X. Maradj talpon! ifjúsági hétvége

Ha talpon akarsz maradni, ne magadban, hanem Istenben bízz! –

Május 4-6. között került megrendezésre a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKA) által életre hívott Maradj talpon! nevet viselő ifjúsági hétvége.  Az alkalmon jelenlévő több mint hatvan fiatal számára a már jól megszokott Péterfalvai Református Líceum adott otthont.

A háromnapos esemény programja ez alkalommal a hétvége neve köré épült: a talpon maradásról és az újrakezdés lehetőségéről szólt. Az alkalom péntek este, Peleskei Béla, a Tekeházi, Feketeardói és Királyházi Református Gyülekezetek lelkipásztora áhítatatával vette kezdetét. Az igét Józsué könyvének huszonnegyedik részéből hozta (24:14-15, 24-25). A próféta életének állomásairól és talpon maradásáról beszélt, rámutatva azokra a dolgokra, amik nélkül ez nem sikerült volna neki, mint ahogy nekünk sem sikerülhet ma. Az imában hordozásnak, az Ige közelségének, a hitben való megmaradásnak és Isten áldásának köszönhető, hogy Józsué találkozott életében Istennel és ki tudta jelenteni: „…én és az én házam népe az URat szolgáljuk!”

A péntek esti evangelizáció alapigéje Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első levelében van megírva: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (1 Kor. 10:12). A rövid igerészt Orosz Zsolt, a Zápszonyi Református Gyülekezet segédlelkésze, a KRISZ Tóháti Alapszervezetének lelkészi elnöke magyarázta. A világ tanácsa a talpon maradásra nem egyezik meg a Szentírásban találtakkal, – hallottuk tőle. A világ önmegvalósításra, magabiztosságra ösztönöz, ezzel szemben a Biblia azt mondja: ha talpon akarsz maradni, ne magadban, hanem Istenben bízz. Az ember Isten közelében érzi, hogy milyen kicsi és gyenge, és csak ekkor kezdi igazán félni az Urat. A lelkész Péter és Dávid példáján szemléltette a magabiztosság veszélyeit, majd Pál apostol és Illés próféta történetén keresztül azt, hogy milyen önmagunkban gyengének lenni, de Istennel mégis erőnkön feletti dolgokat véghezvinni.

A szombat reggeli áhítatot Laskoti Zoltán, a Szőlősgyulai Református Gyülekezet lelkipásztora tartotta. Az igét a Királyok első könyvének tizennyolcadik részéből (18:20-21) olvasta. „Meddig sántikáltok kétfelé?”, – tette fel a kérdést a lelkész a jelenlévőknek, ugyanúgy, mint Illés a saját idejében a népnek. Döntenünk kell: „Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek!”

Az áhítatot követően Sipos József, a Tiszaújlaki és Tiszakeresztúri Református Gyülekezetek lelkipásztora, a KRISZ elnöke tartott előadást Mit fogad(t)unk konfirmációkor címmel. A előadás során felevenítettük, hogy pontosan mit ígér(t)ünk Isten és a gyülekezet színe előtt. Sajnos sokszor a keresztelésünk alkalmával szüleink által Istennel kötött szövetség megerősítését és belé vetett hitünket csak szánkkal valljuk, nem pedig szívünkkel. Ha most kezded: maradj talpon, ha elestél: állj fel, s csináld ahogy megígérted!, – hallhattuk a biztató szavakat az előadás végén. Mint ahogy az ószövetség idején Isten újra és újra szövetségre lépett a népével, ugyanúgy megteszi ma is.

A szombati nap délutánján a délelőtti előadásra válaszul Nagy Vivien, fertősalmási ifivezető gyakorlati tanácsokat és saját tapasztalatokat osztott meg azzal kapcsolatban, hogyan lehet fiatal keresztyénként talpon maradni a világban.

Szombat este Homoki Tibor, fertősalmási lelkipásztor hirdette Isten igéjét Pál apostol filippibeliekhez írt levelének negyedik részéből (4:11-13). A hívő életben nem a megtérés a legnehezebb, hanem Pál apostol példáján keresztül megmaradni a bővölködés és a nélkülözés idején is. „...mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is”,   mondja Pál apostol.

Az este folytatásaként Isten dicsőítésére került sor énekekkel és bizonyságtételekkel. Az előadásokon és igei alkalmakon kívül a hétvége lehetőséget biztosított ismerkedésre, beszélgetésekre, szórakozásra is.

Istennek legyen hála a hétvége áldásaiért, és kérjük, hogy ő munkálja ki a fiatalok szívében a változást.

Héder Zsuzsanna