Bábel (KIss Bertalan)

Bevezető feladat:

A feladat az, hogy a jelenlévő fiatalok most egy képzeletbeli bizottságot alkotnak, akiknek egyenként adunk egy cetlit, amin egy tulajdonság és hozzá való feladat van, amit majd a megbeszélés közben el kell játszaniuk. Annyi cetlit kell készíteni, ahány fiatal van, és mindenkinek egyet adunk, ha lehet különbözőt, persze úgy, hogy a többiek ne tudják, hogy az egyes személy mi kapott.

Az alábbiak közül legyenek:

 

 1. 1.A csoport vezetője. Próbálja irányítani a beszélgetést, elérni a kitűzött célt. összefoglalni a dolgokat.
 1. 2.A pesszimista. Mindent a negatív oldalról lát. Gyakran használja az „úgysem lesz jó, úgysem fog sikerülni, nincs értelme stb.” kifejezéseket.
 1. 3.A szkeptikus. Mindent megkérdőjelez. Hitetlenkedik. Gyakran használja a „biztos, hogy jó lesz így?, fog ez működni? valóban így van? stb.” kérdéseket.
 1. 4.A szabotőr. Állandóan tereli a témát, mindig valami másról kezd el beszélni lekötve az egyes ember, vagy mindenki figyelmét így tönkretéve a lényeges beszélgetést.
 1. 5.A bohóc. Állandóan mindent elviccel. Komolytalanul álla dolgokhoz. Lényegtelen hülyeségeket felhozva, vagy javasolva.
 1. 6.A kritikus. Mindenbe beleköt. Felsorolja a hiányosságokat és érvel amellett, miért nem jó az, amit mások mondanak.
 1. 7.Az okos tojás. Mindent mindenkinél jobban tud, és ezt hangoztatja is. Leereszkedően beszél a többiekkel éreztetve, hogy ő igazi szakértő, míg mások csak amatőrök.
 1. 8.Bólogató. bárki bármit mond, mindig azt mondja: Igazad van, így kellene. ezt csináljuk.
 1. 9.Néma Bob. Semmihez hozzá nem szól. Mintha ott sem lenne. a telefonját matatja, olvas valamit, legyekre vadászik.
 1. 10.Az idegesítő. Piszkálja a többieket. Dobálja, szurkálja őket, vagy szavakban kötekszik velük.
 1. 11.Az extrém. Olyan ötletekkel áll elő, amik veszélyesek, megbotránkoztatóak, vagy lehetetlen kivitelezni őket.
 1. 12.Optimista Pista. Mindennek a pozitív oldalát látja. „Gyakran mondja: Kezdjünk bele, majd jó lesz valahogy, meg tudjuk oldani, sikerülni fog stb.”

A megbeszélés tárgya legyen gyülekezeti kirándulás megszervezése, de ki lehet találni mást is.

Ha lement a megbeszélés beszéljük meg, hogy mennyire volt nehéz együtt működni és miért.

Igeolvasás: IMózes 11,1-9

11,1       Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt.

11,2       Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek.

11,3       Azt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól! És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk.

11,4       Azután ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen; és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.

11,5       Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek.

11,6       Akkor ezt mondta az Úr: Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghezvigyék mindazt, amit elterveznek.

11,7       Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét!

11,8       Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abbahagyták a város építésé

11,9       Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére.

 

Bevezetés: Ez a történet az özönvíz utáni és Noé történetei utáni legjelentősebb esemény az emberiség történetében, ugyanis megszülettek a nyelvek és ez által a különböző nemzetek, ami elég komoly dolog.

Milyen következményei vannak az emberiség számára ennek az eseménynek?

 • Létrejött a filológus szakma
 • Különböző kultúrák születtek
 • Megjelent a rasszizmus
 • Megjelent a nemzetek közti különbség
 • Megszülettek a háborúk országok között
 • Keletkeztek gazdag és szegény országok

Szerintetek jó vagy rossz dolog lett ez?

Mi lenne, ha egy nyelv és egy ország lenne ezen a földön?

Mi vezetett ide, hogy Istennek egy ilyen súlyos dolgot kellett tennie az emberiségre nézve?

Az özönvíz vége egy új kezdetet jelentett.

Isten megtisztította a földet a sok mocsoktól, és egy Istenfélő, hívő családra bízta az újranépesítést, hogy vigyék tovább az emberiség történelmét. Komoly dolog ez. Ha Noé családtagjai az özönvízig szkeptikusok is voltak, utána biztos mind hívő Istenfélő emberek lettek látva mindazt, ami történt.

Isten szövetségre lépett velük. Magyarán biztosította őket a felől, hogy velük lesz és az ember részéről is megköttetett a szerződés efelől.

Elvileg mindennek szépnek és jónak kellett volna lennie. Hívő emberek töltik be a földet.

DE!

Azt látjuk, hogy Istennek nem tetszett az, amit az emberek csináltak.

Mi történt?

 • Elfelejtették a szövetséget, amit Istennel kötöttek. Nem törődtek már azzal, hogy mit tett Isten, hogyan mosta el a világ mocskát, hogyan adott új kezdetet. Elfelejtették, hogy Istenhez tartoznak.

Így van sokszor ma is az ember. Az Isten Jézuson keresztül egy új életre hívott el minket. Szövetségre lépett velünk Jézus halála árán. az Ő vére volt ennek a szövetségnek a pecsétje.

Te szegted már meg ezt a szövetséget?

Isten szegte meg?

Jó visszatekinteni arra, hogy miből hozott ki minket Isten. Ha ezek az emberek ezt teszik, talán nem történt volna ez meg.

 • Égig érő tornyot akartak építeni. Miért?

Ennek két oka lehetett.

 1. 1.Meg akarták mutatni, hogy milyen nagy az emberiség. be akarták bizonyítani, hogy ők valakik. Ebben a szándékban benne lakik az ős bűn, tudniillik, hogy nincs szükségünk Istenre, elég Janik vagyunk mi magunk.

A mai világ tele van ezzel. a tudományos felfedezések, a filozófia azt bizonygatja, hogy mennyire nagy az emberiség.

 1. 2.El akartak érni az égig, fel Istenhez. Azt a hibát követték el, amit elkövetett a pogányság, a zsidóság és a keresztyénség is évszázadokon keresztül, meg sokszor a ma élő keresztyének, hogy majd én a magam erejéből. Amikor törvényből, szertartások betartásából vagy jó cselekedetekből akarsz üdvösséget nyerni, ugyanezt a balgaságot követed el. az üdvösséget nem lehet megvenni, Isten szeretetét nem lehet kiérdemelni, nem a hitbeli teljesítményedtől függ a kegyelem az életedben. Ha Istent el lehetne érni emberi erőfeszítések által, akkor Jézus nem jött volna le közénk. Lehetetlen vállalkozás, de ingyen hitből kegyelem által lehetséges.
 • Nagyravágyók voltak. Hírnevet akartak szerezni maguknak.

Ma az egész világ ugyanígy nagyravágyó. sohasem elégedett. Mindig többet, jobbat akar. Több pénzt, nagyobb megbecsülést, jobb feleséget, jobb gyerekeket, jobb munkát stb. Mindenki népszerűséget akar. azt akarjuk, hogy minket mindenki szeressen, pátyolgasson stb. És ezt csepegteti belénk a média is: Soha se legyél elégedett azzal, amid van.

Bennetek van nagyravágyás?

Mi a több a szívetekben: A hála vagy a nagyravágyás?

Tudsz mondani 10 olyan dolgot az életedben, amiért hálás lehetsz? ez persze nézőpont kérdése, mert ha mindig többre vágysz, sohasem leszel hálás.

 • Keményen dolgoztak azért, hogy elérjék a céljaikat, de eszükbe sem jutott, hogy ez a cél egyezik-e Isten céljaival.

Vizsgáld felül állandóan céljaidat, hogy azok beleillenek-e Isten tervébe az életedre nézve, mert Neki van olyan.

 • Ősök felelőssége.

Egy Istenfélő családból indult ki az új emberiség, mégis „elistentelenedtek”. Miért? Jó lett volna átadni azt a hitet, amit ők hittek.

Mit adsz tovább a társadalomnak, amiben élsz, a családodnak az Istentől tanultakról?

Lehetett volna jól is csinálni.

Jó tanulni abból a hibákból, amiket az előttünk járók elkövettek.