KRISZ hetek – Aklihegy

A Szentlélek munkálkodik bennetek

Mindazok, akik augusztus 6. és 11. között a KRISZ Aklihegyen megszervezett nyári ifjúsági hetét választották, egyet értenek az előző kijelentésemmel. Már-már romantikusnak tűnhetett, hogy az előadók, bizonyságtevők és a résztvevők jelentős része megkönnyezte az előadásokat, vagy éppen maga a szolgálattevő az Úr asztala mellett könnyeivel küzdve osztotta meg személyes istenélményét a hallgatósággal.

Az biztossá vált számunkra, hogy az Úr nem fordította el orcáját munkánkról, terveinkről. Sőt, erejét adta, azok megvalósításához.

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet a régi hagyományokhoz visszatérve idén is három helyszínen szervezett ifjúsági heteket. Ezek egyike az Aklihegyi „Immánuel” Központban került megrendezésre a Borzsa-Tisza-Menti és Tisza-Borzsa-Közi alapszervezetek együttműködésével.

Családias hangulatban, alig hatvan fő részvételével zajlott a program, mely a helyi gyülekezet vasárnapi istentiszteleti alkalmával indult. Az első nap legfőképp az ismerkedésről szólt. Este pedig már el is kezdődött a heti evangelizációs sorozat, mely során minden este más-más lelkész kötötte az adott napi témánkhoz Jákób éltének különböző szakaszait. Az egész hét témája igazodott a KRE éves programjához, vagyis a fiatalokkal együtt kerestük az Utat az áldáshoz.

A program fő vezérfonalát a délelőtti és délutáni előadások képezték, míg előbbiek elméleti síkon, személyes bizonyságtételek által elmélkedtek a témában (indulás, akadályok, bukás, újrakezdés, nincs megérkezés), addig az utóbbiak során sokszor a héten is jelenlévő munkatársak vázolták saját gondolataikat egy-egy ismert ember életútján keresztül.

Mindamellett, hogy kiscsoportokban többször nyílt lehetőség megbeszélni a témában felmerülő gondolatainkat, személyes beszélgetések is segítették az üzenet megértését.

A szervezők természetesen a szabadidő tartalmas eltöltéséről is gondoskodtak, így az időjárás adta lehetőségeket és a hely terepviszonyait kihasználva volt kincsvadászat, vizes nap, KRISZ-olimpia és élménypedagógiai foglalkozás is. A fiatalok jobban megismerhették egymást a rapid-randi keretében (mely szemmel láthatóan nagy sikerrel járt), de volt activity, közös dicsőítés, elcsendesedés és a visszahívás lehetőségét is felkínálták a tábor vezetői, pontosabban a segítségüket nyújtották az első lépéseknél az Isten felé vezető úton.

A hét során egy közös feladatot is kaptak a csoportok. Mely szerint a Cseke Eszter és S. Takács András által készített Onthe spot filmek mintájára, bármely figyelemfelkeltő eszközzel mutassanak be egy témát a legnagyobb globális világproblémák közül. A legtöbben a függőségeket, a túlzott internethasználat által kialakult kommunikációs űrt, a migrációt, a terrorizmust és a környezetszennyezést tartották a legégetőbb kérdéseknek. Ezekből pedig remek filmek, bemutatók és gondolatok születtek.

Hálásak vagyunk ezért a rövid, de intenzív hétért, amit együtt tölthettünk. Köszönetünket fejezzük ki a KRISZ, a szervezők és a Bethlen Gábor Alap felé a program megvalósításáért.

Minden résztvevő életére Isten áldását kívánjuk. Az Úr adjon erőt és bölcsességet, hogy megtaláljuk az Ő életünkbe eltervezett útját, és azon Vele mehessünk végig!

-gabriella-