Tudományos Diákköri Konferencia

tdkA Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet tudományos konferenciát szervez, amely 2016. december 1-én kerül megrendezésre.
Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk a reformáció 500 rendezvénysorozatot a kárpátaljai ifjúság körében megnyitni, melynek méltó és hasznos megvalósulása lehet a tudományos konferencia.

Főszervező: Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
Társszervezők és együttműködők: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola – Lehoczky Tivadar Kutatóintézet; Narancsik Imre Kutatói Műhely; Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Tervezett szekciók: vallástudományi, történelem- és társadalomtudományi, bölcsésztudományi. A szekciók megléte a beérkező pályamunkák alapján kerül meghirdetésre.

Jelentkezési határidő: 2016. november 15.
Előadás szövege (teljes verzió előbírálat céljából) – 2016. november 23.
A tudományos publikációk (cikkek) beérkezésének határideje – 2016. december 1.

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A küldött tudományos publikáció (cikk) formai követelményei:
Formátum: oldalméret-A4, függőleges tájolás
Terjedelem: legfeljebb 10 oldal
Margók: jobb és bal oldali – 2,5 cm, alsó és felső – 2 cm
Bekezdések: 1,25 cm behúzással
Szövegformátum: Microsoft Word, szimpla sorköz
Betűtípus: Times New Roman, 12 pt

CÍM: NAGYBETŰS, FÉLKÖVÉR, KÖZÉPRE IGAZÍTVA
Szerző(k)
Egy üres sor
Az intézmény neve, ország, email cím: dőlt betűvel
Két üres sor

Szöveg
– A szöveget töréspontok nélkül, a grafikus ábrákat és fényképeket külön fájlban kérjük elkészíteni és elküldeni.
– A szövegközi hivatkozásokra a következő formát javasoljuk: (Szerző: cím, dátum, oldalszám).
– A felhasznált szakirodalmat a cikk végén kérjük feltüntetni.
– A beküldendő fájl neve az első szerző nevét tartalmazza, pl: Kovacs.doc
– Azok a cikkek, amelyek nem felelnek meg a támasztott követelményeknek, nem kerülnek publikálásra.

A konferencia részvétele: INGYENES. Adományokat elfogadunk a szervezés érdekében.

A szervezőbizottság elérhetősége:
Túri Ágnes: +380950838179; turiszaboagnes@gmail.com
Keresztyén Károly: +380992721918; keresztyen.karesz@gmail.com
Pataki Gábor: +380992587751; patakigabor83@gmail.com

Jelentkezés az alábbi linkre kattintva: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-HxOr5tVzMBVx3CH_mYltKMPdA-azGHI7bqIy9iNZzVO2lw/viewform