Közösségi játékok

Közös tulajdonságra helycsere

A játékosok körben ülnek. Egyikük középre áll. Mond egy tulajdonságot. Azok akik igaznak érzik ezt magukra, felállnak, és egy másik helyre próbálnak leülni. Aki mondta a tulajdonságot, õ is keres magának helyet. Így nyilván egy korábbi ülõ játékosnak nem marad helye. Ekkor õ áll középre és õ mond tulajdonságot.
Bogozódós

A játékosok körben állnak, majd becsukják szemüket, és elindulnak elõrenyújtott kézzel a kör középpontja felé. Mindkét kezükkel keresnek egy-egy másik kezet. Miután mindenki megtalálta valakinek a kezét, kinyithatják a játékosok a szemüket. A feladat az, hogy olyan körré bogozzák ki a csomót, hogy egymás mellett álljanak egy körben. A bogozódás közben természetesen nem lehet egymás kezét elengedni.

 

Fejre csapós

A játékosok körben ülnek. Egyikük középre áll kezében egy összetekert újsággal. A körben ülõk közül valaki mondja egy körben ülõ társának nevét. A középen álló játékos odaszalad ahhoz az emberhez, akinek a nevét hallotta, mielõtt az egy másik nevet mondana. Ha sikerül azelõtt a fejére csapni, mielõtt az ülõ játékos mondna egy nevet, akkor õ ülhet a helyére, ha elhangzik egy újabb név, akkor szaladnia kell a következõ név tulajdonosához, mindaddig, amíg sikerül olyan fürgének lennie, hogy elõbb tud a fejére csapni egyik ülõ társának, mielõtt az nevet tudna mondani. Ha valaki a középen álló játékos nevét mondja, vagy azt a nevet, aki õt mondta, akkor köteles a középen álló játékos helyére állni, aki pedig az õ helyét foglalhatja el.