Szikra hétvége

2020. április 17-19. között a Tóháti KRISZ Alapszervezet újra megrendezi közkedvelt és éves programtervének egyik legnagyobb rendezvényét, a SZIKRA ifjúsági hétvégét.
A szervezők nagy szeretettel várnak minden 15 éven felüli (lekonfirmált) fiatalt, aki szeretne jó hangulatban egy lelkileg megerősítő hétvégét együtt tölteni hasonló korú fiatalokkal. A hétvége címe: Bonyolult kapcsolatban. A hétvégén a közkedvelt párkapcsolati kérdéseket lesznek terítéken, azon belül is a párkapcsolati
problémákról, férfi és női karakterekről és szerepekről, a várakozás, a keresztyén tisztaság
nehézségeiről és áldásairól.
Ha te is úgy érzed, hogy szeretnél választ kapni ilyen irányú kérdéseidre, megérteni ezeket a dolgokat
és nyitott vagy a megismerésben, akkor szeretettel várunk egy klassz hétvégére!
Helyszín: GyEK központ (Beregi-hegy). Részvételi díj: 500 hr/fő. Az űrlapon belül ki lehet választani alacsonyabb összeget, amennyiben nem áll módodban az egészet kifizetni (az anyagiak senkinek se legyen akadály!!!).
Ha jelentkezni szeretnél, legkésőbb április 15-n, kedd este éjfélig tedd meg. Az űrlap kitöltésével vállalod, hogy betegség, vagy egyéb komolyabb okot leszámítva nem mondod le a hétvégét, tudva, hogy a jelentkezéseddel előleget fizetünk be (200 hr/fő). Kérjük, vedd komolyan a regisztrációt!
Köszönjük és nagyon várunk téged! 🙂

Jelentkezés IDE kattintva!

TiBorKA Vándorifi: Te egyedi vagy?

Mindnyájan egyediek vagyunk! Vajon tényleg így van ez? Igen!- felelhetik azok a fiatalok, akik 2019. szeptember 28-án Fancsikán voltak a IX. TiBorKA Vándorifin, melyet Deák István, nagypaládi ifivezető és misszionárius tartott. A szervezők mindig próbálnak olyan előadókat meghívni, aki életükkel bizonyságot tudnak tenni.

Az alkalom egy kis játékkal kezdődött, mely megmutatta, hogy mennyi lehetősége van 1-1 embernek, illetve mennyire egyediek vagyunk (különböző színű slime tanulmányozása). Az előadásból megtudtuk azt is, hogy a gonosz minden ember gyengeségét ismeri, még ha úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs, akkor is. Az ember az életében sok mindenen keresztülmegy, dombokon, völgyeken, hegyeken Gondolkozz el, hogy te most hol vagy és mit csinálsz? Van, hogy úgy gondolod, hogy most minden rendben megy az életedben, de egyszer csak rájössz, hogy mégsem. Isten mindig figyelmeztet, csak te nem figyelsz oda. Most figyelj oda Rá! Istennek különleges terve van veled, csak engedd, hogy megvalósítsa. Mit csinálsz most? Buzgólkodsz az Úrért? Énekelsz? Tengsz-lengsz? Válassz még ma!

Az előadás után Nagy Zoltán, feketepataki fiatal, aki a Nagyberegi Református Líceum nevelőtanára, tett bizonyságot a fiataloknak.

Az alkalmon énekszóban is dicsértük az Istent. Isten áldását legyen az előadókon, zenészeken, szervezőkön, fiatalokon.

A Fancsikai Református gyülekezet a közel 50 fiatalnak szeretetvendégséggel kedveskedett. Az ide érkezők indulás előtt igehúzásban vehettek részt, ahol külön-külön szólhatott hozzájuk az Úr igéjén keresztül.

Tisztújítás a Mérce alapszervezetben

Az elmúlt vasárnap, február 3-án tisztújítàsra került sor a Mérce KRISZ Alapszervezetnél. Négy gyülekezet képviselői voltak jelen, közöttük Barta Attila fornosi és Máté Richárd izsnyéti lelkipásztor.
A szavazatok alapján a Mérce új elnökkel kezdi a 2019-es évet, Darcsi Dévid, fornosi ifivezető személyében. Az alelnök pedig Végh Timi lett, aki többéves tapasztalatával segíti a Mérce szolgálatát. A közgyűlésen sor került egyéb feladatkörök kiosztására is.

Isten áldása kisérje szolgálatukat a következő évben is!

Gelbics Nelli Evelin

Kálmáncsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferencia

Címe: “A keresztyén és tudományos élet – mint életpálya modell a XXI. században.”

Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Időpont: 2019. február 5., 10:00 (regisztráció: 9:00-tól)

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet tudományos konferenciát szervez, amely 2019. február 5-én kerül megrendezésre.
Ezzel a rendezvénnyel folytatjuk azt a konferenciasorozatot, melyet két éve kezdtünk a kárpátaljai ifjúság körében, abból a célból, hogy református, keresztyén értékeinket, tudományos igényességünket kibontakoztassuk, valamint a kárpátaljai fiatal kutatók számára tudományos életteret biztosítsunk.

Főszervező: Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Társszervezők és együttműködők: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Lehoczky Tivadar Kutatóintézet;

Tervezett szekciók: vallástudományi, történelem- és társadalomtudományi, nyelv- és irodalomtudomány, gazdaságtudomány, természettudományi, egyéb. A szekciók megléte a beérkező pályamunkák alapján kerül meghirdetésre.

A tudományos publikációk beérkezésének határideje – 2019. március 1.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A küldött publikáció formai követelményei:

Formátum: oldalméret-A4, függőleges tájolás

Terjedelem: legfeljebb 10 oldal

Margók: jobb és bal oldali – 2,5 cm, alsó és felső – 2 cm

Bekezdések: 1,25 cm behúzással

Szövegformátum: Microsoft Word, szimpla sorköz

Betűtípus: Times New Roman, 12 pt

CÍM: NAGYBETŰS, FÉLKÖVÉR, KÖZÉPRE IGAZÍTVA

Szerző(k)

Egy üres sor

Az intézmény neve, ország, email cím: dőlt betűvel

Két üres sor

Szöveg

– A szöveget töréspontok nélkül, a grafikus ábrákat és fényképeket külön fájlban kérjük elkészíteni és elküldeni.

– A szövegközi hivatkozásokra a következő formát javasoljuk: (Szerző: cím, dátum, oldalszám).

– A felhasznált szakirodalmat a publikáció végén kérjük feltüntetni.

– A beküldendő fájl neve az első szerző nevét tartalmazza, pl: Kovacs.doc

– Azok a publikációk, amelyek nem felelnek meg a támasztott követelményeknek, nem kerülnek publikálásra.

A konferencia részvétele: DÍJTALAN. Adományokat elfogadunk a szervezés érdekében.

A szervezőbizottság elérhetősége:

Dancs György: +380660913684; dancsgyuri@gmail.com

Hajdu Editke: +380664645551; h.editke96@gmail.com

Pataki Gábor: +380992587751; patakigabor83@gmail.com

 

 

 

 

 

III. Mércés hegymászás

Az elmúlt szombaton, azaz június 23-án került sor a 3. Mércés hegymászásra. Több mint ötven fiatallal indultunk neki az Ikerhavasok csúcsáig vezető útnak, de sajnos az időjárás keresztülhúzta terveinket. Így egy kisebb kőrösmezői hegyet hódíthattunk meg.

Az út során rengeteg legendát, anekdotát hallhattunk túravezetőnktől, aki egykor helyinek mondhatta magát. Majd egy forró csoki erejéig minden résztvevő megpihenhetett az egyik közeli kávézóban.

Ezt követően, mivel az idő jócskán elrepült, egyenest hazafelé vettük az irányt. Ám úton hazafelé még megnéztük a Huszti vártemplomot, és a templom falai között megtartottuk a záró áhítatot.

Mindenért Istené legyen a dicsőség! Nektek pedig kedves fiatalok köszönjük a részvételt, és szeretettel várunk benneteket a további programjainkra is.

Biro Szintia

Reformáció 500 Dalpályázat!

Kedves Fiatalok, Zenekedvelők, Művészlelkek!

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) keresztyén dalpályázatot ír ki a Reformáció 500. évének alkalmából. A legjobb művet 5000 UAH-val díjazzuk.

Beadási feltételek:

  • A szöveg kapcsolódjon a reformáció üzeneteihez, annak értékeihez, s legyen alkalmas az Úr dicsőítésére.
  • Valamelyik mai, ismert zene dallamára legyen megírva, ami énekelhető, könnyen megtanulható. (az eredeti dal választásánál fontos, hogy annak sem a szövege, sem a videoklipje ne tartalmazzon olyan elemeket, ami nem fér össze a keresztyén értékrenddel.)
  • Beadási határidő október 1.

Az elkészült műveket a kriszpont@gmail.com címre kell elküldeni (a kottát szöveggel, vagy az előadást egy videóban), vagy a KRISZ Pontba behozni.

Eredményhirdetésre október 4.-én kerül sor.

A dal a KRISZ október 14.-én megrendezésre kerülő Ifjúsági Reformáció 500-as megemlékezésével kapcsolatos megmozdulásához készül, ahol a nyertes dalt remélhetőleg több száz fiatallal együtt fogjuk elénekelni.

Áldott munkát! Sok sikert!

Lakos-ösztöndíj

Kedves mindenki!
Kiírásra került a Lakos-ösztöndíj az aktuális szemeszterre.
Ettől az évtől az adatlapot online kell kitölteni, a mellékleteket továbbra is a lakos.karpatalja@gmail.com címre kell elküldeni.
A http://cserkesz.com.ua/lakos linken elérhető a kiírás és az online adatlap is.
A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére a 2016/2017-os tanév I. félévére
Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki
– magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,
– nappali tagozaton, kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen tanul (nem szakképzési intézményben)
– első diplomás képzésben vesz részt,
– a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga legalább 4-es,
– szociálisan rászorul a támogatásra,
– aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében (nem elegendő a tagság, be kell mutatni az abban betöltött konkrét szerepet, aktivitást).
A pályázati űrlapot a http://www.cserkesz.com.ua/lakos oldalon elektronikusan kell kitölteni!
Emailban a lakos.karpatalja@gmail.com címre kell elküldeni a következőket (a csatolmányok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-t):
– önéletrajzot (max. 2 gépelt oldal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázóval kapcsolatos alábbi információkat:
• név, születési idő és hely;
• családtagok és családi körülmények bemutatása;
• szociális körülmények részletezése;
• eddigi iskolai előmenetel bemutatása;
• különböző főiskolai, egyetemi tanulmányi versenyeken vagy tudományos munkákban való részvétel és annak eredményei (ha van ilyen);
• a pályázó által jelenleg végzett társadalmi vagy ifjúsági szervezeti munka részletes bemutatása (szervezet, pozíció, tevékenység, stb.);
• kedvenc időtöltés, fő érdeklődési kör, tervek a jövőre nézve;
• az ösztöndíjat mire tervezi felhasználni;
– igazolást a tandíjról, annak összegéről illetve annak hiányáról;
– igazolást a tanintézmény ösztöndíjáról, annak mértékéről illetve annak hiányáról;
– iskolalátogatási igazolás;
– magyar IFJÚSÁGI szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó aktív tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről;
– 2 digitális fényképet a pályázóról (nem igazolványkép, nem csoportkép)
Fontos!
Azoknak is kötelező minden mellékletet csatolni, akik a korábbi kiírásokban is pályáztak.
Csak a megadott weboldalon található, online kitöltött adatlapot fogadjuk el!
A formai hibás, hiányos vagy határidőn túl beadott pályázatokat nem vesszük figyelembe.
A pályázó tudomásul veszi, hogy sikeres pályázás esetén adatait a Lakos Alapítvány honlapján közzé teheti.
A nyertes pályázókat az alapítvány email-ban értesíti ki.
Az ösztöndíj összege egy főre, egy szemeszterre: 150 euró.
Beadási határidő: 2017. december 6.

Maradj talpon jelentkezés

Elkezdődött a regisztráció a következő Maradj Talpon ifjúsági hétvégére! Jelentkezni lehet ide kattintva: