A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Szikra 2013 ősz

Mutatsz, vagy ’képmutatsz’? Idén ősszel a képmutatás, a szerepjátszás, az álarchordozás körül forgó témák szólaltattak meg november 15-17 között a balazséri Béthel központban a Szikra hétvégén, amely már rendhagyó módon minden félévben megrendezésre kerül a Tóháti KRISZ Alapszervezet által.
Kezdésként Kiss Bertalan adott ízelítőt a hétvégére hangolódva, amelyet csak fokozott az evangelizáció, melyben Nagy Szabolcs szólította fel a fiatalságot, hogy mennyivel könnyebb lenne valójában megismerni az Istent, teljes mértékben Őt választani, mint a különböző álarcokat folyamatosan magunkkal hordozni, s váltogatni egymás után!? Az esti programon élménypedagógiai játékok kerültek felhozatalra Olasz Tímea által. Kreatív játékok, fejszámolás, és sok-sok nevetés után mindannyian nyugovóra tértünk. Read more

Újraélesztés 2013. október

A ti igenetek legyen igen, a nemetek nem…

Igen? Nem? Vagy mégis? Talán…-Sajnos efféle bizonytalanság lengi körül napjainkban még a Krisztus-követő fiatalok életét is. Ezért a Botika jónak látott egy újabb defibrillációs beavatkozást, vagyis október 18-20 között újra megrendezésre került az Újraélesztés nevű hétvégi hitmegújító alkalom a balazsériBéthel központban. Read more

Maradj Talpon 2013

A TIBorKA (KRISZ alapszervezet) idén ősszel (2013.október.18-20) megtartotta második ifjúsági hétvégéjét – a „Maradj Talpon”-t. A helyszín ismét a Péterfalvi Református Líceum épülete volt. A hétvége izgalmas témája pedig: A keresztyénség sminkkel vagy smink nélkül címet viselte. Read more

2013-as Imaéjjel

Idén október 4-én megrendezésre került a Kárpát-medencei imaéjjel, amelynek  Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. Ez alkalom péntek este kilenctől szombat reggel hatig tartott. Az idei imaéjjelnek az identitás és a hitvallás volt a fő témája, s mint általában, most is nagy hangsúly volt a közbenjáró imádságon. Az imaéjjel első felében, azaz péntek éjfélig részünk lehetett egy tartalmas előadásban, Dancs Róbert lelkipásztor mutatta be nekünk az imádkozó ember négy típusát. Az éjszaka nagy részét énekléssel töltöttük. Ezek az énekek mind-mind a hálaadás, a bűnvallás, a dicsőítés és a könyörgés jegyében voltak csoportosítva, amik még jobban ráhangoltak az imára. Volt, hogy egyénileg; volt, hogy kisebb csoportban imádkoztunk. Éjfélkor pedig bűnbánó szívvel járulhattunk az Úr asztala elé, és vehettük az úrvacsorai jegyeket, amit Iván Gusztáv lelkipásztor szolgáltatott ki. Az idei imaéjjelt egy különleges program is bővítette, amikor is éjfél után skypos kapcsolatba léptünk a Mezőtelkiben (Királyhágómellék) összegyűlt-szintén imaéjjelező- fiatalokkal, és köszöntöttük egymást egy énekkel. Ezutánlehetőségünk volt az imaséta keretén belül elcsendesedni és ráhangolódni személyes imaéletünkre.

Külön köszönet a szerevezőknek azért, hogy ezekkel a színes programokkal felejthetetlenné tették az alkalmat. És köszönet a szorgos kezeknek, akik egész éjjel harapnivalóval, forró teával és friss kávéval tartották ébren a résztvevőket.

Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy részt vettem ezen az alkalmon. Ez volt az első imaéjjel számomra, de remélem nem az utolsó. Jókor jött, hiszen nagy szükségem volt arra, hogy felfrissüljön az imaéletem. Bátran ajánlom mindenkinek, akinek még eddig nem volt lehetősége részt venni rajta. Mindenért Istené legyen a dicsőség

További képek  a képgalériában! (ITT)

Heé Viktória

Rát – KRISZ hét 2013

Lehetetlen leírni azt a hangulatot, ami a hetünket jellemezte, azokat a pillanatokat, amiket átéltünk, vagy az üzeneteket, amiket hazahoztunk, így csak informálni tudok arról, hogy milyen egy KRISZ-hétRáton, 2013-ban.

Idén 50 fiatallal, családias környezetben indultunk neki a tikkasztó, 40 fokos hétnek, és a fülledt termekben olyan magasztos témákról elmélkedtünk, mint például a mai aszkéziseink. A hét témája, amint az egész év is, a szentség fogalma körül forgott, így előadásaink ilyen címmel szólították meg a fiatalokat: „Isten- félelem, vagy istenfélelem?”, „Mai aszkéziseink”, „Szent és profán”, „Kapcsolataink szentsége”, s még így is csupán kis ízelítőt adtam a színes palettáról. Az előadásokat teológusok és „laikusok”, tiszteletesek, és tisztelt emberek tartották, úgymint: Homoki Gyula, Farkas Gabriella, Szimkovics Tibor, Sárközi Andrea, Bernát Tamás, Szanyi György, Kiss Károly, és Margitics János. Az napok esti koronáit pedig Barta Ferenc evangelizációi adták meg, aki az Apostolok cselekedeteinek könyvéből hirdette közöttünk az igét.

Újdonságként érdemes megemlíteni még kibontakozóban lévő első próbálkozásunkat, az imPRESSZ(i)ÓT,  ami a reggeli áhítataink új megnevezése. Idén elsőként ugyanis, a szokásos reggeli áhítat nem a hagyományos módon zajlott, a fiatalok kávéjuk/forró csokijuk/cappuchinójuk mellett, egy ige, és rövid impresszió kíséretében, videó alapján önállóan dolgozták fel az egész napot jellemző indító igét, a kihelyezett „kávéházi asztaloknál” pedig lehetőségük volt megbeszélni, hogy hogyan jön a napi magyar népmese a kapott igerészhez (későbbi csoportbeszélgetésen persze kicsit átbeszéltük).

Ugyancsak kiforróban lévő, de kedvelt módszer, hogy a délelőtti előadás után irányított, többnyire élménypedagógiás játékokkal, délután pedig csoportbeszélgetéssel dolgozzuk fel az előadáson hallottakat.

A hét csoportfeladata filmtrailer, vagy rövid filmfeldolgozás készítése volt videó formájában. Így a csapatok elkészítették a 300, a Legenda vagyok, az Alkonyat, a Kör és A csodálatos pókember, a vezetői csapat pedig a Gyűrűk ura feldolgozását, a csütörtök esti bemutatón pedig mindnyájan részesei lehettünk annak a felemelő élménynek, hogy milyen, amikor a semmiből, egy mobiltelefon és egy vágóprogram segítségével meglepően profi munka születik (érdemes youtube-on megkeresni, és élvezni J).

Végső jelentésként, „impresszió” stílusban tehát a következőket mondhatjuk: a medencénket maximálisan kihasználtuk, és pénteken a víz már nem kék, hanem zöld; mindenki honismeretei műveltségét és kreativitását igénybe vettük, és most már tudjuk, hogy Irinyi eredeti gyufáján amúgy volt egy masni (találmányok játéka); minden ráti táborozó lány fejében biztosan díszeleg egy virágos hajcsat (délutáni kézimunka); az utcai mozin mindenkit összecsípett a szúnyog; tudjuk, hogy milyen illata van a fűnek éjjel (éjszakai számháború); naponta könnyesre nevettük magunkat; rengeteg idegen szót tanultunk; megtanultunkaz igéről kulturáltan vitatkozni; és átéltünk pillanatokat, amikor egy kicsit átölelt az Isten.

Nem tudunk, és nem is akarunk mindent elmondani, de köszönjük mindazoknak, akik segítségével létrejöhetett ez a hét, azoknak, akik minden nap finomakat főztek nekünk és mindenek felett hálát adunk Istenünknek, hogy áldásával ismét egy „nemakarunkhazamenni” hetünk lehetett.

 

Sárközi Andrea

További képek  a galériában (ITT)

KRISZ-hét Balazséron 2013

A szentség szabadsága – KRISZ-hétBalazséron 2013

KRISZ-hét – mára már-már „kultikus” jelentőséggel bíró, a 16 éven felüli kárpátaljai református fiatalság köreiben fogalomnak számító rendezvény…

Idén immár tizenegy éve, hogy a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) megszervezte az első KRISZ-hetet, számos rendezvénye közül a legnagyobb érdeklődés övezte fiataloknak szóló programját, s a lendület azóta is töretlen, a hét iránti érdeklődés egyre csak növekszik. Míg első ízben még egy helyszínen, Aklihegyen került megrendezésre az ominózus rendezvény, addig mára már három helyen, Aklihegyen, Balazséron és Ráton „szelidítik” az ifjakat a KRISZ munkatársai lelkészekkel karöltve. E cikk írója a balazséri héten vett részt száznegyvenvalahányadmagával együtt, s miután kellőképpen kipihente a hét „fáradalmait”, megpróbál – lehetőleg értelmesen fogalmazva – betekintést nyújtani az érdeklődők számára az élményektől zsúfolt alkalomba.

 

Mint említettük, az idei, augusztus 4-10. között megszervezett KRISZ-tábor már a tizenegyedik volt, ami azt jelenti, hogy tavaly jubilált az alkalom – s az alkalommal együtt vezetője, Sipos József lelkipásztor is, aki a tavalyi ünnepi héten elmondta, átadja a stafétát a fiatalabb nemzedéknek, s a 2013-as balazsériKRISZ-tábort már valaki más fogja irányítani. Ígéretét betartotta, az idei tábor Máté Richárd és Laskoti Zoltán leendő lelkipásztorok vezetésével zajlott, ám a leköszönő vezető sem hagyta el teljesen a tábort, hiszen lelkiekben és szakmailag is támogatta az örökséget átvevőket. Így a vasárnapi nyitó áhítatot, mintegy szimbolikusan, Sipos József tartotta, ami után szabad program gyanánt egymásnak lettek eresztve a régi-új ismerősök, hogy mindenki kellőképen „kiörömködje” magát az érdemben másnaptól, hétfőtől kezdődő, testet-lelket-szellemet igénylő táborra.

Jól bevált hagyomány, hogy a különböző helyszíneken zajló tábor alapjaiban megegyező programot kínál a résztvevőknek, mindössze a kivitelezők (munkatársak) személye és a szabad, illetve kreatív programok különböznek, így az aklihegyi és ráti táborokkal megegyezően a balazséri tábor témája is „A szentség szabadsága, avagy “Szeress, és tégy, amit akarsz”!?” volt. A hagyományokhoz híven lelkészek, teológusok és „laikusok” tartottak áhítatokat, előadásokat a témában. Szerény véleményem szerint megérdemlik, hogy felsoroljuk nevüket, hiszen hitelesen és alázattal közvetítették a táborozók felé az evangéliumot, s bár a dicsőség mindezekért egyedül és kizárólag Istené (!), úgy hiszem, szolgáinak is jól jön, ha – ez esetben pozitív – visszajelzéseket kapnak, szóval a körmondat végén végre-valahára jöjjenek a nevek: Pallay Ferenc, Balázs Tóni, Mihók Erzsébet, Zilahi Réka, Maksai Attila, Pusztai-Tárczy Beatrix, Laskoti Zoltán, Kovács Dorka, Szanyi György, Nigriny-Demeter Adrienn „Menyus”, Máté Richárd, Barta Ferenc, Hadar András, Kállai Imre.

A program egyik legfontosabb elemét képezte az esti evangelizáció, amelyen napról-napra Szanyi György, a KRISZ elnöke szolgált Kornéliusz és Péter (Apostolok Cselekedetei 10.rész) története alapján. Az igei táplálékot a résztvevők többé-kevésbé lelkes csapata kiscsoportokban dolgozta fel, ahol lehetőség nyílt a vélemények megbeszélésére, újragondolására, kérdések felvetésére, megválaszolására. Minden táborlakónak lehetősége nyílt tálentumai megcsillogtatására is, hiszen kinek-kinek részt kellett vennie valamilyen szabadon választható műhelymunkában, ami lehetett pantomim, színdarab, dalszerzés, videó, fotóriport, eszperente, modern mese, színdarab stb. Meg kell hagyni, igen kreatív csapat jött össze, remek alkotások születtek a tábor rövid ideje alatt. Mindezek tetejébe pedig az esti szabadidő alatt táncház, karaoke-show, filmklub (Veronika meg akar halni), tábortűz, csendséta és dicsőítés várta a résztvevőket. De sorolhatnánk még a délutáni szabadidős programokat is, mint az önismereti és novella szobákat, a portrérajzot, a Beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) Négyérzék színházát stb., mely lehetőségek mind azt a célt hívatottak szolgálni, hogy a táborban résztvevő fiatalok megismerjék önmagukat, egymást – és elsősorban Azt, Aki alkotta őket, és Aki tett arról, hogy eljussanak a 2013-as balazsériKRISZ-hétre.

 

Hosszasan sorolhatnánk még, milyen élményekkel gazdagodhattak a résztvevők, vagy azt, milyen pozitív visszajelzések érkeztek beszélgetésekből, s elemezhetnénk akár azt is, mi mindenen kellene a jövőben változtatni. Ám egy biztos: nehezen elképzelhető, hogy aki részt vett a fent leírt táborban, ne vitt volna haza magával legalább egyetlen dolgot, ami megérintette a lelkét, s amit Isten felhasználhat majd életének formálásban most vagy a későbbiek folyamán. Én magam pedig szívből hiszem, hogy az imaharcok idején elkért fiatal életek mind Isten előtt vannak, s Neki hatalmában áll megszólítani mindannyiunkat egyen egyenként – akkor is, ha most talán nehezen tudjuk ezt elképzelni – elhinni. Mert, hogy klasszikust idézzek: “Isten minden emberben jelen van. És nincs olyan lélek, amelyben az ő tudata fel ne ébredhetne.” (L.Tolsztoj) Így legyen!

Kocsis Julika

További fotók a képgalériában  (Itt) !!

KRISZ tábor Aklihegyen

KRISZ tábor Aklihegyen

Augusztus 4-10 között Aklihegyen is újra tábort szervezett a KRISZ önkénteseinek csapata. 106 fiatal, 40 Celsius fok, naponta egy zenésáhitat, két előadás, egy evangélizáció, különböző szabadidős programok, beszélgetések, sírás és nevetés-ha címszavakban akarnánk leírni a tábort. A szokványos statisztikai adatok helyett azonban hadd álljanak itt inkább az egyik táborozó –egyben önkéntes munkatárs-gondolatai:

“A 2013-as év a “Szentség” körül forog a KRISZ táborokban is. Szentté válásunk onnantól veszi kezdetét, hogy úgy döntünk: Istent követjük.. Ez egy halálunkig tartó törekvés. Legtöbben elvontnak, megfoghatatlannak látjuk és talán első hallásra nehéz beszélni már önmagában a “Szentségről”, mint fogalomról is. Így voltak ezzel az aklihegyi tábor résztvevői is, akikben talán az a gondolat is felmerült, hogy szükségtelen egy teljes ifjúsági hetet ennek szentelni. Azonban a szentség valamilyen formában mindenütt jelen van az életünkben… Először is Istennel való kapcsolatunkban, majd  önmagunkhoz, a külvilághoz és emberekhez fűződő viszonyunkban, valamint anyagi dolgainkban és naponta meghozott döntéseinkben.

De minden elvont dolgot könnyebb megértenünk, ha van valamilyen kézzelfoghatóbb, akár tudományosabb megközelítésű példa, ami segít azt elképzelni. Csakúgy, mint az aklihegyi KRISZ hét, -különösen délutáni- kissé tudományosabb alapú előadásain.  Egy alkalommal az előadó a tudatalattinkat “árnyékszemélyiségként” említette, mely Isten nélkül a legerősebb. Ha ezt szimbolikusan vesszük, akkor a bűn hozzánk tartozik, s árnyékként folyton a nyomunkban jár. Ha teljes sötétség vesz körül, nem látjuk bár, de ugyanúgy jelen van az életünkben. Megszűnni viszont csak akkor fog, ha körül ölel minket a fény.

Minél közelebb vagyunk Istenhez, az örök fényforráshoz, annál inkább elhalványul a bűn árnyéka az életünkben…”

Balogh Beáta (Nagydobrony)

További képek  a képgalériában (  Itt  )!

Megalakult a Mérce

Megalakul a Mérce Alapszervezet!

Ahol ketten, vagy hárman,….vagy….. 

Hála az Úrnak, megalakult egy újabb KRISZ Alapszervezet, amely a következő faluk gyülekezeteiből áll: Gát, Gut, Dercen, Fornos, Munkács, Izsnyéte, Beregrákos. Ez az Alapszervezet a Mérce KRISZ Alapszervezet nevet kapta, melynek több jelentése is van:

  • A Mérce folyó  érinti a falvak többségét
  • A szervezet tagjainak van egy mércéje, mely a BibliaAz első lépés az alapszervezet megalakulásához egy hétvége volt, amelyet Papiban rendeztünk, „Életkonferencia” néven. Ez arra szolgált, hogy az ifjúsági csoportok jobban megismerjék egymást, ami meg is történt, hiszen többen már ismerték is egymást. Az Életkonferencián Szanyi György, a KRISZ elnöke is tartott egy előadást és elmondta az alapvető tudnivalókat az Alapszervezetek működéséről.A hétvége nem maradt eredmény nélkül, 2013. május 26.-án sor került egy megbeszélésre, ahol eldőlt a legfontosabb kérdés: Legyen-e egy Alapszervezet a környékünkön? A válasz egyértelműen igen volt. Ezt követően megtörtént a célok kitűzése, illetve kérdések megfogalmazása a vezetőség felé, amelyek nem voltak tiszták.

 

2013. június 23. volt az a nap, amikor már hivatalosan is létezni kezdett a Mérce KRISZ Alapszervezet. Ez szintén egy megbeszélésnek indult, amelyen részt vett a KRISZ elnöke, illetve titkára, ám a végére átalakult megalakuló gyűléssé. Ezen az alkalmon 13 ember lett hivatalos KRISZ tag, akiket jelölni lehetett a Mérce KA elnöki, pénztárosi, valamint titkári posztjára, illetve csak ők, a „papiros tagok” rendelkezhettek szavazati joggal. A következő döntések születtek a szoros küzdelmek után:

–   Elnök – Barta András, Fornos

– Pénztáros – Pocsai Viktória, Gut

– Titkár – Simon Tünde, Fornos

A gyűlés elengedhetetlen része volt az igei szolgálat (Szanyi György), dicsőítés, valamint a szeretetvendégség. A gyűlésen elhangoztak a Mérce KA céljai, lehetőségei, illetve a nyári feladatok is.

Céljaink:

– az evangélium hirdetése, hitbeli nevelés

– ismerkedés közös programokon keresztül a környező ifikkel

–  információk a KRISZ-től

– a házaspárok, veterán ifisek ifijének megalakulása és működtetése falunként és a körzetben

– családias légkör az ifik között, baráti társaságok kialakulása keresztény fiatalok között, esetleg

– házasságok

– utód nevelés

– közös sport

– ifjúsági hetek, hétvégék, napok szervezése

– egy együttes megalakulása

Feladatunknak a nyárra kitűztük a szolgálni vágyó fiatalok névsorának összeírását a saját falunkban, megtölteni a KRISZ és Tini heteket, valamint elkezdeni az ifik szinkronizálását, azaz közös programok szervezése különböző helyszíneken, melyeket az ifik felváltva szerveznek jelenleg még bizonytalan időközönként.

Egyedül Istené a dicsőség!

A hír a http://kriszmerce.blogspot.com-ról származik.

A Mércét megtalálhatod a facebookonis :https://www.facebook.com/kriszmerceteam?fref=ts

“Légy, aki vagy!” Csillagpont 2013

“Le a kalappal előttetek!”- kiáltotta a partyzenét játszó Brains együttes frontembere az első esti koncert közben, s későbbi interjújában hozzátette, hogy számára elképesztő és kicsit elgondolkodtató volt, hogy alkohol és fű nélkül valakik így tudnak szórakozni és táncolni, csupán örülni a zenének, és egymásnak. Mert ezen a rendezvényen az esti koncert is egyfajta evangelizáció, csak ezúttal a közönség részéről az előadónak.

Az idei 10 éves Csillagpontot Mezőtúron, tökéletes fesztiválkörnyezetben rendezték: porral, 40 fokkal, remek környezettel és vidám hangulattal. Körülbelül 3700 regisztrált fiatal, 900 önkéntes, ebből nagyjából 70 fő kárpátaljai résztvevő. S még ilyen népes csapattal sem mondhatjuk el, hogy összesen sikerült volna mindent kipróbálni. A július 23-tól 27-ig tartó 5 nap alatt annyi programlehetőség közül választhattunk, mindenki kedve szerint, amit egész egyszerűen nem tudtunk kimeríteni a rövid idő alatt. Így ez a beszámoló is csupán egy kis bepillantást adhat a fesztivál hangulatába, és rövid leírást adhat lényegéről, de semmiképp sem törekedhet teljességre.

A hét fő szervezője, pontosabban a szervezői stáb összefogója, Szontágh Szabolcs, református lelkész, a szervezésről röviden így nyilatkozott: „Ez az, ami kitapintható. A találkozót fiatalok rendezik fiataloknak, és nem cégek adják fiataloknak, ettől teljesen különleges. Nem arról szól, hogy minden tökéletes, hogy minden a helyén van, hanem, hogy a mienk, mi csináljuk magunknak.” A témája az identitás, a “Légy, aki vagy!” mondat körül forgott, de ahelyett, hogy újabb válaszokat kínált volna a sokat hallott fiataloknak, inkább a kérdéseket akarta felszítani. A fő témáról délelőtt ifj. Csomós József, délután pedig Horváth Levente tiszteletesek tartottak fiatalosan humoros, de éppannyira tartalmas előadásokat. Azon kívül, hogy ez a két áhítat kézzelfoghatóbban rámutatott a téma lényegére, hogy identitásunk alapja az, hogy Isten gyermekei lehetünk, a rendezvény összes előadása, interaktív programja, szabadidős tevékenysége is ezt a mottót erősítette.

A napi programokról nehéz egységes leírást adnunk, mivel már a reggeli áhítatoknál is kb 10 változat közül választhattunk, s ez a bőség később csak nőtt. A délelőtti közös előadást követően csoportbeszélgetésen vitathatták meg a hallottakat, délután pedig különböző helyszíneken  jobbnál jobb előadásokat hallgathattunk meg, vagy épp állandó kiállításokra, interaktív programokra látogathattunk el, így például a KRISZ “Tükörterem” nevű programjára, vagy kikapcsolódhattunk különböző sportokban, különleges kávéházakban, a közeli strandon, egyéb szabadidős lehetőségekben. Az esti áhítatot követően pedig a zene vette át a színpadot, így a kisebb dicsőítő csapatoktól, a kedvelt magyarországi és küldföldi együtteseken át olyan nagy nevek is felléptek a CsP nagyszínpadán, mint a Kiscsillag, vagy Szabó Balázs Bandája.

Meglepetés rekordkísérlettel, éjszakai számháborúval, személyes beszélgetésekkel, s mindennel hozzájárultak ahhoz, hogy felejthetetlen élményekkel távozzon minden résztvevő.

S ha valakiben még kérdés maradna azt illetően, hogy mi szükség egy fesztiválra a keresztyéneknek, a szervező szavaiban egész biztos választ kap kérdésére: “A Szentírásban Jézus azt mondja: ‘Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gondosztól’ (Jn 17,15) Az Istennel való kapcsolat nem azt jelenti, hogy milyen ruhát nem vehetek fel, hanem azt, hogy helyre zökken az életem”.

Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy részt vehettünk ezen a rendezvényen, s mindenkinek ajánljuk, hogy amennyiben teheti, látogassa meg ezt a nem mindennapi fesztivált.

 

Sárközi Andrea

Tükörterem a Csillagponton

Csodák márpedig nem történnek ukk-muk-fukk néhány pillanat, vagy perc alatt, vallottam mindig is. A Bibliában igen, de az mégis más-gondoltam sokszor; Isten meg mosolygott, olyan Horváth Leventésen.   A mi földi életünkben a csodához idő kell, számtalan lépés és folyamat, amin végighaladunk. Ahhoz, hogy valami új megszülessen bennünk, ahhoz, hogy változzunk ezer és egy apró történés, impulzus szükséges, na és idő, idő, idő… Ugyan mi történhet egy emberrel 15 perc alatt? A Csillagponton megtudtam, akár még csodák is. Ennyi idő jutott ugyanis egy ember számára a Tükörteremben, amely a KRISZ önálló programja volt a 2013-as Csillagponton, július 23-27 között.

Az identitás témájához kapcsolódva született meg az ötlet, hogy különböző tükrök segítségével  be lehet járni egyfajta önismereti utat, s így jött létre a Tükörterem, ahol a tükrökbe nézők ( a tükrökhöz tartozó kérdések és feladatok segítségével)  önmagukba is nézhettek. S hogy hol itt a csoda? Ott, hogy voltak fiatalok, akik a teremből kilépve arról tettek bizonyságot, hogy nemcsak önmagukkal találkoztak, hanem Istennel is.  Hogy válaszokat kaptak, vagy éppen kérdéseik lettek.  Abban a néhány percben Isten szeretete megérintette, és átölelte őket, vagy éppen alaposan felkavart és feje tetejére állított mindent az életükben.  Nem mindenkivel történt ez meg, aki belépett, de jópár fiatallal. S megvallom őszintén, azzal együtt, hogy szívvel-lélekkel, lelkesedéssel készültem erre a programra, nem vártam csodát. Istentől se. S mégis megtette, én meg csak ámultam döbbenettel, és örülök neki, hogy a részese lehettem, három önkéntesemmel együtt. (Dancs Róbert, Tóth Róbert, Szennyes Eszter) Hálás vagyok, hogy Kárpátalja-ahonnan egyébként mintegy 70 fiatal vett részt a Csillagponton- hozzájárulhatott ifjúsági szervezetének programján keresztül ehhez a fantasztikus  találkozóhoz; amiről –nem tehetek róla- csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, s remélem, akik nem voltak ott, megbocsátják ezt nekem, s akik ott voltak, azok megértik.

 

 

 

 

 

 

 

A Tükörterem legközelebb a Kárpátaljai Református Egyházkerület Családi napján lesz felállítva augusztus 24-én Nagydobronyban.

Istené a dicsőség csodálatos voltáért, csodákat cselekvő hatalmáért!

Dancs Edina ifjúsági lelkész