A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Konfirmandus focikupa döntő

2021 május 4.-én sor került a KRISZ Konfirmandus Focikupájának döntőjére.

A kupára idén 8 csapat jelentkezett, két selejtező lezajlása után négyen kerültek a döntőbe: Fertősalmás, Fornos, Nagybereg és Tiszakeresztúr csapatai.

Nagybereg került ki  győztesen, így ők vihették haza a vándorkupát. A második helyen Fornos csapata végzett, a bronzérmet pedig Tiszakeresztúr konnfirmandusai kapták meg.

Konfirmandus futballkupa

Véget ért az idei KRISZ Konfirmandus futballkupa selejtező köre.

A tornára idén 8 gyülekezet konfirmandusai jelentkeztek.  Két selejtezőn 4-4 csapat vett részt, ahonnan pontozás alapján 2-2 csapat jutott tovább a középdöntőbe. Az első selejtező Beregszászban került megrendezésre, ahonnan Nagybereg és Fornos csapatai jutottak tovább. A második selejtező Tiszaújlakon volt, ahonnan Fertősalmás és Tiszakeresztúr konfirmanduasi jutottak tovább.

Amennyiben az időjárás engedi a középdöntő és döntő május elsején kerül megrendezésre.

Tóháti munkatársképző

  1. február 5-6 között munkatárs képzőre került sor a KRISZ Tóháti alapszervezetében, melynek helyszínét a KRISZpont biztosította.

Az alkalmon aktív ifivezetők és ifit vezetni akaró fiatalok vettek rész. A képző elsődleges célja az új tagok felkészítése az ifi vezetésre, de emellett a már szolgáló munkatársak is tanulhattak hasznos dolgokat. Margitics János és felesége, Erika, előadásában hallhattak a bibliatanulmányozásról, a kreatív ifiről és az ifi-gyülekezet kapcsolatáról is. Pataki Gábor pedig a bizonyságtevésről beszélt. Az elméleti anyag mellett a szervezők nem feledkeztek meg a gyakorlatról sem. A játékest keretén belül olyan egyszerű, ám annál izgalmasabb játékokat ismerhettek meg, melyekkel szórakoztató és barátságos hangulat alakulhat ki az ifin. A tapasztalt ifivezetők beszámoltak a Tóháthoz kapcsolódásukról és megmaradásukról, valamint az ifjúsági munkájukban tett szolgálatukról.

Az alkalom végén egy kreatív feladat segítéségével minden résztvevő megfogalmazhatta azt az üzenetet, melyet ez a Tóháti munkatársképző adott neki.

Isten áldását kívánjuk a szervezők és résztvevők munkájukra, életükre és szolgálatukra!

Üdítő 2.0

Január 31.-én A KRISZ beregi Alapszervezet másodszor rendezte meg az Üdítő Ifjúsági találkozót ezúttal A Beregszászi Református Templomban.

Az alkalmat Illés Viktória, az alapszervezet elnöke nyitotta meg köszöntéssel, majd a Laudis Band vezetésével dícsőítéssel folztatódott az  esemény. Ezt követően Dankó Csaba tett bizonyságot Jézus Krisztussal való kapcsolatáról, majd Margitics János beregszászi református lelkipásztor hirdette az igét.

Igehirdetés után újra a Laudis band következett, majd az alkalmat Sipos József, a KRISZ elnöke zárta.

Mintegy 130 fiatal gyűlt össze erre az alkalomra a karanténszabályok betartásával.

Istennek hála érte.

További képek IDE kattintva!

TiBorKA imakaraván

A Tisza-Borzsa-küzi KRISZ Alapszervezet  (TiBorKA) ifjúsági imahéten imakaravánt indított.
Első állomás: Tiszaújlak (01.17). Második: Nagypalád (01. 20). Harmadik: Visk (01. 22) volt. Az
alkalmak témája a “Töréspontok” nevet kapta a KRISZ 2021-es Imahetes imafüzete alapján.
Tiszaújlakon Sipos József, a KRISZ elnöke köszöntött, majd Bíró Kamilla tartotta az igei alkalmat. Nagypaládon a KRISZ elnöke vezette be a napi témát. Visken Deák István szolgált.
A dicsőítést a TiBorKA Band  vezette. Mindegyik alkalom imaközösséggel zárult. Köszönjük a befogadó gyülekezeteknek a helyszínt és a szeretetvendégséget.
További képek IDE kattintva!

Hangeszköz Isten dicsőségére

2020 tavaszán megkereste a KRISZ a Dics-suli  egy kéréssel,  hogy keressünk gyülekezeti vagy ifjúsági dicsőítő csapatokat, akik élnének egy olyan lehetősséggel hogy pályázati úton hangszerekhez és hangtechnikai eszközökhöz juthatnának hozzá.

Mi teljesítettük ezt a kérést, és ez úton 8 csapat nyújtotta be a pályázatát, amin Istennek hála mindenki nyert.

A hangeszközöket a Dicssuli szerezte be a pályázóknak, amit ez év november végén a Te is segíthetsz támogatói Alapítvány közreműködésével sikerült is áthozni Kárpátaljára.

Istené a dicsőség!!

Imaéjjel 2020

Idén is sor kerülhetett Kárpátalján is a Kárpát-Medencei Református Imaéjjelre a KRISZ rendezésében. Kárpátalján három helyszínen tartottuk meg az alkalmat: Beregszászban, Fornoson és Zápszonyban összesen több, mint 50 fő részvételével.

Őszi Ifivezető találkozó

Szeptember 25-26-án második alkalommal került megszervezésre a FeltöltŐ ifi vezető találkozó, amelyen 8 fő vett részt. Az alkalom péntek délután áhítattal kezdődött, A vacsorát követően egy mély beszélgetésre került sor, amely során az ifivezetők megoszthatták tapasztalataikat, véleményüket, problémáikat egymással, és közös ötletek által tudtuk együtt tervezni a jövőt. A szombat reggeli program egy játékbörze volt, ahol megosztottuk egymással a kedvenc játékötleteinket, amiket azóta is előszeretettel használunk.

ÜdídŐ ifitalálkozó

Szeptember 19-én először került megrendezésre az Üdítő elnevezésű ifivezető találkozó Beregdédában a Beregi KRISZ Alapszervezet rendezésében. Az alkalmon mintegy 50 fiatal vett részt a környező településeken. A dicsőítés, Játék, szeretetvendégség és a jóízű beszélgetések mellett központi helyen az Ige hirdetése volt, amit Nagy Szabolcs Gut-Balaszér lelkipásztora tartott.

Képek IDE kattintva!

Beregi KRISZ Alapszervezet reboot

Augusztus 29. -én tisztújjításra került a már egy ideje szunnyadó Beregi KRISZ alapszervezetben pontosan a célból, hogy újra aktivizálódjon.

Az esemény áhítattal kezdődött, amit Balázs Antal lelkipászot tartott, aki az alapszervezet eddigi elnöke volt. Áhítatában kiemelte az odaszánást az ige alapján kontextusba állítva az alapszervezet jövőjével kapcsolatban felhívva a figyelmet arra, hogy csak így fog működni.

 

Az áhitat után tisztújjításra került sor, ahol is az alapszervezet elnöki posztjára egyöntetűen Illés Viktória Beregdédai Ifivezető és a KRISZ iroda vezetője lett megválasztva. Az alelnöki posztot Balázs Antal tölti be. Jegyzőnek Molnár Beáta, pénztárosnak pedi Dankó Viola lett megválasztva.

Ezt kövezően szeretetvendégségre került sor, amit diskurzus követett az alapszervezet jövőjével kapcsolatban. Ebből kifolyólag egyöntetű döntés született arról, hogy két fronton folytatjuk tovább: célként kitűzve a rendszerességet havonta imaközösséget tartunk az alapszervezet munkatársaival együtt, illetve szolgálat terén, amennyiben a törvények megengedik havonta vándor ifjúsági Istentiszteleteket szervezünk az alapszervezethez tartozó gyülekezetekben.

Isten áldása legyen az alapszervezet szolgálatán és életén.