Biztos lábakon (KIss Bertalan)

Cél: József történetén keresztül példát adni a fiataloknak, hogy bár nincs tévedhetetlen ember, de a cél mégis az, hogy krisztusi biztos alapokon álljon az életünk.

 

Bevezető játék: Álljon mindenki egy lábra, majd pedig lábujjhegyre. Aki a legtovább bírja, az győzött.

-?- Miért nem bírtátok sokáig?

 

Téma: Biztos lábakon – megingás nélkül

 

Biblia szereplők elemzése-!- Mondjatok az ószövetségből néhány bibliai szereplőt!

-?- Mennyire volt nekik biztos a hitük, tiszta erkölcsi életük?

(Ábrahám a hit hős – nem vallja be, hogy a felesége Sára, türelmetlen az utódvárásban, stb.; Izsák – a feleségével neki is voltak konfliktusai; Jákób – a csaló, gyermeki – testvérüket bántók)

Tanulság: – A kiválasztottak is elbuknak => ne add fel a Krisztus követést, ha egyszer (vagy sokszor is már) tévedtél az életben és a fogadalmaidat megszegted – rossz döntés ne szüljön még rosszabbat.

Jó példa: József (rossz családban egy jó kivétel => légy te is ilyen példa otthon!)

IGE: 1Móz 39, 1-15

1.     József felemelkedése:

-?- Mi történt a felolvasott események előtt? (testvérei eladták)

-?- Lennétek ekkor József helyébe?

-?- Mi történt vele ezután?

–         „De az ÚR Józseffel volt” (2v.) – Nehéz helyzetben az a kérdés, hogy elmondhatjuk-e azt, hogy velünk az Isten, v. inkább, hogy mi Ővele.

–         „Látta az ura, hogy vele van az ÚR” (3v.) – a hívő ember környezet meg kell, hogy lássa a gyümölcstermő életet (jól végezzük a munkákat, tanulást, hivatásból és nem kényszerből tevékenykedünk)

–         „Megáldotta az Úr az egyiptomi ember házát” – a hívőre nézve megáldja az Úr a hitetlent is (családodat, barátaidat, vagy hívő barátaid, családod által téged).

-?- Mi lett a történetben a negatív fordulat?

2. Csábítás:

– Szemet vetett Józsefre Potifár felesége.

– József nem engedett a csábításnak. => fordított bűnesett:„Semmit sem tiltott meg tőlem, csak téged…” (9. v.)

– A kapcsolatot Isten elleni véteknek tartja

– József erénye: míg az előző nemzetségek a leggyakrabban a párkapcsolatokban buktak meg, ő sikeresen ellenállt ennek a kísértésnek is.

 

Beszélgetés:

-?- Hogyan jellemeznéd József hitét? (stabil, kitartó, állhatatos, nem inog meg)

-?- Hogyan tudnád jellemezni egy ma élő keresztyén ember életét, kinek hasonló lehet az élet Józseféhez?

–         Megtért ember

–         Alázatos ember („A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: Nem én, hanem Isten ad választ a fáraó javára.”1Móz41,15-16)

–         Stabil a hite (nem csak fellángolás szerűen közeledik az Úrhoz, hanem biztosan Őt követi)

–         Stabil az erkölcsi élete („miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között”-Róm2,24 – a hívők élete alapján mérlegelik az egyház hitelességét, a krisztuskövetést => erkölcstelen élettel ne adj okot a megbotránkozásra)

–         Folyamatosan növekszik a kegyelemben, hitben = megszentelődés

 

-?- Ehhez képest, hol állsz te most, mennyire stabil a hited? (1-10 skálán)

-?- Miért inogunk meg oly sokszor?

–         Zöld utat hagyunk a kísértéseknek (a kis bűn, nem bűn – mondjuk)

–         Nincs imádságos életünk

–         Hagyunk sötét foltokat az életünkben, amit nem engedünk át az Istennek

-?- Melyik bibliai példázat hivatkozik még a stabil alapra? – IGE: Mt 7, 24-27

–         Krisztusi alapra építünk, ha az Ő beszédeit megtartjuk

–         Nem inogunk meg semmilyen körülmény között sem

-?- Szerintetek egy stabil házhoz csak stabil alapzat szükséges, vagy kell még más is?

–         Fontos az is, hogy mit építesz rá => IGE: 1Kor 3, 12-15

-?- Mi történ azután Józseffel?

3. Mélységben is magasan:

– József az asszony folyamatos unszolására sem adja be a derekát.

– A nő bosszúból elrontja József életét.

– Mégis, ahhoz, hogy az ígéret valóra váljon és felemelje őt az Úr, ahhoz kellett ez az árulás (lásd későbbi történéseket)

Tanuláság: – Sokszor látszólag értelmetlen dolgok, sértések, fájdalmak, lehetőségek elmaradása, rossz döntések lehetnek a későbbi áldás eszközei.

Összefoglalás:

  1. József felemelkedése
  2. Csábítás
  3. Mélységben is magasan

Stabil élet ismertetői: megtérés, alázatosság, stabil hit és erkölcsi élet, folyamatos megszentelődés.

A stabilitás forrása => Krisztusi alap

Fontos az építmény is => tiszta keresztyén élet