Kísértés (Kiss Bertalan)

Cél: Bészélni a kísértésekről és bemutatni az Ige válaszát a felvetett problémákra.  

 

Játék: SZÓFEJTŐ (egyszer egyik, majd a másik csapat kap egy szót – választ 1-6 között számot – és mássalhangzókat mondva egy-egy játékos kitalálják, az adott szót; ahányszor hibáznak, annyi pont a másik csapatnak; aki a legtöbb pontot szerzi – tehát legkevesebbszer hibázik, az a csapat győz):

 

1.       Gazdagság

2.       Hatalom

3.       Önimádat

  1. Televízió
  2. Diszkó
  3. Szerelem

 

-?- Mivel hozhatók kapcsolatba ezek a kifejezések?              Kísértés

-?- Még soroljatok fel más kísértési formákat is!

 

1. Gazdagság:

„Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!”Péld 30, 8-9

-?- Mennyi pénzetek legyen a későbbiekben?

-?- Hogyan akartok hozzájutni a pénzhez?

 

2. Hatalom:

„Megakarod ismerni az embert? Adj hatalmat a kezébe!” Sajnos egy nagyon igaz mondás ez.

–         A hatalomvágy táptalaja a gazdagság. Amikor már nem elégít ki a pénz, akkor vágyik az ember a hatalomra (ez nem mindig van így)

–         A sátán Jézust is a hatalommal próbálta megkísérteni: „Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, haleborulva imádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.” Mt 4, 8-11

o  Sátán csapdája: olyat akar adni, ami nincs a tulajdonába („Mindezt neked adom, ha…”)

o  A kísértő a hatalmat az imádatáért cserébe adja: Jézus helyre teszi a dolgot, mert az igére hivatkozva azt mondja, hogy az Urat szabad csak imádni.

o  Jézus felmutatja: a kísértés ellenszere az Ige. Úgy válaszol: „mert meg van írva”. Fontos, hogy ismerjük az igét és így tudjuk a sátán cselszövéseit kivédeni.

o  Az Atya megjutalmazta Jézust, hogy nem csapta be a Sátán, mert Ő adta meg neki a hatalmat = az angyalok szolgáltak neki.

 

3. Önimádat:

-?- Miben jelent kísértést az önimádat? Mi jellemez egy egoista embert? (önző, dicsekvő, hibátlannak gondolja magát, lenéző)

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” Péld. 3,5

–         Az Ige arra tanít, hogy az Úrban bízzunk ne magunkban!

4. Televízió:

-?- Miben jelent kísértést a TV, rádió, zenehallgatás, Internet…stb.?

–         Egyfajta kábítószer

–         Kikapcsolja az agyat, a problémákat, egy hamis vizuális világba visz át

–         Elveszi a hasznos idődet más fontos teendők elől

–         Értékrendet formál: élvezd a mát, adj meg magadnak mindent, hasonlítgatást okoz

–         A zenének magának is tudatformáló hatásai vannak.

„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” 1Kor. 6,12

 

5. Diszkó

-?- Milyen hozzáállással kell lennie egy keresztyén embernek a Diszkóhoz?

-?- Milyen káros hatásai vannak a Diszkónak? (csoportnyomás, érzelmek és elévezetek felkorbácsolása, a zene káros fizikai, pszichés és lelki hatásai)

-?- Hogyan szórakozzon egy keresztyén fiatal?

„Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.” 1Kor. 10,23

6. Szerelem:

-?- Hogyan válhat a szerelem kísértéssé?

– Elvakulttá tesz

– Élvezeti cikké válik és nem a végső cél, a házasság felé vezet

– Nem tartjuk be a határvonalakat és egyre tovább megyünk…

Alapelvek:

–         Példaértékű legyen a kapcsolat (mint az egyház és Krisztus példájában)

–         Istenre legyen alapozva

–         Cél: az életem párjának a megtalálása

–         A testi vágyak ellen a legjobb módszer az imádkozás, és ha távol tartjuk magunkat olyan helyzetektől, ami motiválja a hormonokat.

 

-?- Válhat-e hasznunkra a kísértések?

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.”   Jak 1, 2-4

–         Szükséges az, hogy a hitünket próba alá vessük

–         Most abban a korban vagyunk, amikor eldől, hogy megpróbáltatunk és elesünk, vagy megtartatunk. Ilyenkor ér a legtöbb kísértés.

–         Isten terve, hogy hibátlanok, tökéletesek = szentek legyünk. Ne vádoljuk őt a kísértések miatt, hanem imádkozzunk hozzá, h. tartson meg közötte.

–         Jézus a következőket tanácsolja arra, h. megmaradjunk a kísértések között: „Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez: „Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.”

 

Felhasznált igék:


 

„Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az ÚR? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét!”

Péld 30, 8-9

 

„Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: „Mindeztneked adom, ha leborulva imádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.”                 Mt 4, 8-11

 

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!”                       Péld. 3,5

 

„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” 1Kor. 6,12

 

„Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.”   1Kor. 10,23

 

„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.”     Jak 1, 2-4