kerültem, és hiszem, hogy ,,ahová Isten állított, ott kell világítanom”.

Orosz Gergely választmányi tag

2001 április 25-én születtem Guton. Miután megtértem, az ifjúsági munkásként szolgálatba álltam.
Jelenleg három ifit vezetünk együtt  párommal Guton, Janosiban és Ardóban.
Balogh Enikő választmányi tag
2003 szeptember 30-án születtem  Guton. Megtérésem  után szolgálatba is álltam, mára már három ifinek a vezetője vagyok a párommal Guton, Jánosiban és Ardóban.
Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola matematika és Kertészmérnök hallgatója vagyok.

Csákány András, választmányi tag

1999. szeptember 8-án születtem Csongoron. Érettségi bizonyítványt a Nagyberegi Református Líceumban szereztem 2017-ben, majd sikeresen felvételiztem az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karára. Ettől az évtől kezdve vagyok tagja a KRISZ-nek is. Mióta Ungváron tanulok, aktívan részt veszek az egyetemi gyülekezet életében. Célom, hogy az egyetem elvégzése után jó orvos váljék belőlem, s most fiatal és remegő lábakkal indulok el a tanulmányok és a szolgálat útján tudva, hogy Isten megtartó karjába kapaszkodva lesz erőm elvégezni mindazt, amit rám bízott.

Bodnár Miklósnak választmányi tag

1992-ben születtem Beregszászon. A Nagyberegi Református Líceum befejezését követően sikeres felvételt nyertem a Sárospataki Református Teológiai Akadémiára. 2017-ben fejeztem a teológiát. 2016 őszétől 3 gyülekezetben (Bátfa, Botfalva, Palló) szolgáltam segéd- és beosztott lelkészként.
2021. szeptemberétől a Nagygejőci Református Egyházközség lelkésze, november-től hivatalosan megválasztott lelkésze.

Szülek Máté választmányi tag
Jelenleg Bótrágyon élek a feleségemmel Flóraval. A beregszászi Zeneiskolában dolgozom főállásban trombita tanárként, és másodállásban a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat tanodájában tevékenykedem zenepedagógusként.
Már konfirmandus korom óta részt veszek a Krisz és tóhát rendezvényein, és igyekszem időmhöz mérten, minél több szolgálatban kivenni a részem a közösségek életéből.
Egyik fő szolgálatai tevékenységem közé tartozik dicsőítő együttesünk a Laudis Band vezetése, s emellett a Bótrágyi Református egyházközségben,  kántori szolgálatot látok el.
Petreczky Kristóf választmányi tag
Harmadik éve folytatom a tanulmányaimat Budapesten, programtervező informatikusként. Beregrákosról származom és életvitelszerűen ott is élek amennyiben nem személyesen kell eleget tennem egyetemi kötelezettségeimnek. Szeretem a rántottát és azt ha jó emberekkel dolgozhatok. Igyekszem Isten gyermeke lenni ebben a világban, de azt hogy ez mennyire sikerül kérlek még ne kérdezzétek meg, ráér pár év múlva amikor minden bizonnyal jobb leszek benne 🙂

 

Irodánknk:

A KRISZpont (Beregszász, Széchenyi út 48.1)

A KRISZ központja, mondhatjuk „innen indul ki minden”. A KRISZpontban található a szervezet irodája és teljes archívuma, adatbázisa. Sok rendezvénynek a KRISZpont ad otthont. Kétszintes épület. Felül lakószobák, fürdőszobák és konferenciaterem van. Alul iroda, konyha, illemhelyiség, egy nagyobb terem és egyházkerületünk tanügyi bizottságának módszertani központja található. A KRISZ pontban lakik  néhány diáklány is, akik Beregszászban tanulnak. Gyakran ad otthont külföldi vendégeknek, akik Kárpátalján járnak.

Támogatás:

A KRISZ non profit szervezet. Sokszor megtapasztaltuk, hogy szó szerint kegyelemből élünk. Bevételi forrásaink pályázatokból, adományokból és tagságunk támogatásából áll.

Támogatni lehet ügyünket anyagilag a UA 62 3223130 0000 260020 00016981 (SWIFT code: EXBSUAUXXXX, KRISZ kód: 26212194 ,UKR-Eximbank,-MFO -322313) számlaszámon, vagy személyesen a KRISZ pontban.
Fogadónapok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek (09:00-12:00)

 

Our motto is:
But the Lord said to me, “Do not say, ‘I am too young.’ You must go to everyone I send you to and say whatever I command you. (Jer. 1:6)

What does KRISZ represent?:

KRISZ (Reformed Youth Organisation of Transcarpatia), established on the 14-th of February in 2002. This organisation is a community of people, who are glad to work with youth and want them to know about their God and about His saving grace. They are also ready to put these objections into action, everybody, according to their possibility serves the Lord, in their prayers, finances or managing youth groups. So the main task of KRISZ is the missionary service among young people.

Its history is quite simple but we are sure, that the establisment of KRISZ is a the sign of God’s Grace towards us His children. Some young men “and not too young men” working with youngsters in the Transcarpathian Reformed Church District united with one mutual aim, to make the service among the younger generation more accurate and organized. KRISZ is the result of their efforts.

What does KRISZ want:

Our main goals:

  • We try to get to them through the Word of God.
  • We help young believers strengthen their faith and give the possibility to serve.
  • To live a life that proves the presence of God among youngsters.
  • To support our church and youth groups in their service, and prepare young children to become a part of the congregation.

Church service:
Youth worker

How do we do this:
Our work is mostly based on organizing different events, they are:

– TeSo (Brother)

This is the official printed  paper. It’s as old as the organization. Some years earlier it was released monthly, but now only in every third month. In the year of 2013 it appeared in the form of an internet blog and is still kept in this way.

– The song book of KRISZ and KRISZ +

Our song book went through some changes and reprinted three times. The first book was released in 2003 under the title: “Lord I lift Your name on high”, the pages were connected with a spiral, including 192 songs.

The reason we have printed the book for the second time was because of the poor state of the previous ones, they have been worn-out. It appeared in 2005 under the same title “Lord I lift Your name on high” with 58 additional song and a form more similar to a book.

This song book becoming more popular and used in wider circles we decided to make-up a new one, so this was the third reprinting of it. This happened in the spring of 2009 under the title KRISZ+ as an extended version with more than 300 songs. Unlike the previous released ones it did not contain melodies and chords to the songs, in order to save place and sheets. Only the newer songs were marked with chords. Then in 2013 we printed 1500 more copies of  KRISZ+ because of the wide usage.

– Book of prayers:

This is a short brochure created at the beginning of the year to concentrate on out actual year’s topic with a week of prayers. Of course one can use it during the whole year, because it contains valuable information. It contains devotion, prayers for a whole week.

– The KRISZ band:

Has appeared together with the organization, and has released 3 CD-s. The leader of this band is Sándor Kovács, due to him, the band has even a recordnig studio.

Our basic principles (which pressupose our life, the work of our organization, and which are condition for acceptance of new members):

-The decision to follow Jesus Christ. Personal faith – public testimony and lifestyle

-Close connection to ones local congregation. Active service in  life, the work of KRISZ and the church.

-The acknowledgement of ones mission towards the world. Missionary and diaconate service in the name of Christ in everyday life.

-Relationship with other children of God.

-To encourage the relationship of living communities in Jesus Christ.

 

District organizations:

Currently there are 6 active district organization:

The KRISZ district organization, Tóhát”, which involves the young people of 13 congregations. They organize the Christian youngster weekend “Szikra”, the Tóhát ski tour, the Christian mask ball and a lot of other good things. The president is András Baranyi and Zsolt Orosz.

The Borzsa Tisza Menti „BoTiKa” KRISZ district organization involving the youngsters of 8 congregations. They are responsible for the the Újraélesztés Christian weekend in the Bereg and Ung counties. Their president is Ádám Fedorszki.

The third district organization is called the Tisza-Borzsa-Közi „TiBoRKA” KRISZ district organization, made-up of the young people of 8 congregations. They organize the „Maradj talpon” Christian weekedng. The president of TiBoRKA is Norbert Sütő.

The fourth district organization is called the „Mérce” KRISZ district organization, they organize the „Fel a fejjel” Christian weekend, with the president Tímea Végh.

The fifth is the „Bereg” KRISZ district organization, with the president Tóni Balázs.
And the last but not the least is the „Effáta” KRISZ district organization, with the president Nikolett Úr.

KRISZ point:

The office, where you can find us is called the „KRISZ point” located in (Beregszász, Széchenyi út 48.1)8011732.

The centre of KRISZ, we can easily say, that it’s the starting point of everything where the office, the archives and the database of the organisation can be found. The KRISZ point gives home to a big number of our organisations. It’s a two stored building. On the first floor there are living rooms, bathrooms and a conference hall. On the ground floor there is the office, a kitchen, WC, a bigger hall and the headquarters of issues of educational affairs of our district’s church. KRISZ point also serves as a dorm for girls, who study in Beregszász. It hosts our visitors from foreign countries, who come to visit us.

Our financial base:

KRISZ is a non profit organisation. We have expirienced several times that we live from God’s grace, understood in the direct meaning of the word. The sources of our income are different competitions, donations and the support of our members.

You can support our work financially on the UA 62 3223130 0000 260020 00016981 (SWIFT code: EXBSUAUXXXX, KRISZ code: 26212194 ,UKR-Eximbank,-MFO -322313) account number, or personally in the KRISZ point. We are open on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday between 9:00-12:00 a.m.

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük