KRISZ közgyűlés

Szombaton, február 17-én 40 tag részvételével került sor a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) soron következő közgyűlésére Beregszászban, a szervezet székházában.
A KRISZ elnöke, Sipos József áhítattal nyitotta meg az alkalmat, a Máté evangéliumából (16:5–12) hozott igeszakaszt véve alapul. Igemagyarázatában kiemelte az ember természetéből fakadó tulajdonságát: a könnyen felejtést, s tette fel a jelenlévők számára azokat a kérdéseket, amelyeket Jézus intézett a tanítványai felé: „Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek?” A tanítványokhoz hasonlóan az Ige lábainál felnevelkedve mi is oly gyakran elfelejtjük az Isten velünk tett csodáit.

Az áhítat és a napirendi pontok ismertetése után a titkári és az elnöki beszámoló következett a hátunk mögött hagyott évről. Megtudhattuk, hogy az elmúlt év 48 alkalmán összesen 4700 fiatal vett részt. A 2018-as évi programterv bemutatására is sor került, amely gazdagságában és sokszínűségében nem marad el az eddigi évekétől.

A közgyűlés folytatásaként – a közös imádkozás után – a szervezet tisztségviselőinek megválasztása következett. A választás az elnökségi tagok személyében nem hozott változást: az elnök továbbra is Sipos József, az alelnök Pataki Gábor, a főtitkár pedig Kiss Bertalan maradt. A választmányi tagok újraválasztása is megtörtént. Az eredmények alapján a szervezet választmányát az elnökség, az alapszervezeti elnökök és a referens lelkészek mellett a következő tagok alkotják: Pópé Flóra, Hajdu Editke, Orbán Réka, Hajdu Máté, Biró Benjámin, Nagy Alexandra, Kocsis Attila, Martin Szintia, Dancs György, Keresztyén Gabriella, Csákány András és Balog Eszter.

Az egyik napirendi pont a nemrég egyesületté alakult Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesületbe (MIK) való újrabelépés kérdése volt, amit a közgyűlés egyöntetűen megszavazott. A MIK kárpátaljai régiójának elnöki posztján Rigó Istvánt Sipos József váltotta február 10-én.

A KRISZ vezetői idén a közösség és a Krisztussal való kapcsolat erősítését tűzte ki célul, Istenbe vetett bizalommal és imára kulcsolt kézzel, nem felejtve a már velünk megcselekedett csodáit.

Héder Zsuzsanna

Forrás: Kárpátalja.ma