A pénz (Kiss Bertalan)

Cél: Meglátni a pénz helyzetét az ember életében, és meg tanulni a helyére tenni.

Bevezető játék: Bibliai milliomos

Bevezető kérdés:           Ha volna 100000 dollárod. mire költenéd? Ha erre költenéd boldog lennél tőle? Mi lesz, ha nem lesz 100000 dollárod?

A mai ifi óránkon a pénzről lesz szó.

Jó dolog a pénz?

Fontos, hogy legyen?

Mi a baj vele?

Mit mond a pénzről a biblia? I Timóteus 6,9-10

figyelj csak! Itt nem a pénzzel van a baj igazán, hanem a pénz szeretetével.

Amikor az életedben:

–         cél

–         isten

–         reménység

–         motiváció

Vagyis az első helyen van az életedben.

A világ erről szól. Azt mondja, ha van pénzed, van mindened, elérsz mindent amit akarsz= boldog leszel. Valóban így van ez?

A te életedben hol van a pénz. Tőle vársz teljes, boldog életet? Aki pénzre vágyik, az mindent megtesz érte, mégis soha sem elégedett. Prédikátor 5, 10

Bűn-e gazdagnak lenni? (gazdag ifjú) Gazdagságra vágyni? Bölcs Salamon mondta: se szegénységet… Példabeszédek 30,8

Az a jó az ember életében, ha a pénz csak eszköz. mit jelent ez? Hogyan lehet elérni?

–         Ne a pénztől várd a jólétet, hanem Istentől. I Tim. 6,17

–         Ne várd a pénztől a boldogságot (amúgy sem kapod meg tőle)

–         Ne légy skubi

–         Ne légy kapzsi. I Tim. 6, 18-19

–         Ne légy pénzsóvár.

A beszéd adománya. (Kiss Bertalan)

Cél: Meglátni a beszédben, hogy különleges dolog, és megtanulni helyesen használni.

Bevezető feladatok: Írj át egy szöveget szlengesen, Írj át egy szlenges szöveget normálra. Folyamatos beszélés, meddig bírod.

Bevezetés: A mai témánk egy olyan jelenségről szól, ami jelentősen meghatározza az életünket, és ami szinte természetes az életünkben. Ez a beszéd adománya.

Mit gondoltok: az, hogy beszélhetünk jó dolog? Természetes dolog?

Az, hogy beszélhetünk, nekünk természetesnek tűnik, de nem az. Ez adomány, Isten adománya. Ezzel Isten megkülönböztet minket az állatoktól. Az állatok is kommunikálnak, de ez csak ösztönszintű. Nem írnak verseket, nem ülnek le a barátokkal dumálni. Valójában a beszédben is az fejeződik ki, hogy az embert Isten a maga képmására teremtette. Azért nagyszerű és különleges dolog tehát beszélni, mert ezzel isteni vonás van bennünk. Mivel ilyen nagyszerű és különleges dolog a beszéd, nem mindegy, hogyan használod. Lehet nagyon jól és jóra, és lehet nagyon rosszul is.

Hogyan lehet jól használni?: Tanulás, kommunikáció, bátorítás, vigasztalás, tanítás, stb.

Hogyan lehet rosszul használni?: Jakab levele, a nyelv bűnei.

Vannak olyan dolgok a beszédünkben, ami nem bűn, mégsem kéne úgy használni?

Igen vannak:

  • Kiabálás, nem az olyan, amit az erdőben csinálsz az eltévedt társadnak, hanem óbégatás.
  • Csúnya beszéd
  • Indulatszavak, szitokszavak
  • a nyelv helytelen használata

szlenges, laza beszéd, több leszel, ha így beszélsz? Értékesebb? A világnak ma ez a hóbortja, hogy minél lazább vagy, annál menőbb. ez nem igaz, nem kell úszni az árral.

Szerintetek Isten előtt ezek fontosak?

Az ember a személyiségét az ember a beszédén keresztül tudja kifejezni a legjobban. Beszéded árulkodik rólad. mit mond rólad a beszéded? A helyes beszéd érték. Gondolj arra, hogy az, hogy beszélhetsz Isten adománya.

Hasonlít e a beszéded Istenére?

Igehelyek: zsolt. 12,7

                zsolt 34,7

                zsolt 36,4 51,6

                péld. 10,19 15,26 17,27

Megújulás a Hitben(Kiss Bertalan)

Cél: Segíteni a fiataloknak meglátni azt, hogy hol állnak a hitben.

Bevezető feladat: Szoborverseny. Kell hozzá két, vagy több önként jelentkező. A feladatuk az, hogy valamilyen nehéz egyforma testtartásban, pozícióban kell megállniuk. Ha ez megtörtént indul az óra és a verseny: ki bírja tovább? Aki a legtovább bírja, az a szoborkirály, és csokit, vagy valami mást kap (amit persze megoszt a többiekkel).

Kérdések a feladathoz:

Milyen volt állni? Fárasztó, megterhelő, rossz?

Milyen volt elindulni, új testtartást felvenni, mozogni, leülni vagy kiegyenesedni?

Valahol az ember lelkileg is tud ilyen lenni. De mindjárt meglátjuk miért.

Hogyan tudnátok leírni azt, hogy mi a hit?

A Biblia azt mondja a hitről, hogy: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”Zsidók 11,1

És mit jelent Istenben hinni?

Manapság az emberek sok mindent hisznek Istenről, de ez mindig is így volt.

Tudtok ilyen dolgokat mondani?

Isten egy szakállas vénember, aki a felhők tetején ül, és onnan nézi az embereket. Istent nem érdeklik az emberek.

Isten egyenlő Allahhal, Buddhával, Krisnával, Jehovával, a nagy semmivel, stb.

Én úgy hiszem, hogy nincs Isten.

És még sorolhatnánk, mi mindent hisznek. Ezek a dolgok hitecskék. pont olyanok, mint amikor az ember sokáig van egy nem természetes, nem egészséges testhelyzetben. Rossz, és az ember kárára válik. Az ilyenekből lépni kell változtatni, kell, különben az ember életére, örök életére beláthatatlan következményei lesznek.

Ezt jelenti a hitben való megújulás. Kilépsz abból a téves gondolatból, amit addig rosszul hittél, gondoltál az Istenről. Valahol ezt jelenti megtérni. Addig is tudtad, hogy van Isten, tudtál is róla dolgokat, de nem érdekelt, nem volt élő hited. Amikor megtérsz, megváltozik az Istenképed, amit addig hittél Istenről, és élő hited lesz.

De honnan tudhatjuk, mi a helyes, az egészséges és az igazi Istenről. Honnan tudjuk, hogy nem a Jehova tanújának van igaza, és nem a Buddhista tudja, mi a tuti?

Isten megismertette magát az emberrel, Jézus Krisztusban. Azt mondja róla az ige, hogy: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” János 1,18.

Isten az egész Bibliát is azért adta, hogy tudjuk, mit kell róla hinni, és mit jelent a helyes, egészséges hit. Megújulni úgy lehet, hogy elhisszük mind azt, amit az ige mond Istenről, emberről, életről.

Mit mond a Biblia Istenről? Mondjatok egy néhányat.

Mindenható, Szereti az embert, Gyűlöli a bűnt, Kapcsolatban lehet lenni vele, Vezeti a ráfigyelő embert, Stb.

Mit mond az emberről? Bűnös, Kegyelemre szorul, Halandó, Egyszer biztosan megáll az Isten előtt ítéletre, stb.

Mit mond az életről? Nem ér véget a halállal, Isten adja, és el is veheti, Jézus az élet, az élet értelme, stb.

Olvassuk el a János 20,24-29.-et.

Itt van ez a Tamás, hisz Istenben, tudja, hogy van. Még szereti is, de azt hiszi, hogy földi királyság lesz Izraelben és minden Happy lesz. Azt hiszi, hogy Jézust Isten nem tudja feltámasztani. de amikor találkozik Jézussal megújul a hitben, elkezd teljesebben hinni, jobban Ismerve Istent, és értve őt.

Van úgy, hogy a hívő ember igazén hisz, mégis hitben való megújulásra szorul. Miért?

Gyakran tapasztalható az, hogy hívő emberek megfásulnak, és elvannak magukban, a keresztyén szokásokban. Az ilyen ember az üregi nyúl keresztyén.

Egy kis példa: Kell egy üres pohár, és egy kis víz kancsóban. A pohár az az ember, amint látszik, üres. Az ember is üres Isten nélkül. De Isten megtölti az embert (vizet öntünk a pohárba). Kérdés a fiataloknak: Tudjátok, mi történik, ha sokáig benne marad a víz a pohárban? Megposhad, és nem jó már semmire. Na, ilyen az a keresztyén, aki elvan magának, és nem újul meg, nem növekszi a hitben, csak álla keskeny úton, de nem halad. Ő sem lesz jó már Isten dicsőségére, az emberek javára.

Mi az oka, hogy ilyen lesz valaki?

Beleun a kereszténységbe. Meghűl az első szeretet. Megszokottá válik minden (Igeolvasás, Ima, Istentisztelet, stb.)

Befejezés: Szinte minden ember rászorul arra, hogy folyamatosan megújuljon a hitben. Ezt jelenti keresztyénkén élni ezen a földön. Jobban megismerni Istent, előrehaladni a keskeny úton, és a megfásultságból kilépni. De magunktól ez se megy. Hála az Urnak, hogy ő kész és siet segíteni az embernek ebben is. Kérjétek bátran az Urat, hogy adjon nektek, szüleiteknek, barátaitoknak, tanáraitoknak, testvéreteknek hitben való megújulást.Máté 7,7-11.

Mire használod a szádat (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni, hogy nem mindegy, mi jön ki a szánkon

Bevezetés: Táblára felírni az Énekek éneke 4,11-et. Mit jelent ez az ige? Gondolkodjatok erről. (közben még lehet énekelni). Összefoglalva azt mondja, hogy minden, ami kijön a száján, az jó és értékes dolog.

Mai témánk is ez. Mi jön ki a szánkon. Jó és értékes dolgok?

Képzeljétek el a helyzetet: Reggel felkeltek, még a hajatok borzos, szemetek homályos, de lépten nyomon azt tapasztaljátok, hogy amit csak mondotok, az beteljesül. Mi volna az első szavatok? Jó dolog lenne ez?

Most képzeljétek el, hogy az elmúlt három napban, amit csak mondtatok, az valóra válna. Mi történne? Jó dolgok születnének, vagy meghalna néhány ember, felrobbanna az iskola, eltörne egypár kéz-láb, elkorhadna a számítógép, stb.?

Olvassuk el ezt az igehelyet: Máté 11, 34

A beszédünk Jézus szerint árulkodik rólunk. Amilyenek vagyunk belül, az a beszédünk által lesz nyilvánvalóvá. És ezt nem tudjuk elkerülni.

Mit árulhat el rólunk a beszédünk?

Kedves, szelíd, értelmes, bölcs, alázatok, képmutató, hazug, buta, trágár, romlott, erkölcstelen, gonosz, nagyképű, bunkó, önző, stb.

Rólad mit árul el a beszéded?

A beszéd az jó dolog. De nagyon nem mindegy, hogy használjuk. Építhetünk is vele, de rombolhatunk is. A szánkat is Isten teremtette, és a beszéd adományát is ő adta. Ezt is az ő dicsőségére kell, hogy használjuk. Amúgy pedig nem Istennek van haszna abból, ha helyesen beszélünk, hanem nekünk.

Milyen hasznai vannak?

Építesz másokat, jó a vélemény rólad, stb.

Olvassuk el a Jakab3,9-12

Azt mondja Jakab, nem kellene így lennie. Van lehetőség változtatni, csak akarni kell, és kérni az urat, mint Ézsaiás, és ő megtisztítja a szánkat.

Olvassuk el a Máté 11, 35-37-et.

Hunyjátok le a szemeteket és képzeljétek el. fenn a menyben megálltok az Isten előtt. Ott vannak az Angyalok, az ördögök és minden ember, aki valaha élt. És Isten a te életedet nézi meg. Dicséretet vagy dorgálást szeretnél ott kapni?

Hogyan lehet helyesen használni a beszéded?

Ne panaszkodj, csak Istennek – legyél illedelmes – mondj igazat – legyél kedves – stb.

Végszó: Jakab 3,2

                Levezetésnek játszunk valamilyen szójátékot. Jó szórakozást!

Ki vagy te Istennek? (Kiss Bertalan)

Cél: Hitébresztés.

Kérdések:        Mit gondoltok Istenről?

                        Mi alapján gondolod így?

Mindenki alkot véleményt Istentől. Olyan ember nincs a világban, aki mégy ne tett volna így. Csakhogy sokszor helytelen ez a vélemény, mert ha valakiről helyes igaz képet akarsz alkotni, ahhoz ismerni kell. Isten ismeretünk pedig hiányos, és csak abból tudunk, amit hallunk róla. De igazán nem ismerheti az ember önmagától Istent, mert: Róma 3,10.

Mit gondol szerintetek Isten rólatok?

                        Mi alapján gondolod ezt?

Mit mond Isten?

Isten nem hazudik…, és nem is beszél mellé. az ő igéjében elmondja a véleményét rólunk, rólad. Sok mindent mond, két fontos dologban összefoglalható:

Máté 6,26 – értékesek vagyunk neki.

Róma 3,10-12 – Bűnösök vagyunk, elhagytuk Őt.

A sok ígéret mindenkire érvényes? Azt kell, hogy mondjam nem!

És ez nem Istenen múlik, erről nem Isten tehet. Mi fordultunk el tőle. Legfeljebb az áldása. Róma 1,20-25

Isten gazdag és meg akar gazdagítani minket. Ajándékozó példa:

Isten oda nem megy be, ahol nem nyitnak neki ajtót.

Jézus mindenki bűnét magára vette, mégsem üdvözül mindenki. Minek?

Jézus egy lehetőséget biztosít, de sokan ezzel nem törődnek, senkire nem kényszeríti. Megtérés bolondság, ej ráérünk arra még.

Gondold meg, mit érsz az Istennek:

Elhagyta miattad a mennyet, hogy oda juthass.

Szegény lett, hogy gazdag lehess.

Szenvedett, hogy neked ne kelljen.

Életét adta, hogy te élhess.

Sokat érsz Istennek, és ezt bizonyította is.

Mire van szűkség? (Kiss Bertalan)

Cél: Megértetni a fiatalokkal, mi az igazán fontos az életben. segíteni őket, hogy a jó részt válasszák.

Bevezető feladat: Egy asztalra sok kis cetlit kell tenni, amire fogalmak, tárgyak írva, mint pl. szerelem, Ferrari, siker, nagy ház, stb. A fiatalok feladata, hogy vegyék el azt, amire nekik szükségük van a boldog élethez.

Más feladat: Írjunk fel a táblára, ha van, olyan dolgokat, amik szerintük kellenek ahhoz, hogy az ember úgy érezze érdemes élni.

Kérdés:

Őszintén: Boldognak és teljesnek érzitek az életeteket?

Boldog lenne, ha ezek meglennének?

Igeolvasás: Lukács 10,38-42

Ez a Márta nagyon sok mindent csinált, és látszólag ő volt a pozitív személy, mert testvére ül, és nem csinál semmit.

Jézus mégis azt mondja, hogy sok mindenért aggódsz és Mária választotta a jó részt.

Mi is annyi mindenért aggódunk, annyi minden kellene.

De tudjátok igazán, hogy mire van szükségetek?

Én úgy gondolom, hogy a világ legtöbb embere nem tudja.

Mária azért választotta a legjobbat, mert Jézust választotta. Az ő szavait választotta, nem más fontos dolgot.

Mária az élet értelméhez és a boldogság forrásához ült le. Nem volt lusta ez a lány, csak megértett valami fontosat. Nincs egy embernek sem szükségesebb és fontosabb, mint Jézus Krisztus.

Jézus beszéde, szava teremtette a világot, gyógyított meg betegségeket, támasztott fel halottakat. Nincs annál nagyobb dolog, mint Isten közelében lenni, és az ő szavát hallgatni.

Ma sincs szükség sokra, valójában csak egyre, Jézusra. Márta ott tévedt el, hogy előbbre tartott más dolgokat Jézusnál.

Te megfogadhatod ezt a dolgot, vagy aggodalmaskodhatsz tovább, de nem lesz jobb az életed. viszont ha Isten veled van, mindened megvan. Választhatsz. Ne feledd, a legtöbb ember a rosszabbikat választja.