„Az első lépés”-Tóháti konfis hétvége

Minden ember életében meg kell tenni az első lépést. A kisgyermek is megteszi azt, de segítséggel. „Az első lépés” nem könnyű feladat, főképp, ha azt egyedül akarjuk megtenni. A hétvége témája arra összpontosult, hogy nem vagyunk egyedül az első lépésnél, Isten fogja a kezünket. Így lett a hétvége témája ez.Az elmaradhatatlan alkalom idén ősszel szeptember 29-október 1. között került megrendezésre Balazséron a KRISZ Tóháti alapszervezetének közreműködésével.

Béres László szernyei lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket nyitó áhítatával, melyben arról beszélt, hogy amit Péter és a tanítványtársai az Úr Jézustól tanultak, számunkra is lehet jó lecke. Ha hallgatunk arra a tanácsra, melyet Ő ad, áldottak leszünk. Aztán Szanyi György borzsovai lelkész evangelizált. A béna meggyógyításáról szólt az igehírtetés péntek este, átadva azt az üzenetet, hogy Isten gondviselő szeretete ingyen kegyelem, mi nem tudunk megküzdeni érte.Ő nap mint nap gondot visel rólunk, várja a megtérő bűnösöket, mert fontosak vagyunk neki. Később a csoportbontást követően az ismerkedős játékokra került sor.

A másnap reggel kiscsoportos áhítatokkal kezdődött, ahol az előző este összeedződött csoportok, együtt igével indíthatták a napot. Az ezt követő előadásban Menyhárt István vári lelkipásztor beszélt a hétvége témájáról, az „Első lépésekről”. Négy pontot emelt ki, amely a hétköznapi életben segítséget nyújthat megélni a fiatalok számára hitüket: a Biblia olvasása, imádkozás, közösség és szolgálat. Az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket később csoportbeszélgetésben gondolhattuk tovább. A játékokban és sportokban gazdag szabadidő után Pataki Gábor a KRISZ alelnöke tartott előadást arról, hogy miért szükséges a közösség és miért nehéz elindulni a közösségbe vezető úton. Elmondta azt, hogy ennek a konfirmandus hétvégének is az a célja, hogy hazamenve ne széledjenek szét a fiatalok, hanem alkossanak közösségeket, amit mi úgy nevezünk, hogy ’’ifi’’.

Szombat este Szanyi György hirdette újra Isten Igéjét, aki a János evangéliuma 5. részének válogatott verseiből hozta el az élő üzenete és arra buzdította a fiatalokat, hogy merjék megtenni az első lépést,kihangsúlyozta, hogy Jézus azért jött, hogy gyógyulást hozzon e beteg világnak, és megoldást adjon a bűn problémáira.Ezt követően az este eme egyik legszebb pillanata volt, amikor az első éves konfirmandusok„beavatására” került sor. Ezen az estén a keresztségre emlékezhettek a fiatalok. Emellett áldást kaptak és fogadalmat tettek.

Vasárnap reggel Béres László engedte útra igei üzenettel a táborozó konfirmandusainkat, bíztatva őket, hogy bátran merjék megtenni az első lépéseket az Úrhoz.

Isten áldása kísérje az alapszervezet munkatársait.

Nyeste Veronika