Táncjátékok

Táncjátékok

A tánc szabadságot kíván, hibás a tánchelyen az üzleti gondolkodás. A táncnál a partnerünkre figyelünk. A tánc egybefogja a teret és az embereket, játékosan.. A társasági táncoknál igen kedveltek a táncjátékok, főleg csoportokban, társaságban. Tánc és játék egybeolvad, egységet képez.

A legszebb táncjátékok fiataloknak és felnőtteknek

A következőkben a legszebb táncjátékok vázlatát adjuk, a vezetők saját maguk fejlesszék tovább, variálják és változtassák.

1.    Az “A” táncos fél papírszivet kap, a másik felét az “A” nőpartner kapja. Ugyanígy felezett                 szimbólumokat, idézeteket stb. kapnak  a többi férfiak és nők is. Megkezdődik a párkeresés. Akik     megtalálták egymást, szimbólumuk másik felét, táncba kezdenek. Szimbólum lehetnek pl.: virágok,                csillagok, fák, állatok stb.; vagy: férfi: “Régi szerelem…”, nő: “…nem rozsdásodik.”.

2.    Hasonlóan az előzőhöz: egy férfi cédulát kap: “trombitás”, ugyanilyet kap egy nő is. Indításkor 2   mindenki eljátssza a céduláján lévőt, beszéd nélkül, gesztusokkal; így keresik egymást a párok. Más változat: állatneveket kapnak, és az állat hangján jelezve kell egymásra lelni.

Amikor a zene hirtelen abbamarad, le kell guggolni: az utolsó kiesik.

4.    A zene elhallgat, a játékvezető egy páros számot kiált. A pároknak úgy kell csoportosulniuk, hogy                 a kiáltott szám szerint legyenek. Aki kimarad, kiesik. Például ha 6-ot kiált, akkor három párnak kell                 egy csoportot alkotnia.

5.    Minden férfi és nő egy-egy számot kap, párosan egymással táncolnak az azonos számúak. Majd     kalapba dobják a számokat., húznak, és így keresik meg újabb párjukat. A számok helyett       használhatunk például virágokat, leveleket stb., de mindig párosan kell alkalmazni.

6.    Kosárkatánc: Három széket helyezünk egymás mellé, a középsőre egy nő ül, a többiekre férfiak. A                                     nő kosárkát kap, bonbonnal teli. A zene fölhangzik, a nő az egyik férfinak adja, kínálja a kosarat,    aki vehet egy bonbont, és a hölgy elmegy táncolni a másik férfival. A kosaras férfi középre ül,         gyorsan közreveszi két nő, majd folytatódik, mint ezelőtt.Fontos,hogy a jobb és bal székeket           gyorsan foglalják el.

7.    Minden nő valamilyen holmiját egy kosárba rakja.A férfiak ebből húznak egyet,megkeresik a        gazdáját és véle táncolnak.Változat:miközben a nők félrenéznek,a férfiak  középre teszik bal                             cipőiket.,majd a nőknek kell így kiválasztani párjukat.

8.    Hólabdakeringő:egy pár táncba kezd.Kb.20 mperc elteltével a zene félbeszakad,s mindegyikük új               párt hoz magának.Így lassan az egész társaság táncolni fog.

9.    Minden táncoló pár homloka közt narancsot vagy lufit tart és úgy járja táncát.Aki elejti, párjával

10.  együtt kiesett.Engedélyezhető esetleg,hogy a narancsot szemgödreikben tartsák.Szükséges,hogy                elegendő        “figyelő” legyen,akik arra ügyelnek,hogy a tánc ritmusa szerint járjanak.

11.  A férfiaknak felfújt lufi van a kezében,a nőknek gombostű. A férfiak vigyáznak a lufijukra ,a nők    pedig megpróbálják azt kiszúrni(természetesen nem a párjáét).Akinek kiszúrták, az kiesett.A kiesett              párok körbe veszik a még táncolókat;a játék már fontosabb mint a tánc.Vigyázni kell,hogy legyen               elég helyük,hogy a tánc közben még játszani is tudjanak a párok.Változat:a nők gombostű helyett                 kis égő gyertyácskát tartanak kezükben.

12.  A párok palackokkal kirakott “úton” táncolnak. Aki fölborít egyet, kiesik.

13.  Minden pár kap egy kicsire összehajtogatott újságlapot. Amikor a zene abbamarad, ki kell              hajtogatni az újságot és rá kell állni. Aki utoljára állt rá, kiesik. A játékhoz több figyelő szükséges.          Az újságokat minden egyes alkalommal újra össze kell hajtogatni kicsire.

14.  Azok táncolnak egymással, akik ugyanabban a hónapban születtek, vagy ugyanolyan színű a hajuk                stb. Ebben a táncjátékban a játék különösen előtérben áll. Szerelmesek szívesen csalnak itt !

15.  Eggyel kevesebb széket raknak ki, mint a jelenlévők. Amint a zene elhallgat, sebtiben le kell ülni.                 Akinek nem jut szék, kiesik; és ez így megy tovább, amíg a játékosok el nem fogynak.

16.  Egy megadott jelre (pl. trombitaszó, fütyülés), vagy ha a zene abbamarad, mindenki egy másik párt              keres.

17.  A férfiak vagy nők fölismerhető adatokat írnak cédulákra. Összekeverik, a másik neműek húznak,                megkeresik párjukat.

18.  A táncolók között valaki seprűvel járkál. Amikor jól hallhatóan leejti, párt változtatnak. Akinek       nem jut, viheti a seprűt.

19.  Egy kalap jár körbe a táncolók között, időnként a fejükre rakva. Akinél a zene abbamaradtával a   kalap van, az a pár kiesik.

20.  Lampiontánc: főleg akkor játszható, ha több férfi vagy nő van szabadon. A pár nélküliek égő          lampiont kapnak, a villanyt eloltják, és akinek az égő lampiont a kezébe nyomják, átadja a          partnerét.

21.  Eltapsolós: akinek nincs párja, odamegy egy táncoló párhoz, tapsol a kezével és viheti a párját. Az                egyedül maradt aztán megy tovább “eltapsolni” magának egy partnert.

A házacska-építő tánc gyerekeknek, fiataloknak

Táncolva építünk egy házat. Mindenki magának, széles mozdulatokkal. Jobb oldalon megjegyzéseket találunk, amelyeket a próbánál mondhatunk, amíg a folyamat jól begyakorlódik. Bal oldalon a mozdulat-előírások vannak. Főleg gyerekeknek vidám dolog a mozdulat-tánc.

Mindenki leül egy székre.         Egy sváb házat akar építeni.

Mindkét lábbal kétszer dobbantunk.      Lerakja az alapját.

Mindkét kezünkkel a combunkra ütünk.               Egyengeti a talajt.

Kétszer tapsolunk.      Mivel gyorsan kell mennie, biztatásul tapsol.

Kezünket elől vízszintesen tartjuk, 2x keresztezzük.           Követ kőre rak.

Mindkét kézzel a comb fölött kétszer “rányomunk”.          Ez a tető.

Ugyanez a jobb combra.            Ez a tető másik oldala.

A bal kezet behajlítva föltartjuk, jobbal támasztjuk.            Ez egy antenna.

Ugyanez a másik kézzel.            Ez pedig a villámhárító.

Karokat oldalt nyújtjuk, kezekkel lefelé.                A ház köré kerítés jön.

Ugyanez, karokkal előre.           Egy kertajtót helyezünk be.

Fölállunk, balra nézünk.            A házat megnézi magának

Jobbra is.      a másik oldalról is.

Egyik kart előre, másikat magasan hátra emeljük.               A szomszédba megy és fáradozásairól mesél.

Jobbunkkal a bal vállunkat veregetjük.  A szomszéd megdicséri.

Balunkkal a jobbat is.  ő maga is megdicséri magát.

És megint elölről. (Kereshetünk megfelelő zenét is hozzá, de nem fontos.)

További játékos táncformák minden korosztálynak

3-6 táncos lepedővel betakarózik és “egyként” táncol

ritmikus táncmozdulatok tárgyakkal, mint pl. labda, kendő, ernyő stb.

az egyik csoport “csinálja a zenét, pl. fütyül, énekel stb.; a többiek táncolnak rá

törpetánc: lámpásokkal, kapucnival stb.

babatánc: játékos babatartással

szakácsnőtánc: táncos játék fakanállal, nagy köténnyel stb.

himnikus tánc: lassan felemelt karok, fönt mozgatva, kitárva, himbálózva ritmikusan

16. századi rituáléból:

“A déli ima befejezte után a kerengőben táncolnak. Ha az idő rossz, akkor a templomhajó közepén. Énekelnek hozzá néhány dalt. A tánc végeztével a nagyteremben isznak egy kortyot. Amikor a húsvéti szekvencia taktusai befejeződnek, a püspökök és a klerikusok szép táncrenben elvonulnak és labdát dobnak.”