Közös nekifutás az évnek – tóháti munkatársképző

Jó pap holtig tanul – mondja az ismert közmondás. Bátorkodom kibővíteni az átélt élmények hatására, hogy minden Isten szolgálatában álló ember ugyanúgy holtig tanul. A Tóháti munkatársképzőn megtapasztalhattuk, hogy nem csak a kezdő, hanem a gyakorlott ifivezetőnek is szüksége van új lendületre, és a régi ismeretek megújítására. 2017. január 3-án a Tóháti Alapszervezet szolgálói és ifimunkásai fejlődési célzattal gyülekeztek össze a Kaszonyi parókián. Az intenzív munkatársképző elsődleges célja a kezdő ifivezetők felkészítése és elindítása volt. Több mint húsz ifimunkás kezdte az évet ezzel a közös nekifutással.
Radvánszky Ferenc helyi lelkipásztor kezdőáhítata után Pataki Gábor előadása következett, amiben a vezetés szakmájáról hallhattunk. Az elmondottak alapján egy jó vezető megbecsül, fejlődik és fejleszt, célokat tűz ki, döntéseket hoz, kommunikál, motivál és felelősséget vállal. Mindezeken túl pedig fizikailag, mentálisan és lelkileg egészséges. Szeghljánik Péter, csonkapapi és kispapi lelkipásztor a leginkább elmaradhatatlan szükségletre hívta fel a jelenlévők figyelmét, miszerint az ifi vezetőnek minden esetben Krisztus által irányítottnak kell lennie úgy életében, mint az ificsoportjának vezetésében. Ezt követően Baranyi Eszter mélyítette el az ifjúsági munkásokat a lelkigondozás művészetében, hangsúlyozva, hogy a lelkigondozói beszélgetés mindig a lelkigondozó, a lelkigondozott és az Isten között zajlik. Hajdu Editke a kapcsolatteremtő ifjúsági munka öt hatékony elemét vázolta fel, amelyek követése eredményeként a fiatalok érezhetik az idetartozás biztonságát.
Pópé Flóra megmozgató és kikapcsoló játékai ráztak fel és tettek késszé a további tanulásra. Buda Olgi néni folytatta az előadók sorát, aki az igazi tanítvány tulajdonságairól és a szolgálatba való bevonásról beszélt. Tar Edina magáról az ifitartásról tartott előadást, és körvonalazott egy mérvadó ifi óravázlatot.
A sort Végh Tímea zárta, aki az önmagunk kiértékelésének fontosságát hangsúlyozta.
Másnap a kiadós reggeli után a képzés zárásaként Szeghljánik Péter felvázolta az utat, ami az igétől az ifi óravázlatig tart. Ismertette az esedékes akadályokat az úton, és irányokat ajánlott.Isten áldása legyen a szervezőkön, és adja az Úr, hogy a megszerzett ismereteket hasznosítani tudjuk!

Baranyi Eszter