Tóháti közgyűlés

Ahogy minden évünket, az ideit is közgyűléssel kezdte alapszervezetünk (Tóhát), ami idén január 3-án került megrendezésre Mezőkaszonyban 16 tag részvételével.

Az áhítatot az elnöki beszámoló követte a hátunk mögött hagyott évről. A beszámolóból megtudhattuk, hogy szervezetünk programjai többnyire megvalósultak, valamint az idei évre tervezett programjaink palettája sem lesz kevésbé színes az elmúlt évekéhez képest.

A közgyűlés folytatásaként a tisztújítás következett. Keresztyén Károly, aki két évig töltötte be az elnöki posztot, a bizalmat megköszönve elmondta, hogy nem tudja vállalni tovább pozícióját. Ezután az új jelölt Baranyi András lett, kit a 16 megjelent KRISZ tag kézfelemeléssel megszavazott.
Miután egyhangúan megszavaztuk az elnököt, a lelkészi elnökválasztás következett. Lelkészi elnöknek Orosz Zsolt lett jelölve, akit a megjelent tagok szintén egyöntetűen megszavaztak. Végül pedig jegyzőt és pénztárost választottak a jelenlévők: a jegyzői tisztséget Nyeste Veronika, a pénztárosit pedig Hajdu Editke tölti be.
Miután megtörtént a tisztújítás az idei programjaink ismertetésével zártuk le gyűlésünket.

A Tóháti KRISZ Alapszervezet vezetői idén is a Krisztusban való megmaradást tűzték ki célul, hogy azokat a fiatalokat, akik fogadalmat tettek, és kik odaszánták az életüket Krisztusnak továbbra is erősítsük és támogassuk.

Nyeste Veronika