FrissítŐ Extra avagy Naptej – Kiégés ellen

BOTIKA alapszervezeti találkozó

Burnout – ismertebb szóval kiégés. Sokan azt gondolnánk, hogy ilyesfajta testi-lelki túlterheltségről csak 20-30 munkával töltött év vagy nehéz élethelyzetek után beszélhetünk. Megdöbbentő, de igaz – a fiatalok között is épp oly gyakori ez a jelenség. Éppen ezért

választotta a KRISZ Borzsa-Tisza- Menti Alapszervezete az ifjúsági találkozója témájául: Július 9-én délután sorra érkeztek a kiskörzet településeinek ifi közösségei a mezővári református templomba. Igaz, a rossz idő miatt a szabadtérre tervezett program az Isten házban került megrendezésre, ám amiért jöttünk, az Ige és a társaság adott volt, így egy jó hangulatú délután vette kezdetét Mezőváriban.

Az alkalmat többek között megtisztelte jelenlétével Sipos József, a KRISZ elnöke és Kiss Bertalan a szervezet titkára. A hivatalos köszöntők után elhangzott a nap üzenete a Galatákhoz írt levélből: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek újra a szolgaság igájába fogni.”

Ezt követően Menyhárt István vári lelkipásztor tartott áhítatot, alapul véve az I.Kir 19, 1-8 üzenetét. Kifejtette, hogy a kiégés olyas valami, amiről alig beszélünk, holott legtöbbünket érint. A Szentírás viszont nem hallgat erről. Világosan leírja, hányan élték meg ezt a bibliai időkben is. A tiszteletes példaként hozta fel Illés történetét, aki bár sok áldást élt meg, mégis arra kérte az ő Urát vegye el az életét. Természetes dolog, hogy aki dolgozik, az megfárad.

Hiszen csak ott tapasztalható a kiégés is, ahol ezt égés előzte meg. Égés az Isten dolgában.

Viszont van egy másik tűz is. Ez kívülről jön, ez perzsel és megéget. A világ tüze. Sokat mesélhetnének erről azok a fiatalok, akik döntöttek és elindultak az Isten útján, majd ez az út kettéágazott és ők megpróbáltak mindkettőn megállni.

Ha mi is megfáradnánk, gondoljunk Illésre, aki Istentől halált kért, de életet kapott. Az Úr mindig annyi táplálékot ad a lelkednek, hogy eljuss a következő pontig. Legyen előttünk Isten mennyei tápláléka ma is! – Bíztatott mindenkit záró gondolatként az igehirdető.

A folytatásban, amolyan ismerkedős játékkal kerülhettünk közelebb egymáshoz. Mindenki bemutatkozott pár szóban, illetve a körzet ifi közösségeinek életéből is kaphattunk egy szeletet. Ezt követte a FrissítŐ rész. A fiatalok együtt vonultak át a helyi középiskola

étkezőjébe, ahol a vári ifisek és asszonytestvérek szorgos kezeink jóvoltából pazar vacsorát fogyaszthattunk el közösen.

A jó hangulatú étkezés közben kiderült, hogy miért is a FrissítŐ Extra elnevezése. – A vári ifisekkel minden évben szervezünk egy Frissítő elnevezésű alkalmat, ahol együtt örülhetnek a fiatalok. Idén ezt, a megújult közösségünk szervezte, ezért lett extra. Nemrég meghívott minket a bátyúi és badalói ifi egy-egy közös alkalomra. Mi pedig arra gondoltunk, hogy hívjuk meg egyszerre ezt a két települést, és készítsünk el egy nagyobb alkalmat. Ezen felbuzdulva tanácsolta a BOTIKA, mi lenne, ha felduzzasztanánk egy kiskörzeti ifi találkozóvá. Így alakult, hogy a vári ifi szervezésével és az alapszervezet támogatásával megvalósulhatott ez az alkalom – mesélt nekünk Vári Erika, helyi ifi vezető.

A tartalmas beszélgetések és bőséges vacsora után Orbán Réka tett bizonyságot egy saját dala által. Majd Szanyi György borzsovai lelkipásztor, a KRISZ korábbi elnöke szolgált az evangelizáció alkalmával. A téma, a már nap elején említett burnout vagyis kiégés körül mozgott. Először megismerkedtünk annak fázisaival, melyet sokan tapasztalhattunk már életünk során. Gyakran esünk abba a hibába, hogy a depressziót, mint teljes kiégést diagnosztizáljuk, valójában azonban, annak csak egy fázisa. A tiszteletes felhívta a figyelmünket arra, hogy a valódi kiégésig akkor jutunk el, ha érdektelenek vagyunk környezetünk, saját magunk és az Isten felé. Ebből csak egy kiút van. Ha átadom magam az Úr Jézusnak. Majd kitért a teljes szabadságra, amit sokan rosszul értelmezünk. De mi is a szabadság? Az, ha mindent megtehetek!? Szemléletes példával mutatott rá, a megfejtésre: ha egy üres csónakot képzelünk el a tenger közepén, azt hisszük bárhová mehet, azonban ez nem igaz. Csak oda jut el, ahová a hullámok viszik. Míg az a csónak, mely a parthoz van kifeszítve, sokkal szabadabb, mert beülhetsz és elhajózhatsz vele, ahová szeretnél. Ez azt mutatja meg, hogy vannak dolgok, melyek tőlünk függnek, míg mások nem. Bízd ezeket

Az evangelizáció után Margitics János, sárospataki teológus tett bizonyságot, arról milyen Isten előtt gyengének és az Ő közelébe méltatlannak hinni magunkat. Ám az Úr az ilyen Az est végeztével a templom melletti parkban kuporodtunk össze a tűz körül, ahol együtt dicsőítettük mindannyiunk Megváltó Urát.

Nagy Gabriella