Szikra hétvége – Vissza a jövőbe!

A múltból tanulva, a jelent megélve, a jövőt reményteljesen várva – joggal mondhatjuk ez kijelentést a Szikra hétvége mottójának. Az elmaradhatatlan alkalom idén tavasszal április 21-23 között került megrendezésre Balazséron a KRISZ tóháti alapszervezetének közreműködésével. Az örök klasszikus Vissza a jövőbe című film ihlette a hétvége témáját. Több mint száz résztvevőhöz kerülhetett közelebb a személyes reformáció, teljes életű megújulás gondolatmenete a kasszasikerből nyert koncepcióval összeforrasztva.
Pénteken, a regisztráció után Pataki Gábor üdvözlő szavai köszöntötték a jelenlévőket. A hétvége előadóiként a magyarországi REFISZ (Református Fiatalok Szövetsége) elnöke és lelkésze érkezett hozzánk. Az est bizonyságtevője, Túri László elmesélte, hogy Isten milyen csodálatos módon egyengette életének útját már akkor, mikor még el sem fogadta Urának. Az evangelizációban Pogrányi Károly szolgált kreatív légballonos szemléltetőkkel. „Mivel töltöd meg az életed légüres terét?” – hangzott ajkáról a kérdés. A válasz fontosságát bizonyítja a héliummal és a levegővel felfújt lufi reakciója egyaránt. Az est további részében két különböző alternatíva lett felajánlva. A mozgást jobban kedvelők megtáncoltathatták magukat és egymást, a gyakran ismételt kérdéseket boncolgatók pedig beszélgető fórumon vehettek részt.
Másnap az első igei eledelre a lelki asztal már 9-kor meg lett terítve négy különböző helyen, sajátos kivitelezésekben. Az egyházi liturgiához kötődők az autentikus áhítatot látogathatták meg, a modern zenét és verseket kedvelők is megtalálták a helyüket, úgy, ahogy a videós igefeldolgozásnak a hívei is. Rácz Gábor, REFISZ elnök előadásában felvázolta a személyes élet reformációjáta múlt, jelen és jövő megvilágításában.
Délután mindenki egy repülőépítő társaság tagja lett és az élménypedagógia örömeiben előbb kereskedtek, majd csatáztak a papírrepülőkkel. A következő játékban a külső szemlélő tanúja lehetett, hogy hogyan születnek szemétből impozáns templomok, és a mai fiatalság szerint 2050-ben hogyan zajlik majd egy vasárnapi istentisztelet.
Később Tárczy Nándor érkezett hozzánk, hogy bizonyságot tegyen az Úr szabadítása mellett. Ezt követően ismét a REFISZes lelkész állt a pulpitus mögé, ahol hangsúlyozta, hogy Isten megtanít értékelni önmagunkat és élni a kiválasztottság privilégiumaival. Az esti program során alkalom nyílt arra, hogy a tábor népe elcsendesedjen és magába nézzen. Ehhez bizonyságtételek, lelki énekek és vezetett imádságok járultak hozzá.
Utolsó reggelre ébredve Keresztyén Károly engedte útra igei üzenettel a táborozókat, hogy visszainduljanak a jövőből otthonukba – a jelenbe.
Isten áldása kísérje az alapszervezet munkatársait!

Baranyi Eszter