TEAM – Taníts Engem Atyám Megmaradni

A KRISZ Tóháti Alapszervezete március 9-11 között tavaszi konfirmandus hétvégét szervezett. A megszokottól eltérően ez alkalommal a Nagydobronyi Református Líceum adott otthont a hétvégének.

A péntek délutáni regisztráció után a nyitó áhítatot Orosz Zsolt alapszervezetünk lelkészi elnöke tartotta. Hétvégénk evangelizátora Szeghljánik Péter Csonkapapi és Kispapi lelkipásztora volt. Az evangelizáció megértette a résztvevőket, hogy váljanak példamutató keresztyén fiatalokká és ha kell, tudjanak hátul maradni. Az estét kvízjátékkal zártuk, mely a Kárpátalja Szeretlek nevet kapta. A kvíz által a fiatalok összemérhették tudásukat, hogy ki ismeri jobban vidékünket.

Szombaton esős napra ébredtünk, de ez sem gátolt meg minket semmiben. Reggeli után kiscsoportos áhítatott tartottunk. Majd a délelőtti előadás, mely a szülőföldön való megmaradásról szólt, segített megértetni a konfirmandusokkal, hogy akárhová helyezze is őket az Isten, azon a helyen váljanak áldássá. Mielőtt döntést hoznak, kérdezzék meg az Urat. Az előadást Kiss Bertalan a KRISZ főtitkára tartotta. A csoportbeszélgetésen tovább boncolgattuk a témát. A délután folyamán bázisjátékon vettek részt a fiatalok, majd falu-ifit tartottunk. Amikor már minden fiatal megfáradt a játékban és az ifiknek is vége volt Kacsó Géza bátyúi lelkipásztor az Isten melletti megmaradásról tartott előadást. Kihangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy az Úrral szoros kapcsolatunk legyen elengedhetetlen az ima, bibliaolvasás, a közösség megteremtése és a szolgálat. A hétvégénk egyik fénypontja volt az Ararát együttes látogatása. Csodás énekek hangzottak el, s ének szavaival együtt dicsérhettük az Urat. Az evangelizáció kapcsán elcsendesedhetünk. A lelkünk teljes feltöltődése érdekében csendsétán vettünk részt.

Vasárnapra ébredve összeszedelőzködve a záró áhítatra került sor, melyet Pataki Gábor a KRISZ alelnöke tartott. A fiatalok szívére helyezte, hogy vegyék észre Isten vezetését az életükben. Így indultak útnak hazafelé a tóháti konfirmandusok.

Isten áldását kérjük a szervezőkre és a segítőkre!

Bagu Cintia