Közös szilveszterezés a KRISZ-pontban: TiBorKA – BoTiKA

„Értem adtad Jézust, a Bárányt!Hogyne ajándékoznál mindent nekem!”

Első alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet Tisza-Borzsa-Közi(TiBorKA) valamint Borzsa-Tisza-Menti(BoTiKA) alapszervezeteinek közös évzáró alkalma 2016. december 31-én. A rendezvénynek a KRISZ-pont adott otthont.

A családias alkalmon 20 fiatal vett részt. A nyitóáhítatot Sütő Norbert, a TiBorKA elnöke tartotta Pál apostolnak az efézusbeliekhez írt levele alapján (Efézus 2,8-9). Az egybegyűlt fiatalokat arra intette, hogy az ünneplés zajában ne feledkezzünk meg a legnagyobb dologról, amit egész életünk során kaphatunk: Isten ajándékáról, az Úr Jézusról. Hálánkat az elmúlt év áldásaiért énekszóval fejeztük ki. Az igei táplálék után a közös vacsora következett.

Az est további részében sikerült közelebbről is megismernünk egymást a játéknak és a beszélgetéseknek köszönhetően. Amikor az óra éjfélt ütött, pezsgős koccintással köszöntöttük egymást. Fedorszki Ádám, a BoTiKA elnöke megköszönte és háláját fejezte ki azért, hogy együtt, keresztyén közösségben búcsúztunk a 2016-os évtől, és köszöntöttük a 2017-est. A jó hangulatból az új esztendő első óráiban sem volt hiány.

Héder Zsuzsanna