Imaéjjel

A nyolcadik Kárpátaljai, egyben a hatodik Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt október 27-én rendezték meg. Az esemény témája ezúttal a reformáció volt. Az idei év segédanyagát a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) fiataljai dolgozták ki.

A kárpátaljai fiatalok számára rendezett alkalomnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Törökbálint terme adott otthont. Kiss Bertalan, a szervezet titkára köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy az imaéjjel ötlete magától Jézustól származik, s úgy, mint neki, nekünk is szükségünk van imádsággal átvirrasztott éjszakákra, amikor csak Istenre figyelünk.

A Teremtőnkhöz szóló, Vele való beszélgetés különböző formáit a dicsőítő csapat szolgálata fogta össze egy egésszé. Isten énekszóval történő magasztalását követően, az alkalomra való ráhangolódásként rövid ismerkedős feladat következett, amelynek a célja az volt, hogy megtanuljunk egymásért könyörögni és hálát adni.

Margitics János nagygejőci lelkipásztor az előadásában úgy fogalmazott, hogy az imádságnak két típusát különböztethetjük meg, az Istenre figyelő és az elmondott imádságot. Az imádság a keresztyén ember lélegzetvétele kell, hogy legyen. Nem Kálvin János vagy Luther Márton, hanem a saját szavainkkal kell megszólítanunk az Istent. A lelkész Máté evangéliumából (6:5–6) olvasta Isten igéjét, ahol Jézus az imádságról beszél. Az Isten előtt az emberek meg tudják élni a fájdalmukat, örömüket, vágyaikat. „Amikor imádkozol, vedd komolyan, hogy az Isten meghallgat téged. A legnagyobb garancia, hogy Isten ki fogja nyitni a fülét az imádságodra: az Úr Jézus Krisztus. Az Úr Jézus azért jött, azért halt meg, és azért támadt fel, hogy a te hangodat is meghallja az Isten!” – intette a jelenlévőket az előadó.

A későbbiekben az imádság különböző formáit próbálhattuk ki a reformáció öt solájára építve. Sola Scriptura: az Isten igéjének életünkre gyakorolt hatásáért egyénileg fohászkodtunk az Úrhoz. Sola fide: kiscsoportokban beszélgettünk a hitről, és imádkoztunk, hogy tudjuk Istenre bízni életünket, ne kételkedjünk. Sola gratia: séta közben egymás hibáiért könyörögtünk, majd úrvacsorával folytatódott az alkalom. A liturgiai szolgálatot Sipos József, a KRISZ elnöke végezte. Az Úr asztalához abban a tudatban járultunk, hogy tudtuk, mindaz az áldozat, amit a kenyér és a bor jelképez, értünk történt, és egyedül kegyelemből lehet a miénk! Solus Christus: a Jézussal való kapcsolatunkra adtunk választ imádságban az előre elkészített kérdések alapján. Soli Deo gloria: hálát adtunk azokért a dolgokért, melyeket az Úrtól kaptunk, és melyekért csakis Őt illeti a dicsőség.

Az este folyamán a szervezők lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a Nyíregyházán egybegyűlt imádkozó testvérekkel Skype-on keresztül egy-egy énekkel köszöntsük egymást.

Ezúttal az imaéjjel nevet viselő alkalom éjfélkor ért véget. A félszáz fiatal békességgel a szívében térhetett haza, és hajthatta álomra a fejét, mert már tudták: „Uram, hallod, ha kiáltok, és azt mondod nekem: Enyém vagy!”

Héder Zsuzsa

Forrás: Kárpátalja.ma

Képek IDE kattintva!