Filmek világa, avagy miből lesz az “Agyam nincsen”! (KIss Bertalan)

Cél:     Felhívni a figyelmet a filmek veszélyeire.

Megtanulni észrevenni a rossz hatásokat, és helyesen kezeli tudni.

Bevezető: Jelenet egy: Aciófilm, Vígjáték, Romantikus, Horror. Játszzák el a fiatalok.

Milyen filmeket szerettek? Miért?

            Milyen hatást gyakorolnak ezek rátok?

            Mennyire élitek bele magatokat?

Holywood tör be az életünkbe, ezerrel nyomul. És nem éppen veszélytelenül. Elhangzik gyakran a kérdés: Mi rossz van abban? Próbáljunk erre választ találni.

Veszélyek:

Álomvilág- Avagy elszakadni a valóságtól és abban úgy élni, mintha nem az volna. Nem a valóságot adják át a filmek, mégis olyanná lesz bennünk, mintha az volna. Varázsfelhő. Lövöldözés. apa-gyerek. Veszélyérzet megszünése. Közömbösség halálra, szenvedésre.

Nevelő hatás – Ma már nem nagyon a szülő, tanár neveli a gyermeket, hanem főképp a tv. onnan tanul beszélni, viselkedni. A film példaképeket ad. A film vágyakat, célokat ad. Kívánságokat gerjeszt. Életelveket. Persze 99%-ban nem pozitívan.

Rossz Szexuális nevelés

társadalmi

értékrendi

egyéniségi

Istenkép

Megkötözöttségek- Félelem, Sátáni

A film elvon a valóságtól, az igazi értékektől, elveszi az időt, a pénzt.

A film nem valóság, legtöbbször azt tárja elénk, amit ő akar és nem a teljes valót tárja fel.

A film ma elsődleges szórakozási lehetőséggé fejlődött, de nagyon nem jól van ez így. BeszűkÍti az élletterünket, elveszi a lehetőségeket, leköti és eltunyitja a tudatunkat lehetővé téve bannünk azt, hogy bármi szemét bejöjjön a szivünkbe. Ma már olyan természetes, hogy az ember nem is tudja elképzelni magát nélküle. Pedig nagyon jól megvolnán, ha nem lenne, sőt!

Végszó: A legtöbb esetben nem egyészséges a film. Akinek árt, az inkább ne is nézzen, de mondjatok olyan embert, akire nincs semmilyen hatással? Emlékeztek a szűrőre, meg kell szürni ezt is.

Isten tanácsa: Mindent szabad nekem, de nem minden használ…..1Kor 6,12

Nem fognak fényes angyalok lángoló karddal kiállni, hogy szétvágják a tv-det, dvd-det és nem fogják megakadályozni, hogy moziba menj. Mindent szabad, ezt is, de érdemes elgondolkodni azon, hogy használ -e.

Nem minden film rossz, van amit érdemes megnézni, de kell szűrő.

A Mennyország küszöbén (KIss Bertalan)

Cél: Megértetni a fiatalokkal, hogy nem elég tudni az evangéliumot. Rávezetni őket az üdvösség felől való döntés komolyságára.

Bevezetés: Ki kell küldeni egy-két embert  a teremből, a többieknek meg cukorkát kell osztani. A feladat az, hogy a kint levő emberek akkor jöjjenek be, amikor akarnak. Persze egyszer-kétszer hívni kell őket. aki a hívásra bejön, kap egy csokit, aki nem, nem kap. A bent lévőknek akkor szabad megenni a csokit, amikor az, aki a hívásra nem jött be, belép. Ha kér ő is csokit, azt kell neki mondani, hogy bocs, de már elfogyott.

 

Kérdések:

–         Mit jelent majdnem elérni a repülőgéped, ami Hawaira megy?

–         Mit jelent majdnem bejutni az egyetemre?

–         Mit jelent majdnem megnyerni a wb-t?

–         Mit jelent majdnem találkozni életed párjával?

–         Mit jelent elfelejteni beadni a nyertes lottószelvényt?

Rossz dolog elveszíteni valamit, ami fontos, de már soha nem kapod vissza?

Történt már veletek ilyesmi?

Mit jelent a mennyország küszöbén állni?

Igehely – AP. CSEL. 24, 10-27

Félix két évig ált a mennyország küszöbén.

Igazán kivételes helyzetben volt, tudott Jézusról. Ott volt a zsidó felesége. Ott volt Pál.

Ti is kivételes helyzetben vagytok. Titeket hányszor hívott már az Isten?

Emelje fel a kezét, akit egyszer sem, akit egyszer, 2x, 5x, 10x, 20x.

Sokszor már. Ki tudja hányszor hívta az Isten Félixet két éven keresztül. De ő elnapolta az ügyet. Ej ráérünk arra még!

Lássátok meg, hogy Istentől ez egy nagy lehetőség. Nem Istennek van szüksége miránk!

Félix megijedt – Ti mitől ijedtek meg a keresztény életet látván?

Te bent vagy már, vagy még csak a küszöbön?

Nem elég a küszöbön állni – Uram, uram…., tíz szűz.

Tudom, hogy érdekel az Isten, és vonz az Isten országa, de nem lehet „elnapolni az ügyet”. Nem tudod, hogy lesz vajon még lehetőséged.

A bűnös latornak csak egy volt, de ő kihasználta, nem mondta, hogy ráérek még, vagy már úgyis mindegy. A vak koldusnak is csak egy volt, amikor Jézus jött ki jerikóbol. Nem mondta, hogy mindegy, jön még máskor is erre Jézus. kiabált, amíg oda nem ment hozzá.

Vannak emberek, akik hívőnek mondják magukat, de igazából csak a küszöbön állnak. Látják mi megy odabent, de ők nincsenek bent. Honnan tudod, hogy bent vagy? Az Isten országának a törvényei igazgatják életedet.

 

Végszó: Isten szeret. Nézzétek meg hányszor szól. Milyen türelmesen vár téged. Mi legfeljebb 3x 4x szólnánk.  Használd ki az időt, amíg van a megtérésre.

Kire hallgatsz? (KIss Bertalan)

Cél: Meglátni a világ nyomását, befolyását az életünkben.

Meg tanulni jól kezelni, és Isten szerint élni.

Bevezető:

Szituációs feladatok önkéntes alapon:

– Vonalas (befolyásol e a csoport véleménye?) – Három egyforma hosszúságú vonalat kell rajzolni a táblára, de egymástól bizonyos távolságra. Kell egy valaki, aki nincs beavatva a feladatba, mondjuk a későn érkező. Tőle meg kell kérdezni, hogy szerinte egyforma e minden vonal? Valószínűleg azt fogja mondani, hogy igen. Viszont a többiekkel meg kell beszélni, hogy váltig állítsák, hogy az első vonal az hosszabb-rövidebb, mint a többi. Vajon elhajlik-e a csoport véleménye felé (valószínűleg igen).

– Kitartás (meddig bírod, hogy dobálnak) – Kell két-három önként jelentkező, meg egy rakás papírlabda. A feladat az, hogy ők felálljanak egy székre, vagy asztalra, a többiek meg dobálják őket addig, míg valaki fel nem adja, vagy a szenvedők, vagy a dobálók.

– Figyelem próba (meghallod a hangot a zajban?) – Kell egy önként jelentkező, akinek az a feladata, hogy hallgassa azt, amit a vezető mond neki. a vezetőnek nem szabad hangosan beszélni és nem szabad nagyon közel állni egymáshoz (5m). A többieknek pedig az a feladata, hogy hangosak legyenek, de ne túl nagyon. Meghallja a hangot a zajban? Biztos nem. Ugyanezt el kell játszani csendben is.

– Két szék közé(bedőlsz e a lányoknak?) – Az a feladat, hogy kell egy önként jelentkező fiú, akit kiküldünk a teremből. Kell két szék, amit úgy kell elhelyezni, hogy még egy szék elférjen közöttük. Ezután le kell takarni egy pokróccal, de úgy, hogy ne látszódjon, hogy középen nincs szék. A két székre leültetünk két lányt és behívjuk a fiút. A lányoknak az a feladata, hogy ha jól udvarol a fiú, akkor hellyel kínálja őket, a fiúnak meg azt kell mondani, hogyha jól udvarol a lányoknak, és azok hellyel kínálják őt, akkor nyert ügye van. A lányok persze hamar leültetik a fiút, aminek a fiú nagyon fog örülni, de amikor már a feneke éri a pokrócot, akkor a lányoknak hirtelen fel kell állniuk, hogy a fiú két szék közé essen.

Feladatok kiértékelése:

            Milyen érzés volt?

            Mennyire befolyásoltak a hatások, amik értek titeket?

Ebben a világban számos olyan dolog van, ami hatással van az életünkre, és befolyásolja gondolatainkat, tetteinket, személyiségünket.

Tudtok-e ilyeneket sorolni?

Csoport, tv, szülők, barátok, zene, filmek, könyvek, stb…

Ezek a dolgok óriási hatásokat fejtenek ki bennünk. az ember nem is gondolná: Szemléltetés (mi kell hozzá?)

Milyen hatással lehetnek?

Pozitív

Negatív

Nehéz, vagy könnyű ellenállni ezeknek? Kell-e egyáltalán?

Isten akarata mi lehet?Jakab 4,4, Róma 8,12

Nem tudjuk azt elérni, hogy ne érjenek minket ilyen negatív hatások, hisz a világban élünk. A világ főleg negatív hatásokkal hat ránk. Fel kell tennünk egy szűrőt. Példa: vízvezeték, motor, ezekben is van szűrő, és így tudnak jól működni.

Ez a szűrő az Isten igéje.

Kell ehhez:

Helyes értékrend

Állhatatosság

Kerülni a negatívan befolyásoló dolgokat.

Jelenések 3,7-13

Mi ebből a hasznom.

Eddig arról beszéltünk, hogy milyen hatással van a világ ránk. De aki Keresztény, az hatással kell, hogy legyen a világra. Ti vagytok a föld sója. mondta Jézus. A só molekulája nem változik, mert kristályos, szilárd. Nem cukor és nem ecet, ezek szervesek, felbomlanak. Ti legyetek jó hatással a világra, és ne hagyjátok, hogy a világ az ő rossz hatását kifejtse rajtatok, mert az csak a károtokra lesz. Legyetek só és világosság.

Mindennek megvan az ideje (KIss Bertalan)

Cél:     Megérteni, hogy a rend jó és kell, hogy legyen az életünkben.

Meg tanulni a helyére tenni életünk dolgait, oda, ahol helye van.

Bevezető feladat: Pákók és Feketék – Ez két népcsoport. A lényeg az, hogy a Pákók pont az ellenkezőjét csinálják, mint a Feketék. Pl. A Pákók úgy köszönnek, hogy a kezüket nyújtják, de a feketék hátat fordítanak, ha valaki feléjük nyújtja a kezüket (kell összeírni ilyen mókás ellentéteket). Feladat az, hogy a fiatalokat erre a két népcsoportra osszuk, elmondjuk nekik külön – külön, mik náluk a szokások (ami persze épp ellentéte a másiknak) és összeeresszük őket. Mókás dolgok fognak kisülni.

Párhuzamos feladat: Kifordított levél – Az a fiatalok feladata, hogy egy levelet, amit kézhez kapnak, teljesen kifordítsanak.

Bevezetés: Világunkban nem nagyon van rendje a dolgoknak. Nem is nagyon érdekli ez az embereket. Mindenhol azt hirdetik: csinálj mindent, ahogyan akarsz, akkor, amikor akarod, azzal, akivel akarod!

Szerintetek jól van ez így? Ha igen minek, ha nem minek?

Ige: Prédikátor 3,1-8

Isten azt mondja mindennek megszabott ideje van. Ez így van jól. Isten, amikor megteremtette a világot adta belé ezt a rendet, mert így látta a legjobbnak. Az ember ezt nem szereti, mert akkor nem tehetné mindig azt, amit ő akar.

A rend ellentéte-zűrzavar

A Sátán egyik neve Diabolós-szétdobáló

Ő az, aki az Isten által felállított jó rendet az ember életében felborította.

Jézus sokat fizetett azért, hogy ezt a rendet helyre hozza, hogy az Atyával való megtört kapcsolatot a bűn miatt rendbe hozza. Neki fontos a rend. Nemcsak a nagy dolgokban. Az, aki a kisdolgokban nem tud rendet tartani, hogy tudna a nagyokban?

Miben nincs rend az ember életében

            Tudnátok- e a felsorolást folytatni a ti életetekből vett példákkal?

Ideje van a megtérésnek is. Isten nem mindig adja ezt a lehetőséget. Kegyelmi idő. Mert nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené.

Pákók

Bal kézzel fognak kezet

Úgy köszönti a másikat, hogy kuss

Utálják, ha a vállukhoz érnek, és nem is hagyják

Gyakran mondják azt a szót, hogy bringa

A szeretet jele náluk az, ha beszélgetés közben hátat fordítanak a másiknak.

Ha valakit nem szeretnek, azt mondják: Béka zöldi

Náluk az Álohá azt jelenti: fogd a kezem, gyere velem!

A mosmá szót mondják, ha éhesek

Feketék

Kisujjukat nyújtva fognak kezet

A kuss szó náluk azt jelenti: foglalj helyet

A barátság jele a vállfogás

A bringa szóra 5mp keresztül azt mondják hangosan ÁÁÁÁÁÁÁÁ

Ha valaki beszéd közben hátat fordít nekik, azt sarokba rúgják

Ha valaki azt mondja nekik Béka zöldi, azt esküdt ellenséggé fogadják

Amikor távoznak, azt mondják: álohá

A mosmá szót mondják, ha wc-re kell menniük.

Miért várj a szex-el? (KIss Bertalan)

Cél: Megérteni, hogy hol a helye a sexnek az ember életében. Megértetni, miért érdemes várni.

Bevezetés: Egy felmérést szeretnék végezni veletek. A teszt célja az, hogy bebizonyítsuk, hogy bizonyos szavaknak színező hatása van.

Most figyeljetek jól: felteszek egy szót, én meg megnézem a reakciót. SEX. Látom tényleg igaz, sok arc piros lett, főleg a lányoké.

A sex az tényleg egy olyan dolog a világban, amiről sokat beszélnek, mégis szégyenérzet van körülötte, és kényes téma, meg illetlen róla beszélni. Talán, épp azért mert a világban sok probléma van körülötte. Ezért fontos róla beszélni, hogy ne legyetek tudatlanok.

Felteszek egy másik pirítós kérdést

A sex jó dolog? Persze, hogy jó!

És tudjátok minek? Na nem azért, amire most gondoltok, hanem azért mert Isten adta. Az Isten amikor megteremtette a világot, mindent jónak teremtett azért, hogy az emberbek jó legyen. A SEXet is Isten teremtette, és tudjátok mit mondott róla Isten? Igen jó. Csak van benne valami.

Tudjátok mi volt az első szava az emberhez? Szaporodjatok és sokasodjatok, azaz SZEXeljetek minél többet. Az ember élvezi csak a sexet, az állatok csak azért csinálják, hogy szaporodjanak, viszont az ember azért, hogy jó legyen neki, mert Isten ezért adta. Örömforrásnak, az embernek, de több is annál. Az Énekek éneke 7, 11-12 úgy beszél róla, mint ajándék a másiknak és összekötő erő. Egy férj és feleség között azért lehet több egy szeretetkapcsolatnál, mert a szexualitás, mint egy hegesztőpisztoly szorosra forrassza, ami egész életre összeköt.

Viszont e mellet a sok jó dolog mellet, amit most elmondtam a sex mellett, el kell mondani, hogy nagyon sok negatívum keletkezett ebben. Azért mert az emberek nem tudnak helyesen élni ezzel az ajándékkal, és nem is akarnak.

A szexualitás olyan, mint az atomenergia. Ha egy atombombában van benne, úgy az a nagyon sok energia, ami benne van, ha felszabadul, akkor szörnyű pusztítást okoz. Viszont ha van egy reaktor, amibe bezárják ezt az energiát, úgy áramot kapunk, amit sok hasznos dologra használhatunk.

Mi okozza a nagy kérdést az emberekben a sexszel kapcsolatban?

Lehet e házasságon kívül, vagy nem?!

A probléma ott kezdődik, hogy értéktelenné vált a szüzesség, annak fontossága. Régen szégyen volt, ha valaki nem az, és úgy házasodik, manapság pont fordítva van. Elmaradottnak, bénának tartják azt, aki az, ciki nekik, és sok mindent tesznek fiúk is lányok is, hogy megszabaduljanak tőle. Pedig nagyon nincs igazuk. Szégyellned kellene, hogy nincs mit szégyellned?

Mit mond a világ, miért sex- szelj házasság előtt?

 • Miért várnál, ha van rá most lehetőséged?
 • Mert én most akarom, és nem bírok magammal. (ülj hidegvízbe)
 • Nem akarok zsákbamacskát venni, és ha nem jó vele az ágyban? Cipőt is úgy veszünk, hogy felpróbáljuk. Igen, de ez inkább hasonlít a fogkefevásárláshoz.

(ide illő játék: Kell egy pohár víz. Mindenki köpjön bele, az utolsónak pedig mond meg, hogy igya ki. Biztos nem akarja. Így van a sexszel is)

 • Mert ez a normális magatartás. Mindenki ezt csinálja. (Igazad van, együnk tehénlepényt! 10 milliárd légy csak nem téved!)
 • Azt kéri tőlem a barátom, hogy bizonyítsam be neki, hogy szeretem. Őérte megteszem. (Lányom, ha igazán szeretne téged, nem kérne ilyet.)
 • Ha hozzá megyek-, feleségül veszem, miért ne feküdjek le vele?
 • A Bibliában sehol sincs az írva, hogy nem szabad házasság előtt! Olvassál Bibliát gyakrabban, meg az V Mózes 22, 13-28.-at

Nem túl jó okok.

Tíz ok, Miért ne tedd

1.      Megőrizd magad a csalódástól

2.      Megőrizd magad annak, aki majd igazán szeret. A szüzesség nagy ajándék és csak egyszer adhatod oda. Szerintem nem mindegy, kinek adod.

3.       Tiszta legyen a lelkiismereted

4.       Megőrizd magad a lelki sebektől

5.       Ha valakivel lefekszel, az egész történetéve fekszel le

6.       Ha valakivel lefekszel, az egész kórtörténetéve fekszel le

7.       Megőrizd magad a nem kívánt terhességtől

8.       Megőrizd magad a rossz döntésektől (Házasság rossz emberrel, abortusz)

9.       Megmaradjon a jó híred

10.   Egészséges maradjon az énképed és az önbecsülésed.

Mit mond Isten?

Isten az szexet a házastársaknak teremtette (1Móz. 2,24), és ott lehet rendeltetése szerint megélni. Ez Isten akarata. És ez a mi javunkra van. Ha Isten nem akarná, hogy szexszeljünk, akkor meg sem teremti. De akarja, csak nem mindegy hogy hol. Ő igazán a javunkat keresi, hogy nekünk a lehető legjobb legyen. Ha nem ezt akarná, minek halt volna meg értünk. Nem akarja, hogy mi is ítélet alá essünk, ezért bunkert épített nekünk. A neve Jézus Krisztus. De be kell menni abba a bunkerbe. De várni kell a szexszel, hogy igazán jó legyen nekünk. Persze ez nem könnyű. Ott vannak a vágyaink és a világ sem könnyíti meg (1János 2,15-16). Sőt mindinkább azt sulykolja belénk, hogy ez a normális. Pedig nem az. Mindig többen lesznek, akik a rossz úton járnak, de nem kell őket követni(Róma 12,2). A sátán az, aki ezt is szét akarja zilálni az életünkben. Nem miattunk, hanem Isten miatt, mert őt gyűlöli. Isten szeret minket, de a sátán Istennek nem árthat, viszont nekünk igen. Ezért pusztítja a mi életünket, és ha minekünk rossz, Istennek rossz.

Végszó: Nem leszel se szegényebb, se bénább, se kevesebb, ha vársz a sexszel, hanem gazdagabb, mert valami olyanod lesz, amit a világ olcsón elad. Énekek 7,14

A leprás(KIss Bertalan)

él: Megérteni, hogy a mi életünk legnagyobb problémája a bűn.

Feladat: Két önkéntes kiválasztása.  Az egyik kimegy és az a feladata, hogy próbáljon meg minél közelebb ülni a többiekhez. A többiek feladata, hogy ne engedjék közel, menjenek el tőle. A másik kezét bekenjük lekvárral, neki meg kell érintenie a többieket.

Kérdés: Milyen érzés volt, hogy menekülnek tőled a többiek?

Ige: Lukács 5, 12 13

Milyen betegség a lepra? -képek mutatása-

A lepra nagyon hasonlít a bűnhöz. Betegség, sok kellemetlenséggel és fájdalommal járó betegség, pont, mint a bűn. Rontja az élet élvezetének ízét, az élet minőségét, pont, mint a bűn. Megnyomorít, pont, mint a bűn. Eltaszít emberektől, pont, mint a bűn. És halálos is, pont, mint a bűn.

Ez az ember, azt kéri, ami az élete legnagyobb problémája, azt, hogy gyógyuljon meg a leprából.

Képzelj el egy szituációt, ami megtörténik veled: ha most veled szembe menne Jézus, mit kérnél, kérdeznél tőle? Segítséget a vizsgán, robogót, új családot, barátnőt-barátot?

Az ember legnagyobb problémája a bűn. Ez az ember kérhette volna azt, hogy ne fájjanak annyira a sebei, hogy visszafogadja a családja, hogy legyen több étele, de ő azt kérte Jézustól, hogy meggyógyuljon a leprából. Azt kérte, ami az ő élete legnagyobb problémája volt, ami minden gondját és szomorúságát okozta.

Képzeljétek el, igaz az, hogy Jézus ma is szembe megy veletek. Például egy ifiórán, vagy Istentiszteleten. Neked is van lehetőséget kérni tőle. Kérjétek tőle azt, hogy gyógyuljatok abból, ami az életetek legnagyobb problémája, a bűntől.

Van e bátorságod megszólítani, vagy maradsz a nyomorban. Ennek az embernek volt bátorsága. Csodálatos dolog, hogy Jézus nem küldi el, hanem megérinti, pedig leprás. Ma is ilyen az Úr. annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk értékes neki az életünk, és ezt be is bizonyította, amikor a sajátját adta érte. ma is akarja, hogy tiszték legyünk, hogy boldogok legyünk, hogy egészséges életünk legyen.

Önértékelés (KIss Bertalan)

Cél: Segíteni a fiatalokat megláttatni, hogy értékesek.

Szinte mindig lesz valami, amivel nem lesz megelégedve önmagában, de segíteni kell, hogy ezt el tudja fogadni.

Bevezetés: Egyszer egy ember áruba bocsátott néhány “lomot”, ami ott hevert már régen a padon. Volt a lomok között egy – két kép is. Hamar megszabadult tőlük, igaz olcsón adta mindet. Később kiderült, hogy az egyik lom milliókat ért. Túlságosan lebecsülte az eladó. Nem tudta mennyit ér.

Valahol pont így vagyunk mi az életünkkel. Túlságosan lebecsüljük, mert nem tudjuk mennyit ér.

Kérdés:

Emelje fel az a kezét, aki teljesen meg van elégedve magával! (Ha olyan a csoport meglehet beszélni, kinek mi baja van magával)

Mi az, amivel nem vagyunk megelégedve magunkon, magunkban (külső-belső)? (Fel lehet írni a táblára, ha van)

Mi az oka annak, hogy rossz az önértékelésünk, hogy ennyire elégedetlenek vagyunk magunkkal?

Beszéljétek meg ezeket a dolgokat.

– A világ nyomása: Divat, szépségideálok, média, barátok, osztály, stb.

– Másokhoz való hasonlítgatás: Ha én nem vagyok olyan ügyes, szép, tehetséges, stb. mint a másik, akkor nem vagyok értékes.

– Kritikák: Te ilyen, olyan, amolyan vagy!

Ez nagyon régi probléma. A Bibliában is vannak emberek, akik leértékelték magukat:

II Mózes 4,10-12. I Sámuel 9,21. Jeremiás 1,6. És még mások.

Játszunk egy játékot:

Tegyünk fel kérdéspárokat a résztvevőknek, például: A reálosok álljanak jobbra, a humánosok balra, akik sportolni szeretnek inkább jobbra, akik tévét nézni balra, stb. Mindig menjenek át abba a csoportba, ami inkább jellemző rájuk.

Mire volt ez jó?

Jó meglátni azt, hogy hála az Úrnak nem minden ember egyforma. Lehet, hogy ami belőled hiányzik, az a másikban benne van és ugyanúgy fordítva. Például: Lehet, hogy Chuk Norris jobb sportember, mint te, de te jobb autószerelő vagy (lehet még példákat hozni). Jó ezt szem előtt tartani.

Egy másik játék:

Csinálj a teremben félhomályt, vagy majdnem sötétet, majd mutass a fiataloknak képeket és kérdezd meg, hogy milyennek látják a dolgokat rajta. Majd rendes fénynél is nézzétek meg és beszéljétek meg. Máshogy fogják látni a képeket.

Nekünk is, hogy helyesen lássuk magunkat, fényre van szükségünk. Mennyei fényre.

A legfontosabb Isten véleményére adni ezen a téren, mert hát ő teremtett minket olyannak amilyenek, vagyunk.

De milyennek lát ő minket? Beszéljétek meg.

– Hasonlítunk rá. I Mózes 1,27

– Drágának, becsesnek tart. Ézsaiás 43,4

– Értékesek vagyunk neki. Lukács 12,24

És még lehetne sorolni.

Jobb adni az Isten véleményére, mint a világéra. Isten értékesnek teremtett minket, a világ meg leértékel minket mindenféle hamis mércékkel. Meg aztán kár olyan dolgokon rágódni, amin nem tudunk változtatni. Arra kell hangsúlyt tenni, ami értékes bennünk. És ilyen mindenkiben van.

Tovább beszélhető kérdések:

Mi van, ha az ember túlértékeli magát?

Milyen értékeket látsz magadban?

Kinek akarsz megfelelni?

Bábel (KIss Bertalan)

Bevezető feladat:

A feladat az, hogy a jelenlévő fiatalok most egy képzeletbeli bizottságot alkotnak, akiknek egyenként adunk egy cetlit, amin egy tulajdonság és hozzá való feladat van, amit majd a megbeszélés közben el kell játszaniuk. Annyi cetlit kell készíteni, ahány fiatal van, és mindenkinek egyet adunk, ha lehet különbözőt, persze úgy, hogy a többiek ne tudják, hogy az egyes személy mi kapott.

Az alábbiak közül legyenek:

 

 1. 1.A csoport vezetője. Próbálja irányítani a beszélgetést, elérni a kitűzött célt. összefoglalni a dolgokat.
 1. 2.A pesszimista. Mindent a negatív oldalról lát. Gyakran használja az „úgysem lesz jó, úgysem fog sikerülni, nincs értelme stb.” kifejezéseket.
 1. 3.A szkeptikus. Mindent megkérdőjelez. Hitetlenkedik. Gyakran használja a „biztos, hogy jó lesz így?, fog ez működni? valóban így van? stb.” kérdéseket.
 1. 4.A szabotőr. Állandóan tereli a témát, mindig valami másról kezd el beszélni lekötve az egyes ember, vagy mindenki figyelmét így tönkretéve a lényeges beszélgetést.
 1. 5.A bohóc. Állandóan mindent elviccel. Komolytalanul álla dolgokhoz. Lényegtelen hülyeségeket felhozva, vagy javasolva.
 1. 6.A kritikus. Mindenbe beleköt. Felsorolja a hiányosságokat és érvel amellett, miért nem jó az, amit mások mondanak.
 1. 7.Az okos tojás. Mindent mindenkinél jobban tud, és ezt hangoztatja is. Leereszkedően beszél a többiekkel éreztetve, hogy ő igazi szakértő, míg mások csak amatőrök.
 1. 8.Bólogató. bárki bármit mond, mindig azt mondja: Igazad van, így kellene. ezt csináljuk.
 1. 9.Néma Bob. Semmihez hozzá nem szól. Mintha ott sem lenne. a telefonját matatja, olvas valamit, legyekre vadászik.
 1. 10.Az idegesítő. Piszkálja a többieket. Dobálja, szurkálja őket, vagy szavakban kötekszik velük.
 1. 11.Az extrém. Olyan ötletekkel áll elő, amik veszélyesek, megbotránkoztatóak, vagy lehetetlen kivitelezni őket.
 1. 12.Optimista Pista. Mindennek a pozitív oldalát látja. „Gyakran mondja: Kezdjünk bele, majd jó lesz valahogy, meg tudjuk oldani, sikerülni fog stb.”

A megbeszélés tárgya legyen gyülekezeti kirándulás megszervezése, de ki lehet találni mást is.

Ha lement a megbeszélés beszéljük meg, hogy mennyire volt nehéz együtt működni és miért.

Igeolvasás: IMózes 11,1-9

11,1       Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt.

11,2       Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek.

11,3       Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk.

11,4       Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.

11,5       Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.

11,6       Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek.

11,7       Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!

11,8       Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építésé

11,9       Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére.

 

Bevezetés: Ez a történet az özönvíz utáni és Noé történetei utáni legjelentősebb esemény az emberiség történetében, ugyanis megszülettek a nyelvek és ez által a különböző nemzetek, ami elég komoly dolog.

Milyen következményei vannak az emberiség számára ennek az eseménynek?

 • Létrejött a filológus szakma
 • Különböző kultúrák születtek
 • Megjelent a rasszizmus
 • Megjelent a nemzetek közti különbség
 • Megszülettek a háborúk országok között
 • Keletkeztek gazdag és szegény országok

Szerintetek jó vagy rossz dolog lett ez?

Mi lenne, ha egy nyelv és egy ország lenne ezen a földön?

Mi vezetett ide, hogy Istennek egy ilyen súlyos dolgot kellett tennie az emberiségre nézve?

Az özönvíz vége egy új kezdetet jelentett.

Isten megtisztította a földet a sok mocsoktól, és egy Istenfélő, hívő családra bízta az újranépesítést, hogy vigyék tovább az emberiség történelmét. Komoly dolog ez. Ha Noé családtagjai az özönvízig szkeptikusok is voltak, utána biztos mind hívő Istenfélő emberek lettek látva mindazt, ami történt.

Isten szövetségre lépett velük. Magyarán biztosította őket a felől, hogy velük lesz és az ember részéről is megköttetett a szerződés efelől.

Elvileg mindennek szépnek és jónak kellett volna lennie. Hívő emberek töltik be a földet.

DE!

Azt látjuk, hogy Istennek nem tetszett az, amit az emberek csináltak.

Mi történt?

 • Elfelejtették a szövetséget, amit Istennel kötöttek. Nem törődtek már azzal, hogy mit tett Isten, hogyan mosta el a világ mocskát, hogyan adott új kezdetet. Elfelejtették, hogy Istenhez tartoznak.

Így van sokszor ma is az ember. Az Isten Jézuson keresztül egy új életre hívott el minket. Szövetségre lépett velünk Jézus halála árán. az Ő vére volt ennek a szövetségnek a pecsétje.

Te szegted már meg ezt a szövetséget?

Isten szegte meg?

Jó visszatekinteni arra, hogy miből hozott ki minket Isten. Ha ezek az emberek ezt teszik, talán nem történt volna ez meg.

 • Égig érő tornyot akartak építeni. Miért?

Ennek két oka lehetett.

 1. 1.Meg akarták mutatni, hogy milyen nagy az emberiség. be akarták bizonyítani, hogy ők valakik. Ebben a szándékban benne lakik az ős bűn, tudniillik, hogy nincs szükségünk Istenre, elég Janik vagyunk mi magunk.

A mai világ tele van ezzel. a tudományos felfedezések, a filozófia azt bizonygatja, hogy mennyire nagy az emberiség.

 1. 2.El akartak érni az égig, fel Istenhez. Azt a hibát követték el, amit elkövetett a pogányság, a zsidóság és a keresztyénség is évszázadokon keresztül, meg sokszor a ma élő keresztyének, hogy majd én a magam erejéből. Amikor törvényből, szertartások betartásából vagy jó cselekedetekből akarsz üdvösséget nyerni, ugyanezt a balgaságot követed el. az üdvösséget nem lehet megvenni, Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni, nem a hitbeli teljesítményedtől függ a kegyelem az életedben. Ha Istent el lehetne érni emberi erőfeszítések által, akkor Jézus nem jött volna le közénk. Lehetetlen vállalkozás, de ingyen hitből kegyelem által lehetséges.
 • Nagyravágyók voltak. Hírnevet akartak szerezni maguknak.

Ma az egész világ ugyanígy nagyravágyó. sohasem elégedett. Mindig többet, jobbat akar. Több pénzt, nagyobb megbecsülést, jobb feleséget, jobb gyerekeket, jobb munkát stb. Mindenki népszerűséget akar. azt akarjuk, hogy minket mindenki szeressen, pátyolgasson stb. És ezt csepegteti belénk a média is: Soha se legyél elégedett azzal, amid van.

Bennetek van nagyravágyás?

Mi a több a szívetekben: A hála vagy a nagyravágyás?

Tudsz mondani 10 olyan dolgot az életedben, amiért hálás lehetsz? ez persze nézőpont kérdése, mert ha mindig többre vágysz, sohasem leszel hálás.

 • Keményen dolgoztak azért, hogy elérjék a céljaikat, de eszükbe sem jutott, hogy ez a cél egyezik-e Isten céljaival.

Vizsgáld felül állandóan céljaidat, hogy azok beleillenek-e Isten tervébe az életedre nézve, mert Neki van olyan.

 • Ősök felelőssége.

Egy Istenfélő családból indult ki az új emberiség, mégis „elistentelenedtek”. Miért? Jó lett volna átadni azt a hitet, amit ők hittek.

Mit adsz tovább a társadalomnak, amiben élsz, a családodnak az Istentől tanultakról?

Lehetett volna jól is csinálni.

Jó tanulni abból a hibákból, amiket az előttünk járók elkövettek.