Csend (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni a csend fontos szerepét az életünkben. Megtanulni elcsendesedni egy kicsit. Megtanulni, hogy a csendben meghallható az Isten.

Bevezetés: Néma Bob magyaráz. Pantomimban kell előadni minél viccesebb, vagy érdekesebb feladatokat.

Csend játék: Feladat az, hogy 3 percen keresztül némán kell figyelni.

Kérdések a játékhoz: Milyen volt csendben lenni? Jó vagy Rossz? Minek? Tudtatok-e egyáltalán csendben maradni? Észrevettél-e valamit?

Tud a mai ember csendben lenni?

Milyen dolgok akadályozzák ebben?

Milyen zajok vannak az ember életében?

Külső zajok: Zene, Tv, Tömeg, Gépek, stb.

Belső zajok: Gondolatok, Tervezés, Sátán, stb.

Fontos dolog szerintetek a csend? Miért?

Játék: Meghallod-e, amit mondok? Egy emberhez csendben beszélsz, miközben a tömeg zajong körülötted. Aztán csendben is elmondod ugyanezt. Egyik alkalommal meghallod, másikkal nem.

A csend az ember életében nem lehetőség, hanem szükséglet. Kell az embernek csend, ahhoz, hogy pihenni tudjon, hogy tanulni tudjon, hogy le tudja tisztázni a gondolatait, hogy célokat lásson, és a legfontosabb, hogy imádkozni tudjon és meg hallhassa Istent. Istent csak csendben lehet meghallani, és megszólítani is. Mert Ő csendesen szól, és nem hallod meg, ha nem élsz meg néha, és nem csendesedsz el. És csak csenden tudsz figyelni rá, hogy oda tudj figyelni, és megérteni, mit akar az életedben.

Ige: Illés története

Jézus is tartott magában csendességeket. Elment egyedül imádkozni. Találkozni az atyával. A próféták is és a királyok is így tettek. Ha az Isten fiának szüksége volt csendre az életében, miért gondoljuk, hogy nekünk nem kell? Nem kell, ahhoz, hogy boldogabb, egészségesebb, teljesebb életünk legyen? Ezt az ördög akarja elhitetni velünk, és tele is tömi az életünket zajjal. hogy nehogy Istenre figyeljünk. Hogy elhiggyük, hogy akkor tudunk szórakozni, feltöltődni, pihenni, ha valamivel elfoglaljuk magunkat, és zajjal vesszük körül életünket. Szükségünk van csendre, hogy át tudjuk gondolni a hetünket, dolgainkat, hogy tisztába tudjuk tenni gondolatainkat, hogy észre tudjuk venni, mi a gond, a bűn az életünkben, hogy el tudjuk mondani Istennek ezeket, és kéréseinket. Jó csendben lenni azért, hogy meg tudjunk hallgatni másokat. Vannak okosabb papok, és vezető emberek, akik a sok teendőik között szakítanak időt arra, hogy ne csináljanak semmit, és csendben legyenek, elmélkedjenek, imádkozzanak egy fél napon keresztül. így azt látták meg, hogy kiegyensúlyozottabb az életük, eredményesebb a munkájuk. Fel tudnak készülni a feladataikra, meg tudnak nyugodni, stb. Úgy nevezik ezt az időtöltést, hogy „szóló”, annyit jelent: egyedül.

A csendes napoknak is ez a célja, és a nyári táboroknak.

Ti tudtok csendben lenni?

Nektek mi az akadálya?

Mi tehetsz azért, hogy legyen csendességed?

 • Szánj időt rá
 • Legyél csendben
 • Tedd le olyankor a gondolataidat is
 • Kérd az Istent, hogy tudj csendben lenni
 • Legyél egyedül
 • Tanulmányozd, ne csak olvasd a Bibliát

Bűnvalló ima (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni, miért fontos a bűnvallás, és megérteni annak a módját.

Bevezetés: Ahhoz, hogy megértsük mi a bűnvallás és, hogy miért is van szükség rá, előbb le kellene tisztázni, hogy mi a bűn.

A bűn fogalma a ma élő ember életében igen relatív dolog. sok ember sokféleképpen ítéli meg, hogy mi az, ami bűn. Valakinek nem bűn meginni egy üvegsört, valakinek az. Valakinek nem bűn a házasság előtti szex, valakinek az, és még lehetne sorolni.

Szerintetek mi a bűn?

Hogyan lehetne ebben a zavaros világban a leghelyesebbenmeghatározni? A legjobb az, ha ahhoz fordulunk, aki a világot teremtette és az életünket adta.

Mit gondoltok, mi Isten szerint a bűn?

A bűn engedetlenség Istennel szemben, vagyis az ember minden olyan tevékenysége, ami az Isten akaratával nem egyezik. Az első bűn is az volt, hogy Isten tiltása ellenére vettek a jó és a rossz tudásának fájáról. A bűneset következtében az ember elszakadt, eltávolodott Istentől, és a halál is bejött a világba(Róma 6, 23a). Tulajdonképpen a bűn az oka az ember minden szenvedésének, nyomorúságának, betegségének (lehet erről bővebben beszélni, hogy ők hogyan látják). Ebből a helyzetből nem is tud szabadulni az ember, annyira megromlott. Isten azonban (hála neki) nem törődött bele, hogy az ember elszakadt tőle, ezért egy mentőövet, kiutat készített a bűnből, hogy az ember újra ott legyen mellette és boldog legyen. Ezért küldte el a Fiát a világba, hogy a mi bűneinket elvegye az ő áldozata árán(János 3, 14). Így Isten egy lehetőséget készített az embernek a bűnbocsánatra, de ehhez szükség van bűnvallásra.

Hogyan kell megvallani a bűneinket?

 • Őszintén, mindenek előtt. (Zsoltárok 51,5 7)
 • Alázatosan, (Lukács 18,13)
 • Nem elhárítva magunkról a bűnt (I Mózes 3,12)
 • Nem mentegetőzve (I Mózes 3,14)

Minden bűnűnket meg kell vallani, ahhoz, hogy bocsánatot nyerjünk?

Ez véleményem szerint lehetetlen véghezvinni, mert egész nap sorolhatnánk, mit tettünk rosszul, és akkor is volnának olyan bűnök, amire nem emlékeznénk, vagy olyanok, amik fel se tűntek, hogy az bűn volt. Persze fontos és jó, ha nevén nevezzük a bűneinket, mégis a legfontosabb a bűnbánó lelkület, amivel belátjuk Isten előtt, hogy úgy, ahogy vagyunk, mindenestől romlottak vagyunk, és méltók vagyunk az ítéletre és a kárhozatra. Az ilyen lelkülettel imádkozó ember biztos bűnbánatot kap, ha kéri Istent.

Van e feltétele a bűnbocsánatnak? Igen van, először is hinni kell, hogy Isten valóban megbocsát Jézusért. Másodszor nekünk is meg kell bocsátani azoknak, akik ellenünk tettek valami rosszat.(Máté 6,14 15

Nehéz megbocsátani? Minek?

Van e olyan bűn, amit Istennem bocsát meg? Igen van. Ha valaki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsájt meg. (Máté 12, 31 32) Mit jelent ez? Jézus ezt akkor mondta, amikor a Benne lakó Szentlélekre azt mondták, hogy ördög. Milyen helyzetekben fordulhat elő ilyen bűn ma?

Bibliai példák a bűnvallásra: Zsoltárok 32, Zsoltárok 51

Miért boldog az, akinek a vétkei megbocsátattak?

Milyen a zsoltáríró lelkülete?

Miért mondja, hogy egyedül Isten ellen vétett?

Mit jelent az, hogy bűnben születtem? Öröklődik a bűn?

Végszó: A bűnbocsánat nem egy természetes dolog, ami bármikor elérhető. Isten nagyon sokat fizetett azért, hogy mi megszabaduljunk.  Ez egy hatalmas lehetőség, mindennél a legnagyobb, mert az örök életünkről van szó. Minden más dolognál fontosabb kellene, hogy legyen. De ez nem így van. Fogadjuk el Isten kegyelmét, amíg adja.

A pénz (Kiss Bertalan)

Cél: Meglátni a pénz helyzetét az ember életében, és meg tanulni a helyére tenni.

Bevezető játék: Bibliai milliomos

Bevezető kérdés:           Ha volna 100000 dollárod. mire költenéd? Ha erre költenéd boldog lennél tőle? Mi lesz, ha nem lesz 100000 dollárod?

A mai ifi óránkon a pénzről lesz szó.

Jó dolog a pénz?

Fontos, hogy legyen?

Mi a baj vele?

Mit mond a pénzről a biblia? I Timóteus 6,9-10

figyelj csak! Itt nem a pénzzel van a baj igazán, hanem a pénz szeretetével.

Amikor az életedben:

–         cél

–         isten

–         reménység

–         motiváció

Vagyis az első helyen van az életedben.

A világ erről szól. Azt mondja, ha van pénzed, van mindened, elérsz mindent amit akarsz= boldog leszel. Valóban így van ez?

A te életedben hol van a pénz. Tőle vársz teljes, boldog életet? Aki pénzre vágyik, az mindent megtesz érte, mégis soha sem elégedett. Prédikátor 5, 10

Bűn-e gazdagnak lenni? (gazdag ifjú) Gazdagságra vágyni? Bölcs Salamon mondta: se szegénységet… Példabeszédek 30,8

Az a jó az ember életében, ha a pénz csak eszköz. mit jelent ez? Hogyan lehet elérni?

–         Ne a pénztől várd a jólétet, hanem Istentől. I Tim. 6,17

–         Ne várd a pénztől a boldogságot (amúgy sem kapod meg tőle)

–         Ne légy skubi

–         Ne légy kapzsi. I Tim. 6, 18-19

–         Ne légy pénzsóvár.

A Mennyország küszöbén (KIss Bertalan)

Cél: Megértetni a fiatalokkal, hogy nem elég tudni az evangéliumot. Rávezetni őket az üdvösség felől való döntés komolyságára.

Bevezetés: Ki kell küldeni egy-két embert  a teremből, a többieknek meg cukorkát kell osztani. A feladat az, hogy a kint levő emberek akkor jöjjenek be, amikor akarnak. Persze egyszer-kétszer hívni kell őket. aki a hívásra bejön, kap egy csokit, aki nem, nem kap. A bent lévőknek akkor szabad megenni a csokit, amikor az, aki a hívásra nem jött be, belép. Ha kér ő is csokit, azt kell neki mondani, hogy bocs, de már elfogyott.

 

Kérdések:

–         Mit jelent majdnem elérni a repülőgéped, ami Hawaira megy?

–         Mit jelent majdnem bejutni az egyetemre?

–         Mit jelent majdnem megnyerni a wb-t?

–         Mit jelent majdnem találkozni életed párjával?

–         Mit jelent elfelejteni beadni a nyertes lottószelvényt?

Rossz dolog elveszíteni valamit, ami fontos, de már soha nem kapod vissza?

Történt már veletek ilyesmi?

Mit jelent a mennyország küszöbén állni?

Igehely – AP. CSEL. 24, 10-27

Félix két évig ált a mennyország küszöbén.

Igazán kivételes helyzetben volt, tudott Jézusról. Ott volt a zsidó felesége. Ott volt Pál.

Ti is kivételes helyzetben vagytok. Titeket hányszor hívott már az Isten?

Emelje fel a kezét, akit egyszer sem, akit egyszer, 2x, 5x, 10x, 20x.

Sokszor már. Ki tudja hányszor hívta az Isten Félixet két éven keresztül. De ő elnapolta az ügyet. Ej ráérünk arra még!

Lássátok meg, hogy Istentől ez egy nagy lehetőség. Nem Istennek van szüksége miránk!

Félix megijedt – Ti mitől ijedtek meg a keresztény életet látván?

Te bent vagy már, vagy még csak a küszöbön?

Nem elég a küszöbön állni – Uram, uram…., tíz szűz.

Tudom, hogy érdekel az Isten, és vonz az Isten országa, de nem lehet „elnapolni az ügyet”. Nem tudod, hogy lesz vajon még lehetőséged.

A bűnös latornak csak egy volt, de ő kihasználta, nem mondta, hogy ráérek még, vagy már úgyis mindegy. A vak koldusnak is csak egy volt, amikor Jézus jött ki jerikóbol. Nem mondta, hogy mindegy, jön még máskor is erre Jézus. kiabált, amíg oda nem ment hozzá.

Vannak emberek, akik hívőnek mondják magukat, de igazából csak a küszöbön állnak. Látják mi megy odabent, de ők nincsenek bent. Honnan tudod, hogy bent vagy? Az Isten országának a törvényei igazgatják életedet.

 

Végszó: Isten szeret. Nézzétek meg hányszor szól. Milyen türelmesen vár téged. Mi legfeljebb 3x 4x szólnánk.  Használd ki az időt, amíg van a megtérésre.

A beszéd adománya. (Kiss Bertalan)

Cél: Meglátni a beszédben, hogy különleges dolog, és megtanulni helyesen használni.

Bevezető feladatok: Írj át egy szöveget szlengesen, Írj át egy szlenges szöveget normálra. Folyamatos beszélés, meddig bírod.

Bevezetés: A mai témánk egy olyan jelenségről szól, ami jelentősen meghatározza az életünket, és ami szinte természetes az életünkben. Ez a beszéd adománya.

Mit gondoltok: az, hogy beszélhetünk jó dolog? Természetes dolog?

Az, hogy beszélhetünk, nekünk természetesnek tűnik, de nem az. Ez adomány, Isten adománya. Ezzel Isten megkülönböztet minket az állatoktól. Az állatok is kommunikálnak, de ez csak ösztönszintű. Nem írnak verseket, nem ülnek le a barátokkal dumálni. Valójában a beszédben is az fejeződik ki, hogy az embert Isten a maga képmására teremtette. Azért nagyszerű és különleges dolog tehát beszélni, mert ezzel isteni vonás van bennünk. Mivel ilyen nagyszerű és különleges dolog a beszéd, nem mindegy, hogyan használod. Lehet nagyon jól és jóra, és lehet nagyon rosszul is.

Hogyan lehet jól használni?: Tanulás, kommunikáció, bátorítás, vigasztalás, tanítás, stb.

Hogyan lehet rosszul használni?: Jakab levele, a nyelv bűnei.

Vannak olyan dolgok a beszédünkben, ami nem bűn, mégsem kéne úgy használni?

Igen vannak:

 • Kiabálás, nem az olyan, amit az erdőben csinálsz az eltévedt társadnak, hanem óbégatás.
 • Csúnya beszéd
 • Indulatszavak, szitokszavak
 • a nyelv helytelen használata

szlenges, laza beszéd, több leszel, ha így beszélsz? Értékesebb? A világnak ma ez a hóbortja, hogy minél lazább vagy, annál menőbb. ez nem igaz, nem kell úszni az árral.

Szerintetek Isten előtt ezek fontosak?

Az ember a személyiségét az ember a beszédén keresztül tudja kifejezni a legjobban. Beszéded árulkodik rólad. mit mond rólad a beszéded? A helyes beszéd érték. Gondolj arra, hogy az, hogy beszélhetsz Isten adománya.

Hasonlít e a beszéded Istenére?

Igehelyek: zsolt. 12,7

                zsolt 34,7

                zsolt 36,4 51,6

                péld. 10,19 15,26 17,27

Kire hallgatsz? (KIss Bertalan)

Cél: Meglátni a világ nyomását, befolyását az életünkben.

Meg tanulni jól kezelni, és Isten szerint élni.

Bevezető:

Szituációs feladatok önkéntes alapon:

– Vonalas (befolyásol e a csoport véleménye?) – Három egyforma hosszúságú vonalat kell rajzolni a táblára, de egymástól bizonyos távolságra. Kell egy valaki, aki nincs beavatva a feladatba, mondjuk a későn érkező. Tőle meg kell kérdezni, hogy szerinte egyforma e minden vonal? Valószínűleg azt fogja mondani, hogy igen. Viszont a többiekkel meg kell beszélni, hogy váltig állítsák, hogy az első vonal az hosszabb-rövidebb, mint a többi. Vajon elhajlik-e a csoport véleménye felé (valószínűleg igen).

– Kitartás (meddig bírod, hogy dobálnak) – Kell két-három önként jelentkező, meg egy rakás papírlabda. A feladat az, hogy ők felálljanak egy székre, vagy asztalra, a többiek meg dobálják őket addig, míg valaki fel nem adja, vagy a szenvedők, vagy a dobálók.

– Figyelem próba (meghallod a hangot a zajban?) – Kell egy önként jelentkező, akinek az a feladata, hogy hallgassa azt, amit a vezető mond neki. a vezetőnek nem szabad hangosan beszélni és nem szabad nagyon közel állni egymáshoz (5m). A többieknek pedig az a feladata, hogy hangosak legyenek, de ne túl nagyon. Meghallja a hangot a zajban? Biztos nem. Ugyanezt el kell játszani csendben is.

– Két szék közé(bedőlsz e a lányoknak?) – Az a feladat, hogy kell egy önként jelentkező fiú, akit kiküldünk a teremből. Kell két szék, amit úgy kell elhelyezni, hogy még egy szék elférjen közöttük. Ezután le kell takarni egy pokróccal, de úgy, hogy ne látszódjon, hogy középen nincs szék. A két székre leültetünk két lányt és behívjuk a fiút. A lányoknak az a feladata, hogy ha jól udvarol a fiú, akkor hellyel kínálja őket, a fiúnak meg azt kell mondani, hogyha jól udvarol a lányoknak, és azok hellyel kínálják őt, akkor nyert ügye van. A lányok persze hamar leültetik a fiút, aminek a fiú nagyon fog örülni, de amikor már a feneke éri a pokrócot, akkor a lányoknak hirtelen fel kell állniuk, hogy a fiú két szék közé essen.

Feladatok kiértékelése:

            Milyen érzés volt?

            Mennyire befolyásoltak a hatások, amik értek titeket?

Ebben a világban számos olyan dolog van, ami hatással van az életünkre, és befolyásolja gondolatainkat, tetteinket, személyiségünket.

Tudtok-e ilyeneket sorolni?

Csoport, tv, szülők, barátok, zene, filmek, könyvek, stb…

Ezek a dolgok óriási hatásokat fejtenek ki bennünk. az ember nem is gondolná: Szemléltetés (mi kell hozzá?)

Milyen hatással lehetnek?

Pozitív

Negatív

Nehéz, vagy könnyű ellenállni ezeknek? Kell-e egyáltalán?

Isten akarata mi lehet?Jakab 4,4, Róma 8,12

Nem tudjuk azt elérni, hogy ne érjenek minket ilyen negatív hatások, hisz a világban élünk. A világ főleg negatív hatásokkal hat ránk. Fel kell tennünk egy szűrőt. Példa: vízvezeték, motor, ezekben is van szűrő, és így tudnak jól működni.

Ez a szűrő az Isten igéje.

Kell ehhez:

Helyes értékrend

Állhatatosság

Kerülni a negatívan befolyásoló dolgokat.

Jelenések 3,7-13

Mi ebből a hasznom.

Eddig arról beszéltünk, hogy milyen hatással van a világ ránk. De aki Keresztény, az hatással kell, hogy legyen a világra. Ti vagytok a föld sója. mondta Jézus. A só molekulája nem változik, mert kristályos, szilárd. Nem cukor és nem ecet, ezek szervesek, felbomlanak. Ti legyetek jó hatással a világra, és ne hagyjátok, hogy a világ az ő rossz hatását kifejtse rajtatok, mert az csak a károtokra lesz. Legyetek só és világosság.

Mindennek megvan az ideje (KIss Bertalan)

Cél:     Megérteni, hogy a rend jó és kell, hogy legyen az életünkben.

Meg tanulni a helyére tenni életünk dolgait, oda, ahol helye van.

Bevezető feladat: Pákók és Feketék – Ez két népcsoport. A lényeg az, hogy a Pákók pont az ellenkezőjét csinálják, mint a Feketék. Pl. A Pákók úgy köszönnek, hogy a kezüket nyújtják, de a feketék hátat fordítanak, ha valaki feléjük nyújtja a kezüket (kell összeírni ilyen mókás ellentéteket). Feladat az, hogy a fiatalokat erre a két népcsoportra osszuk, elmondjuk nekik külön – külön, mik náluk a szokások (ami persze épp ellentéte a másiknak) és összeeresszük őket. Mókás dolgok fognak kisülni.

Párhuzamos feladat: Kifordított levél – Az a fiatalok feladata, hogy egy levelet, amit kézhez kapnak, teljesen kifordítsanak.

Bevezetés: Világunkban nem nagyon van rendje a dolgoknak. Nem is nagyon érdekli ez az embereket. Mindenhol azt hirdetik: csinálj mindent, ahogyan akarsz, akkor, amikor akarod, azzal, akivel akarod!

Szerintetek jól van ez így? Ha igen minek, ha nem minek?

Ige: Prédikátor 3,1-8

Isten azt mondja mindennek megszabott ideje van. Ez így van jól. Isten, amikor megteremtette a világot adta belé ezt a rendet, mert így látta a legjobbnak. Az ember ezt nem szereti, mert akkor nem tehetné mindig azt, amit ő akar.

A rend ellentéte-zűrzavar

A Sátán egyik neve Diabolós-szétdobáló

Ő az, aki az Isten által felállított jó rendet az ember életében felborította.

Jézus sokat fizetett azért, hogy ezt a rendet helyre hozza, hogy az Atyával való megtört kapcsolatot a bűn miatt rendbe hozza. Neki fontos a rend. Nemcsak a nagy dolgokban. Az, aki a kisdolgokban nem tud rendet tartani, hogy tudna a nagyokban?

Miben nincs rend az ember életében

            Tudnátok- e a felsorolást folytatni a ti életetekből vett példákkal?

Ideje van a megtérésnek is. Isten nem mindig adja ezt a lehetőséget. Kegyelmi idő. Mert nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené.

Pákók

Bal kézzel fognak kezet

Úgy köszönti a másikat, hogy kuss

Utálják, ha a vállukhoz érnek, és nem is hagyják

Gyakran mondják azt a szót, hogy bringa

A szeretet jele náluk az, ha beszélgetés közben hátat fordítanak a másiknak.

Ha valakit nem szeretnek, azt mondják: Béka zöldi

Náluk az Álohá azt jelenti: fogd a kezem, gyere velem!

A mosmá szót mondják, ha éhesek

Feketék

Kisujjukat nyújtva fognak kezet

A kuss szó náluk azt jelenti: foglalj helyet

A barátság jele a vállfogás

A bringa szóra 5mp keresztül azt mondják hangosan ÁÁÁÁÁÁÁÁ

Ha valaki beszéd közben hátat fordít nekik, azt sarokba rúgják

Ha valaki azt mondja nekik Béka zöldi, azt esküdt ellenséggé fogadják

Amikor távoznak, azt mondják: álohá

A mosmá szót mondják, ha wc-re kell menniük.

Megújulás a Hitben(Kiss Bertalan)

Cél: Segíteni a fiataloknak meglátni azt, hogy hol állnak a hitben.

Bevezető feladat: Szoborverseny. Kell hozzá két, vagy több önként jelentkező. A feladatuk az, hogy valamilyen nehéz egyforma testtartásban, pozícióban kell megállniuk. Ha ez megtörtént indul az óra és a verseny: ki bírja tovább? Aki a legtovább bírja, az a szoborkirály, és csokit, vagy valami mást kap (amit persze megoszt a többiekkel).

Kérdések a feladathoz:

Milyen volt állni? Fárasztó, megterhelő, rossz?

Milyen volt elindulni, új testtartást felvenni, mozogni, leülni vagy kiegyenesedni?

Valahol az ember lelkileg is tud ilyen lenni. De mindjárt meglátjuk miért.

Hogyan tudnátok leírni azt, hogy mi a hit?

A Biblia azt mondja a hitről, hogy: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”Zsidók 11,1

És mit jelent Istenben hinni?

Manapság az emberek sok mindent hisznek Istenről, de ez mindig is így volt.

Tudtok ilyen dolgokat mondani?

Isten egy szakállas vénember, aki a felhők tetején ül, és onnan nézi az embereket. Istent nem érdeklik az emberek.

Isten egyenlő Allahhal, Buddhával, Krisnával, Jehovával, a nagy semmivel, stb.

Én úgy hiszem, hogy nincs Isten.

És még sorolhatnánk, mi mindent hisznek. Ezek a dolgok hitecskék. pont olyanok, mint amikor az ember sokáig van egy nem természetes, nem egészséges testhelyzetben. Rossz, és az ember kárára válik. Az ilyenekből lépni kell változtatni, kell, különben az ember életére, örök életére beláthatatlan következményei lesznek.

Ezt jelenti a hitben való megújulás. Kilépsz abból a téves gondolatból, amit addig rosszul hittél, gondoltál az Istenről. Valahol ezt jelenti megtérni. Addig is tudtad, hogy van Isten, tudtál is róla dolgokat, de nem érdekelt, nem volt élő hited. Amikor megtérsz, megváltozik az Istenképed, amit addig hittél Istenről, és élő hited lesz.

De honnan tudhatjuk, mi a helyes, az egészséges és az igazi Istenről. Honnan tudjuk, hogy nem a Jehova tanújának van igaza, és nem a Buddhista tudja, mi a tuti?

Isten megismertette magát az emberrel, Jézus Krisztusban. Azt mondja róla az ige, hogy: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” János 1,18.

Isten az egész Bibliát is azért adta, hogy tudjuk, mit kell róla hinni, és mit jelent a helyes, egészséges hit. Megújulni úgy lehet, hogy elhisszük mind azt, amit az ige mond Istenről, emberről, életről.

Mit mond a Biblia Istenről? Mondjatok egy néhányat.

Mindenható, Szereti az embert, Gyűlöli a bűnt, Kapcsolatban lehet lenni vele, Vezeti a ráfigyelő embert, Stb.

Mit mond az emberről? Bűnös, Kegyelemre szorul, Halandó, Egyszer biztosan megáll az Isten előtt ítéletre, stb.

Mit mond az életről? Nem ér véget a halállal, Isten adja, és el is veheti, Jézus az élet, az élet értelme, stb.

Olvassuk el a János 20,24-29.-et.

Itt van ez a Tamás, hisz Istenben, tudja, hogy van. Még szereti is, de azt hiszi, hogy földi királyság lesz Izraelben és minden Happy lesz. Azt hiszi, hogy Jézust Isten nem tudja feltámasztani. de amikor találkozik Jézussal megújul a hitben, elkezd teljesebben hinni, jobban Ismerve Istent, és értve őt.

Van úgy, hogy a hívő ember igazén hisz, mégis hitben való megújulásra szorul. Miért?

Gyakran tapasztalható az, hogy hívő emberek megfásulnak, és elvannak magukban, a keresztyén szokásokban. Az ilyen ember az üregi nyúl keresztyén.

Egy kis példa: Kell egy üres pohár, és egy kis víz kancsóban. A pohár az az ember, amint látszik, üres. Az ember is üres Isten nélkül. De Isten megtölti az embert (vizet öntünk a pohárba). Kérdés a fiataloknak: Tudjátok, mi történik, ha sokáig benne marad a víz a pohárban? Megposhad, és nem jó már semmire. Na, ilyen az a keresztyén, aki elvan magának, és nem újul meg, nem növekszi a hitben, csak álla keskeny úton, de nem halad. Ő sem lesz jó már Isten dicsőségére, az emberek javára.

Mi az oka, hogy ilyen lesz valaki?

Beleun a kereszténységbe. Meghűl az első szeretet. Megszokottá válik minden (Igeolvasás, Ima, Istentisztelet, stb.)

Befejezés: Szinte minden ember rászorul arra, hogy folyamatosan megújuljon a hitben. Ezt jelenti keresztyénkén élni ezen a földön. Jobban megismerni Istent, előrehaladni a keskeny úton, és a megfásultságból kilépni. De magunktól ez se megy. Hála az Urnak, hogy ő kész és siet segíteni az embernek ebben is. Kérjétek bátran az Urat, hogy adjon nektek, szüleiteknek, barátaitoknak, tanáraitoknak, testvéreteknek hitben való megújulást.Máté 7,7-11.

Miért várj a szex-el? (KIss Bertalan)

Cél: Megérteni, hogy hol a helye a sexnek az ember életében. Megértetni, miért érdemes várni.

Bevezetés: Egy felmérést szeretnék végezni veletek. A teszt célja az, hogy bebizonyítsuk, hogy bizonyos szavaknak színező hatása van.

Most figyeljetek jól: felteszek egy szót, én meg megnézem a reakciót. SEX. Látom tényleg igaz, sok arc piros lett, főleg a lányoké.

A sex az tényleg egy olyan dolog a világban, amiről sokat beszélnek, mégis szégyenérzet van körülötte, és kényes téma, meg illetlen róla beszélni. Talán, épp azért mert a világban sok probléma van körülötte. Ezért fontos róla beszélni, hogy ne legyetek tudatlanok.

Felteszek egy másik pirítós kérdést

A sex jó dolog? Persze, hogy jó!

És tudjátok minek? Na nem azért, amire most gondoltok, hanem azért mert Isten adta. Az Isten amikor megteremtette a világot, mindent jónak teremtett azért, hogy az emberbek jó legyen. A SEXet is Isten teremtette, és tudjátok mit mondott róla Isten? Igen jó. Csak van benne valami.

Tudjátok mi volt az első szava az emberhez? Szaporodjatok és sokasodjatok, azaz SZEXeljetek minél többet. Az ember élvezi csak a sexet, az állatok csak azért csinálják, hogy szaporodjanak, viszont az ember azért, hogy jó legyen neki, mert Isten ezért adta. Örömforrásnak, az embernek, de több is annál. Az Énekek éneke 7, 11-12 úgy beszél róla, mint ajándék a másiknak és összekötő erő. Egy férj és feleség között azért lehet több egy szeretetkapcsolatnál, mert a szexualitás, mint egy hegesztőpisztoly szorosra forrassza, ami egész életre összeköt.

Viszont e mellet a sok jó dolog mellet, amit most elmondtam a sex mellett, el kell mondani, hogy nagyon sok negatívum keletkezett ebben. Azért mert az emberek nem tudnak helyesen élni ezzel az ajándékkal, és nem is akarnak.

A szexualitás olyan, mint az atomenergia. Ha egy atombombában van benne, úgy az a nagyon sok energia, ami benne van, ha felszabadul, akkor szörnyű pusztítást okoz. Viszont ha van egy reaktor, amibe bezárják ezt az energiát, úgy áramot kapunk, amit sok hasznos dologra használhatunk.

Mi okozza a nagy kérdést az emberekben a sexszel kapcsolatban?

Lehet e házasságon kívül, vagy nem?!

A probléma ott kezdődik, hogy értéktelenné vált a szüzesség, annak fontossága. Régen szégyen volt, ha valaki nem az, és úgy házasodik, manapság pont fordítva van. Elmaradottnak, bénának tartják azt, aki az, ciki nekik, és sok mindent tesznek fiúk is lányok is, hogy megszabaduljanak tőle. Pedig nagyon nincs igazuk. Szégyellned kellene, hogy nincs mit szégyellned?

Mit mond a világ, miért sex- szelj házasság előtt?

 • Miért várnál, ha van rá most lehetőséged?
 • Mert én most akarom, és nem bírok magammal. (ülj hidegvízbe)
 • Nem akarok zsákbamacskát venni, és ha nem jó vele az ágyban? Cipőt is úgy veszünk, hogy felpróbáljuk. Igen, de ez inkább hasonlít a fogkefevásárláshoz.

(ide illő játék: Kell egy pohár víz. Mindenki köpjön bele, az utolsónak pedig mond meg, hogy igya ki. Biztos nem akarja. Így van a sexszel is)

 • Mert ez a normális magatartás. Mindenki ezt csinálja. (Igazad van, együnk tehénlepényt! 10 milliárd légy csak nem téved!)
 • Azt kéri tőlem a barátom, hogy bizonyítsam be neki, hogy szeretem. Őérte megteszem. (Lányom, ha igazán szeretne téged, nem kérne ilyet.)
 • Ha hozzá megyek-, feleségül veszem, miért ne feküdjek le vele?
 • A Bibliában sehol sincs az írva, hogy nem szabad házasság előtt! Olvassál Bibliát gyakrabban, meg az V Mózes 22, 13-28.-at

Nem túl jó okok.

Tíz ok, Miért ne tedd

1.      Megőrizd magad a csalódástól

2.      Megőrizd magad annak, aki majd igazán szeret. A szüzesség nagy ajándék és csak egyszer adhatod oda. Szerintem nem mindegy, kinek adod.

3.       Tiszta legyen a lelkiismereted

4.       Megőrizd magad a lelki sebektől

5.       Ha valakivel lefekszel, az egész történetéve fekszel le

6.       Ha valakivel lefekszel, az egész kórtörténetéve fekszel le

7.       Megőrizd magad a nem kívánt terhességtől

8.       Megőrizd magad a rossz döntésektől (Házasság rossz emberrel, abortusz)

9.       Megmaradjon a jó híred

10.   Egészséges maradjon az énképed és az önbecsülésed.

Mit mond Isten?

Isten az szexet a házastársaknak teremtette (1Móz. 2,24), és ott lehet rendeltetése szerint megélni. Ez Isten akarata. És ez a mi javunkra van. Ha Isten nem akarná, hogy szexszeljünk, akkor meg sem teremti. De akarja, csak nem mindegy hogy hol. Ő igazán a javunkat keresi, hogy nekünk a lehető legjobb legyen. Ha nem ezt akarná, minek halt volna meg értünk. Nem akarja, hogy mi is ítélet alá essünk, ezért bunkert épített nekünk. A neve Jézus Krisztus. De be kell menni abba a bunkerbe. De várni kell a szexszel, hogy igazán jó legyen nekünk. Persze ez nem könnyű. Ott vannak a vágyaink és a világ sem könnyíti meg (1János 2,15-16). Sőt mindinkább azt sulykolja belénk, hogy ez a normális. Pedig nem az. Mindig többen lesznek, akik a rossz úton járnak, de nem kell őket követni(Róma 12,2). A sátán az, aki ezt is szét akarja zilálni az életünkben. Nem miattunk, hanem Isten miatt, mert őt gyűlöli. Isten szeret minket, de a sátán Istennek nem árthat, viszont nekünk igen. Ezért pusztítja a mi életünket, és ha minekünk rossz, Istennek rossz.

Végszó: Nem leszel se szegényebb, se bénább, se kevesebb, ha vársz a sexszel, hanem gazdagabb, mert valami olyanod lesz, amit a világ olcsón elad. Énekek 7,14

Mire használod a szádat (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni, hogy nem mindegy, mi jön ki a szánkon

Bevezetés: Táblára felírni az Énekek éneke 4,11-et. Mit jelent ez az ige? Gondolkodjatok erről. (közben még lehet énekelni). Összefoglalva azt mondja, hogy minden, ami kijön a száján, az jó és értékes dolog.

Mai témánk is ez. Mi jön ki a szánkon. Jó és értékes dolgok?

Képzeljétek el a helyzetet: Reggel felkeltek, még a hajatok borzos, szemetek homályos, de lépten nyomon azt tapasztaljátok, hogy amit csak mondotok, az beteljesül. Mi volna az első szavatok? Jó dolog lenne ez?

Most képzeljétek el, hogy az elmúlt három napban, amit csak mondtatok, az valóra válna. Mi történne? Jó dolgok születnének, vagy meghalna néhány ember, felrobbanna az iskola, eltörne egypár kéz-láb, elkorhadna a számítógép, stb.?

Olvassuk el ezt az igehelyet: Máté 11, 34

A beszédünk Jézus szerint árulkodik rólunk. Amilyenek vagyunk belül, az a beszédünk által lesz nyilvánvalóvá. És ezt nem tudjuk elkerülni.

Mit árulhat el rólunk a beszédünk?

Kedves, szelíd, értelmes, bölcs, alázatok, képmutató, hazug, buta, trágár, romlott, erkölcstelen, gonosz, nagyképű, bunkó, önző, stb.

Rólad mit árul el a beszéded?

A beszéd az jó dolog. De nagyon nem mindegy, hogy használjuk. Építhetünk is vele, de rombolhatunk is. A szánkat is Isten teremtette, és a beszéd adományát is ő adta. Ezt is az ő dicsőségére kell, hogy használjuk. Amúgy pedig nem Istennek van haszna abból, ha helyesen beszélünk, hanem nekünk.

Milyen hasznai vannak?

Építesz másokat, jó a vélemény rólad, stb.

Olvassuk el a Jakab3,9-12

Azt mondja Jakab, nem kellene így lennie. Van lehetőség változtatni, csak akarni kell, és kérni az urat, mint Ézsaiás, és ő megtisztítja a szánkat.

Olvassuk el a Máté 11, 35-37-et.

Hunyjátok le a szemeteket és képzeljétek el. fenn a menyben megálltok az Isten előtt. Ott vannak az Angyalok, az ördögök és minden ember, aki valaha élt. És Isten a te életedet nézi meg. Dicséretet vagy dorgálást szeretnél ott kapni?

Hogyan lehet helyesen használni a beszéded?

Ne panaszkodj, csak Istennek – legyél illedelmes – mondj igazat – legyél kedves – stb.

Végszó: Jakab 3,2

                Levezetésnek játszunk valamilyen szójátékot. Jó szórakozást!