Várakozás… de meddig!!! (KIss Bertalan)

él: Tanuljunk meg várni, mert a türelem fontos keresztyén erény.

Téma: Várakozás… de meddig!!!

Felvezetés: Felirjuk egy nagy lapra, vagy táblára három szót (először nagy betüvel, majd kisebb, majd mégkisebb, s végül egy BUMM szót, vagy X-et). VÁRAKOZÁS, Várakozás, várakozás… X

-?- Mit akarok ezzel kifejezni?

– Először még könnyedén vesszük az akadályokat és várunk, majd egyre inkább ellankadunk, míg erőt vesz rajtunk a teljes közöny, vagy megsemmisülés (buta cselekedetek, kiábrándultság)

-?- Miért tesz Isten olyan dolgokat, aminek (látszólag) semmi értelme? – próbák

Várjuk az Úr szabadítását, válaszát kérdéseinkre, útmutatását, de nem jön.

Jób kérdései – Jób 6, 11-13               -?- Milyen kérdései vannak?

–         honnan vegyen erőt

–         mi az a cél, ami még éltethetné

–         megszabadul-e egyáltalán

Felemelkedik Jób előtt az un. „ÁRULÁS FALA” – azt éljük át, hogy Isten cserben hagyott minket

Miért fontos erről beszélni? – Sok hívő azért esik vissza, tagadja meg Urát  mert csalódik az Istenben. „Isten elárult, gyermekének fogadott és mégsem adta meg amit kértem.”

Beszélgetés:

-?- Voltunk-e már ilyen helyzetben?

-?- Mikor, miért csalódtál az Úrban?

-?- Hogyan változott a hited?

-?- Kitartóan vártál ekkor a szabadításra és hogy segítséget kapsz, vagy pedig feladtad?

-?- Általában az életben mennyire vagy kitartó várakozó?

 

Isten sokszor elrejtőzik előlünk:

–         „Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti.” Pl 25,2

–         „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.”

Isten tudja, hogy mit tesz, ha nekünk értelmetlennek tűnik is:

–         Életünkben munkálkodik akkor is, ha úgy tűnik, hogy süket, v. eltávozott

o   Emmausi tanítványok esete (Jézus velük ment, de nem látták)

o   Kedves történet: egy pár lábnyom, mert Isten a vállán cipel téged

o   Ha valamit nem látunk elfog a kétség (Egy börtönben lévőnek az a legrosszabb, ha külön cellába kell lenni teljes sötétségben. Egyszer egy ilyen rab, hogy elfoglalja magát dobált egy kődarabkát. Dobálta, dobálta, s egyszer azt veszi észre, hogy nem esett vissza. Nem érette, hogy miért, ami annyira zavarta, hogy végül beleőrült. Mikor kinyitották a cellát látták a halott rabot és a kődarabkát egy erős pókhálóban a plafon sarkánál.)

–         Isten időzítése tökéletes, mégha katasztrofálisan későnek tűnik is

o    „Ma kell, nem holnap”

§ A kételyeimre ma add meg a választ

§ Inkább ma szórakozok haszontalanul, mintsem később tisztán

§ Inkább ma legyen biztosan valaki mellettem, mintsem holnap az igazi

o   Ige: „Mindennek meg van a maga rendelt ideje” Préd 3, 1-8

–         Túl sok az elvárásunk: Egy súlyos betegségben szenvedő fizikus mondta: „Amikor az ember elvárásai nullára csökkennek, akkor mindennek örül, amije van.”

Igetanulmány: Mi a helyes hozzáálás?

–         Lankadatlanul kell várni az Urat – Zsolt 130, 5-6

–         Az igazak várakozása örömre fordul – „Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz.” Péld 10,28

Záró történet: „Csúf kiskacsa története”

Összefoglaló

Jót tenni – keresztyén küldetésünk (Kiss Bertalan)

TÉMA:                                  Jót tenni – keresztyén küldetésünk

 

Bevezetés: „Jó” dolgokról fogunk beszélni:

Mi a jó?

Válaszok:

Hasznomra van? („Mindent szabad nekem, de nem minden használ” 1Kor 6,12)

Rabja vagyok? („…de ne legyek semminek a rabjává”…tv, szórakozás, pornográfia, stb.)

Megbotránkoztat másokat?

Istent dicsőíti amit teszek? (“Akár esztek, akár isztok vagy akármit is tesztek, mindent Isten                                                                 dicsõségére tegyetek.” 1Kor 10,31)

Játék/történet :

Bevezetés a menny gyakorlatába
Egyszer egy rabbi azt kérte Istentől, hadd lássa a mennyet és a poklot. Isten megengedte neki és Illést adta mellé kalauzul. Illés először egy nagy terembe vezette a rabbit, melynek közepén egy nagy lábas állt a tűz fölött, tele valami nagyon finom étellel. Emberek ültek körülötte és hosszú kanalaikkal merítettek az ételből. De mindannyian sápadtnak, soványnak és gyengének látszottak. Ennek az volt az oka, hogy a kanalak nyele olyan hosszú volt, hogy azokat nem tudták a szájukhoz emelni.
Mikor kint voltak, a rabbi megkérdezte a prófétát, mi volt ez a különös hely. Ez volt a pokol.
Aztán egy másik terembe vezette Illés a rabbit. Ez ugyanúgy nézett ki, mint az előbbi. – Középen tűz égett, fölötte finom étel főtt. Itt is emberek ülték körül a lábast, hosszú kanalakkal a kezükben. – De jól tápláltak, egészségesek és boldogok voltak. – Nem próbáltak egyedül enni, hanem arra használták a hosszú kanalakat, hogy egymást etessék. – Ez a terem volt a menny.

Játék: Eljátszható a történet úgy hogy készítünk két merőkanálból és hosszú pálcákból kb. egy-egy méteres hosszú kanalat. Odaadjuk két önként jelentkezőnek, akik egymással szembe ülnek egy vedér víz mellett. Nem mondjuk nekik, h nem itathatják meg egymást. Valószínű nem jut eszkükbe, hanem csak magukban próbálkoznak.

-?- Mi a játék/történet tanulsága? (elmagyarázom a lényeget)

Péld. van írva: hogy „aki mást felüdít maga is felüdül”. Ha önzően csak a magunk javát keressük, akkor valami nagyon nagyot veszítünk el: a szeretet, a testvérszeretet, a boldog emberi és isteni kapcsolatot.

-?- A történetben, akik egymást segítették („menyben lévők”), ők voltak a jól tápláltak, nekik volt jobb dolguk. Szerintetek, akkor miért válasszák mégis többen a rossz utat? Miért olyan nehéz jót tenni?

Pál a római levelében ezt írja: „Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszat tudom cselekedni”.     ld. a KT-t.

Valaki olvassa fel ezt az igerészt tovább => Róm 7,21-25

Az ige tehát azt mondja, hogy mi bűnös emberként magunktól csak a rosszat tudjuk tenni, de Jézus által megszabadulhatunk ettől is.

Jó vs. rossz dolgok az életünkbe, azok elfogadása

Történet:

Ami a szem előtt van

Kis történet kedves embereknek! Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában töltse el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy picike helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a falon és kijavította azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt: “A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.” A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt és felesége házában pihentek. Miután azok azt a kevés ételt is megosztották velük, amilyük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jót aludtak. Amikor a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük. “A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, mondta ismét az idősebb angyal.” Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor a utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet. “A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.” Néha pontosan az a jó, ami történt csak a dolgok nem annak mutatkoznak, aminek kellene. Ha bízol, csupán arra kell hagyatkoznod, hogy minden eredménynek megvan az előnye. Amíg nem telik el egy kis idő, ezt nem veszed észre…. Néhány ember eljön az életünkbe, és gyorsan elmegy… Néhány ember barát lesz és marad egy kicsit… gyönyörű nyomokat hátrahagyva a szívünkön …

A tegnap: történelem. A holnap: misztérium. A ma: ajándék.

„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” Jób 2,10

Néha történnek az életünkben rossz dolgok, ekkor elcsüggedünk és nem látjuk benne Isten tervét, pedig Ő mindig a javunkat akarja, viszont néha szükség van arra, hogy a vesszejét is használja.

Miért kell jót tenni?

IGE: Péld. 3, 27-28

-?- Jártatok már olyan helyen ahol az volt kiírva, hogy : „Ma nincs hitel, csak holnap”, viszont másnap ugyan ez van kiírva?

– Ez az ige valami hasonlót mond a jóról. Ha lehetőségünkben áll jót tenni, azt most kell megtenni (Jk)

– Az előbb felsoroltátok, hogy miket lehet adni (szeretet, odafigyelést, munkálatokat, anyagiakat is), ha ezeket nem tesszük meg, akkor olyanok leszünk mint 28. versben lehet látni.

Jézus mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

Jakab levelében: „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában” Tenni kell a jót nem csak beszélni róla!

Összefoglaló:

–   Mi a jó (hasznomra van, rabja vagyok-e, megbotránkoztat-e, Isten dicsőségére van-e)

–   Miközben a jócselekedetek mindenki hasznát szolgálná, aközben nem tudjuk tenni a jót (Róm)

–  Néha vannak az életünkben rossz dolgok, amelyeket el kell fogadnunk; saját érdemeinkből kifolyólag azt sem érdemelnénk, hogy éljünk, mégis kegyelemből megtart minket Isten.

–   Miért kell jót tenni? (nem csak beszélni kell a jóról, hanem cselekedni is)

Öröm (KIss Bertalan)

Cél: Hogy a fiatalok megértsék milyen az Isten szerinti egészséges öröm, a “teljes öröm”. 

Téma:  ÖRÖM

 Beszélgetésindító témák és kérdések:

” Mivel lehet nektek örömet okozni?
” Kitől várjátok, hogy örömöt okozzanak nektek?
” Kinek okoztatok örömet utoljára?
” Milyen gyakori az öröm az életetekre? Jellemző – vagy nem?

” Mikor voltatok életetekben a legboldogabbak?

IGÉK a témában:

Nehémiás 8:10         az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!
Zsolt 16:11   Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
Zsolt 119:14 Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek
Róm 14:17 Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm;
Gal 5:22      A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm,
Fil 4:4         Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek
Jak 1:2       Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája   állhatatosságot eredményez.

1.Pt.1.8-9       „dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”

Zsolt 126                   Nevetés

Vegyük újra ezt az igét: „teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon” / Zsolt 16, 11/

–?– Mit jelent az, hogy teljes?

Teljesè tehát hiánytalan, egész – nincs már másra szükség

Pl.:egy kancsó, amely teljesen tele van vízzel (színültig), ha megpróbálunk valamit hozzáönteni, akkor az túlcsordul.

–       Az Istentől való teljes öröm is ilyen teljes (ahogy az ige is mondja), tehát nincs szükség más örömre…

–  Teljes, mint ahogy az a kancsó víz is, tehát nincs szükség egyébre, ahhoz, hogy teljes legyen a boldogságunk.

Akkor nincs szüksége az embernek szórakozásra, barátokra, szerelemre, és egyéb dolgokra?

–       Hogy ne lenne!

–       Az a lényeg, hogy Isten szerint való legyen ez az öröm!

Vizsgáljuk meg ezeket az örömöket:

–       Szórakozás.

–?– Hozzá tartozik a szórakozás a teljes örömhöz, vagy sem? Tehát a teli kancsónak része-e, vagy egy olyan többlet öröm, ami miatt túl csordul az? …

Attól függ, hogy Istennek tetszik-e az amit csinálunk, ahogy szórakozunk. Mert ha:

 • nem, akkor ez olyan öröm (pl. kancsó), mintha abba a teli edénybe koszos olajt akarnék önteni, s ez a piszkos anyag a kancsó aljára süljed, s mivel az tele van, így a tiszta (az az öröm ami az Istentől való) túlcsordul és kárba vész.

Pl. Sok fiatalt (hívő embereket is) távolított már el a diszkó az Istentől

 • ha viszont igen, tehát az Úrnak tetszik az, ahogy szórakozunk, akkor sok áldása is lehet.

–?– Milyen szórakozási lehetőségek lehetnek Istennek tetsző, áldásosak?

Szerintem nem az a probléma a discoval hogy ott a fiatalok ismerkednek, táncolnak, játszanak (pinpang, billiárd, sáski stb.), hanem, hogy eztrossz környezetben teszik.

Nekünk kellene ezeket a dolgokat megvalósítani, hogy egy fiatal, ne a bárokba menjen kikapcsolódni, hanem egy keresztyén környezetbe.

–       Barátság, szerelem.

–?– Szerintetek, ha az ige azt mondja, hogy az Istennél van a teljes öröm, akkor nincs is szükségünk szerelemre? Tehát a teli kancsónak része a szerelem, vagy sem?

Ez is viszonylagos:

 • de, ha az Úrnak nem tetsző kapcsolataink vannak, akkor ez egy olyan öröm, ami több mint a teljes, vagyis káros, helytelen örömök

Mikor jó és mikor rossz?

 • , ha hívő keresztyén…
 • Rossz, ha az ember az élvezeteinek, a testi vágyainak, akalandozásnak, a flörtölgetésnek él.

Ez nem Istennek tetsző, nem olyan öröm, ami örökké tartana.   …stb.

 

–       Egyéb öröm.

–?– Szerintetek a TV hová tartozik?

Önmagukban a technikai dolgok nem feltétlenül érhetnek el jó örömöt, vagy pedig károsat.

Sajnos napjainkban a médiában inkább negatív példákkal találkozunk.        –?– Melyek ezek?

 

Az ember mikor még fiatal akkor azt mondja, hogy most kell kihasználni az életet, a különböző örömöket, gyönyöröket ilyenkor kell még kiélvezni, ráérünk szenteskedni öreg korunkba is – mondják sokan. Öregen viszont sokan, kiknek nyilvánvalóvá válik az elhibázott életük, rájönnek, hogy másként kellett volna az életüket leélni. Viszont mielőttünk – ha Isten is úgy akarja – előttünk áll az élet, most kell döntenünk a jó mellett, hogy később ne kelljen aprédikátorral együtt mondani azt, hogy hiábavalóság volt minden … a Bibliában a Préd. Könyvében van megírva èPréd.2.1-11 (vezető olvassa fel)

Az ige azt mondja, hogy az Úrnál teljes az öröm és az örökké tart èmégis sokszor a keresztyén embereken azt lehet látni, hogybúskomorak, hogy nem örülnek semminek…stb.

IGE:   Lk 15, 25-32 (valaki felolvassa)

Az idősebbik testvér nem tudott örülni az öccse haza jövetelének. Úgy érezte, hogy ő az apja akaratát teljesítve nem részesül olyan elbánásban és szeretetben, mint az ő tékozló testvére.

–?– A mi életünkre vonatkoztatva mit akar ez megtestesíteni?

 • Az Istentől való örömöt lekicsinyítjük è nem tulajdonítunk mély értelmet az isteni örömöknek
 • A keresztyénségnek csak a kerete van meg az életünkbe ècsak egy vallásos látszat és nincs meg a megtérés igazi mivolta (farizeusi hit)
 • Nem tudunk örülni másokon esett jó dolgok felett, csak a magunk öröme számít (mint a tékozló fiú bátyának)

Bosszúállás vagy megbocsátás (KIss Bertalan)

CÉLMegértsék a fiatalok, ahogy fölöttünk egy megbocsátó Isten munkálkodik, aképpen mi végkép nem lehetünk haragtartók és bosszúálók.

TÉMABosszúállás vagy megbocsátás

JELENET:

Kiválasztunk 4 ifist és elmagyarázzuk neki az alábbi szerelplőbeosztást és feladatot.

Szereplők: 2 fiú (Józsi, az öcsike – Géza, a báttyus)

Szülők (Apa és Anya)

Megjegyzés: Elhívjuk oldalra a szereplőket s felvázoljuk nekik a jelenetek rövid tartalmát, melyet nekik rögtönözve kell előadniuk.

1. Jelenet: A szülők Józsikát kényeztetik és megfeledkeznek az ő bátyáról.

2. Jelenet: A két testvér beszélget: Géza durván bánik az öccsével, mert ő a „papa kedvence”. Józsi annyira megsértődik, s szívére veszi a dolgot, hogy megszökik otthonról.

3. Jelenet: A két testvér ezután 10 évig nem is találkozik. Józsi közben meggazdagodik, Géza pedig elszegényedik.

Géza segítséget megy kérni Józsitól (mondjuk az adósságát rendezze el mert külön-ben kiköltöztetik a családját a lakásukból).

EDDIG TART A JELENET!!! [?] Mit tegyen most Józsi?

A többi ifis 2 csapatra oszlik, s kitalálják, hogy mi legyen a történet vége. Miután készen vannak, elmagyarázza az egyik, s majd a másik csapat is a szereplőknek az ők befejezésüket. A „színészek” pedig ezt előadják.

[?] Melyik biblia történethez hasonlít ez a jelenet? – József története

IGE: 1 Móz. 50, 15-12 (két ifis olvassa fel: 1. 15-18-ig, a 2. 19-22-ig)

Valakit (aki jártas az igében) kérjünk meg, hogy mesélje el röviden József egész történetét.

[?] Felolvasott igeszakasz miről szól: bosszúállásról v. megbocsátásról? (az utóbbi)

[?] Mi megtudnánk ilyen helyzetben bocsátani?

[?] Honnan volt Józsefnek ereje megbocsátani?

TANÍTÁS:

József testvérei – miután apjuk meghalt – azt feltételezték, hogy az öccsük megfogja bosszulni a sérelmeket. Azért hitték ezt mert ők így tennének a helyébe, s ezt feltételezték Józsefről is.

„József sírva fakadt” – írja az Ige. Megtehette volna, hogy fölényeskedik, megmutassa, hogy milyen nagy lett a hatalma (ahogy azt annakidején megálmodta), de ő nem ezt tette, hanem megalázkodott és sírni kezdett. Mi pedig sokszor ha bebizonyosodik az igazunk, akkor nem győzzük eleget dicsérni magunkat.

Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? – kérdi József. Nem nekünk embereknek kell ítélkeznünk, hanem ezt csak egyedül Isten teheti meg. (Róm 12, 19: „Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.”)

Isten jóra fordíthatja a mi elrontott életünket, tetteinket, döntéseinket – s így mi is áldása lehetünk a családunknak, barátainknak, osztálytársainknak, stb.– engedjük, hogy Isten munkálkodjék az életünkben, s nem a mi büszkeségünk, haragunk, meg nem bocsátásunk.

ZÁRÓ IGE: Préd 11, 10 „Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat, mert az ifjúkor és a fiatalság mulandó!”

Hogyan várod vissza az Urat? (Kiss Bertalan)

Bevezetés: Voltatok már vendégségben? Mit láttatok ott? És ti fogadtatok már vendéget?

Ugye ti is megtettetek mindent, hogy tiszta legyen a ház. miért? Mert tudtátok, hogy vendég jön, és a vendéget nem lehet akárhogy fogadni. Fel kell készülni rá.

Igeolvasás: Máté 24,45-51: 25,1-13

 

Ez az igehely is valahol erről beszél. Jézus vissza fog jönni, de nem vendégségbe. Erre is bizony készülni kell, nem lehet akárhogy fogadni.

Te hogyan várod? Várod?

Képzeljétek bele magatokat egy szituációba: megtudjátok, hogy Jézus mához egy hétre, vasárnap visszajön. Miben változna az életetek?

Hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én beleképzeltem magam, meg elképzeltem, hogy az emberek mit csinálnának. Elsősorban elkezdenénk a hozzánk közelállókat evangelizálni. Egy csepp szégyen sem lenne bennünk azért, mert Keresztények vagyunk. bátran bizonyságot tennénk bárkinek bárhol. Nem unottan, két percig olvasnánk az igét. Lelkesebben és örömmel látnánk neki. Naponta órákat imádkoznánk. Nem érdekelne minket a világ, meg amit kínál, sem pénz sem a gond. Nem aggodalmaskodnánk, nem panaszkodnánk, nem bántanánk másokat, nem volna bennünk irigység, sem harag. Megbocsájtanánk mindenkinek és bocsánatot kérnénk mindenkitől. Szorgalmasan és becsületesen dolgoznánk, és még lehetne sorolni. Miért tennénk mindezt? Mert tudnánk, hogy Jézus visszajön, és ez az élet helyes előtte.

Testvér, hogy várod vissza az Urat? Minden nap így készülve, igy rendet rakva, ilyen falatokat készítve. Javítsatok ki ha tévedek, de szerintem egyikőnk sem így.

Miért, mert nem hisszük, hogy lehet holnap már visszajön Jézus.

De honnan tudhatod, mikor jön vissza? A napot, az órát sem tudod!

            Miért van az, hogy tudjuk, mi a helyes, mégsem tesszük? Gondoljatok bele: ha ma éjfélkor visszajönne Jézus, mi az, amiért szégyellned kellene magad? Mi az, ami rosszat látna bennetek? Attól kell szabadulnod!

A példázatban szereplő szolga és 5 szűz egy nagy hibát követett el: nem készült fel az Úr visszajövetelére.

Hogyan lehet felkészülve, helyesen visszavárni Jézust?

– Jézus azt mondja, nem ismerlek titeket. Valahol ez a lényeg a megmenekülésünk érdekében. ismerni Jézust. Ő a mi mentőcsónakunk.

– Utánozd a mozdulatot példa.

– Ha minden napodat úgy éled, hogy holnap visszajön. De ez sem könnyű. Én példám. Ez sem megy nélküle. A másik 5 szűz úgy úszta meg, hogy volt olajuk. Az olaj a Szentlélek. Isten lelke segít helyesen visszavárni őt.

Ezzel a biztatással fejezném be: Lukács 11,9-13

Megújulás a szeretetben (Kiss Bertalan)

Cél: Beszélni a szeretet fontosságáról. Beszélni a megfáradt szeretet okairól és az abban való megújulásról.

Bevezetés: Manapság a szeretetről már nagyon elcsépeltnek hangzik beszélni, pedig kell, mert nincs olyan ember, akinek ne lenne problémája a szeretet terén.

Feladat: Mondjatok tíz dolgot a szeretetről, például a szeretet az jó, vagy érték, stb.

Szerintetek kell az embernek a szeretet, szükségünk van rá? Ha igen miért? Ha nem miért?

Téged szeretnek? Szerinted miért?

Elmondhatjuk azt, hogy a szeretet olyan az életben, mint a só a levesben, kabát a hidegben és fagyi a kánikulában. Meg lehet lenni ezek nélkül, de mégis ezek teszik jóvá. Meg lehet lenni szeretet nélkül az életben, de ez teszi élvezhetővé, jóvá az életet. Pál apostol azt mondja a szeretet himnuszában, hogy (Bertus féle szabad fordításban 🙂 lehet ő király+milliomos+a legnagyobb Jani a csárdában, ha szeretet nincs benne, akkor semmi haszna abból. Tehát a szeretet valami nagyon értékes, fontos dolog ahhoz, hogy az élet jó és értelmes legyen. Mégis ennek ellenére vannak gondok az ember életében. Sokszor nem tudunk szeretni, sőt!

Tudtok példákat mondani, hogy mi mutatja azt, hogy gond van a szeretetünkkel? Írjátok fel táblára. Pl. Háborúk, veszekedések, pletykák, irigység, rágalmazás, stb.

Miben ismertek rá ezekből magatokra?

Van olyan is, hogy valakit szeretek, valakit nem. Miért?

                Talán érdekből, vagy személyválogatásból, vagy, mert egyszerűen nem tetszik a képe?

Miért van ennyi probléma a szeretet körül?

 • Önzőségből
 • Közönyből
 • Megfáradásból
 • Haragból

Nem jól van ez így, mert az ember élhet úgy, hogy nem szeret, de sohasem lesz boldog és teljes az élete. Nektek is szól ez! Ti sem vagytok ez alól kivételek. Ha boldog akarsz lenni, és örülni akarsz, akkor azt ne a discóban, a játékban, a filmekben vagy a munkában, a sikerben, a tanulásban és a pénzben keresd, hanem a rendezett kapcsolatokban. Elsősorban Istennel, de emberekkel is, és ehhez biz’ nélkülözhetetlen a szeretet.

De szeretni nem könnyű. Mindig akad ok, hogy ne szeressünk, mindig történnek olyan dolgok, amik nem éppen a szeretetet váltják ki belőlünk. De hát senki sem mondta, hogy egyszerű! Általában az értékes dolgok nem egyszerűek. Gondoljunk bene: Istennek egyszerű volt od’adni egyszülött fiát a bűnös, engedetlen, gonosz emberekért? Jézusnak egyszerű volt meghalni értünk? Nem hiszem, de megtette, mert szeretett minket. És ma is mennyire szeret. Azt mondja az ige, olvassátok el az I János 4,7-12 igerészt. A szeretetet lehet tanulni, és Isten az, aki a legjobb tanítómester ebben. Ha nincs motivációd a mások szeretésében, akkor szeress azért, mert Isten is szeret téged, pedig nincs rá oka!

De sajnos még az Isten szeretésében is meg lehet fáradni. Jelenések 2,4-5

Mi szerintetek ennek az oka?

 • A monoton szokások
 • Az élő kapcsolat hiánya
 • A világ gondjai
 • A háláról való megfeledkezés

Sokszor látni olyat, és talán te is így vagy, hogy emberek megtértek, és akkora szeretettel és bizonyságtevési akarattal, szolgálni vágyással elindultak, azok szépen leálltak és eltűnt belőlük a tűz. Ez az, amiről az ige beszél.

Ha belegondoltok ebbe, hát ez elég szörnyű dolog, hogy meg lehet fáradni a szeretetben, az Isten szeretetében. Pedig azt mondja Isten igéje, hogy ha megtartod a szeretet törvényét, akkor minden parancsot betartottál.

Hogyan lehet megújulni a szeretetben?

Isten azt mondja az Efézusi gyülekezetnek, hogy térj meg.

Bűnbánattal – Istenre figyeléssel – Imádsággal – Hálával – Törődéssel – engedelmességgel.. Ez sem könnyű, de megéri. Még egy gyakorlati tanács: Ne várd, hogy téged szeressenek, hanem előbb te szeress, mit, ahogy Isten szeret. Ennek biztos lesz eredménye.

Tovább beszélhető kérdések:

 • Kell e szeretni akkor is, ha bántanak minket?
 • Mi van, ha engem senki sem szeret?
 • Mi van, ha már nem tudok szeretni?
 • Lehet e szeretnem az alkoholista szülőmet?
 • Szeretet az egyenlő a kiszolgáltatottsággal?

Szerintetek, aki szeret, az naiv is?

Nevek (KIss Bertalan)

Cél:     Önmagunk megismerése. Isten megismerése.

Bevezetés: Tudjátok-e azt, hogy mi a nevetek jelentése?

Régen elég gyakran az ember úgy kapta a nevét, hogy valami jellemezte, vagy valami eseményhez kapcsolódóan. A Bibliába sok helyen lehet találkozni ilyenekkel:

Jákob, Mózes, Salamon, Péter, Ádám, Éva, stb.

A ti nevetek, jelentése valamilyen módon jellemez titeket. Jellemző-e rád az, ami a nevedet jelenti?

            Befolyásolja a nevetek jelentése azt, hogy milyen a jellemetek, viselkedésetek, tudatosan?

Feladat: Kell néhány önként jelentkező.

Szereted-e a neved? Minek?

                        Mindig így volt ez?

                        Milyen névre cserélnéd le a neved, ha lecserélnéd? Minek?

Szerintetek fontos e az, hogy mi a neved a jellemed formálódásában? Van e hatással valamilyen módon az ember neve azon, hogy milyen ember?

Valójában nem nagyon. De valaki lehet azért kedves, mert a neve azt jelenti, de ez nem törvényszerűség. Ilyen értelemben nem az fontos, hogy hívnak minket, de lehet bármilyen szép jelentésű nevünk a jellemünk másat fog sugározni rólunk, ha olyan. Vagy pont fordítva.

Ha most új nevet kapnátok, ami a jellemeteket tükrözi, vagy valamilyen fontos eseményt, ami kihatással van az életetekre, mi lenne az?

Írjátok fel egy papírra, és közösen próbáljuk kitalálni, ki lehet az.

Istennek sokféle neve, megnevezése van a Bibliában, ami az Ő jellemét tükrözi, vagy az Ő tettét mifelénk.

Miért fontos ezt látni, tudni?

Amíg a mi nevünk korántsem biztos, hogy jellemez bennünket, addig ezek a Nevek jellemzik Istent. Innen megismerhetjük őt, az ő viszonyát mifelénk. Ezt vehetjük ígéretnek és készpénznek.

Végszó: Ézsaiás 42, 1

Isten nevünktől, jellemünktől függetlenül nevünkön szólít. Személyesen ismer, és megváltott nem megvált majd, vagy megvált, ha jó leszel. Megszólít és az életed gondját akarja orvosolni. És egy örök bíztatást ad.

Közbenjáró imádság (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni, mit is jelent. Buzdítani a közbenjáró imádságra

Bevezető feladat: Mondjatok dolgokat az életben, az életetekben, ahol most problémát láttok, segítséget vártok, vagy előttetek, mások előtt vannak feladatként: Pl. Érettségi, Konfirmáció, Gyülekezet, Jani bá törött lába, stb.

Imádkoztok, imádkoznátok ezekért? Ha igen minek, ha nem minek?

Ma az emberek sokszor csak nevetnek, amikor arról van szó, hogy imádkozunk, imádkoznunk kell valamiért. Azt mondják, hogy az imádság nem megoldás, nincs ereje. Ha beteg vagy ne imádkozz, csak menj orvoshoz. Ha feladatod van, próbáld magad megoldani, stb. Nem használ az ima, nincs haszna.

Szerintetek van haszna, értelme imádkozni? Szükséges-e imádkozni?

Sajnos az ember szereti az életét úgy alakítani, hogy abból kizárja az Istent. Nem vesz róla tudomást, nem tulajdonít neki jelentőséget. Pedig ez elég buta dolog, mert az élet maga az Isten találmánya, ezért nem lehet nélküle jól élni. Miért fontos ezzel tisztában lenni. Azért, mert Istennek van akarata arra, hogy segítse az életünket, de nem csak akarata, hatalma és ígérete is van erre.

Milyen imádságformák vannak? Dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, könyörgő, közbenjáró. Ezek közül most a közbenjáró imádságról szeretnénk beszélgetni.

Miben különbözik ez a többi imádságformától?

A közbenjáró imádság másokért történik. (Máté 5, 44 ’ Lukács 22,32’ Apcsel 7,60’ Filippi 1,9 ’ Kolossé 1,9 – 4,3 , 1.Tim.2.1, 2.Kor.10.4-5, 1.Thessz.1.2,). Tulajdonképpen szolgálat. És ez az egyik legnagyobb szolgálatfajta. Sok megtérés, gyógyulás, sikeres feladat az embernek fel sem tűnő csendes közbenjáró imákban dől el. (Lehet erre példákat felhozni történetekből, vagy személyes példákat).

Jézus maga is ezt végzi értünk fent a mennyben, szüntelen közbenjár az Atyánál.

Volt-e már, hogy valakiért közben jártatok?

A Bibliában sok ígéret van az imádság meghallgatására, és sok buzdítás is arra, hogy imádkozzunk másokért. ( Filippi 4,6 , János 16,23-2,Máté.7.7-8., Filippi.1.1-7, 1.János.5.14-15) Isten megtartja az ígéretét. Ez egy hatalmas lehetőség az Istentől, amit érdemes kihasználni.

Mi lehet az oka annak, ha egy ilyen imádság nem teljesül? Jakab 1,6-7 ’ Kolossé 4,2

Végszó. Az imádságnak hatalmas ereje van, annak ellenére, hogy ezt sokan nem hiszik. Nem biztos (sőt), hogy Isten egy hatalmas csoda keretében hallgatja meg azt az imát. De Őneki van hatalma arra, hogy megadja úgy, ahogy akarja. Merni kell őt kérni, és bízni Benne. Aki nem bízik, ne várja, hogy választ kap az imájára.

Feladat: Írjatok össze imatémákat és tartsatok imaközösséget.

Hálaadó ima (Kiss Bertalan)

Cél: Meg tanulni hálásnak lenni Istennek mindenért, amink csak van, és ami csak ér minket.

Alapige: Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Filippi 4, 6

A hálaadás az imádság elengedhetetlen és szerves része. Mégis sokszor baj van vele. Az a baj, hogy nincs, vagy ha van is, kevés. Általában úgy kezeljük, hogy ez az imádság kötelező része, amit el kell mondanunk ahhoz, hogy a kéréseink (amik persze szívből jönnek) teljesüljenek. Ez nagyjából pont annyit ér, mintha nem is adnánk hálát, mert az Isten ismeri hogy milyen lelkületű hálaadás ez. Ez hazugság. Isten nagyon örül a hálaadásnak, de csak akkor, ha ez szívből jön. Az ószövetségben is találkozunk olyannak, hogy hálaáldozat. De volt úgy, hogy Isten azt mondta az ilyen áldozatra: Nem kedvelem (Ézsaiás 1, 11), mert az nem volt őszinte.

Hol a probléma, mi lehet az oka, hogy nem tudunk sokszor őszinte hálaadással imádkozni?

Kiindulópontnak jó meglátni azt, hogy e probléma okát magunkban kell keresni. Mert nem az Isten jóindulata fogyott el felénk, ami hálára kéne, hogy indítsa a szívünket.

Szerintetek, mi lehet az oka?

–         Elégedetlenség

–         Isten jóindulaténak észre nem vétele. Lelki vakság.

–         Hitetlenség

–         Önfejűség (ezt csak magamnak köszönhetem).

Hogyan lehet igazán hálásnak lenni?

Igazi hálaadás nem egy elsajátítható tanfolyam része. Annak szívből kell jönnie, akkor, mikor az ember megtapasztalja Isten jóságát, Isten közelségét. Az Istenre figyelést kell megtanulni.

Milyen módon lehet hálát adni?

– Énekben

– Imában

– Cselekedetekben

– Engedelmességben

– Szóban

(meg lehet beszélni, hogy hogyan valósulnak meg a gyakorlatban ezek.)

Jó-jó. Azt mondjuk, hogy hálásnak kell lenni, de minek? Mi a haszna az életünkben a hálaadásnak?

Fura dolog így vizsgálni a hálaadást, mert a hála pont arról szól, hogy nem én kapok valamit, hanem adok valamit. Istennek ezzel adhatunk vissza valamit abból a sok jóból, amit nap mint nap kapunk tőle. Isten örömét leli a szívből jövő hálában. Jézus gyakran adott hálát mielőtt, vagy miután csodát lett, vagy étkezéskor, amikor megtörte a kenyeret (Máté 11,25 –Máté 14,19-Máté26,26-János 11,41). Az Ő imádságainak szerves része volt az ima.  De ezen túl a hálaadásnak mégis van haszna az életünkben. Az alapigénk azt mondja, hogy kéréseinket mindenkor hálaadással tárjátok fel Isten előtt. Ez nem valami üzletet akar takarni, hogy én hálás vagyok, akkor Isten teljesíti kérésemet, hanem először is:

Aki tud szívből hálát adni, hiszi, hogy mindene Isten kezéből van és tudja, hogy ezután is onnan várhatja.

Másodszor, aki tud hálát adni az alázatos, és belátja, hogy semmi sem az ő érdeme, hanem Istené.

Harmadszor, aki csak kér, de nem tud megköszönni, ne várja, hogy a kérése halló fülekre talál.

Negyedszer, aki tud hálát adni, az tud örülni, és örülni jó. Ez lélek gyümölcs!

Ötödször: Békességet, megelégedettséget, Istennel való jobb kapcsolatot ad.

Beszéljétek meg valóban ilyen következményei vannak? Miért?

Feladat: Írjátok fel egy papírra, most miért vagytok, vagy lehettek hálásak az Istennek. Ezt fel lehet olvasni és megbeszélni. Milyen módon adnátok ezért hálát.

Végszó: Jó mindenért hálát adni az Istennek, mert ez a minimális, amit adhatunk neki. De Istennek a szívből jövő hála nagyon sokat ér érdemes elgondolkodni mennyi jót tesz velünk nap mint nap. Jó bele gondolni, mennyi mindenünk van, amit mások talán nélkülöznek. Jó meglátni, hogy olyan lehetőségeink vannak, amik másoknak talán soha nem lesznek. Jó meglátni, hogy Istennek annyira értékes az életünk, hogy a saját életét is odaadta érte.

Minta a hálaadó imára: Olvassátok el a Zsoltárok 18, Zsoltárok 135, Zsoltárok 136

Milyen dogokért ad hálát a zsoltáros, amiért te is hálás vagy, vagy lehetsz?

Megbeszélhető kérdések:

–         Mindenért lehet/kell hálát adni? Pl. betegség, pénztárca elvesztése, stb.

–         Bűn-e, ha nem adunk hálát?

–         Mi van, ha nem tudok hálás lenni?

Filmek világa, avagy miből lesz az “Agyam nincsen”! (KIss Bertalan)

Cél:     Felhívni a figyelmet a filmek veszélyeire.

Megtanulni észrevenni a rossz hatásokat, és helyesen kezeli tudni.

Bevezető: Jelenet egy: Aciófilm, Vígjáték, Romantikus, Horror. Játszzák el a fiatalok.

Milyen filmeket szerettek? Miért?

            Milyen hatást gyakorolnak ezek rátok?

            Mennyire élitek bele magatokat?

Holywood tör be az életünkbe, ezerrel nyomul. És nem éppen veszélytelenül. Elhangzik gyakran a kérdés: Mi rossz van abban? Próbáljunk erre választ találni.

Veszélyek:

Álomvilág- Avagy elszakadni a valóságtól és abban úgy élni, mintha nem az volna. Nem a valóságot adják át a filmek, mégis olyanná lesz bennünk, mintha az volna. Varázsfelhő. Lövöldözés. apa-gyerek. Veszélyérzet megszünése. Közömbösség halálra, szenvedésre.

Nevelő hatás – Ma már nem nagyon a szülő, tanár neveli a gyermeket, hanem főképp a tv. onnan tanul beszélni, viselkedni. A film példaképeket ad. A film vágyakat, célokat ad. Kívánságokat gerjeszt. Életelveket. Persze 99%-ban nem pozitívan.

Rossz Szexuális nevelés

társadalmi

értékrendi

egyéniségi

Istenkép

Megkötözöttségek- Félelem, Sátáni

A film elvon a valóságtól, az igazi értékektől, elveszi az időt, a pénzt.

A film nem valóság, legtöbbször azt tárja elénk, amit ő akar és nem a teljes valót tárja fel.

A film ma elsődleges szórakozási lehetőséggé fejlődött, de nagyon nem jól van ez így. BeszűkÍti az élletterünket, elveszi a lehetőségeket, leköti és eltunyitja a tudatunkat lehetővé téve bannünk azt, hogy bármi szemét bejöjjön a szivünkbe. Ma már olyan természetes, hogy az ember nem is tudja elképzelni magát nélküle. Pedig nagyon jól megvolnán, ha nem lenne, sőt!

Végszó: A legtöbb esetben nem egyészséges a film. Akinek árt, az inkább ne is nézzen, de mondjatok olyan embert, akire nincs semmilyen hatással? Emlékeztek a szűrőre, meg kell szürni ezt is.

Isten tanácsa: Mindent szabad nekem, de nem minden használ…..1Kor 6,12

Nem fognak fényes angyalok lángoló karddal kiállni, hogy szétvágják a tv-det, dvd-det és nem fogják megakadályozni, hogy moziba menj. Mindent szabad, ezt is, de érdemes elgondolkodni azon, hogy használ -e.

Nem minden film rossz, van amit érdemes megnézni, de kell szűrő.