Mentor képző

Az együttlépés erejével

Ez a három szó a Barnabás csoport jelmondata. Ez a csoport olyan keresztyén lelkipásztorokat és közösségszervezőket, lelki vezetőket foglal magába, akik különleges feladatot vállalnak magukra a gyülekezetek megerősödése érdekében. A csoport szolgálata elsősorban olyan gyülekezeti vezetők felé irányul, akik új látásmódot, megváltozott látásmódot keresnek szolgálatukban és a gyülekezetek vezetésében. Számukra biztosít a Barnabás csoport szakszerű segítséget, kezdve a mentorálástól az életpálya végigkíséréséig.

Június 7-8* között Beregszászon a csoport két tagja, Kerekes Szabolcs és Kovács Endre nyújtott bepillantást a csoport munkájába, egy továbbképzés keretein belül. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet felkérésére, a Zsinati Ifjúsági Iroda támogatásával a két előadó a rövid időkeretek ellenére egy igen értékes áttekintést adott a mentori szolgálatról. Elmondták, hogy a mentorálás hivatalos, ugyanakkor személyes, baráti jellegű kapcsolat két ember között, akik elkötelezettek vezetői és személyes fejlődésük iránt. Ebben a kapcsolatban két résztvevő van: a mentorált (szakkifejezéssel kliens), aki kezdeményezi a kapcsolatot, mert úgy érzi, elakadt élete egy bizonyos pontján vagy egy nehéz döntés előtt áll, illetve a mentor, aki segíti a klienset.

A képzés során megtapasztalhattuk, mit jelent az, hogy ebben a kapcsolatban a mentor Istentől kapott bölcsessége, tudása, tapasztalata által bátorítja, támogatja a mentoráltat, hogy élete és szolgálata kiteljesedjen. A segítő beszélgetés, amely a mentor és mentorált között történik, mindkettőt előre mozdítja és elhelyezi őket isten tervében a számukra kijelölt helyen.

A vezetők segítségével végigvettük, mit jelent ebben a szolgálatban az értő figyelem, a megfelelőképpen megfogalmazott kérdések feltevése, illetve megfelelő visszajelzések adása a mentori beszélgetésen belül. Mindezeket gyakorlatokkal és kielemzett beszélgetésekkel mutatták be az előadók. A képzés végéhez közeledve tanultunk a mentori beszélgetés folyamatának struktúrájáról, illetve röviden szót ejtettünk arról is, miben lehet segítségére a mentori kapcsolat a lelkésznek, hitoktatónak, ifjúsági munkásnak a gyülekezeten belül.

A rövid áttekintő képzést gyakorlatokkal fejeztük be, amikkel nem csupán a csoport kohéziója erősödött, hanem a „saját brünkön” is érezhettük, mit jelent mentor, illetve mentorált szerepben végigmenni egy döntésfolyamatban.

Én személyesen is hálás vagyok azért a kis csapatért, akik ez alatt a két nap alatt félretettek minden más elfoglaltságot és odaszánták idejüket, erejüket erre a tanfolyamra. Isten adjon növekedést rajtunk keresztül a gyülekezetek életében!

Laskoti Zoltán, szőlősgyulai lelkipásztor

*Az alkalom június 6.-án kezdődött a képzés  és a KRISZ vezetőivel tartott munkamegbeszéléssel.