A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

BKA Túra – Kukjára fel!

2021. június 28-án 45 fiatal kerekedett fel, hogy a Beregi kRISZ Alapszervezet rendezésében 30 fok melegben felsétáljon a muzsalyi hegy tetején található Kukja településre.

A csapat Beregszászból indult el és első állomása a beregszászi kerek hegyen található nagy kereszt volt, ahol Kiss Bertalan tartott áhítatot. Tovább haladva mintegy órányi séta után célhoz ért a csapat.

Fent a helyszínen Margitics Erika beregszászi lelkipásztornő előadást tartott a fiataloknak, majd következett a finom ebéd.

Ebéd után sok játékra került sor, majd a társaság visszaindult Beregszászba.

Istennek hála mindenki kibírta a nagy meleget és sok élménnyel és Isten igéjével tértek haza.

Képek IDE kattintva!

Tóháti piknik

Isten kegyelméből 2021. június 26-án megrendezésre került a Tóháti piknik. Az alkalomnak a csonkapapi Agapé Missziós központ adott otthon.

Közel 60 fiatal gyűlt össze és töltöttek el együtt egy tartalmas délutánt. A nyitó áhítat után, amelyet Szeghljánik Péter, helyi lelkész tartott, önként jelentkezés után elkezdődött a bográcsfőző verseny, melyen önként jelentkező ifisek két szakács vezetésével megfőzték a finom bográcsost. Ezzel egyidőben lehetőség volt focizni, illetve különböző társasjátékokat játszani, pl.: Activity. Az evangelizáció során Horkay László, nyugalmazott püspök tolmácsolta Isten igéjét, hirdette a megtérés lehetőségét. Kiemelte, hogy a kereszt felvétele a nehézségek elfogadása, melyekkel a megtérés után találkozunk és amelyek által még közelebb kerülhetünk Istenhez. A dicsőítésről a Bátyui Református Ijúsági Zenekar, a BRIZ gondoskodott. Az alkalom végén Horkay László és Szeghljánik Péter döntötte el, melyik bográcsos lett a finomabb.

Az alkalom jó hangulatban telt. A résztvevőknek lehetőségük volt hallani Isten igéjét, illetve megismerkedhettek új emberekkel.

Isten áldása kísérje a részvevők és a szervezők életét és munkáját!8

Üdítő ifjúsági találkozó

Ifjúsági délutánt szervezett a KRISZ Beregi Alapszervezete

„Most azért az URat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az URat szolgáljátok!  Józsué 24, 14.

– ez volt az alapigéje a harmadik alakommal megszervezett ÜdítŐ ifjúsági délutánnak, melyet június 13-án rendeztek a beregardói református templomban. Az alkalmon közel 40 fiatal jelent meg, hogy együtt dicsőítsék a Mindenhatót, szorosabbra fűzzék kapcsolatukat Jézussal és egymással is. A közös dicsőítést a Praise for God együttes biztosította.

A délután kezdetén Illés Viktória köszöntötte a fiatalokat. A nyitó áhítatot Balázs Antal beregardói lelkipásztor tartotta, aki a világi értékek helyett az Isten szerinti életre buzdította a fiatalokat. A bolond gazdag példázatából megtudhattuk, hogy a földi kincsek gyűjtése mit sem ér, ha életünket nem az örök életre készítjük föl.

Az igei rész után egy érdekes játék következett, ahol a fiatalok jobban megismerhették egymást, így a hangulat is oldottabb és kötetlenebb lett. A délután főelőadója Bodnár Miklós tiszteletes volt, aki Józsué élettörténetét alapul véve bíztatta a fiatalokat, hogy merjenek Istennel tervezni, imádságban kérni a Mindenható áldását saját terveikre. A lelki felüdülést mozgásos játék követte, melynek tétje is volt, hisz a legügyesebb résztvevő egy hatalmas strandlabdát vihetett haza.

Az ifjúsági délután záró részében újabb zenei dicsőítés következett, majd a résztvevők közösen adták hálást a családiak hangulatú és tartalmas napért.

A délután szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Mérce ifjúsági délután

 

  1. június 4 –én a Mérce lelkészei közös alkalmat szerveztek a fiatalok számára, amelynek az Izsnyétei Református Gyülekezet adott helyet. Szép napsütéses idő volt, így szabadtéren gyülekezett a közel 90 fiatal. Az alkalom alatt a Laudis band vezette a dicsőítést. A már jól ismert énekek mellett volt lehetőségünk új éneket is tanulni. Elsőként Máté Richárd lelkipásztor köszöntötte a fiatalokat. Igei köszöntőjét a Zsoltárok 33,12-re alapozta: „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.”

A rövid köszöntés után a fiatalok egy élménypedagógiai játékban vettek részt, amelyet Tihor Melinda és Szpacsinszka Katalin vezettek. A közel egy órás aktív mozgást követően Páll László lelkipásztor testvérünk előadását hallgathatták meg a fiatalok, melynek fő témája az „Összetartozás” volt. Az 1 Péter 2,9-10 volt az alapige, amelyből kiindulva rámutatott arra, hogy ki tartozik Isten választott nemzetségéhez. Milyen árat fizetett az Isten ahhoz, hogy engem az ő tulajdonává, népének tagjává tegyen. Illetve, hogy milyen előnyökkel és kötelezettségekkel jár az, hogy én is e választott nemzetségnek a tagja lehetek. A tartalmas előadás után az együttes vezetésével dicsértük az Urat, és közben így készültünk az evangelizációra is.

Az evangelizációs szolgálatot Barta Attila, a fornosi gyülekezet lelkipásztora végezte, aki a Jeremiás 29,4-14 alapján hirdette az igét. Elhangzott, hogy miért került Isten népe fogságba, hogyan maradhatott meg a választott nép egy idegen nép között, illetve hogyan lettek áldássá az őt körülvevő népek számára. Végül pedig biztatásként szólt arról, hogy Isten ígéretei mindig a reményteljes jövő felé mutatnak. Minden megszólalást igyekeztünk a fő téma köré építeni.

Összetartozásunkat jól mutatta, hogy a lelkészek nemcsak küldték, hanem el is kisérték fiataljaikat erre az alkalomra. A KRISZ képviseletében részt vett az alkalmon Kiss Bertalan és Illés Viktória. Kiss Bertalan a hirdetések között beszélt a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szövetség munkájáról és bátorította a fiatalokat, hogy csatlakozzanak ebbe a közösségbe, ahol időről – időre különböző alkalmakat szerveznek számukra, ahol testileg és lelkileg is feltöltődhetnek, Isten igéjén keresztül vezetést kaphatnak.

Utolsó programként meggyújtottuk az Összetartozás Tüzét, majd a Laudis band segítségével közösen elénekeltük a „Nélküled” című dalt. Ezzel zártuk alkalmunkat, amelyen keresztül hisszük, hogy Isten sokakat megáldott és megerősített abban, hogy hol a helye és mi az ő feladata a maga közösségében. Mert összetartozásukat leginkább abban tudjuk megmutatni, hogy közösségben vagyunk Istennel és közösségben maradunk egymással.

Köszönjük az Izsnyétei Református Gyülekezetnek, hogy otthont adott az alkalomnak, s a KRISZ-nek, hogy anyagilag támogatta a program megvalósulását. Istené legyen mindenért a dicsőség!

Barta Attila

fornosi lelkipásztor

Konfirmandus focikupa döntő

2021 május 4.-én sor került a KRISZ Konfirmandus Focikupájának döntőjére.

A kupára idén 8 csapat jelentkezett, két selejtező lezajlása után négyen kerültek a döntőbe: Fertősalmás, Fornos, Nagybereg és Tiszakeresztúr csapatai.

Nagybereg került ki  győztesen, így ők vihették haza a vándorkupát. A második helyen Fornos csapata végzett, a bronzérmet pedig Tiszakeresztúr konnfirmandusai kapták meg.

Tóháti Kalandtúra Mezőkaszonyban

Különleges és új program indult el a tóháton, ugyanis a Tóháti KRISZ Alapszervezet égisze alatt, de a kaszonyi református gyülekezetünk bázisán először szerveztünk un. Kalandtúrát. Az ifjúsági nap célja az volt, hogy másfél éves elzártság után végre a környező fiatalok kimozdulhassanak, találkozhassanak egymással és lehetőségük legyen a hegyi túra keretében testben és lélekben edzettebbé válni.

A környező falvakból összesen kb. 90 fiatal érkezett szombat esős délelőtt. Bár kérdéses volt, hogy az eső miatt megtudjuk-e szervezni az alkalmat, végül az imádságaink meghallgatásra találtak, mivel a nyitó áhítatot követően kisütött a nap. A fiatalok az elején a gyülekezeti ház különböző szegletébe behúzódva próbáltak szárazon maradni, miközben igei köszöntővel és áhítattal Sipos József a KRISZ elnöke szolgált a fiatalok között. Pál apostol szavaival elmondta, hogy a keresztyén ember nem olyan, mint aki a levegőt üti, mert céljai vannak és fiatal korban is akkor lesz áldott az életünk, ha Istennel együtt hozzuk a célokat és meg is maradunk mellette. Egy ilyen túra is ezt a céltudatosságunkat és kitartásunkat tudja erősíteni.

Az áhítat után eligazítást tartottunk, ahol minden fiatal betagozódott egy-egy „állati” jó csapatba, ugyanis kik a kecskék, kik a macskák, kik a kutyák stb. csapatába tartozva indulhattak neki a hegyi túrának. A nap témáját Pál Timóteushoz írt levele adta: „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példa a gyülekezetben hitben, magaviseletben, tisztaságban…”. S e fiataloknak egy-egy állomáson, melynek a neve „hit”, „tisztaság”, „beszéd” stb. kellett eredményesen szellemi, fizikai tudásáról bizonyságot tenni. A program délutánig tartott, ugyanis a kb. 6 km-es séta után egy finom paprikáskrumpli várta az ifjú sereget.

Az étkezés után a helyi református templom adott otthon az igei üzenetnek, ahol ifjúsági énekeket követően Radvánszky Ferenc tiszteletesünk igehirdetése tette fel az „i”-re a pontot. Ugyanis a Timóteushoz írt levél alapján mutatta be a fiataloknak, hogy mit is jelent példának lenni, példaként szolgálni a gyülekezeteinkben.

Hálásak vagyunk az Istennek, hogy végül megszervezhettük a túrát, mindenki egészségesen (igaz kicsit koszosan) visszatalált. Köszönjük a KRISZ munkatársaknak, a helyi szakácsoknak, gyülekezeti tagoknak az áldozatos szolgálatot!

Pataki Gábor, KRISZ alelnök

Konfirmandus futballkupa

Véget ért az idei KRISZ Konfirmandus futballkupa selejtező köre.

A tornára idén 8 gyülekezet konfirmandusai jelentkeztek.  Két selejtezőn 4-4 csapat vett részt, ahonnan pontozás alapján 2-2 csapat jutott tovább a középdöntőbe. Az első selejtező Beregszászban került megrendezésre, ahonnan Nagybereg és Fornos csapatai jutottak tovább. A második selejtező Tiszaújlakon volt, ahonnan Fertősalmás és Tiszakeresztúr konfirmanduasi jutottak tovább.

Amennyiben az időjárás engedi a középdöntő és döntő május elsején kerül megrendezésre.

Tóháti munkatársképző

  1. február 5-6 között munkatárs képzőre került sor a KRISZ Tóháti alapszervezetében, melynek helyszínét a KRISZpont biztosította.

Az alkalmon aktív ifivezetők és ifit vezetni akaró fiatalok vettek rész. A képző elsődleges célja az új tagok felkészítése az ifi vezetésre, de emellett a már szolgáló munkatársak is tanulhattak hasznos dolgokat. Margitics János és felesége, Erika, előadásában hallhattak a bibliatanulmányozásról, a kreatív ifiről és az ifi-gyülekezet kapcsolatáról is. Pataki Gábor pedig a bizonyságtevésről beszélt. Az elméleti anyag mellett a szervezők nem feledkeztek meg a gyakorlatról sem. A játékest keretén belül olyan egyszerű, ám annál izgalmasabb játékokat ismerhettek meg, melyekkel szórakoztató és barátságos hangulat alakulhat ki az ifin. A tapasztalt ifivezetők beszámoltak a Tóháthoz kapcsolódásukról és megmaradásukról, valamint az ifjúsági munkájukban tett szolgálatukról.

Az alkalom végén egy kreatív feladat segítéségével minden résztvevő megfogalmazhatta azt az üzenetet, melyet ez a Tóháti munkatársképző adott neki.

Isten áldását kívánjuk a szervezők és résztvevők munkájukra, életükre és szolgálatukra!

Üdítő 2.0

Január 31.-én A KRISZ beregi Alapszervezet másodszor rendezte meg az Üdítő Ifjúsági találkozót ezúttal A Beregszászi Református Templomban.

Az alkalmat Illés Viktória, az alapszervezet elnöke nyitotta meg köszöntéssel, majd a Laudis Band vezetésével dícsőítéssel folztatódott az  esemény. Ezt követően Dankó Csaba tett bizonyságot Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, majd Margitics János beregszászi református lelkipásztor hirdette az igét.

Igehirdetés után újra a Laudis band következett, majd az alkalmat Sipos József, a KRISZ elnöke zárta.

Mintegy 130 fiatal gyűlt össze erre az alkalomra a karanténszabályok betartásával.

Istennek hála érte.

További képek IDE kattintva!

TiBorKA imakaraván

A Tisza-Borzsa-küzi KRISZ Alapszervezet  (TiBorKA) ifjúsági imahéten imakaravánt indított.
Első állomás: Tiszaújlak (01.17). Második: Nagypalád (01. 20). Harmadik: Visk (01. 22) volt. Az
alkalmak témája a “Töréspontok” nevet kapta a KRISZ 2021-es Imahetes imafüzete alapján.
Tiszaújlakon Sipos József, a KRISZ elnöke köszöntött, majd Bíró Kamilla tartotta az igei alkalmat. Nagypaládon a KRISZ elnöke vezette be a napi témát. Visken Deák István szolgált.
A dicsőítést a TiBorKA Band  vezette. Mindegyik alkalom imaközösséggel zárult. Köszönjük a befogadó gyülekezeteknek a helyszínt és a szeretetvendégséget.
További képek IDE kattintva!