Kálmáncsehi Sánta Márton Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferencia

Címe: “A keresztyén és tudományos élet – mint életpálya modell a XXI. században.”

Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Időpont: 2019. február 5., 10:00 (regisztráció: 9:00-tól)

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet tudományos konferenciát szervez, amely 2019. február 5-én kerül megrendezésre.
Ezzel a rendezvénnyel folytatjuk azt a konferenciasorozatot, melyet két éve kezdtünk a kárpátaljai ifjúság körében, abból a célból, hogy református, keresztyén értékeinket, tudományos igényességünket kibontakoztassuk, valamint a kárpátaljai fiatal kutatók számára tudományos életteret biztosítsunk.

Főszervező: Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet

Társszervezők és együttműködők: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Lehoczky Tivadar Kutatóintézet;

Tervezett szekciók: vallástudományi, történelem- és társadalomtudományi, nyelv- és irodalomtudomány, gazdaságtudomány, természettudományi, egyéb. A szekciók megléte a beérkező pályamunkák alapján kerül meghirdetésre.

A tudományos publikációk beérkezésének határideje – 2019. március 1.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A küldött publikáció formai követelményei:

Formátum: oldalméret-A4, függőleges tájolás

Terjedelem: legfeljebb 10 oldal

Margók: jobb és bal oldali – 2,5 cm, alsó és felső – 2 cm

Bekezdések: 1,25 cm behúzással

Szövegformátum: Microsoft Word, szimpla sorköz

Betűtípus: Times New Roman, 12 pt

CÍM: NAGYBETŰS, FÉLKÖVÉR, KÖZÉPRE IGAZÍTVA

Szerző(k)

Egy üres sor

Az intézmény neve, ország, email cím: dőlt betűvel

Két üres sor

Szöveg

– A szöveget töréspontok nélkül, a grafikus ábrákat és fényképeket külön fájlban kérjük elkészíteni és elküldeni.

– A szövegközi hivatkozásokra a következő formát javasoljuk: (Szerző: cím, dátum, oldalszám).

– A felhasznált szakirodalmat a publikáció végén kérjük feltüntetni.

– A beküldendő fájl neve az első szerző nevét tartalmazza, pl: Kovacs.doc

– Azok a publikációk, amelyek nem felelnek meg a támasztott követelményeknek, nem kerülnek publikálásra.

A konferencia részvétele: DÍJTALAN. Adományokat elfogadunk a szervezés érdekében.

A szervezőbizottság elérhetősége:

Dancs György: +380660913684; dancsgyuri@gmail.com

Hajdu Editke: +380664645551; h.editke96@gmail.com

Pataki Gábor: +380992587751; patakigabor83@gmail.com