Maradj talpon! ifjúsági hétvége

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 29:11)

Október 19-21 között került megrendezésre a XI. Maradj talpon! ifjúsági hétvége a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKA) vezetésével. Az eseménynek a Péterfalvai Református Líceum adott otthont. A családias alkalmon körülbelül 40 fiatal vett részt.

A hétvége központi témája az életcélok voltak, amelynek megtalálása minden fiatalt foglalkozat. A szervezők a témát három részre osztva próbálták boncolgotni, úgy mint a pályaválasztás, a párválasztás és a szolgálat. A hétvége programjának lelki része a megszokott módon volt felépítve: péntek és szombat este evangelizációs alkalomra került sor, szombaton reggeli áhítaton, fórumbeszélgetésen és előadáson vettek részt a fiatalok.

Az evangelizációs alkalmakat Sipos József, a KRISZ elnöke, a tiszekeresztúri és tiszaújlaki gyülekezetek lelkipásztora tartotta. Az igét mindkét este Jónás könyvéből hozta (Jónás 1:1-17, 3:10, 4:1-11). A próféta elkövetett hibáin – engedetlenség, bűnösök feletti ítélkezés, jogtalan harag – keresztül szólt a fiatalokhoz. A esti alkalmakon megtanulhattuk, hogy az üdvözítés és kárhoztatás jogát nem ruházza ránk az Úr, a mi dolgunk az, hogy az Ő útmutatása szerint éljünk. Ő mindig világos parancsot ad, nem ködösít, az Ő követésében nincsenek kiskapuk. Nem elég kívülről fújni a hitvallást, ahogy Jónás is tette, meg is kell élni. Nem lehetünk közönyösek azzal az életcéllal kapcsolatban, amit Ő ránk bíz. Lehet, hogy van okunk haragudni Istenre, de jogunk nincs. Az utolsó szó mindig az Övé, akinek szeretete és irgalma felülbírálhatatlan.

Szombat reggel Bodnár Miklós, a bátfai, botfalvai és pallói református gyülekezetek beosztott lelkésze tartott áhítatot, amelynek alapigéje az Apostolok cselekedetei kilencedik részében van megírva (ApCsel 9:1-19– Saul megtérése). A lelkész igemagyarázatában arról beszélt, hogyan lett a keresztyénüldöző Saulból Krisztust követő Pál apostol. A lelkész párhuzamot vont Saul vaksága ideje alatt Damaszkuszban eltöltött három napja és a fiatalok az ifjúsági alkalmon eltöltött három napja között. Saulnak ez a három nap elég volt arra, hogy gondolkodjon és hogy az élete teljesen megváltozzon. Az áhítattartó Anániás példáján keresztül, aki mielőtt megcselekedte Isten parancsát, emlékeztette az Urat Saul összes rossz tettére, arra buzdította a fiatalokat: ha Isten küld, akkor menni kell.

A hétvége témájának fényében szombat délelőtt Az élet sója címmel fórumbeszélgetésre került sor. A beszélgetés résztvevői Tamás Beatrix, Héder Zsuzsanna és Sütő Norbert voltak, a moderátor szerepét pedig Sipos József töltötte be. A beszélgetőtársak személyes példákkal tettek bizonyságot arról, hogy ők hogyan éltek meg egy-egy élethelyzetet, mi (ki) volt az, ami (aki) formálta és formálja, vezette és vezeti őket a már megtett és még előttük álló úton.

Délután, a délelőtti fórumbeszélgetés folytatásaként Kardos Ágnes nevetlenfalui segédlelkész előadása az ige fényében világította meg a témát, a személyes életőből hozott példákkal színesítve. Az előadás vezérvonalát a Jeremiás könyvében található ige adta: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám” (Jer 29:11,13). Lehet mindig csak a következő lépést fogod látni, de az biztos, ha itt vagy, Istennek terve van veled, igéje által vezetni és tanácsolni akar – mondta a teológa.

A fórumbeszélgetés és előadás után a résztvevők kisebb csoportokban beszéltek a hallottakról, kérdeztek, megosztották saját gondolataikat. Az igei alkalmakon és előadásokon túl a hétvége a fiatalok számára lehetőséget biztosított az ismerkedésre, pihenésre és szórakozásra is.

Héder Zsuzsanna