Tisztújítás a BOTIKA-nál

„Ne igazodjatok (többé) e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával.” (Róm 12,2)

Év vége közeledtével az emberek szeretnek kicsit kifújni, egy nagy sóhajjal visszagondolni az elmúlt esztendőre, és örömmel vagy éppen a megbánást követő újrakezdés lehetőségével nekivágni az újabb kihívásoknak. Mindenesetre a december – és főként az ünnep időszaka – a számadásról és megpihenésről szól. Ez nem teljesen igaz a BOTIKA életében. A KRISZ Borzsa-Tisza-Menti Alapszervezetének ez az időszak hozta el az évzáró-tisztújító közgyűlés alkalmát.

Krisztusunk születésének küszöbén, december 23-án tartották az alapszervezet tisztújító alkalmát, melyen régi-új szolgatársak együtt értékelték az elmúlt időszakot. A Borzsovai Református Gyülekezet parókiáján megtartott közgyűlés áhítattal vette kezdetét, mely során Szanyi György helyi lelkipásztor (a KRISZ és a BOTIKA tiszteletbeli elnöke)Pál Tituszhoz intézett levelének első fejezetéből olvasta az Igét. Az apostol szavai felvetették a kérdést: mi végre vagyok ezen a földön? Pál egyik kézenfekvő, de mindenkor hatásos válasza erre, hogy meghirdesse a kegyelmet. Ezt kell tennünk nekünk is!

A rövid igei elcsendesedést követően kiértékelésre kerültek a 2016-os év programjai, majd eljött a tisztújítás pillanata. Az alapszervezet korábbi elnökének, Dér Györgynek többéves munkáját megköszönve, a jelenlévők egyhangúan szavazták meg az új elnököt Fedorszki Ádám személyében. Az ő munkáját a továbbiakban Vári Erika, mint programfelelős segíti majd. A pénztáros szerepét a jövőben Kiss Gabriella, míg a jegyzőét Nagy Gabriella tölti be.

A tisztújítás keretében újragondolták az alapszervezet kötelékébe tartozó gyülekezeteket jegyzékét, illetve a tagsági díjak rendezését.

A gyűlés fontos részét képezte a 2017-es év programjainak tisztázása, mely sokban megegyezik a korábbi évekével, de több program formájában és kivitelezésében is változik majd az elkövetkezendő évben.

A napirendi pontok között szerepelt a BOTIKA-ház kihasználásának újragondolása. A jelenlévők abban állapodtak meg, hogy a jövő évben mindenképp lépni fognak az ügyben, hogy az épület szolgálhassa majd a közösséget. A megbeszélés másik fontos kérdése az új logó kiválasztása volt, mely felől a jelenlévők szintén egybehangzóan hoztak döntést. Mindezeken felül új szolgálati területek és új szolgáló közösségek életre hívása is felmerült.

A meghitt, családias alkalom az ünnepre hangoló elcsendesedéssel ért véget. Vezetett ima során juthatott kicsit közelebb mindenki az ő Teremtőjéhez.

Istennek adunk hálát az elmúlt esztendőért is. Az új tisztségviselők munkájához az Úrtól kérünk bölcsességet. A BOTIKA nevében Istentől megáldott, megújulást hozó időszakotkívánunk a Kedves Olvasónak 2017-ben!

-gabriella-