Öröm (KIss Bertalan)

Cél: Hogy a fiatalok megértsék milyen az Isten szerinti egészséges öröm, a “teljes öröm”. 

Téma:  ÖRÖM

 Beszélgetésindító témák és kérdések:

” Mivel lehet nektek örömet okozni?
” Kitől várjátok, hogy örömöt okozzanak nektek?
” Kinek okoztatok örömet utoljára?
” Milyen gyakori az öröm az életetekre? Jellemző – vagy nem?

” Mikor voltatok életetekben a legboldogabbak?

IGÉK a témában:

Nehémiás 8:10         az ÚR előtt való öröm erőt ad nektek!
Zsolt 16:11   Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.
Zsolt 119:14 Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek
Róm 14:17 Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm;
Gal 5:22      A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm,
Fil 4:4         Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek
Jak 1:2       Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája   állhatatosságot eredményez.

1.Pt.1.8-9       „dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.”

Zsolt 126                   Nevetés

Vegyük újra ezt az igét: „teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon” / Zsolt 16, 11/

–?– Mit jelent az, hogy teljes?

Teljesè tehát hiánytalan, egész – nincs már másra szükség

Pl.:egy kancsó, amely teljesen tele van vízzel (színültig), ha megpróbálunk valamit hozzáönteni, akkor az túlcsordul.

–       Az Istentől való teljes öröm is ilyen teljes (ahogy az ige is mondja), tehát nincs szükség más örömre…

–  Teljes, mint ahogy az a kancsó víz is, tehát nincs szükség egyébre, ahhoz, hogy teljes legyen a boldogságunk.

Akkor nincs szüksége az embernek szórakozásra, barátokra, szerelemre, és egyéb dolgokra?

–       Hogy ne lenne!

–       Az a lényeg, hogy Isten szerint való legyen ez az öröm!

Vizsgáljuk meg ezeket az örömöket:

–       Szórakozás.

–?– Hozzá tartozik a szórakozás a teljes örömhöz, vagy sem? Tehát a teli kancsónak része-e, vagy egy olyan többlet öröm, ami miatt túl csordul az? …

Attól függ, hogy Istennek tetszik-e az amit csinálunk, ahogy szórakozunk. Mert ha:

  • nem, akkor ez olyan öröm (pl. kancsó), mintha abba a teli edénybe koszos olajt akarnék önteni, s ez a piszkos anyag a kancsó aljára süljed, s mivel az tele van, így a tiszta (az az öröm ami az Istentől való) túlcsordul és kárba vész.

Pl. Sok fiatalt (hívő embereket is) távolított már el a diszkó az Istentől

  • ha viszont igen, tehát az Úrnak tetszik az, ahogy szórakozunk, akkor sok áldása is lehet.

–?– Milyen szórakozási lehetőségek lehetnek Istennek tetsző, áldásosak?

Szerintem nem az a probléma a discoval hogy ott a fiatalok ismerkednek, táncolnak, játszanak (pinpang, billiárd, sáski stb.), hanem, hogy eztrossz környezetben teszik.

Nekünk kellene ezeket a dolgokat megvalósítani, hogy egy fiatal, ne a bárokba menjen kikapcsolódni, hanem egy keresztyén környezetbe.

–       Barátság, szerelem.

–?– Szerintetek, ha az ige azt mondja, hogy az Istennél van a teljes öröm, akkor nincs is szükségünk szerelemre? Tehát a teli kancsónak része a szerelem, vagy sem?

Ez is viszonylagos:

  • de, ha az Úrnak nem tetsző kapcsolataink vannak, akkor ez egy olyan öröm, ami több mint a teljes, vagyis káros, helytelen örömök

Mikor jó és mikor rossz?

  • , ha hívő keresztyén…
  • Rossz, ha az ember az élvezeteinek, a testi vágyainak, akalandozásnak, a flörtölgetésnek él.

Ez nem Istennek tetsző, nem olyan öröm, ami örökké tartana.   …stb.

 

–       Egyéb öröm.

–?– Szerintetek a TV hová tartozik?

Önmagukban a technikai dolgok nem feltétlenül érhetnek el jó örömöt, vagy pedig károsat.

Sajnos napjainkban a médiában inkább negatív példákkal találkozunk.        –?– Melyek ezek?

 

Az ember mikor még fiatal akkor azt mondja, hogy most kell kihasználni az életet, a különböző örömöket, gyönyöröket ilyenkor kell még kiélvezni, ráérünk szenteskedni öreg korunkba is – mondják sokan. Öregen viszont sokan, kiknek nyilvánvalóvá válik az elhibázott életük, rájönnek, hogy másként kellett volna az életüket leélni. Viszont mielőttünk – ha Isten is úgy akarja – előttünk áll az élet, most kell döntenünk a jó mellett, hogy később ne kelljen aprédikátorral együtt mondani azt, hogy hiábavalóság volt minden … a Bibliában a Préd. Könyvében van megírva èPréd.2.1-11 (vezető olvassa fel)

Az ige azt mondja, hogy az Úrnál teljes az öröm és az örökké tart èmégis sokszor a keresztyén embereken azt lehet látni, hogybúskomorak, hogy nem örülnek semminek…stb.

IGE:   Lk 15, 25-32 (valaki felolvassa)

Az idősebbik testvér nem tudott örülni az öccse haza jövetelének. Úgy érezte, hogy ő az apja akaratát teljesítve nem részesül olyan elbánásban és szeretetben, mint az ő tékozló testvére.

–?– A mi életünkre vonatkoztatva mit akar ez megtestesíteni?

  • Az Istentől való örömöt lekicsinyítjük è nem tulajdonítunk mély értelmet az isteni örömöknek
  • A keresztyénségnek csak a kerete van meg az életünkbe ècsak egy vallásos látszat és nincs meg a megtérés igazi mivolta (farizeusi hit)
  • Nem tudunk örülni másokon esett jó dolgok felett, csak a magunk öröme számít (mint a tékozló fiú bátyának)