Várakozás… de meddig!!! (KIss Bertalan)

él: Tanuljunk meg várni, mert a türelem fontos keresztyén erény.

Téma: Várakozás… de meddig!!!

Felvezetés: Felirjuk egy nagy lapra, vagy táblára három szót (először nagy betüvel, majd kisebb, majd mégkisebb, s végül egy BUMM szót, vagy X-et). VÁRAKOZÁS, Várakozás, várakozás… X

-?- Mit akarok ezzel kifejezni?

– Először még könnyedén vesszük az akadályokat és várunk, majd egyre inkább ellankadunk, míg erőt vesz rajtunk a teljes közöny, vagy megsemmisülés (buta cselekedetek, kiábrándultság)

-?- Miért tesz Isten olyan dolgokat, aminek (látszólag) semmi értelme? – próbák

Várjuk az Úr szabadítását, válaszát kérdéseinkre, útmutatását, de nem jön.

Jób kérdései – Jób 6, 11-13               -?- Milyen kérdései vannak?

–         honnan vegyen erőt

–         mi az a cél, ami még éltethetné

–         megszabadul-e egyáltalán

Felemelkedik Jób előtt az un. „ÁRULÁS FALA” – azt éljük át, hogy Isten cserben hagyott minket

Miért fontos erről beszélni? – Sok hívő azért esik vissza, tagadja meg Urát  mert csalódik az Istenben. „Isten elárult, gyermekének fogadott és mégsem adta meg amit kértem.”

Beszélgetés:

-?- Voltunk-e már ilyen helyzetben?

-?- Mikor, miért csalódtál az Úrban?

-?- Hogyan változott a hited?

-?- Kitartóan vártál ekkor a szabadításra és hogy segítséget kapsz, vagy pedig feladtad?

-?- Általában az életben mennyire vagy kitartó várakozó?

 

Isten sokszor elrejtőzik előlünk:

–         „Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti.” Pl 25,2

–         „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.”

Isten tudja, hogy mit tesz, ha nekünk értelmetlennek tűnik is:

–         Életünkben munkálkodik akkor is, ha úgy tűnik, hogy süket, v. eltávozott

o   Emmausi tanítványok esete (Jézus velük ment, de nem látták)

o   Kedves történet: egy pár lábnyom, mert Isten a vállán cipel téged

o   Ha valamit nem látunk elfog a kétség (Egy börtönben lévőnek az a legrosszabb, ha külön cellába kell lenni teljes sötétségben. Egyszer egy ilyen rab, hogy elfoglalja magát dobált egy kődarabkát. Dobálta, dobálta, s egyszer azt veszi észre, hogy nem esett vissza. Nem érette, hogy miért, ami annyira zavarta, hogy végül beleőrült. Mikor kinyitották a cellát látták a halott rabot és a kődarabkát egy erős pókhálóban a plafon sarkánál.)

–         Isten időzítése tökéletes, mégha katasztrofálisan későnek tűnik is

o    „Ma kell, nem holnap”

§ A kételyeimre ma add meg a választ

§ Inkább ma szórakozok haszontalanul, mintsem később tisztán

§ Inkább ma legyen biztosan valaki mellettem, mintsem holnap az igazi

o   Ige: „Mindennek meg van a maga rendelt ideje” Préd 3, 1-8

–         Túl sok az elvárásunk: Egy súlyos betegségben szenvedő fizikus mondta: „Amikor az ember elvárásai nullára csökkennek, akkor mindennek örül, amije van.”

Igetanulmány: Mi a helyes hozzáálás?

–         Lankadatlanul kell várni az Urat – Zsolt 130, 5-6

–         Az igazak várakozása örömre fordul – „Az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz.” Péld 10,28

Záró történet: „Csúf kiskacsa története”

Összefoglaló