Bűnvalló ima (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni, miért fontos a bűnvallás, és megérteni annak a módját.

Bevezetés: Ahhoz, hogy megértsük mi a bűnvallás és, hogy miért is van szükség rá, előbb le kellene tisztázni, hogy mi a bűn.

A bűn fogalma a ma élő ember életében igen relatív dolog. sok ember sokféleképpen ítéli meg, hogy mi az, ami bűn. Valakinek nem bűn meginni egy üvegsört, valakinek az. Valakinek nem bűn a házasság előtti szex, valakinek az, és még lehetne sorolni.

Szerintetek mi a bűn?

Hogyan lehetne ebben a zavaros világban a leghelyesebbenmeghatározni? A legjobb az, ha ahhoz fordulunk, aki a világot teremtette és az életünket adta.

Mit gondoltok, mi Isten szerint a bűn?

A bűn engedetlenség Istennel szemben, vagyis az ember minden olyan tevékenysége, ami az Isten akaratával nem egyezik. Az első bűn is az volt, hogy Isten tiltása ellenére vettek a jó és a rossz tudásának fájáról. A bűneset következtében az ember elszakadt, eltávolodott Istentől, és a halál is bejött a világba(Róma 6, 23a). Tulajdonképpen a bűn az oka az ember minden szenvedésének, nyomorúságának, betegségének (lehet erről bővebben beszélni, hogy ők hogyan látják). Ebből a helyzetből nem is tud szabadulni az ember, annyira megromlott. Isten azonban (hála neki) nem törődött bele, hogy az ember elszakadt tőle, ezért egy mentőövet, kiutat készített a bűnből, hogy az ember újra ott legyen mellette és boldog legyen. Ezért küldte el a Fiát a világba, hogy a mi bűneinket elvegye az ő áldozata árán(János 3, 14). Így Isten egy lehetőséget készített az embernek a bűnbocsánatra, de ehhez szükség van bűnvallásra.

Hogyan kell megvallani a bűneinket?

  • Őszintén, mindenek előtt. (Zsoltárok 51,5 7)
  • Alázatosan, (Lukács 18,13)
  • Nem elhárítva magunkról a bűnt (I Mózes 3,12)
  • Nem mentegetőzve (I Mózes 3,14)

Minden bűnűnket meg kell vallani, ahhoz, hogy bocsánatot nyerjünk?

Ez véleményem szerint lehetetlen véghezvinni, mert egész nap sorolhatnánk, mit tettünk rosszul, és akkor is volnának olyan bűnök, amire nem emlékeznénk, vagy olyanok, amik fel se tűntek, hogy az bűn volt. Persze fontos és jó, ha nevén nevezzük a bűneinket, mégis a legfontosabb a bűnbánó lelkület, amivel belátjuk Isten előtt, hogy úgy, ahogy vagyunk, mindenestől romlottak vagyunk, és méltók vagyunk az ítéletre és a kárhozatra. Az ilyen lelkülettel imádkozó ember biztos bűnbánatot kap, ha kéri Istent.

Van e feltétele a bűnbocsánatnak? Igen van, először is hinni kell, hogy Isten valóban megbocsát Jézusért. Másodszor nekünk is meg kell bocsátani azoknak, akik ellenünk tettek valami rosszat.(Máté 6,14 15

Nehéz megbocsátani? Minek?

Van e olyan bűn, amit Istennem bocsát meg? Igen van. Ha valaki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsájt meg. (Máté 12, 31 32) Mit jelent ez? Jézus ezt akkor mondta, amikor a Benne lakó Szentlélekre azt mondták, hogy ördög. Milyen helyzetekben fordulhat elő ilyen bűn ma?

Bibliai példák a bűnvallásra: Zsoltárok 32, Zsoltárok 51

Miért boldog az, akinek a vétkei megbocsátattak?

Milyen a zsoltáríró lelkülete?

Miért mondja, hogy egyedül Isten ellen vétett?

Mit jelent az, hogy bűnben születtem? Öröklődik a bűn?

Végszó: A bűnbocsánat nem egy természetes dolog, ami bármikor elérhető. Isten nagyon sokat fizetett azért, hogy mi megszabaduljunk.  Ez egy hatalmas lehetőség, mindennél a legnagyobb, mert az örök életünkről van szó. Minden más dolognál fontosabb kellene, hogy legyen. De ez nem így van. Fogadjuk el Isten kegyelmét, amíg adja.