Önértékelés (Kiss Bertalan)

Cél: Egy technikával és az ige tanácsával párhuzamosan rámutatni az önértékelési problémákra, s a fejlődés lehetőségére e téren.

Téma: Önértékelés

SWOT-analízis: Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Fenyegetettségek (Veszélyek)

Mire való? Hogyan értelmezzük saját magunkra?

Egy lapon felírjuk a mi:

–         erősségeinket (azok a dolgok, amikben jók vagyunk, ami sikerélményt adott, amiért már megdicsértek, amivel magam és mások hasznára lehettem, stb.)

–         gyengeségeinket (azok a dolgok, amik a kudarcok, amik a kudarcokat okozzák, ami miatt esetleg nehéz velem kijönni, ami megrontja a kapcsolatomat az Istennel, stb.)

–         lehetőségeinket (ami tulajdonképpen még bennünk van de nem aknáztuk ki, nem bontakozott ki és nem vált még erősséggé, olyan dolgok, amiket már szerettem volna megtenni, de nem bíztam magamban, hogy képes vagyok rá, nem bíztam Istenben, hogy képessé tesz rá, mindaz amihez tehetségem lenne)

–         veszélyeket (azok a dolgok, ahol kísértésbe eshetek, azok a negatívan előjöhetnek nálam a jövőben pl. meggondolatlanság, akaratosság, csökönyösség, azok amelyekkel a Sátán támadhat és amelyekkel eleshetek és megromolhat a kapcsolatom Istennel és az emberekkel)

Mindenki felolvassa a sajátját, majd egy fórum beszélgetés keretében kielemezzük (esetleg kiegészítjük).

Bibliatanulmány:

Erősségek:

–         Sokszor észre sem vesszük, hogy milyen dolgokban vagyunk erősek. Ha néha kudarc ér, akkor nagyon megromlik az önértékelésünk és azt hisszük, hogy semmit sem érünk. Tanuljuk meg értékelni magunkat, mert Isten értékesnek tart minket.

o  Rejtett erő, mint a hangyáknál…      Péld 30, 24-28

–         Isten, ha feladatot (küldetést) bíz ránk, akkor megadja a hozzá szükséges erőt is:

o  Isten erőre és bátorságra biztatja Józsuét      Józs 1, 6-7

o  Az erő Isten törvényének a megtartásában van.

–         Az igazi erőnk istenfélelmünkben lehet (Erős vár a mi Istenünk)

„Aki az URat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.”   Péld 14, 26

–         Az erő párban v. barátok között intenzívebben érvényre jut            Ének 8, 6

–         Az erősségeink nem magunknak köszönhető (ne legyünk beképzeltek), hanem Isten kegyelméből adattak, hogy hasznosan éljünk vele (Erő=tálentum, talentum példázata).

Gyengeségek:

–         Nem vagyunk tökéletesek, senki sem. Nem szabad elcsüggedni, még ha néha úgy is tűnik, hogy csak nekünk mond csődöt az életünk. Hidd el van nálad sokkal rosszabb helyzetben lévő ember is (pl. téged még sosem akartak keresztre feszíteni…)

–         Gyengeségeinknek sokszor magunk vagyunk az okozói. Még a hívők életében is lehetnek megkötözöttségek, amelyek elválasztják attól, hogy teljesen Istené legyen:

o  Például Sámson életében Delila => a testi vágyak, mint megkötözöttség (világ)

o  Pl. Jézus követésének története (Mt 8, 19-22 – de előbb had rendezzem el a világi életemet, s mikor már nincs mit csinálni, akkor követlek téged Jézus).

o  Magvető példázata (útfél- madarak, sziklás talaj – forróság, tövis – megfojt).

Lehetőségeink:

–         Sokszor ez a leghomályosabb. Nem veszünk magunkon erőt, hogy a holnapra tekintsünk, hanem csak közönyösen éljük a mát. Munka és teher felmérni, hogy mire is vagyunk képesek.

–         Kicsinyhitűségből nem hisszük el, hogy Isten nagy dolgokra hívott el (legyen az akár mi):

o  „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.”            Fil 4, 13

o  Krisztus a lehetőségek tárháza

–         A lehetőség egyben döntései felelősség: mit választok jót vagy a rosszat, az életet vagy a halált?

o  „Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”           5 Móz 30, 19

Fenyegetettség:

–         Egyszóval: Sátán. Az ördög sok kis buktatóval, nagy káoszokkal, cselekkel, de rád pályázik.

–         „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el…” 1Pét 5, 8

–         Ne becsüljük le a sátán hatalmát és ne értékeljük túl a mi bölcsességünket és erőnket, a kísértő mindig tud meglepetést okozni.