Benti játékok

SZÓ-ASSZOCIÁCIÓS JÁTÉK

Eszköz: semmi

Leírás: Körben ül a csoport. A játékosok sorban asszociálnak egymásra egy-egy szóval. Az a lényeg, hogy gondolkodás nélkül ki kell vágni azt a szót, ami a játékosoknak eszébe jut, ha rákerül a sor. Ilyen módon egy szó-asszociációs lánc alakul ki. Adott szó lehet például: cserkész, liliom, stb.

Megjegyzés: Fel kell hívni a játékosok figyelmét arra, hogy akire rákerül a sor, habozás nélkül mondja ki, ami eszébe jutott.

 

ADJ HOZZÁ EGY MOZDULATOT!

Eszköz: semmi

Leírás: A csoport körben áll. Valaki tesz egy mozdulatot, például megérinti a fülét. A mellette álló megismétli ezt a mozdulatot, és hozzá tesz egy másikat, pl. lesimítja a haját. A harmadik kezdi elölről, majd ő is hozzátesz egy mozdulatot, és így tovább. Aki téveszt, az kiesik.

Megjegyzés: Az egész mozdulatsort mindig elejétől kezdve kell ismételni, és a játékosokat kérjük meg, hogy ne húzzák az időt.

 

HALANDZSA

Eszköz: semmi

Leírás: A csoport tagjai körben ülnek. A játékvezető ad egy szót, pl. cipőfűző. Ezzel az adott szóval a vállalkozó egyénnek mondatot kell kreálnia. A csoport többi tagjai közül bárki vághat be egy másik szót, pl. narancs, gyufa, stb. A lényeg az, hogy a “halandzsáló” beépítse a mondataiba a kapott szót. Tegyen úgy, mintha értelmesen beszélne.

Megjegyzés: Azt mondjuk a résztvevőknek, hogy próbáljanak úgy tenni, mintha beszélnének, de legyenek óvatosak, nehogy valami tényleges értelme legyen a mondókájuknak.

 

SZINKRONIZÁLÁS

Eszköz: semmi

Leírás: A csoport két részre oszlik, a társaság egyik fele előad egy jelenetet, de csak gesztusokkal és mozdulatokkal fejezheti ki magát. A másik fele először csak megfigyeli a jelenetet, majd beszél, de nem mozog. Minden játékosnak van tehát egy “hangja”, aki beszéddel kommentálja mindazt, amit társa szavak nélkül játszik.

Megjegyzés: Pusztán csak annyi, hogy gesztusokkal játsszák, ne beszéljenek, a “hangok” viszont mindenben igyekezzenek követni társukat.

 

UTÁNOZD A MOZDULATOT!

Eszköz: székek kör alakban elhelyezve

Leírás: A játékosok körben ülnek, egyvalakit kiküldünk a szobából. Ezután a csoport tagja választanak egy vezetőt maguk közül. Visszahívjuk a kitalálót, akinek be kell állnia a kör közepére. A vezető különféle mozdulatokat tesz, s a csoport tagjai híven utánozzák. Jó együttműködés esetén úgy tűnik, mintha a csoport egy emberként, egyszerre mozogna. A kitaláló feladata, hogy megfejtse, ki a vezető. Ekkor a vezetőbő1 lesz az új kitaláló.

Megjegyzés: Meg kell egyezni abban, hogy a kitaláló hányat találgathat. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a csoport tagjainak önkéntelen mozdulatait a többiek nem utánozhatják.

 

GYÜMÖLCSKOSÁR

Eszköz: székek kör alakban elhelyezve

Leírás: Mindenki választ egy gyümölcsnevet. Középre áll egy játékos, és mond két gyümölcsnevet, akiknek helyet kell cserélniük. Eközben ő maga is igyekszik leülni valamelyik felszabaduló helyre. A cserére felszólított játékosok természetesen igyekeznek ezt megakadályozni. Akinek végül is nem jut hely, az áll középre, és folytatja a játékot. Ha a középen álló játékos azt mondja: “Kiborult a gyümölcskosár!” – ebben az esetben mindenkinek helyet kell változtatnia.

 

TEDD A FORDÍTOTTJÁT!

Eszköz: toll, nyakkendő és nyakkendőgyűrű minden játékosnak

Leírás: A csoport körben áll. A játékvezető egyszerre 3 dolgot kombinál, pl. szájába teszi a tollat, leguggol, nyakába helyezi a nyakkendőt. A csoport többi tagjának mindezek ellentétjét kell tenniük. Pl. amikor a vezető guggol, ők állnak, ha kezében a nyakkendő, ők a nyakukba teszik, stb. Aki téveszt, kiesett.