A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Ez az a nap roadshow ungvár

Az Ez az a nap 2020-ban 20-ik születésnapjára készül, ahová meg szeretnék tölteni Busapesten a Puskás Ferenc stadiont. Ennek előzményeként roadshow koncertsorozatot indított, ami a Kárpát-Medence számos városában, köztük Kárpátalján is megvalósult. az alkalom november 27-én került megrendezésre, és mintegy 3000 fő dicsérte együtt az Urat többek között pintér Bélával, Csiszér Lászlóval stb. Az Ez az a nap iroda helyi partnernek a KRISZ-t kérte meg megszervezni ezt az alkalmat a helyszíntől kezdve a reklámon át a buszok megszervezéséig. Mintegy 60 önkéntes segítségével együtt Istennek hála ennek eleget is tettünk.

Képe IDE kattintva!

III. KRISZ Jótékonysági Bál

November 22-én 18.00 óra kezdettel idén is jótékonysági bált szervezett a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet, a KRISZ a jánosi Helikon Hotel báltermében. A bálon befolyt adományokból ezúttal a Beregszászi Református Öregek Otthona konyhájának felújítását támogatják a szervezők.

A bálra idén is minden jegy elkelt, összesen 110 hely került kiadásra. Elsőként Birta Zoltán, a Pulzus rádió főszerkesztője, a rendezvény moderátora köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvény meghívott vendégei között helyet foglalt Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, dr. Bege Krisztina ungvári magyar konzul, Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, a Diakóniai Osztály vezetője, a rendezvény helyi védnöke, Zsukovszky Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese, Tóth Miklós és Péter Csaba, megyei tanácsi képviselők, illetve Tóth Győző járási képviselő.

További kiemelt vendégek voltak még Sipos József lelkipásztor és Pataki Gábor, a KRISZ elnöke, illetve alelnöke, dr. Gaál Géza, Biró Tibor magánvállalkozó, Szinyica András és felesége, valamint a Beregi-egyházkerület lelkipásztorai, gondnokai, presbiterei, a KRISZ választmányi tagjai és minden olyan vállalkozó, aki adományával támogatta az öregek otthona konyhájának a felépítését.

Ezt követően Sipos József tartott nyitó áhítatot. Isten igéjét Pál Apostol első levele a Thesszalonikaiakhoz 5. részének a 12. ‒ 18. terjedő verséig olvasta fel a lelkipásztor, majd arról beszélt a felolvasott igeszakasz alapján, hogy fel kell karolnunk az erőtleneket, a bátortalanokat pedig biztatnunk. A keresztény embernek magától is ezt kellene cselekednie, azonban Isten igéjében olyan útmutatások vannak, amelyeket rajtunk keresnek az emberek, a gyülekezeti tagokon: hogy annak az embernek vajon csak a szája jár, vagy tényleg le tud hajolni a gyengéhez és az erőtlenhez ‒ fogalmazott a KRISZ elnöke. Észre kell vennünk a körülöttünk élő idős embereket, hiszen nagyon sok esetben azt tapasztalhatjuk, hogyha mi fiatalságunkban foglalkozunk az idősekkel, akkor számíthatunk arra, hogy majd velünk is foglalkozni fognak, mikor már megöregszünk. Nekünk feladtunk, hogy az idős emberekhez odaforduljunk, és az életükben bátorítás és biztatás legyünk. Nekünk, fiataloknak végtelen türelemmel kell lennünk az idős emberekhez. Isten igéjére támaszkodva mindenkor örülnünk kell, a jótékonysági bál célja is ez: szeretnénk örülni, szeretnénk, ha boldog arcokat látnánk, szeretnénk jól érezni magunkat. Mi az Úrban szeretnénk örülni, hálát szeretnénk adni Istennek az áldásokért, hálával szeretnénk elkérni tőle a jövőt ‒ zárta nyitó áhítatát Sipos József.

Az áhítatot követően egy videobejátszást tekinthettek meg a bál részvevői a támogatni kívánt öregek otthonáról, annak működéséről, a benne élő idős emberekről, valamint az otthonban kialakított körülményekről.

Nagy Béla beszédében Isten igéjéből idézve köszöntötte a jelenlévőket: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” Tovább folytatva elmesélte az otthon létrehozásának a történetét, és működésének a sajátosságait. Elmondta, hogy két olyan épületszárny működik jelenleg az otthonban, ahol 37 beteg élheti mindennapjait tiszta és kulturált környezetben. Fontosnak tartotta elmondani, hogy először saját magunknak kell mindent megtennünk, amit az erőnk enged, mert aztán Isten is meg fogja áldani ezeket a dolgokat, a segítségnyújtást. Beszéde végén mindenkinek Istentől megáldott gyümölcsöző estét kívánt.

Szilágyi Mátyás ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy nagy örömre ad okot, hogy ismét egy polgári kezdeményezésű rendezvénynek adhat otthont a Beregszászi járás. Rendkívüli fontossága van az egyház összetartó erejének, erkölcsi tanításának, hiszen az emberek egymás közötti viszonyát érinti, azt, hogy hogyan segítünk a gyengébbeken, a szükséget szenvedőkön, hogyan kommunikálunk, és hogyan viseljük el sokszor egymást a nehéz mindennapokban. Ezekben a viszonyokban a keresztény erkölcs az, amely a legjobb útmutatást szolgáltatja ‒ azt cselekedd a felebarátoddal, amit szeretnél, hogy veled is cselekedjenek ‒ fogalmazott a főkonzul. A főkonzul beszédében szembeállította a modern digitális világ által generált magányos emberi kapcsolatokat, a szerves emberi kapcsolatokkal, a valós közösségekkel, az igazi kommunikációnak a ténylegesen kiejtett szavaknak a jelentőségével és erejével. Szilágyi Mátyás beszédében ‒ persze nem a programozók ellen irányuló ‒ egy viccet is elsütött: milyen zenére táncolnak a programozók? Természetesen algoritmusra ‒ hangzott a válasz. Tovább folytatva rendkívüli érdemnek nevezte azt a tevékenységet, amikor idős embereknek segítenek különböző személyek, akár a saját lakóhelyükön, akár egy otthonban. Végezetül kihangsúlyozta, hogy lehetőségeihez mérten a konzulátus mindent megtesz annak érdekében, hogy a jótékonysági, társadalmi célú törekvésekben ‒ amelyből olyan sok van, hogy akárhová nyúlunk, mást se találunk, mind az egészségügyben, mind a szociális rendszerben, mind az oktatásban, és még sorolhatnám ‒ partner legyen, azokat szolgálja és segítse. Végszónak azt mondanám, hogy legyünk optimisták, és ezekben a sikerekben igenis bízzunk, mert olyan komoly intézményeket szeretnénk előkészíteni, fejleszteni, létrehozni, amelyek az itt élő emberek javát hivatottak szolgálni ‒ mondta bizakodva a főkonzul.

Zsukovszky Miklós beszédében úgy fogalmazott: úgy gondolom, a mai kihívásokkal teli világunkban itt, Kárpátalján, ahol élünk luxus lenne az, ha a fiatalok csak önmagukkal foglalkoznának. Nagyon meghatódtam, amikor meghallottam azt, hogy idén a bál célként tűzte ki az öregek otthonának a megsegítését. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy az a mag, amit Isten a KRISZ-en keresztül elvetett, az kikelt és gyümölcsöt kezdett el teremni ‒ mondta el az esperes.

Tóth Miklós beszédében örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 2002-ben megalakult KRISZ mennyire hasznos társadalmi munkát végez Kárpátalján Isten jósága és kegyelme által.

Igazából azt tudja, hogy milyen fontos a segítségnyújtás ‒ kezdte köszöntőjét Dobson Tibor ‒, aki látta és érezte az élet árnyékos és napos oldalát. Ezt önök, kárpátaljaiak nagyon jól tudják, és mi is tudjuk. Azt gondolom, hogy minket összeköt a hit, a nemzet és a hivatás. Tovább folytatva elmondta, megtisztelve érzi magát, hogy már másfél évtizede részt vehet a magyar tűzoltósággal Kárpátalja tűzvédelmében.

Jakab István nagy örömét fejezte ki az iránt, hogy a rendezvényen a fiatalok gyűjtést szerveztek az idősek megsegítése céljából. Tudják, én jártam többször is abban az otthonban. Láttam az ott élő embereket, nemegyszer vittem adományt és beszélgettem velük. Tudom, hogy mekkora szükségük van a segítségre ‒ mondta el az Országgyűlés alelnöke. Örömmel jelentette be, hogy a jótékonysági törekvéshez a MAGOSZ 100 000 forintnyi összeggel járul hozzá.

A rendezvényen tombolavásárlásra is volt lehetőség, amelynek a nyereményeit két ízben sorsolták ki az est folyamán.

A 20.00 órakor kezdődő vacsorához Zsukovszky Miklós mondott asztali áldást, az étkezés alatt pedig Szülek Flóra zongorajátékát élvezhették a jelenlévők. A vacsora után, a Harmónia Sport- és Táncklub általi nyitótánccal kezdetét vette a táncmulatság, amihez a Fortuna Együttes szolgáltatta a talpalávalót.

A bálozók az adományaikat a teremben különböző helyeken lévő perselyekbe helyezhették el. Az összegyűlt összeget 23.00 órakor hivatalos keretek között Sipos József átnyújtotta Nagy Béla és az öregek otthona számára, ami 37 950 hrivnya és 230 000 forint volt.

D. P.

Forrás: karpataljalap.net

Képek IDE kattintva!

MARADJ TALPON –IFJÚSÁGI HÉTVÉGE

Menjek vagy maradjak? – ez a sokatmondó és sokak számára aktuális kérdés volt a témája a XIII. Maradj talpon ifjúsági  hétvégének, melyet  a  Tisza-Borzsa-közi KRISZ Alapszervezet(TiBorKA) szervezett 2019. november 15-17. között és majdnem nyolcvan fiatal vett részt rajta. Az alkalmat közös vacsorával kezdtük, majd esti evangelizációra került sor, melyben  Peleskei Béla lelkipásztor, Hágár történetén keresztül a menekülés problematikáját  vetette fel és arról beszélt, hogy fontos tisztáznunk magunkba azt, hogy hová tart az életünk. A következő program egy ismerkedős játék volt, amely  alatt nagyon jó hangulat kerekedett, és hiszem, hogy   sok új barátság vette kezdetét.

A szombati nap(sokak örömére) zenés ébresztővel kezdődött. A reggeli áhitatot Seres János, a Péterfalvai Református Líceum lelkészigazgatója tartotta.  Majd  előadásra  került  sor, melynek témája  „Ha menni,  miért menni?” volt.  Szehljanik Péter  lelkipásztor,  bizonyságot tett arról, miként vezette Isten németországi teológiai tanulmányai során, és hogy mennyire személyre szabott terve van az Úrnak mindannyiunk életével. Nincsen  sablon, személyesen kell kérnünk az Úrtól a vezetést, ha megyünk, ha maradunk, a lényeg, hogy az Úrban maradjunk. A délutáni előadó, Galba Dávid, a itthonmaradásról, szolgálatról, és az itthon való helytállásról beszélt. Emberfia, őrállóvá tettelek! (Ezékiel  33,7)- ezt az igét helyezte szívünkre  az előadás végén útravalóként. Az előadásokat csoportbeszélgetések követték.  Vacsora után pedig Sipos József, a KRISZ elnöke szolgált közöttünk, aki a tékozló fiú története által, az Atya szeretetéről és hozzánk való hűségéről beszélt. Az evangelizációt az esti program követte, mely alatt  dicsőítésre, bizonyságtételekre és beszélgetésre került sor. Vasárnap reggel Deák István és Nagy Alexandra  zárta le a programot énekléssel, közös imával, rövid összefoglalóval. Áldott alkalom volt. Soli Deo Gloria!

Imaéjjel 2019

Idén immáron negyedik alkalommal mi készíthettük el a Kárpát-Medencei Ifjúsági Imaéjjel anyagát, amit Isten kegyelméből 10 évvel ezelőtt mi indítottunk el, és mára már több ország református fiataljai tartanak meg egyszerre. Kárpátalján négy református gyülekezetben került megrendezésre, amin több mint 100 fiatal vett részt 20 református gyülekezetből. Az imaéjjel megrendezésre került Dervenben, Kisdobronyban, Mezőkaszonyban és Tisazkeresztúrban.

Képek IDE kattintva!

Tóháti konfirmandus hétvége – Első lépés

Október 11-13. között került megrendezésre a Tóháti konfirmandus hétvége, melynek a Nagydobronyi Református Líceum adott otthont. Az élet során mindenki tesz meg első lépéseket. Akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Sosem könnyű megtenni valamiben az első lépést, egyedül még nehezebb. De van Valaki, aki segít nekünk, akinek öröm az, ha mellettünk állhat és foghatja a kezünk. Úgy gondoltuk, hogy a fiataloknak ezt mindenképp tudniuk kell, így a hétvége témája az „Első lépés” lett.

A konfirmandusokat Pataki Gábor, a KRISZ alelnöke köszöntötte a nyitóáhítatában, melyben Zákeus példáján keresztül mutatta be az első lépés nehézségeit. Sokszor az első lépés megtétele sosem könnyű, de mindenképp szükséges ahhoz, hogy valami jót tapasztaljunk meg. Az evangelizációt pénteken Pocsainé Tövissi Tímea csongori lelkésznő tartotta, aki arról számolt be nekünk, hogy az ember és Isten kapcsolatában már Isten az ő részéről már megtette az első lépést, hiszen ő szólni akar hozzánk, nekünk csak el kell fogadni az ő hívását. Az evangelizációt követően a Kárpátalja szeretlek! –  című játékban mérkőzhettek meg a csoportok, megmutatva, mennyire ismerik Kárpátalját.

A szombat reggel kiscsoportos áhítatotokkal kezdődött, így a részvevők Igével indíthatták a napot. Délelőtt Barta Ferenc, barkaszói és rafajnaújfalusi lelkipásztor tartott előadást, melyben arról beszélt, hogy az első lépéshez mindig példára van szükségünk. Ilyen példa számunkra Isten, a barátaink, példaképeink. Kihangsúlyozta, hogy Isten már keresett, nekünk válaszolni kell rá. Az előadáson elhangzottakat a reggel kialakított csoportokban beszélhették át részletesebben, ahol a vezetők megpróbáltak minden kérdésre választ adni. A délutáni szabadidős programok (társasjátékok és foci ) után Esther Park, koreai önkéntes tett bizonyságot előadás formájában arról, milyen érzések kavarognak az emberben, ha elhagyja szülőhazáját és egy teljesen új közegben találja magát. Mindezekről a csoportbeszélgetésen a konfirmandusok elmondhatták véleményüket és elgondolkodhattak azon, vajon ők meg tudták volna tenni azt a lépést, amit Esther tett meg néhány évvel ezelőtt. Szombat este Pocsai Sándor, csongori lelkész tarott evangelizációt. Bizonyságot tett arról, hogy neki milyen volt az első lépés, majd Bartimeus történetén keresztül megtudhattuk, hogy a lehetőséget meg kell ragadni, ha válaszolni tudunk Istennek. Az evangelizáció után megtörtént az elsős konfirmanudosok avatása, mely során fogadalmat tettek majd Kacsó Gézától, a bátyui lelkésztől áldást kaphattak a fiatalok.

Vasárnap reggel Hajdu Editke haranglábi ifivezető a záró áhítat keretein belül elbúcsúzott a konfirmandusoktól, bíztatva őket, hogy: „Ha úgy érzed, hogy megtetted az első lépést akkor nem szabad megállni. Tovább kell lépegetni. Fussatok afelé a Jézus felé, aki ott vár titeket a túlsó parton.”

Isten áldása kísérje az alapszervezet további munkáját és a munkatársak életét.

TiBorKA Vándorifi: Te egyedi vagy?

Mindnyájan egyediek vagyunk! Vajon tényleg így van ez? Igen!- felelhetik azok a fiatalok, akik 2019. szeptember 28-án Fancsikán voltak a IX. TiBorKA Vándorifin, melyet Deák István, nagypaládi ifivezető és misszionárius tartott. A szervezők mindig próbálnak olyan előadókat meghívni, aki életükkel bizonyságot tudnak tenni.

Az alkalom egy kis játékkal kezdődött, mely megmutatta, hogy mennyi lehetősége van 1-1 embernek, illetve mennyire egyediek vagyunk (különböző színű slime tanulmányozása). Az előadásból megtudtuk azt is, hogy a gonosz minden ember gyengeségét ismeri, még ha úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs, akkor is. Az ember az életében sok mindenen keresztülmegy, dombokon, völgyeken, hegyeken Gondolkozz el, hogy te most hol vagy és mit csinálsz? Van, hogy úgy gondolod, hogy most minden rendben megy az életedben, de egyszer csak rájössz, hogy mégsem. Isten mindig figyelmeztet, csak te nem figyelsz oda. Most figyelj oda Rá! Istennek különleges terve van veled, csak engedd, hogy megvalósítsa. Mit csinálsz most? Buzgólkodsz az Úrért? Énekelsz? Tengsz-lengsz? Válassz még ma!

Az előadás után Nagy Zoltán, feketepataki fiatal, aki a Nagyberegi Református Líceum nevelőtanára, tett bizonyságot a fiataloknak.

Az alkalmon énekszóban is dicsértük az Istent. Isten áldását legyen az előadókon, zenészeken, szervezőkön, fiatalokon.

A Fancsikai Református gyülekezet a közel 50 fiatalnak szeretetvendégséggel kedveskedett. Az ide érkezők indulás előtt igehúzásban vehettek részt, ahol külön-külön szólhatott hozzájuk az Úr igéjén keresztül.

„Fuss, Tóhát, fuss!” IV. Tóháti Sportnap

Szeptember 21-én reggel a nap is kisütött a tóháti falvak felett. Ezért még nagyobb örömmel vették fel a térség fiataljai a hátizsákjukat és indultak el a VI. Tóháti Sportnapra. Idén Bótrágy községében került megrendezésre a Tóháti KRISZ Alapszervezet sportnapja.

A napunk kezdetén a helyi vezetők köszöntötték a fiatalok, majd Pataki Gábor a KRISZ alelnöke a fiatalok szívére helyezte a Filippi 3,14-ben megírt igeverset: „de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”Kiemelte, hogy ez az igevers már a sportnapjaink jeligéjévé vált, hisz a futás szó egyszerre jelenti a sport szeretetét, valamint a lelki küzdelmet, ugyanis a keresztyén élet is lemondásokkal jár, fájdalmakat is át kell éljünk (elfelejtve), viszont a küldetésüknek neki kell feszülnünk és amit az Isten ránk bízott, azt nem emberi elismerés miatt, hanem Krisztus jutalmáért kell elvégeznünk.

A nyitó áhítatott Radvánszky Ferenc helyi lelkipásztor tartotta. A kereszt fontoságárról beszélt, elmondta, hogy a kereszt egy felosztott kör, összekötés. A kereszt által biztonságba lehetünk mindenkor. A plusz jelhez hasonlítva elmondta, hogy a mi kicsiny erőnkhöz az Isten hatalmas erejét kapjuk meg. Viszont a keresztet elfordítva egy szorzás jelet is kapunk, ami azt jelképezi, hogy az ember és az Isten ereje megsokszorozhatja a teljesítményünket.

Ezek után kezdettét vették a különböző sportágak: volt görkorcsolya, tollaslabda, röplabda, Toldi erőpróba, pingpong, frizbi, bicikliverseny, hulla-hopp, ugrálókötél, 1 perc és nyersz és a fiúk kedvence – foci. Mindenki megtalálta a számára megfelelő sportokat, amit a nap folyamán szeretett volna kipróbálni.

Mikor már a fiatalok kellően elfáradtak és sok dologban kipróbálták magukat, kezdetét vette az eredményhirdetés. A 2019-es év legsportosabb ificsoportja a bátyúi lett. A foci mérkőzésben a BHHB csapat, vagyis bátyúi, hetyeni, haranglábi és barkaszói összeállításban lett az első.

Bernáth Tamás lelkipásztor volt sportnapunk evangelizátora. Kihangsúlyozta, hogy a veszteségeinkből van kiút, ami Istenhez vezet. Fel kell ébreszteni a hitünket, s addig míg van rá lehetőség Istenhez fordulni. Az Úr örömöt és teljességet akar adni életünk során, melyet az áldásokban tapasztalhatunk meg.

A mi Urunk adjon mindenki számára örömökben gazdag, áldott életet! Legyen ezért a napfényes napért az Úré a dicsőség. Isten gazdag áldása legyen a segítők, támogatók és fiatalok életén!

Támogatónk:

KRISZ 7

Augusztus 4-10. között ismét megrendezésre került a KRISZ hét, azaz a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet ifjúsági hete. A táborban 60 fiatal vett részt, szervezőkkel és résztvevőkkel együtt. A hét az életünkben felmerülő döntő kérdésekről szólt, olyan témákat boncolgatott, melyek minden fiatalban felmerülnek, mint például párválasztás, szerelem, digitális világ, kereszténységünk hiteles megélése, világvallások vagy káros jelek és szimbólumok. Az előadások ezek köré a témák köré épültek, míg reggeli áhítatokon a különböző hit-típusokat vizsgáltuk meg, úgy mint botlatozó, anyagias, szolgáló, értetlenkedő és továbbállós hit. Az esti evangelizációkon Sipos Józseffel, a KRISZ elnökével kerestük a válaszokat arra a kérdésre, hogy mi végre élünk a földön, miért teremtettünk. Minden este meghallgathattunk egy-egy bizonyságtételt, amelyek megalapozták az evangelizációk hangulatát, s melyekből megtanulhattuk, hogy egy hívő ember élete sem mindig felhőtlen, de az Úr ott van, és átsegít bennünket a nehézségeken.

Természetesen a komoly előadások és áhítatok mellett sok egyéb színes programon is részt vehettünk. Minden előadás előtt együtt énekelhettünk és magasztalhattuk az Urat a dicsőítő csapattal. Az előadások után csoportmunka keretében kreatívan feldolgozhattunk egy-egy témát, a délutáni csoportbeszélgetések alkalmával pedig kis csoportokban megoszthattuk egymással tapasztalatainkat, kérdéseinket. Szabadidőnkben ismerkedős játékot játszottunk, vizes napot tartottunk, fát gyűjtöttünk az elmaradhatatlan tábortűzhöz vagy csak beszélgettünk, új barátokra tettünk szert.

A hét megkoronázása az utolsó esti imaséta volt, amikor mindenkinek lehetősége nyílt kicsit elcsendesedni, átgondolni dolgokat és reggelig beszélgetni.

Úgy vélem, mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy nagyon áldásos héten vagyunk túl, feltöltődve és megerősödve tértünk haza otthonainkba, és már most várjuk a következő ilyen alkalmat.

Szegő Viktória

A rendezvény támogatását köszönjük:

 

 

Kerékpártúrán a Tóhát ifjúsága

Immár hetedik alkalommal ült biciklire a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tóháti alapszervezetének ifjúsága, hogy két keréken hódítsa meg a kelet-magyarországi utakat. Az alkalom a Te-Kérj nevet viseli évek óta, mivel nem csak az izmokat feszítik meg a hívő fiatalok ezen a kiránduláson, hanem kitartással imádkoznak is. Napjaink rendszeres részeiként tartottunk áhítatokat és imaközösségeket.

Augusztus 4-én tizenhárom láthatósági mellényes, energiával teli fiatal gyülekezett Haranglábon. Igével indultunk és áldást kértünk útitársnak az első, és egyben leghosszabb útvonalhoz. Első állomásként Sárospatakot tűztük ki. Majdnem száz hosszú kilométeren keresztül vezetett az út a célig, és azon az estén különösen jól esett az alvás. Reggel látogatást tettünk a helyi teológiára és az intézmény múzeumába is betekintést nyertünk. Majd lelkes kis csapatunk Nyíregyházának vette az irányt, és nagyot csobbant a helyi Sóstófürdőbe. A harmadik naponta 40 kilométerre lévő Nyírbátorban meglátogattunk a református templomot. A kedves vendéglátás, és bőséges vacsora után Mátészalkán pihentük ki a fáradalmakat, és másnap Vásárosnamény felé gurult a kerekünk.  Összesen 250 kilométert tudhatunk a hátunk mögött.

Hogy miért érdemes hetedszer is vállalni a fárasztó kilométereket, az időjárás viszontagságait, és az út veszélyeit? Mert annak ellenére, hogy fizikailag lemerít, lelkileg és érzelmileg feltölt. Útközben találkozunk a táj szépségével, hűsölünk a medencékben, és nem utolsósorban az isteni jelenlét és egymás társasága az, ami még inkább gazdagítja az egyébként is élmény dús kirándulást.

Isten áldása kísérje a szervezők életutazását is!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effáta Ifjúsági Istentisztelet

  1. augusztus 4.-én az Effáta KRISZ alapszervezetünk ifjúsági istentiszteletet szervezett Kisdobronyban. Témája az Életrevalók címet kapta, hisz a hangsúlyt azokra a személyekre szerettük volna tenni, akik meghatározó szereppel bírnak a személyiségünk, hitünk formálásában.

A délutáni alkalom létszámban is családiasra sikeredett: 15 fiatallal együtt mélyültünk bele a témába. A programot Isten dicsőítésével kezdtünk énekben, majd Katona Magdolna, a kisdobronyi Református gyülekezetünk tagjának bizonyságtétele következett, benne kiemelve azokat a személyeket, akik nagyban hozzájárultak életének formálásához, hitének megerősödéséhez. Ezt Katona Viktória, A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lelkipásztorának szolgálata következett, aki azzal a bátorítással engedett el bennünket, hogy higgyük el: Istennek valóban célja van az életünkkel, amelye sokkal jobb, mint amit mi elképzelni tudnánk. A fiatalokat játékok is várták, majd szeretetvendégséggel, beszélgetéssel zártuk az alkalmat.

Istennek legyen hála a megvalósult alkalomért!

Kertész Boglárka