„Csak pozitívan!” (Dancs Edina)

Ráhangolódás: Nyomtassunk ki kis lapokra olyan idézeteket, amelyek a pozitív gondolkodást tükrözik, tegyük őket egy kosárba. Lehetőleg annyi idézetet nyomtassunk, hogy minden résztvevő fiatalta jusson minimum kettő.(A mellékletben található néhány idézet.) Helyezzünk el három nagyobb kartonlapot (vagy flip chart lapot) a falon, a következő feliratokkal: Egyetértek, Részben nem értek egyet, Egyáltalán nem értek egyet. Kérjük meg a fiatalokat, hogy húzzanak az idézetek közül, olvassák el, és ragasszák fel valamelyik lapra, aszerint, ahogy vélekednek róla. (Izgalmasabbá tehetjük, ha rövid időkeretet szabunk, így gyorsan kell dönteniük, illetve, az első gondolatuk szerint fognak szortírozni.) Miután elkészültek, nem beszéljük át az adott idézeteket, nem alkotunk véleményt arról, hogy ők hogyan alkottak véleményt! De elmondjuk, hogy ezek az idézetek mind a pozitív gondolkodás „égisze” alatt születtek,gyakran találkozhatnak velük különböző reklámokban,hirdetésekben, és közösségi portálokon. Ezen az ifiórán a pozitív gondolkodás filozófiájával fogunk foglalkozni.

– Micsoda a pozitív gondolkodás? Beszéljünk róla, ki hogyan ismeri, hogyan határozná meg!(Nincs egy egységes, zárt fogalmi meghatározása. Főképp a tételeiből, -az idézetekből- ismerhetjük meg azt, hogy mit hirdet. Különböző pozitív gondolkodással foglalkozó honlapokon ilyen meghatározásokat olvashatunk: A pozitív gondolkodás fogalma eredetileg egy ősi buddhista hagyomány nyomán jött létre. Fönnmaradt egy legenda, miszerint Buddha és a tanítványai néztek egy döglött kutyát. Mester, nézd, a halál, a bomló hús, a rothadó tetem milyen rettenetesen visszataszító! Milyen undorító, ha csak az marad meg egy lényből, ami belőle a test! – mondták a tanítványok. Buddha odanézett, és azt mondta, hogy igen, de milyen szép fehér foga van! Ez a pozitív gondolkodás alaptörténete. Innen nőtt ki. Vagyis nem arról van szó, hogy a negatív élményeinket, a keserveinket, a bánatainkat hazudjuk el pozitívnak. Arról van szó, hogy fogadjuk el ezeket olyan negatívnak, amilyenek a valóságban, de ha van bennük valami pozitív, akkor azt is vegyük észre.Általában a „pozitív gondolkodás” kifejezést az életigenlő, bizalomteljes magatartásra használjuk. A szó a latin „positivus” kifejezésből ered, melynek jelentése megtett, adott, vagyis tulajdonképpen a létezőt írja le, azt „ami van”. A pozitív gondolkodás tehát nem más, mint a lét, az itt lét, a létezés igenlése, az összes körülményekkel, és korlátokkal együtt.A pozitív gondolkodás tehát azt jelenti, elfogadjuk önmagunkat, és tökéletesen egyek vagyunk azzal, „ami van”, hogy barátságosan viszonyulunk az életkörülményeinkhez, és nem vagyunk saját magunk ellenségei.A szó igazi értelmében vett pozitív gondolkodás, életszemlélet megnyitja a kapukat az optimizmus, az önmagam hatékonyságának felismerése, az értelem megtalálása felé vezető utakhoz, és a lelki és fizikai erőforrásokhoz, és hogy egyre inkább felelősséget vállaljunk a saját gondolatainkért és cselekedeteinkért.)

-Szedjük össze főbb üzeneteit! (Ezeket fel is írhatjuk!)

Higgy magadban!A legfontosabb, hogy bízz abban, hogy képes vagy elérni a kitűzött célt, és abban, hogy vannak különleges adottságaid.

– Úgy vagy jó, ahogy vagy. Tégy meg minden tőled telhetőt, a rosszindulatú emberek véleménye nem számít. Ha nem tetszik nekik a stílusod, akkor ne figyeljenek rád. Te tudd magadról, hogy értékes ember vagy!

– Tűzz ki világos célokat magad elé!

– Vizualizáld a sikeredet! (= azaz képzeld el, minél többször!)

– Beszélj magadhoz!(Motiváld magad azáltal, hogy pozitív dolgokat mondasz magadnak. Például amikor felébredsz, mondj magadnak ilyeneket: „Ma sikeres leszek!” , vagy „Ma nagy lépést fogok tenni a céljaim felé”. Ha a dolgok rosszul mennek, ne kezdj kifogásokat keresni, hanem tanulj a hibáidból.)

-Koncentrálj a pozitív gondolatokra! (Ha jó dolgokra gondolsz, bevonzod azokat. De ha rossz dolgokra gondolsz, azokat vonzod be. A beszéded is ennek megfelelően kell alakuljon. Az univerzum nem ismeri a nem szót. Ezért ha arra gondolsz például: Csak ne legyen beteg a nagymamám, azt úgy értelmezi: legyen beteg a nagymamám! Úgy kerülhetsz összhangba az univerzummal, ha pozitívan gondolkodsz és beszélsz.)

-Vedd körül magad pozitív emberekkel! (Ismerőseid között biztosan találsz pozitív és negatív beállítottságú embereket egyaránt. Gondold végig, és találj mindkét típusra példát.)

-Találd meg a jót a rosszban! (Tanuld meg megtalálni a lehetőséget minden helyzetben. Minden változásban rejlik jó és rossz lehetőség is. A sikeres emberek azokból lesznek, akik képesek a változásokból a legjobbat kihozni.)

-Ha más nem segít, akkor tettesd! (Ha semmi nem jön össze, tettesd! Ha aggódsz, ideges vagy, kétségek közt vergődsz, tettesd, hogy magabiztos vagy! Mosolyogj a hallgatóságodra, és cselekedj úgy, mint aki pozitív, profi és sikeres. A szerepjáték segít elsajátítani azt a viselkedésmintát, hozzáállást, ami szükséges ehhez. Ezzel becsapod az agyad, és elkezdesz magabiztosan, pozitívan viselkedeni!)

Talán van ezek között néhány új dolog, de alapjában véve a legtöbb gondolat ismerős lehet. A legtöbb gondolat szimpatikus lehet, hiszen jó érzés jóra gondolni, optimistának, céltudatosnak, magabiztosnak és jókedvűnek lenni. Talán nincs is távol ez a keresztyénség tanításától,s  a Bibliától? Hiszen azt, hogy értékes vagy, vagy hogy a rossz napokban is megláthatod a jót és lehetsz hálás,a Szentírásban is megtaláljuk. Mégis vannak lényeges pontok, amikben eltér Isten üzenete és a pozitív gondolkodás üzenete!

-Szerintetek miben tér el? Nevezzetek meg néhány különbséget!

Nézzük meg, mi az,ami párhuzamos, s mi az, ami ellentétes mindebből a keresztyén hittel!

„Párhuzamok”

Pozitív gondolkodás

Keresztyén hit

Értékes vagy!(mert ember vagy,egyedi az univerzumban)

Értékes vagy!(mert Isten egyedülálló teremtménye vagy, és Ő a Fiát adta érted!)Ján 3,16

Minden rosszban van valami jó.

Isten a rosszat is javadra fordíthatja. Róm 8,28

A gondolatnak, szónak mindig, minden helyzetben teremtő ereje van az életedre nézve

A gondolatnak, szónak teremtő ereje lehet, de nem önmagáért! Péld 12,14 és Pél 18,20, I Péter 3,9; Jak 4,13-15

Csupa jót tartogat számodra a jövő!

Istennek jó terve van a jövődre nézve!Ján 10,10, Jer 29,11-12

Bízz a képességeidben, és használd fel őket

Isten adott neked képességeket és lelki ajándékokat, használd őket I Kor 12,14-31

Ellentétek

Pozitív gondolkodás

Keresztyén hit

Minden úgy jó, ahogy van

A világot megrontotta az ember bűne

Minden ember alapvetően jó

Minden ember bűnben születik, ezért alapvetően rossz

Az életedet te magad irányítod

Van, amit nem tudsz irányítani (Pl. Jónás esete, Aháb halála, stb.)- a végső döntés mindig az Istené

Légy harmóniában az univerzummal/önmagaddal

Az univerzum Isten teremtménye, személytelen, ellenben az életet a Teremtő, személyes Isten tartja fenn és irányítja

A pozitív gondolkodásnak önmagában véve vannak áldásai, például valóban egészség megőrző hatása van, bátrabbá, nyitottabbá, örömtelibbé teszi az embert. De vannak veszélyei is: önzővé tehet (hisz minden rólam,az én érdekeimről szól), elvakulttá (hisz aki krititkát mond, az negatív ember, és azokat kerülni kell!), és érzéketlenné mások iránt (ha valaki nehéz, rossz élethelyzetben van, csak magának köszönheti, miért nem gondolkodik pozitívan, és veszi kezébe az irányítást? Ha lenne önbizalma, már elérte volna, megszerezte volna, stb.,stb.)

Eszetekbe jut-e a Bibliából negatív gondolkodású ember, vagy szituáció, amiben egy ember negatívan gondolkodott? Hogyan tekintett Isten rájuk, hogyan bánt velük? ( Vannak példák, ott volt: az elkeseredett Illés, a feladatra ezer kifogást találó Mózes, az önbizalom-hiányos Gedeon, vagy az Újszövetségből akár Zakariás, Nátánáel, Márta,Tamás.)

A pozitív gondolkodásnak és a keresztyén hitnek tulajdonképpen az alapja és a célja más! A pozitív gondolkodás az emberből indul ki és az ember a célja is. (Te jó, értékes vagy, fogadd el magad,tégy meg mindent azért,hogy jól legyél, és jó legyen neked. Hibáidból tanulva fejlődni fogsz és egyre jobb és sikeresebb leszel, s ezáltal boldog is.) A keresztyén hit alapja Krisztus kegyelme és a célja Isten dicsősége. (Te megváltásra szoruló ember vagy a bűneid miatt, de Jézus Krisztus szeretett téged, és meghalt t érted, ezért Istennek drága gyermeke vagy. Ő elfogadott, és mindent megtett azért, hogy te jól legyél. Gondot visel rólad, de nem tesz meg mindent helyetted. Szentlelke által vezet, ezért növekedhetsz/fejlődhetsz a szeretetben, Rá figyelve tanulhatsz a hibáidból. Tégy meg mindent azért, hogy az Ő szeretetét megéld és tovább add, ezáltal te is és a körülötted élők is „jobb életet” élhetnek. Az Istennel való kapcsolatod tesz boldoggá.)

(Exkurzus: A gyakorlatban a keresztyének és pozitív gondolkodók között megmutatkozó különbség sajnos sokszor a keresztyénekre nézve szégyen!Ők tudnak reménységgel, „nevetve nézni a holnap elé”, és élvezni a minden napokat, holott egy Jézust ismerő,megváltott embernek lenne a legnagyobb oka az örömre, a hálára, a képességei kiaknázására, a reményre-hisz az őt szerető, hatalmas Isten tartja kezében, és vezérli szeretetben az életét!)

Summa: nem hagyhatjuk figyelme kívül, hogy minden Krisztusban válik pozitív előjelűvé. A legnagyobb pozitívum (a megváltás) akkor lehet a miénk, ha be tudjuk látni a legnagyobb negítavumot (bűnösök vagyunk). Jézus követése nélkül az optimizmus egy könnyen kidurrantható szép lufi csupán, de a benne való hitben egészen más értelmet nyer. Vele valóban pozitív az élet, mert Ő fogadott el, Ő ajándékozott meg, Ő tervez velem jót; a Krisztusba vetett hitem miatt tekinthetek pozitívan, reménységgel önmagamra és másokra, de sohasem önkritika/önvizsgálat nélkül.

Melléklet a Csak pozitívan! ifiórához

Dancs Edina, ifjúsági lelkész

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük