A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

KRISZ TINI HÉT 2022

KRISZ TINI HÉT 2022

Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. (János 17:3)”

A háborús nehéz helyzet ellenére Isten kegyelméből ismét megrendezésre kerülhetett a KRISZ (Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet) tini hét, ahol több mint 80 fiatal élvezhette a Mindenható közelségét. Az idei alkalom fő témája a kapcsolatok volt, amely előadások keretén belül betekintést nyerhettünk, a családi, baráti, gyülekezeti, illetve az Istennel való kapcsolatunkba. Előadások keretein belül különböző gyülekezetekből érkező lelkészek adták át Isten üzenetét erről a témáról. Az evangelizációkon pedig Orosz Zsolt zápszonyi lelkész a Tóháti Alapszervezet vezető lelkésze a 100. hálaadó zsoltárból prédikált estéről-estére.

A fiatalok minden nap vegyes csoportokban beszélték meg az előadásban elhangzottakat, délutánonként pedig izgalmas programokon vehettek részt. Ilyen volt például a keddi számháború, illetve méta, a szerdai túra és a csütörtöki állomásos játék. Utolsó nap a KRISZ elnöke, Barta Attila

fornosi lelkész tartott előadást, Kapcsolatban a világgal címmel, melyhez az igét János első leveléből választotta, ahol harsányan hangzik a kijelentés, hogy ne szeressük e világot. Felmerülhet rögtön a kérdés, hogy akkor hogyan lehetünk kapcsolatban vele? A lelkipásztor elmondása szerint szerethetjük földi, teremtett világunkat, ahol élünk, mindössze annak a szennyét kell elvetnünk, amit a kísértő kreál a földön és az értékét veszteni képes, mulandó dolgokat. Ezt követően záró akkordként egy közös kisfilmet néztünk meg, amely a hét élményeit tartalmazta. Úgy vélem áldásos napokat tudhatunk magunk mögött, ahol a fiatalok vegyes érzelmeket produkáltak. Voltak, akik most indultak el az istenkeresés útján és voltak olyanok, akik bátran átadták életüket a Teremtő Atyának.

Az idei tábornak a Bereg Camp adott otthont, amelyért köszönet Simon Sándornak és szolgálattevő csapatának, hiszen a kényelmes és csodálatos hely mellett finom ételeket is készítettek nekünk a konyhán dolgozók. Köszönet a támogatóknak és mindazoknak, akik nem tétlenkedve végezték szolgálatukat ezekért a fiatalokért, hiszen az Isten arra int, hogy a jó cselekvésben pedig ne lankadjunk meg. Hittel, bizakodva nézünk a jövő felé és reménykedünk abban, hogy számos ilyen áldott hetet tölthetünk még el együtt, egy nagy közösségben, ahol szabadon árad az Úr igéje és el nem múló szeretete.

 

Pivnyeva Nikolett

a Tóháti Alapszervezet jegyzője

Fotók a következő linken érhetőek el: https://drive.google.com/drive/folders/1AOlgmNuDuvW-1f9vSDS3jezTVwbUhpJm?usp=sharing

Tedd, amit tenned kell!

Nem tètlenkedik most sem a KRISZ választmánya. Az elmúlt napokban tartott gyűlés online platformon zajlott.

A gyűlést Pataki Gábor imádságával kezdtük, majd Barta Attila rövid áhítata következett az 1 János 4,9 igehelyről: “Ab­ban nyil­vá­nult meg Is­ten irán­tunk való sze­re­te­te, hogy az ő egy­szü­lött Fiát küld­te el Is­ten a vi­lág­ra, hogy él­jünk ál­ta­la. ” A Tiszteletes Úr elmondta:

 

a) Talán megszokottá, sőt közhelyessé vált, az amit ebben az igében olvasunk, miszerint Isten szeret és Fiát adta oda értünk. Próbáljunk visszaemlékezni arra, hogy milyen volt amikor először átjárta a szívünket ez a szeretet, és tudatosult bennünk az, hogy Isten mitől mentett meg, és milyen áron. Nemcsak hálásabbak leszünk, hanem motiváltabbak is ha felidézzük ennek emlékét.

b) “hogy éljünk általa” – annyira élünk általa, amennyire képesek vagyunk önmagunkat naponta megtagadni, a Jézus által említett keresztet vállunkra venni. Ez nyilván áldozathozatalt jelent, de enélkül nincs keresztyén élet. Majd így folytatta: “Azonban azt is fontos hangsúlyossá tenni, hogy a keresztyén élet nem csak lemondást jelent és önmegtagadást, hanem előnyöket is. Élvezhetjük Isten különleges gondviselését a mindennapokban és élvezhetjük a Pártfogó jelenlétét, ami különösen akkor fontos, ha magányosnak, gyengének érezzük magunkat. Ezen felül pedig átélhetjük milyen nagy ajándek keresztyén közösségben élni, ahol megoszthatjuk egymással őszintén az örömöt és bánatot.” Gondolat menetét imádsággal zárta.

Ezt követően át tértünk a legfőbb program tervezésére, ami nem más mint a “KRISZ tini hét”, amely augusztus 8-12 között kerül megrendezésre. Rengeteg érdekes és fontos témával várjuk a fiatalokat, az év fő témája a Hálaadás, erre építjük a tini hetet is összevonva a Kapcsolatok témával (Kapcsolat Isten, családdal, barátokkal). Mindemellett izgalmas és szórakoztató programmokkal és játékokkal készülünk a fiatalok számára.

A megbeszélés jó hangulatban és áldott légkörben zajlott, amit Balázs Antal imádságával zártunk.

Írta: Balla Erzsébet

Húszéves a KRISZ

„Ne mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok neked! (Jer. 1:7) ”- húsz évvel ezelőtt ezzel az igével kezdte meg szolgálatát a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet. Az azóta eltelt húsz évben a szervezet aktívan tevékenykedett anak érdekében, hogy minél több fiatal ismerhesse meg a Jézust, mint személyes Megváltóját.

A kerek születésnapot közgyűléssel és jubileumi ünnepséggel méltatta a szervezet február 19-én. A tisztújítással egybekötött közgyűlést Sipos József leköszönő elnök áhitattal nyitotta meg. A tiszteletes kiemelte: bár sokak munkája segítette a szervezet működését az elmúlt húsz évben, még is a legnagyobb hálával Jézusnak tartozunk. A tisztújítás előtt a delegáltak imaközösséget tartottak, majd ismertették a szavazás menetét. Nyolc év után leköszönt elnöki tisztségéből Sipos József, a posztra Barta Attila fornosi, valamint Balázs Antal jánosi és beregardói lelkipásztorokat jelölték. A titkos szavazás eredményeként a KRISZ új elnöke Barta Attila lett.

Az alelnöki és főtitkári pozíciókban nem történt változás: előbbire továbbra is Pataki Gábornak, utóbbira Kiss Bertalannak szavaztak bizalmat a jelenlévők.

Megújult a szervezet választmánya is: az elnökségen, alapszervezeti elnökökön és referens lelkészeken kívül 12 további személy alkotja a választmányt: : Balogh Enikő és Orosz Gergely (Beregi Alapszervezet), Pataki Cintia és Szülek Máté (Tóháti Alapszervezet), Bíró Benjámin és Sütő Norbert (TiborKA), Petrecki Kristóf és Doktor Klára (Mérce Alapszervezet), Csákány András (Effáta Alapszervezet), Sütő Alexandra (Máramaros-Ugocsa Egyházmegye), Balázs Antal (Beregi Egyházmegye), Bodnár Miklós (Ungi Egyházmegye). A választmány állandü tagjának választották  a TeSó Blog képviselőjét is.

A közgyűlés további részében Kiss Bertalan főtitkár ismertette a szervezet pénzügyi helyzetét és idei költségvetését. Sipos József éves beszámolójában kiemelte: bár a pandémia megnehezítette a szervezet működését, ennek ellenére az elmúlt évben is sikerül tartalmas programokat szervezni a fiataloknak.

Közös ebéd után jubileumi ünnepséggel folytatták a szervezet születésnapjának méltatását. A áhitatot Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke tartotta,aki kiemelte: bár a keretek változhatnak, a Szentírás az egyetlen biztos pont a szervezet életében, mely mindig időben útmutatást tud adni. A püspök úr köszönetét fejezte ki azoknak a személyeknek, akik segédkeztek a szervezet megalakulásánál.

Az ünnepségen bemutatták a szervezet elmúlt húsz évét videó formájában. Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnöke videóüzenetben köszöntötte a jelenlévőket. A lelkész a továbbiakban is támogatásáról biztosította a kárpátaljai reformátusokat, hisz “közösségben vagyunk egymással és Krisztussal is”.

Zán Fábián Sándor alapítóként és egykori elnökként emlékezett vissza a KRISZ tevékenységére. Felelevenítette a kezdeti időszakot, mikor a német CE szervezetet alapul véve létrehozták a saját ifjúsági szervezetüket. Bár adódtak nehézségek az elmúlt húsz év során, a hit mindvégig összekötötte a tenni akaró fiatalokat.

Szintén videóban mondott köszöntőt Szanyi György egykori elnök, aki mindig hálaadással a szívében emlékezik vissza a KRISZ-szel eltöltött időre. Bíztatásul elmondta: merjünk nagyot álmodni, hisz Isten segítségével a nehéz időket is átvészelte a szervezet és az Úr gazdag áldásaiban részesült.

Sipos József leköszönő elnök igazi sikertörténetként értékelte a szervezet elmúlt húsz évét. Sok olyan támogatót, bizonyságtevőt adott az Úr a szervezetnek, akik valóban tenni akartak, akik a nehézségek ellenére is az Isten közelébe tudták vonzani a fiatalokat. A szervezet legfőbb célja továbbra is a megtérés, a fiatalok Istenhez való közeledése.

Levélben köszöntötte az ünneplőket Nagy Béla, a KRE főgondnoka. Mint elmondta, a szervezet a saját helyén kell, hogy a legjobban szolgáljon, ezt pedig a KRISZ példaértékűen teljesíti.

Köszöntötte a jelenlévőket Petrusinec Vladimir, a KRISZ egykori főtitkára, aki kiemelte: nagy dolgokat tett Isten az ifjúságért, a szervezet célja pedig továbbra is az Úr szolgálata.

A világi szervezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket: Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Fodor Gyula, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese, Kardos Albert, a KMKSZ ISZ alelnöke, Bence Norbert, a Momentum Doctorandus alelnöke, valamint Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke is elmondták köszöntő szavaikat a KRISZ születésnapja alkalmából.

A közös együttműködést emelte ki köszöntőjében Lődár Jenő atya, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet elnöke. Kiemelte: Isten jelenléte fogja össze a két szervezetet, melyben mindig törekedni kell a megújulásra.

A rendezvény végén a KRISZ együttes szolgálatát hallgathatták meg a jelenlévők, a dalok között pedig a szervezet tagjaink a bizonyságtételét hallgathatták meg az ünneplők.

Zárszót mondott Barta Attila, a KRISZ újonnan megválasztott elnöke, aki Isten áldását kívánta a szervezetre és a jelenlévők életére.

Az ünnepség állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

További képek IDE kattintva!

 

Adventi dicsőítő délután

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) idei utolsó programjaként dicsőítő délutánt szervezett a beregszászi református templomban.

Az alkalmat Sipos József, a szervezet elnöke nyitotta meg egy áhítattal. A fő előadást Nagy Szabolcs tiszteletes tartotta, amely középpontjában az emberek szívének Jézus Krisztus érkezésére való felkészülési folyamata állt.

Advent negyedik vasárnapján a dicsőíteni vágyó fiatalok mellett három dicsőítő csapat is részt vett: a Nagyberegi Református Líceum énekkara, a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet együttese, a FRIGY Band, továbbá Olasz Zoltánnal kiegészülve a Dóka család is.

A délután folyamán nem csupán dicsőíteni volt lehetősége az oda érkezőknek, hanem adakozni is, hisz a jótékonysági gyűjtés teljes összegével a leukémiában szenvedő viski Antal Sanyika gyógyulását támogatták.

Az áldott alkalmon körülbelül 100 fiatal vett részt. A jókedvű adakozók több mint 5 000 hrivnyát, 150 ezer forintot és 50 dollárt gyűjtöttek össze Sanyika gyógyulására, amiért Istené legyen a dicsőség.

Simon Dávid

Hitmélyítő hétvége

November 5-7. között hitmélyítő hétvégére került sor a KRISZ pontban. Az alkalom alatt a 18 résztvevő a Zsidókhoz írott levélben megfogalmazott könnyű/nehéz eledel témakörével foglalkozott. A péntek estét ismerkedéssel, énekléssel és bibliaórával töltöttük meg.

A szombati nap délelőttjén Szeghljánik Péter, a csonkapapi gyülekezet lelkésze tartott előadást a “második mérföldről”, amiről Jézus beszélt a hegyi beszédben. Az ebéd után elindult a csapat a beregszászi kerek hegyre, az ott található nagy kereszthez, majd onnan visszatérve Dávid Árpád, mezőgecsei lelkipásztor tartott előadást az 1 Korintus 3,10-15 alapján. Vacsora után a napot filmnézéssel zártuk. Az alkalmat vasárnap azzal fejeztük be, hogy együtt részt vettünk a beregszászi református istentiszteleten. Istennek hála áldott alkalom volt

Kárpát-Medencei református ifjúsági Imaéjjel 2021- Kárpátalja

Az idei éven is Istennek hála megrendezésre került a Kárpát-Medencei református ifjúsági Imaéjjel!

Kárpátalján a KRISZ szervezésében három helyszínen gyűltek össze imádkozni a fiatalok: Bátyúban, Fornoson és Tiszakereszúrban.

 

VIII. Tóháti Sportnap

Nyolcadik alkalommal valósulhatott meg a Tóháti Sportnap, 2021.október 9.-én.

Az eseménynek a Zápszonyi gimnázium adott otthont, melyen a Tóháti falvakból érkezett fiatalok vettek részt : Barkaszó, Bátyú, Bótrágy, Harangláb, Hetyen, Kaszony, Papi, Rafajna, Som, Szernye. Az alkalom dicsőítéssel kezdődött amit a BRIZ zenekar kísért, s azt követően Pataki Gábor az alapszervezet alelnöke köszöntötte a megjelenteket, ezt követő a Tóháti Alapszervezet elnöke Balla Erzsébet is köszöntötte a jelenlévőket. A nyitóáhítatot, Kacsó Géza , bátyúi lelkipásztor tartotta. A Tiszteletes Úr el mondta a fiataloknak mennyire fontos a testi edzettség mellett a lelkünk és hitünk edzettsége is. Az áhítat után különböző sportokon vehettek részt a fiatalok: ugrálókötél, roller, görkorcsolya, bicikliverseny, tollaslabda, hulla-hopp, súlydobás, Toldi, 1 perc és nyersz , futás. A lelki táplálék és a sportolás mellett nagyon finom ebédben is volt részünk, amiért hála illeti az egyházközség szorgalmas háziasszonyait. Ebéd után megkezdődött a fociverseny és folytatódtak a többi sportversenyek is.

A versenyek végeztével a záró rész a zápszonyi Református templomban kezdődött. Ahol az együttes kíséretével közösen dicsőítettük az Urat. Eközben Marcsuk Dani a Toháti Alapszervezet munkatársa tett bizonyságot a fiatalok számára. Biztatta a fiatalokat, hogy mennyire fontos kitartani a nehéz időkben is Isten mellett és megmaradni az Ő útján. Mindezek után az evangelizációt tartott Orosz Zsolt helyi lelkipásztor. Az evangelizáció után Pataki Gábor és Balla Erzsébet dicsérő oklevéllel és éremmel ajándékozták meg a versenyekben elért első három helyezetteket.

A fociverseny győztesei egy vándorkupát is megszereztek, ami minden éven a győztes csapatnál lehet a következő sportnapig. De senki sem maradt jutalom nélkül, hiszen a Tóhát munkatársai minden ifit megajándékoztak részvételükért.

KRISZ ifivezető képző

Elindult a KRISZ on-line őszi ifivezető programja, ahol mintegy 30 videó előadással találkozhat az év végéig az, aki előzetesen jelentkezett a program sorozatra.

Az előadások a református ifjúsági csoportokra fókuszálnak, és 3 blokra vannak osztva: igetanulmány illetve felkészülés az ifire, kommunikáció és a gyakorlati rész. A programsorozatra mintegy 40 fő jelentkezett, már szolgáló és újonc ifivezetők.

Az előadások hetente kétszer, szerdán és szombaton kerülnek fel a KRISZ  youtube csatornájára.

Hisszük, hogy ez a képzés az ifivezetők ás ez által azon fiatalok hasznára válik, akikkel dolgoznak.

Istennek legyen hála érte!

A program megvalósítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

KRISZ ifjúsági hét 2021

Két év kihagyás után Istennek hála újra megrendezésre kerülhetett a KRISZ ifjúsági hete augusztus 2-6. között, aminek a Péterfalvi Református Líceum adott otthont.

A hét témája az Értékek volt, és ezen témakörön belül valósultak meg a reggeli áhítatok, a délelőtti délután előadások, illetve az evangelizációk.

Az előadásokkal kapcsolatban olyan személyek adtak elő, akiknek gyakorlati tapasztalatuk volt az adott témában. Így adott elő például Molnár Sándor vállalkozó az anyagi értékekről, dr. Oroszi Pál az élet értékéről Bernáth Tamás hat gyermekes családapa a család értékeiről, Horváth Gabriella az önkéntesség értékéről, aki maga is két évig volt önkéntes Németországban stb.

Az evangelizációk alkalmával Baksa Zsolt nagymuzsalyi református lelkipásztor hirdette az evangéliumot a Zsidókhoz írt levél 3 részének 7-8. versei alapján a mintegy 85 résztvevő fiatalnak.

A reggeli áhítatokat Sipos József, a KRISZ elnöke, Laskoti Zoltán szőlősgyulai református lelkipásztor, Seres János tivadarfalvai református lelkipásztor, Kardos Ágnes nevetlenfalui református lelkipásztor illetve Hunyadi Attila a Máramaros –Ugocsa Református Egyházkerület esperese tartotta.

A szabadidők alkalmával izgalmas és változatos programokban vehettek részt a fiatalok: a hétfő délutánt a tiszapéterfalvai vidámparkban töltötték, majd este rapid ismerkedős partiban vettek részt. Kedd délután a „KapTár” csapata hozott lézerharcot, dartsfocit, buborékfocit, valamint paintballt a fiatalok részére, este pedig Just dance bajnokságot tartottunk.

A szerdai délutánra a Nagydobronyi Társasjáték Klub hozott számos érdekes társasjátékot, az esti órákban pedig dicsőítős tábortűz köré gyűltünk. A csütörtöki terveinket elmosta az eső, mivel a közeli Tisza egyik csendes mellékágára készültünk lemenni vizes játékokkal, de ennek ellenére is mindenki elfoglalta magát, illetve egy elvetemült kis csapat az eső ellenére is lelátogatott a már említett partra. Csütörtök este csendsétán és éjszakába nyúló beszélgetésekben volt része a fiataloknak.

Pénteken a reggeli áhítat és takarítás után könnyes búcsút vett egymástól a társaság.

Hisszük, hogy Isten gazdag áldása volt ezen a héten. Mindenért övé a dicsőség.

Ez úton szeretnénk megköszönni:

a Kárpátaljai Református Egyházkerület támogatását

Fehér János Vállalkozó támogatását

Sütő Norbert vállalkozó támogatását

és mindazok közreműködését, aki segítettek megvalósítani ezt a hetet.

 

Képek és videók a KRISZ oldalán IDE kattnintva!

 

 

TiBorKA hegymászás

A héten, 2021. június 28-án a TiBorKa megszervezte a második hegymászós kirándulását. Ezúttal az úti célunk a Hoverla hegy volt. Ukrajna legmagasabb csúcsa, ami 2061 méter magas. A túrán összesen 30-an vettünk részt. A táv 1600 méterről kezdődött, az addig vezető utat pedig két terepjáróval tettük meg. Így a csapat ketté osztódott, de mindig igyekeztünk bevárni egymást, hogy együtt teljesítsük a túrát. A terepjárókkal a felfelé vezető út nem volt zökkenőmentes, hiszen meredek lejtőn, keskeny, csúszós útszakaszon kellett felmennünk, és valóban igaz, amit a Tiszteletes mondott, hogy az ima élete mindenkinek helyreállt ezen az útszakaszon.

Miután kiszálltunk a terepjárókból elindultunk a hegycsúcs felé. A felfelé vezető út meredek és kövekkel teli volt, de ez sem tántorította vissza a csapatot nagyon ügyesen teljesítettük az utat hiszen egy óra és tizenöt perc alatt már a csúcson is voltunk. Elképesztő volt a látvány, gyönyörű volt a kilátás és szerintem mondhatom mindenki nevében, hogy senki sem bánta meg, hogy eljött. Miután lejutottunk a csúcsról áhítattal kezdtük meg a lefelé vezető utat, mivel ezt a csúcson nem tudtuk megvalósítani a tömeg, szél és zaj miatt. Így hát kerestünk egy tisztást a hegyoldalban, ahol nyugodtan megtartottuk az áhítatunkat. Az áhítatot Sipos József tiszteletes tartotta, ami először egy nyugodt csenddel kezdődött, amikor is rácsodálkozhattunk az Isten által teremtett csodálatos világra és hálás szívvel elcsendesedhettünk magunkban majd énekeltünk és imádságban hálát adtunk a kirándulás lehetőségéért a gyönyörű tájért, egymásért és a biztonságos utazásért. Ezután elindultunk lefelé a terepjárókhoz, ami majd visszavitt a buszunkhoz, amivel majd lassan elindultunk haza. Én személy szerint nagyon élveztem a kirándulást. Még sosem jártam azelőtt a Hoverlán így hatalmas élmény volt gyönyörködni a tájban a kilátásban és rácsodálkozni arra, hogy milyen egyedi és dicséretre méltó az Isten alkotása. SDG!