Megújulás a Hitben(Kiss Bertalan)

Cél: Segíteni a fiataloknak meglátni azt, hogy hol állnak a hitben.

Bevezető feladat: Szoborverseny. Kell hozzá két, vagy több önként jelentkező. A feladatuk az, hogy valamilyen nehéz egyforma testtartásban, pozícióban kell megállniuk. Ha ez megtörtént indul az óra és a verseny: ki bírja tovább? Aki a legtovább bírja, az a szoborkirály, és csokit, vagy valami mást kap (amit persze megoszt a többiekkel).

Kérdések a feladathoz:

Milyen volt állni? Fárasztó, megterhelő, rossz?

Milyen volt elindulni, új testtartást felvenni, mozogni, leülni vagy kiegyenesedni?

Valahol az ember lelkileg is tud ilyen lenni. De mindjárt meglátjuk miért.

Hogyan tudnátok leírni azt, hogy mi a hit?

A Biblia azt mondja a hitről, hogy: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”Zsidók 11,1

És mit jelent Istenben hinni?

Manapság az emberek sok mindent hisznek Istenről, de ez mindig is így volt.

Tudtok ilyen dolgokat mondani?

Isten egy szakállas vénember, aki a felhők tetején ül, és onnan nézi az embereket. Istent nem érdeklik az emberek.

Isten egyenlő Allahhal, Buddhával, Krisnával, Jehovával, a nagy semmivel, stb.

Én úgy hiszem, hogy nincs Isten.

És még sorolhatnánk, mi mindent hisznek. Ezek a dolgok hitecskék. pont olyanok, mint amikor az ember sokáig van egy nem természetes, nem egészséges testhelyzetben. Rossz, és az ember kárára válik. Az ilyenekből lépni kell változtatni, kell, különben az ember életére, örök életére beláthatatlan következményei lesznek.

Ezt jelenti a hitben való megújulás. Kilépsz abból a téves gondolatból, amit addig rosszul hittél, gondoltál az Istenről. Valahol ezt jelenti megtérni. Addig is tudtad, hogy van Isten, tudtál is róla dolgokat, de nem érdekelt, nem volt élő hited. Amikor megtérsz, megváltozik az Istenképed, amit addig hittél Istenről, és élő hited lesz.

De honnan tudhatjuk, mi a helyes, az egészséges és az igazi Istenről. Honnan tudjuk, hogy nem a Jehova tanújának van igaza, és nem a Buddhista tudja, mi a tuti?

Isten megismertette magát az emberrel, Jézus Krisztusban. Azt mondja róla az ige, hogy: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” János 1,18.

Isten az egész Bibliát is azért adta, hogy tudjuk, mit kell róla hinni, és mit jelent a helyes, egészséges hit. Megújulni úgy lehet, hogy elhisszük mind azt, amit az ige mond Istenről, emberről, életről.

Mit mond a Biblia Istenről? Mondjatok egy néhányat.

Mindenható, Szereti az embert, Gyűlöli a bűnt, Kapcsolatban lehet lenni vele, Vezeti a ráfigyelő embert, Stb.

Mit mond az emberről? Bűnös, Kegyelemre szorul, Halandó, Egyszer biztosan megáll az Isten előtt ítéletre, stb.

Mit mond az életről? Nem ér véget a halállal, Isten adja, és el is veheti, Jézus az élet, az élet értelme, stb.

Olvassuk el a János 20,24-29.-et.

Itt van ez a Tamás, hisz Istenben, tudja, hogy van. Még szereti is, de azt hiszi, hogy földi királyság lesz Izraelben és minden Happy lesz. Azt hiszi, hogy Jézust Isten nem tudja feltámasztani. de amikor találkozik Jézussal megújul a hitben, elkezd teljesebben hinni, jobban Ismerve Istent, és értve őt.

Van úgy, hogy a hívő ember igazén hisz, mégis hitben való megújulásra szorul. Miért?

Gyakran tapasztalható az, hogy hívő emberek megfásulnak, és elvannak magukban, a keresztyén szokásokban. Az ilyen ember az üregi nyúl keresztyén.

Egy kis példa: Kell egy üres pohár, és egy kis víz kancsóban. A pohár az az ember, amint látszik, üres. Az ember is üres Isten nélkül. De Isten megtölti az embert (vizet öntünk a pohárba). Kérdés a fiataloknak: Tudjátok, mi történik, ha sokáig benne marad a víz a pohárban? Megposhad, és nem jó már semmire. Na, ilyen az a keresztyén, aki elvan magának, és nem újul meg, nem növekszi a hitben, csak álla keskeny úton, de nem halad. Ő sem lesz jó már Isten dicsőségére, az emberek javára.

Mi az oka, hogy ilyen lesz valaki?

Beleun a kereszténységbe. Meghűl az első szeretet. Megszokottá válik minden (Igeolvasás, Ima, Istentisztelet, stb.)

Befejezés: Szinte minden ember rászorul arra, hogy folyamatosan megújuljon a hitben. Ezt jelenti keresztyénkén élni ezen a földön. Jobban megismerni Istent, előrehaladni a keskeny úton, és a megfásultságból kilépni. De magunktól ez se megy. Hála az Urnak, hogy ő kész és siet segíteni az embernek ebben is. Kérjétek bátran az Urat, hogy adjon nektek, szüleiteknek, barátaitoknak, tanáraitoknak, testvéreteknek hitben való megújulást.Máté 7,7-11.