Lakos-ösztöndíj

Kedves mindenki!
Kiírásra került a Lakos-ösztöndíj az aktuális szemeszterre.
Ettől az évtől az adatlapot online kell kitölteni, a mellékleteket továbbra is a lakos.karpatalja@gmail.com címre kell elküldeni.
A http://cserkesz.com.ua/lakos linken elérhető a kiírás és az online adatlap is.
A bécsi székhelyű Lakos Alapítvány tanulmányi-szociális ösztöndíjpályázata kárpátaljai felsőoktatási intézményben tanuló magyar diákok részére a 2016/2017-os tanév I. félévére
Az ösztöndíjra minden olyan diák pályázhat, aki
– magyar oktatási nyelvű középiskolát vagy líceumot/gimnáziumot végzett,
– nappali tagozaton, kárpátaljai főiskolán vagy egyetemen tanul (nem szakképzési intézményben)
– első diplomás képzésben vesz részt,
– a legutolsó szemeszter tanulmányi átlaga legalább 4-es,
– szociálisan rászorul a támogatásra,
– aktívan részt vesz valamelyik kárpátaljai magyar ifjúsági szervezet tevékenységében (nem elegendő a tagság, be kell mutatni az abban betöltött konkrét szerepet, aktivitást).
A pályázati űrlapot a http://www.cserkesz.com.ua/lakos oldalon elektronikusan kell kitölteni!
Emailban a lakos.karpatalja@gmail.com címre kell elküldeni a következőket (a csatolmányok mérete egyenként nem haladhatja meg a 2 MB-t):
– önéletrajzot (max. 2 gépelt oldal). Az önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázóval kapcsolatos alábbi információkat:
• név, születési idő és hely;
• családtagok és családi körülmények bemutatása;
• szociális körülmények részletezése;
• eddigi iskolai előmenetel bemutatása;
• különböző főiskolai, egyetemi tanulmányi versenyeken vagy tudományos munkákban való részvétel és annak eredményei (ha van ilyen);
• a pályázó által jelenleg végzett társadalmi vagy ifjúsági szervezeti munka részletes bemutatása (szervezet, pozíció, tevékenység, stb.);
• kedvenc időtöltés, fő érdeklődési kör, tervek a jövőre nézve;
• az ösztöndíjat mire tervezi felhasználni;
– igazolást a tandíjról, annak összegéről illetve annak hiányáról;
– igazolást a tanintézmény ösztöndíjáról, annak mértékéről illetve annak hiányáról;
– iskolalátogatási igazolás;
– magyar IFJÚSÁGI szervezet vezetőjének nyilatkozatát a pályázó aktív tagságáról, a szervezeten belüli tevékenységéről;
– 2 digitális fényképet a pályázóról (nem igazolványkép, nem csoportkép)
Fontos!
Azoknak is kötelező minden mellékletet csatolni, akik a korábbi kiírásokban is pályáztak.
Csak a megadott weboldalon található, online kitöltött adatlapot fogadjuk el!
A formai hibás, hiányos vagy határidőn túl beadott pályázatokat nem vesszük figyelembe.
A pályázó tudomásul veszi, hogy sikeres pályázás esetén adatait a Lakos Alapítvány honlapján közzé teheti.
A nyertes pályázókat az alapítvány email-ban értesíti ki.
Az ösztöndíj összege egy főre, egy szemeszterre: 150 euró.
Beadási határidő: 2017. december 6.