Jót tenni – keresztyén küldetésünk (Kiss Bertalan)

TÉMA:                                  Jót tenni – keresztyén küldetésünk

 

Bevezetés: „Jó” dolgokról fogunk beszélni:

Mi a jó?

Válaszok:

Hasznomra van? („Mindent szabad nekem, de nem minden használ” 1Kor 6,12)

Rabja vagyok? („…de ne legyek semminek a rabjává”…tv, szórakozás, pornográfia, stb.)

Megbotránkoztat másokat?

Istent dicsőíti amit teszek? (“Akár esztek, akár isztok vagy akármit is tesztek, mindent Isten                                                                 dicsõségére tegyetek.” 1Kor 10,31)

Játék/történet :

Bevezetés a menny gyakorlatába
Egyszer egy rabbi azt kérte Istentől, hadd lássa a mennyet és a poklot. Isten megengedte neki és Illést adta mellé kalauzul. Illés először egy nagy terembe vezette a rabbit, melynek közepén egy nagy lábas állt a tűz fölött, tele valami nagyon finom étellel. Emberek ültek körülötte és hosszú kanalaikkal merítettek az ételből. De mindannyian sápadtnak, soványnak és gyengének látszottak. Ennek az volt az oka, hogy a kanalak nyele olyan hosszú volt, hogy azokat nem tudták a szájukhoz emelni.
Mikor kint voltak, a rabbi megkérdezte a prófétát, mi volt ez a különös hely. Ez volt a pokol.
Aztán egy másik terembe vezette Illés a rabbit. Ez ugyanúgy nézett ki, mint az előbbi. – Középen tűz égett, fölötte finom étel főtt. Itt is emberek ülték körül a lábast, hosszú kanalakkal a kezükben. – De jól tápláltak, egészségesek és boldogok voltak. – Nem próbáltak egyedül enni, hanem arra használták a hosszú kanalakat, hogy egymást etessék. – Ez a terem volt a menny.

Játék: Eljátszható a történet úgy hogy készítünk két merőkanálból és hosszú pálcákból kb. egy-egy méteres hosszú kanalat. Odaadjuk két önként jelentkezőnek, akik egymással szembe ülnek egy vedér víz mellett. Nem mondjuk nekik, h nem itathatják meg egymást. Valószínű nem jut eszkükbe, hanem csak magukban próbálkoznak.

-?- Mi a játék/történet tanulsága? (elmagyarázom a lényeget)

Péld. van írva: hogy „aki mást felüdít maga is felüdül”. Ha önzően csak a magunk javát keressük, akkor valami nagyon nagyot veszítünk el: a szeretet, a testvérszeretet, a boldog emberi és isteni kapcsolatot.

-?- A történetben, akik egymást segítették („menyben lévők”), ők voltak a jól tápláltak, nekik volt jobb dolguk. Szerintetek, akkor miért válasszák mégis többen a rossz utat? Miért olyan nehéz jót tenni?

Pál a római levelében ezt írja: „Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszat tudom cselekedni”.     ld. a KT-t.

Valaki olvassa fel ezt az igerészt tovább => Róm 7,21-25

Az ige tehát azt mondja, hogy mi bűnös emberként magunktól csak a rosszat tudjuk tenni, de Jézus által megszabadulhatunk ettől is.

Jó vs. rossz dolgok az életünkbe, azok elfogadása

Történet:

Ami a szem előtt van

Kis történet kedves embereknek! Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában töltse el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy picike helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a falon és kijavította azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt: “A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.” A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt és felesége házában pihentek. Miután azok azt a kevés ételt is megosztották velük, amilyük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jót aludtak. Amikor a következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük. “A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, mondta ismét az idősebb angyal.” Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor a utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet. “A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak.” Néha pontosan az a jó, ami történt csak a dolgok nem annak mutatkoznak, aminek kellene. Ha bízol, csupán arra kell hagyatkoznod, hogy minden eredménynek megvan az előnye. Amíg nem telik el egy kis idő, ezt nem veszed észre…. Néhány ember eljön az életünkbe, és gyorsan elmegy… Néhány ember barát lesz és marad egy kicsit… gyönyörű nyomokat hátrahagyva a szívünkön …

A tegnap: történelem. A holnap: misztérium. A ma: ajándék.

„Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk.” Jób 2,10

Néha történnek az életünkben rossz dolgok, ekkor elcsüggedünk és nem látjuk benne Isten tervét, pedig Ő mindig a javunkat akarja, viszont néha szükség van arra, hogy a vesszejét is használja.

Miért kell jót tenni?

IGE: Péld. 3, 27-28

-?- Jártatok már olyan helyen ahol az volt kiírva, hogy : „Ma nincs hitel, csak holnap”, viszont másnap ugyan ez van kiírva?

– Ez az ige valami hasonlót mond a jóról. Ha lehetőségünkben áll jót tenni, azt most kell megtenni (Jk)

– Az előbb felsoroltátok, hogy miket lehet adni (szeretet, odafigyelést, munkálatokat, anyagiakat is), ha ezeket nem tesszük meg, akkor olyanok leszünk mint 28. versben lehet látni.

Jézus mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

Jakab levelében: „Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában” Tenni kell a jót nem csak beszélni róla!

Összefoglaló:

–   Mi a jó (hasznomra van, rabja vagyok-e, megbotránkoztat-e, Isten dicsőségére van-e)

–   Miközben a jócselekedetek mindenki hasznát szolgálná, aközben nem tudjuk tenni a jót (Róm)

–  Néha vannak az életünkben rossz dolgok, amelyeket el kell fogadnunk; saját érdemeinkből kifolyólag azt sem érdemelnénk, hogy éljünk, mégis kegyelemből megtart minket Isten.

–   Miért kell jót tenni? (nem csak beszélni kell a jóról, hanem cselekedni is)