Ifjúsági munkához szükséges segédanyagok tárhelye

Közbenjáró imádság

Cél: Megérteni, mit is jelent. Buzdítani a közbenjáró imádságra

Bevezető feladat: Mondjatok dolgokat az életben, az életetekben, ahol most problémát láttok, segítséget vártok, vagy előttetek, mások előtt vannak feladatként: Pl. Érettségi, Konfirmáció, Gyülekezet, Jani bá törött lába, stb.

Imádkoztok, imádkoznátok ezekért? Ha igen minek, ha nem minek?

Ma az emberek sokszor csak nevetnek, amikor arról van szó, hogy imádkozunk, imádkoznunk kell valamiért. Azt mondják, hogy az imádság nem megoldás, nincs ereje. Ha beteg vagy ne imádkozz, csak menj orvoshoz. Ha feladatod van, próbáld magad megoldani, stb. Nem használ az ima, nincs haszna.

Szerintetek van haszna, értelme imádkozni? Szükséges-e imádkozni?

Sajnos az ember szereti az életét úgy alakítani, hogy abból kizárja az Istent. Nem vesz róla tudomást, nem tulajdonít neki jelentőséget. Pedig ez elég buta dolog, mert az élet maga az Isten találmánya, ezért nem lehet nélküle jól élni. Miért fontos ezzel tisztában lenni. Azért, mert Istennek van akarata arra, hogy segítse az életünket, de nem csak akarata, hatalma és ígérete is van erre.

Milyen imádságformák vannak? Dicsőítő, hálaadó, bűnbánó, könyörgő, közbenjáró. Ezek közül most a közbenjáró imádságról szeretnénk beszélgetni.

Miben különbözik ez a többi imádságformától?

A közbenjáró imádság másokért történik. (Máté 5, 44 ’ Lukács 22,32’ Apcsel 7,60’ Filippi 1,9 ’ Kolossé 1,9 – 4,3 , 1.Tim.2.1, 2.Kor.10.4-5, 1.Thessz.1.2,). Tulajdonképpen szolgálat. És ez az egyik legnagyobb szolgálatfajta. Sok megtérés, gyógyulás, sikeres feladat az embernek fel sem tűnő csendes közbenjáró imákban dől el. (Lehet erre példákat felhozni történetekből, vagy személyes példákat).

Jézus maga is ezt végzi értünk fent a mennyben, szüntelen közbenjár az Atyánál.

Volt-e már, hogy valakiért közben jártatok?

A Bibliában sok ígéret van az imádság meghallgatására, és sok buzdítás is arra, hogy imádkozzunk másokért. ( Filippi 4,6 , János 16,23-2, Máté.7.7-8., Filippi.1.1-7, 1.János.5.14-15) Isten megtartja az ígéretét. Ez egy hatalmas lehetőség az Istentől, amit érdemes kihasználni.

Mi lehet az oka annak, ha egy ilyen imádság nem teljesül? Jakab 1,6-7 ’ Kolossé 4,2

Végszó. Az imádságnak hatalmas ereje van, annak ellenére, hogy ezt sokan nem hiszik. Nem biztos (sőt), hogy Isten egy hatalmas csoda keretében hallgatja meg azt az imát. De Őneki van hatalma arra, hogy megadja úgy, ahogy akarja. Merni kell őt kérni, és bízni Benne. Aki nem bízik, ne várja, hogy választ kap az imájára.

Feladat: Írjatok össze imatémákat és tartsatok imaközösséget!

Hogyan vezet minket Isten?

TeSó – 2006/3 negyedév

Nyitókérdés: Mit gondoltok Isten vezetéséről? Hogyan szokott vezetni benneteket az Úr?

Tanítás

1) Istennek van ígérete arra, hogy vezetni fog minket.

Ézs. 48,17: Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Róm. 8,14: Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten vezetése a pusztában: 2Móz. 13,21. Az ÚR pedig előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.

2) Mennyire van konkrét terve és akarata Istennek a mi életünkkel?

Nem ütközik-e bele a vezetés a szabad akarat fogalmába? Zsolt.23 – felolvasni

Mit jelent a vezetés, vagy Gondviselés az életünkre nézve? – biztonságot. Isten előtt van jövőnk… – nem kell aggódnunk miatta

3) Hogyan találjuk meg Isten vezetését életünkben?

Vezetés komoly kérdés: Isten szeretné, ha az Ő akarata valósulna meg életedben: “legyen meg a te akaratod…” Van amikor Isten vezetése egyértelmű, de a legtöbbször nehéz megérteni megismerni. KUTATÁSRA, KERESÉSRE VAN SZÜKSÉG! Nem mindig az egyenes úton jutunk el az Isten által kijelölt célba: vannak kerülőutak.  Pl.: Mózes életében (puszta) Vagy Jónás életében (Tarsusi út) Ezek a kerülőutak gyakran hasznosak is életünkben.

Isteni vezetésben rutinra kell szert tenni: Jn.10.27 – juhokról és nem bárányokról van szó (hitbeli felnőttség jele: hallják a hangomat)

Kétféle vezetés:-észrevétlen vezetés, – konkrét vezetés (útmutató vezetés)

 1. Észrevétlen vezetés

A legtöbb esetben Isten nem használ természetfeletti dolgokat a vezetéshez. Hiszen Benne élünk, Benne mozgunk (Csel.17.28)Isten akkor lép közbe, amikor

– útelágazáshoz érünk (új irányba indít) DÖNTÉSHELYZETBEN

– ha eltértünk az Ő útjáról

Egyébként pedig halkan, észrevétlen vezet minket!

Pl: Ruth életében. Nem látunk semmi természetfelettit a könyvben. Rut.1.6. – Ruth elhatározása: rábízza magát Naomira. Betlehemben sem lázad a szegénység ellen. Rut.2.3. – “Történetesen”: mintha véletlen lenne, hogy épp Boáz földjére téved. Senki nem mondta neki – Ez az észrevétlen vezetés. Érdekes, pedig így találja meg férjét. Nem volt sem jel, sem álom… Vagy pl.: Eszter – a könyvben még Isten neve sem szerepel

 1. Útmutató vezetés

Isten használ természetfeletti dolgokat, amik helyes irányba vezetik életünket. (konkrét kijelentések)

 1. a) Biblia – konkrét vezetés, de a Bibliát nem szabad varázskönyvnek tekinteni (pl: vezetés keresés felnyitogatással). A Biblia alapján gyakran Isten általános akaratát ismerjük meg. Pl.: a misszióparancs, ami minden tanítvány küldetése. De tud szólni általa személyes vezetésben (saját példák: az elhívás…). Tudtok-e példát, mikor Isten Biblián keresztül vezetett?
 2. b) Ima – Imádságban kérhetünk vezetést, bölcsességet, de az ima: kommunikáció, Isten is szól hozzánk rajta keresztül. Adjunk helyet, hogy Isten is szóhoz jusson! Volt-e olyan vezetésetek, amikor imádságban vezetett?
 3. c) megújult gondolkodás – Róm.12.1-2: ez az Istenismeretből fakad. Tapasztalatok, bibliaismeret… (de vigyázni kell a tapasztalatokkal, nehogy a hagyományokban bízzunk, hanem az Élő Istenben) BÖLCSESSÉG (Példabeszédek beszél sokat a bölcsességről)
 4. d) testvérek tanácsa – Isten józanságra int, gyakran hallani: “Isten azt mondta nekem”, jó ha ilyenkor kikérünk egy megbízható testvér tanácsát. Isten ezen keresztül is vezet. Péld.12.15. Volt-e olyan, mikor Isten testvéreket használt fel a vezetésben?
 5. e) körülmények – Akadályozó körülmények. Pl: komikus jelenet Bálámmal, a szamárra és az angyallal. 4.Móz.22.22-35. Bálám a kedvezőtlen körülmények ellenére akar haladni a saját feje után. Még az sem gondolkodtatja el, hogy a szamara megszólal. Hós.2.8. – Isten elrekeszti azt az utat, amin nem jó járni

Segítő körülmények: „ajtó nyitások”. De a körülmények önmagukban még nem jelentik azt, hogy az az Isten akarata lenne. Pl.: Jónás (Jón.1.3) épp talált hajót, volt is pénze, fel is vették. Épp Jónás könyve a jó példa arra, hogy Istennek milyen sok eszköze van a vezetéshez: szólt, rendelt vihart, rendelt cethalat,rendelt bokrot, rendelt férget. 2.Kor.2.12-13 – a körülmények ellenére cselekedett Pál. Isten vezetett-e titeket körülmények által?

 1. f) A belső békesség, vagy kényszerítés: 2.Kor.2.12-13. Csel.20.22-23 Pál minden más körülmény, vezetés ellenére a belső kényszerre figyel! Gyakran perdöntőbb a körülményeknél. Isten néha egy természetfeletti békességet ad egy döntésben, s onnan tudja a hívő, hogy mi az Ő akarata. (Lélek hangja gyakran így mutatkozik meg.). Volt ilyen a ti életetekben?
 2. g) Természetfeletti vezetés: prófécia, álmok, jelek. Vannak ilyenek, erről beszél a Biblia. De nem elsősorban ezeket kell keresni. Prófécia: Csel.21.11 – Agabosz; Csel.10.19-20 – Péter látomása; Mt.1.20 – József álma. Karizmatikusoknál gyakran túlfűtött hangulatban szólnak a próféciák, látások…Meg kell őket vizsgálni! 1.Thessz.5.21.

Sokan tesznek ki gyapjút döntésük előtt, mint Gedeon tette. Ez gyakran a hitetlenség jele, mint Gedeonnál. Gyakran várunk természetfeletti vezetésre, Isten ad is ilyeneket, de ha másként is tud üzenni, akkor azon keresztül szól.

Csel.16.6-10. – Isten konkrét beleavatkozása Pálék életébe. Rossz irányba akartak menni. Volt-e már életetekben ilyen vezetés?

 1. A vezetés megértése

Sohasem egy impulzus alapján lépj, vagy dönts! Veszélyes. Alapelv: 2.Kor.13.1.

8 féle vezetésről beszéltünk, ebből legalább 2-3 meglegyen! Van-e valamilyen kérdés előttetek, amiben Isten vezetésére vártok? Beszélgessetek róla! Segített-e ez a tanulmány abban, hogy megértsétek Isten vezetését?

Híd Terabithia földjére

Amerikai film

Játékidő: 91 min

Főszereplők: Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb

Rendező: Gabor Csupo

Egy film olyan gyerekekről, akik „lúzerek” a suliban, igazságtalanul bánnak velük, nem rendezettek az anyagi körülményeik, nem teljesülhetnek a vágyaik… Jess és Leslie egyetlen megoldást találnak a könyörtelen mindennapok, a gondok leküzdéséhez: mindenáron menekülni! Ha kell, akkor menekülni egy olyan világba, amely csak a fantáziájuk szüleménye: Terabithia földjére. Terabithiában különös lények élnek, trollok és mógerek, szitakötő-harcosok és a sötétség ura. De itt, ebben a csodálatos birodalomban végül az igazak győznek, hősök lesznek és uralkodnak a hűséges terabithiai népen. Két főhősünk minden délutánját itt tölti: átlendülnek a varázskötélen a másik oldalra, harcolnak és győznek az igazságért. Így erősödnek meg, hiszen ha le tudják győzni a mógereket, akkor másnap már nem jelenthet gondot, hogy helyt álljanak az iskolában! Ám Terabithia egy csapásra eltűnik Jess szeme elől, amint elveszíti legjobb barátját, Terabithia királynőjét, Leslie-t…

A történet happy enddel végződik, de kicsit szomorú is. Kivételesen nem látunk benne vérontást, nem hallunk benne istenkáromló szavakat sem, így bátran ajánlhatjuk bármelyik korosztálynak, főként a 8-14 éveseknek.

– Keresztyén szemmel a film egyik kulcskérdése: vajon valóban elkárhozik az, aki nem hisz a Bibliának? Miért „kell” hinnünk? Valóban azért, mert ellenkező esetben „Isten megátkoz minket és elkárhozunk”?

– May Bell szerint Jézus története félelmetes. Mit gondolsz erről?

– A gondok elől gyakran menekülünk ahelyett, hogy szembenéznénk velük. Hová menekülhet az ember? Te hová menekülsz? Mi lehetne a jó megoldás Jess és Leslie problémáira?

– Jess gyönyörűen rajzol, Leslie inkább szavakban (és írásban) fejezi ki jobban magát. Te hogyan, mivel tudod jobban kifejezni magad? Milyen talentumod van, hogyan használod?

– Biztosan ismertek olyan fiatalt, aki hasonlít Jenice-re. Hogyan lehetne vele (vagy az ilyen fiatalokkal) kapcsolatot teremteni? Van-e rá esély egyáltalán?

– Mit gondoltok Jess és Leslie családjáról? Melyiknek jobbak a körülményei? Milyenek a nevelési módszereik, melyik jobb? Miért?

– Jess és testvére, May Belle kapcsolata fontos része a filmnek. Milyen ez a testvéri kapcsolat? Neked milyen a kapcsolatod a testvéreiddel (a vérszerinti és a nem vérszerinti tesókkal egyaránt)?

Menyus

Gorillabácsi

Rendezte: Adam Shankman

Főszereplők: Vin Diesel, Lauren Graham, Chris Potter

Játékidő: 92 perc

Wolf hadnagy mentőakciókat szervezett a világ minden táján, számos rajtaütést olyan országokban, melyeknek a nevét nem szabad tudnunk, koreografált már többlépcsős kétéltű partraszállásokat és titkos légitámadásokat… Legújabb megbízása pedig: meg kell találnia egy fontos találmányt, a „Szellemet”, és testőrként kell védelmeznie egy kis családot. Így hát a hadnagy egy időre gyerekfelvigyázó lesz. Mi lehet ebben olyan nehéz? Mindenki kora reggel felsorakozik a konyhában, katonáknak készült túlélő-konzerveket esznek, mindenki nyomkövetőt kap, és természetesen mindenki úgy fog ugrálni, ahogy a hadnagy fütyül! Nincs is szebb szolgálat, mint öt angyali gyermekre vigyázni, és közben teljesíteni a feladatot. A történet nem is lenne annyira érdekes, ha „angyali” gyerekekről lenne szó. De ezek a fiatalok pontosan olyanok, mint minden más gyermek a Földön: mindegyiküknek megvan a saját egyénisége, világképe, igényei, megszokott szabályai és élete. És mindegyiküknek nagyon új ez a helyzet. Eleinte egyikük sem tudja elfogadni, hogy édesapjuk helyett csak egy szigorú, parancsolgató és meg nem értő katonát kaptak. Jönnek a gondok is: a legkisebb családtag, Tyler még nem szobatiszta, Peter csak úgy tud elaludni, ha eléneklik neki a Panda-táncot…, Lulu cserkészcsapata állandó harcban áll a fiúk cserkészcsapatával, Zoe nehezen viseli édesapja halálát, Seth pedig inkább színész lenne a birkózás helyett. Wolf hadnagy kis idő alatt rádöbben: feladata most nehezebb, mint eddig bármelyik katonai megbízása, hiszen nem csak testőrnek kell lennie, hanem kicsi gyermeklelkeket kell ápolnia.

Akárcsak az összes többi családi film, a Gorillabácsi is gazdag humorban és akcióban. Vin Diesel, mint Gorillabácsi, igen nagyot alakított, hiszen eddig főleg akciófilmekben láthattuk, játéka itt csak gazdagítja az amúgy is szórakoztató vígjátékot. Ifivezetők, ha filmklubban vetítitek a filmet, előbb nézzétek meg, és emeljétek ki azokat a részeket, amelyekről később beszélgetni fogtok.

A filmklub vezetéséhez ajánlott kérdések:

— Milyen változásokon ment keresztül Wolf hadnagy és a Plummer család tagjai?

— Mit tennétek Wolf hadnagy helyében?

— Mit tennétek, ha az egyik családtag helyébe kerülnétek?

— Mit gondoltok a tökéletes családról? A Plummer család mennyire hasonlít egy ideális családhoz? Miben tér el tőle?

Menyus

Jégkorszak 2

Rajzfilm, 84 perc

A jégkorszakot túlélő élőlények élete nem is olyan “dermesztő” – mindenki kihasználja a jég alkotta csúszdákat és medencéket, mindenki happy. Sőt! Sid, a lajhár óvodát nyit: „Dedo de Sido”… A boldogságot azonban elrontja egy keselyű rémhíre, miszerint jön az olvadás és három nap múlva mindent eláraszt a víz. Így hát az állatok elindulnak a völgy túlsó végére, ahol egy hatalmas bárka majd mindenkinek menedéket nyújt. A Jégkorszak első részéből ismert Manny, Diego és Sid is elindul, közben összefutnak két-három fosszával, akik csatlakoznak a kis hordához. Az egyik nőnemű fosszával akad egy kis probléma: identitás-zavarban szenved, ami csak a rajzfilm végére oldódik meg. Sid segít Manny szerelmi életében, illetve Diego víziszonyának legyőzésében, de elért sikereit senki sem becsüli meg, amitől erősen szenved. Végül a mini-lajhárok serege megfelelő tiszteletben részesíti Sidet, a Tűz Királyát, mielőtt megpróbálnák élő áldozatként bemutatni és bedobni egy fortyogó lávával teli szakadékba… persze elmaradhatatlan szereplőként Scrat (a Mókus-Patkány keverék) végre megtalálja a hőn áhított boldogságot – amitől Sid szerencsésen meg is menti, Scrat legnagyobb sajnálatára!

A film bővelkedik izgalmakban, kalandokban és sok-sok humorban, méltó utóda az első résznek.

Filmklub szervezése előtt ajánlatos végignézni, megfigyelni a film fontosabb, az aktuális témának megfelelő részeit.

Segítő kérdések:

 • Miért nem becsülik Sid sikereit?
 • Mit tehetsz, ha egy ismerősödet nem becsülik meg?
 • Mit tehetsz, ha téged nem becsülnek az emberek?
 • Miért fontos egyáltalán, hogy a környezetedben élők megbecsüljék a létezésedet?
 • Hogyan lehet segíteni valakit, aki nincs tisztában azzal, hogy valójában ki is ő maga?
 • Miért rossz az, hogy ha valaki nincs tisztában önmaga értékeivel?
 • Mi az, ami segíthet, ha félünk valamitől?
 • Hogyan segíthetsz a másiknak ilyen esetben?
 • Mit tehetsz, ha az összes barátod, ismerősöd ugyanazt sugallja neked, te mégis valami mást érzel a szívedben (mint Manny, amikor mindenki azt mondta, hogy a mamutok már kihalófélben vannak)

Menyus

Képlet

Képlet (Knowing, 2009)

Színes ausztrál sci-fi thriller, játékidő: 117 perc

Fsz.: Nicolas Cage, Rose Byrne

Rendezte: Alex Proyas

Korhatár: 16 év

Kedves kis városi iskola diákjai egy napon azt a feladatot kapják, hogy készítsenek rajzokat, miszerint ők milyennek képzelik el a jövőt. A rajzokat utána borítékolják és 50 évre egy időkapszulába zárják az utókornak. Az egyik félénk kislány rajz helyett egy értelmetlen számsort vés egyre és egyre a papírra… 50 évvel később: a jelen, amikor is a még felesége halálától szenvedő apa (Nicolas Cage) és kisfia élik mindennapi életüket váratlan fordulatot vesz. Az asztronómiával és űrjelenségek figyelésével foglalkozó professzor késve érkezik az iskolai ünnepélyre, melyet azért szerveztek, hogy kiemeljék a földből az 50 évvel ezelőtt eltemetett kapszulát. Minden diák kap egy borítékot az akkori gyerekektől. Micsoda véletlen, hogy a visszahúzódó kisfiú kapja ama titkokkal teli üzenetet, mely a számsort rejti. Otthon aztán a nem túl lelkes lurkó apjának kezébe kerül a papír, aki épp egy önsajnálatba fulladó éjszakához készül elő, amikor a konyhai rajztáblára felírva pár véletlenszerű sorozatot egy olyan megoldást kap, amely felkelti az érdeklődését. 110901 az az 11/09/01 – amely egyértelműen utal a szeptember 11-i terrorcselekményre, a számok folytatásából pedig kiderül, hogy az áldozatok pontos számát is közlik az adatok.

Apuka kutatásba kezd és bármily meglepő szinte az összes számsorok sikerül beazonosítania, kivéve a három utolsót. Ám másnap egy dugóba szorulva a három számsor közül az egyik aktiválódik, és főhősünk szeme láttára zuhan le egy repülő az autópályára. Utólagosan kiderül, hogy az áldozatok száma is pontosan stimmel, a hiányzó számok, pedig a várható katasztrófák koordinátáit jelölik. Időközben gyanús alakok ólálkodnak a fia körül, akik „beszélnek” hozzá. John eldönti, hogy megkeresi a számokat egykoron leíró nőt, ám csak a nő lánya van életben (Rose Byrne). Beteljesül a következő számsor is, de John nem tud megmenteni senkit… Már csak az utolsó van hátra, viszont 50 éve a kislány nem tudta befejezni a sorozatot. Így nem tudni a koordinátákat…

Igen ritkán kerül sor arra, hogy a TESÓ hasábjain egy sci-fi thrillert ajánljunk (ámbár néhány elemző szerint a film inkább dráma, mint thriller). Az ok, amiért mégis így döntöttünk az, hogy a filmben több utalást is találunk a Bibliára, így nem árt helyre tenni a filmnézés közben kialakuló gondolatokat. A film korhatáros, és ezt komolyan tartsuk be, amennyiben úgy döntünk, hogy felhasználjuk egy film-klubban – utalunk itt pl. a közelről bemutatásra kerülő repülőgép-szerencsétlenségre, ahol a fejvesztve menekülő áldozatokról készült felvételek eléggé valósághűnek tűnnek, és valóban drámaiak.

Gondolatébresztők:

1) Mielőtt megnézzük a filmet, olvassuk el Ezékiel könyvének első fejezetét, ahol a próféta látomása kerül leírásra. A látomásban lényeket lát, és „kerekeket”, illetve egy emberi alakot. A későbbi részekben Ezékiel egy tekercset kap. A látomásról a filmben egy képet láthatunk, és utalásokat rá, melyek központi szerepet kapnak majd. Továbbá olvassuk el: Jel. 19, 8; Jel. 21, 1-2;

2) A film elején, illetve közepén John megfogalmazza, hogy szerinte mi az élet: „Az élet puszta véletlen. A tény, hogy lélegzünk, nem több, mint végtelenül összetett, mégis elkerülhetetlen kémiai véletlenek és mutációk eredménye. Nincs valódi jelentősége, se célja.”; „Az élet tetszőleges hibák és végtelenek sorozata” – a filmből kiderül, hogy John nem mindig gondolkozott így. Keressünk összefüggést a film alapján John feleségének halála, az édesapjához fűződő viszonya, az Istenben való hite és jelenlegi keserű, boldogtalan állapota között!

3) Mit mond el nekünk a film a véletlenekről? Figyeljük meg, mennyire egymásra épülnek a jelenetek, hogy mindennek oka és célja van:

 • John elveszti a hitét felesége halálakor, ám a film végére visszanyeri. Mindent, ami történt át kellett élnie ehhez.
 • A jóslat kizárólag baleseteket jelölt meg – bár John megpróbálta megmenteni az áldozatokat, ez egyszer sem sikerült. Ha az Ige szemszögéből látjuk ezt, tudnunk kell, hogy nem állhatunk Isten döntései fölé – akkor sem, ha teljesen elfogadhatatlannak látjuk Isten rendeléseit. A film jól ábrázolja, milyen az ember, mennyire harcol Isten végzései ellen, egyben azt is láthatjuk, hogy ez a harc mennyire értelmetlen és sikertelen. Itt elgondolkodhatunk azon is, ha John hamarabb megkapja a jóslatot, és rájön minderre, megmenthette-e volna a felesége életét.
 • John megpróbálja megmenteni az emberek életét, nézi a híradót, és keresi az alkalmat. Ugyanakkor csak erre összpontosít, és nem veszi észre az időjárásról szóló előrejelzést – pedig már ekkor hallhatná, hogy kánikula lesz, és hogy az időjárás nem a megszokott, de nem figyel oda. Ha nem vagyunk teljesen nyitottak Isten üzenetére, ha csak egy valamire összpontosítunk, akkor „elmegyünk” az útmutatás mellett, nem halljuk meg azt.
 • Ha a véletlenekről és az elrendelésről beszélgetünk, nem árt, ha ismerjük a Jelek c. filmet (2002, Fsz. és rendező: Mel Gibson), melynek témája hasonló ehhez (és ugyanúgy összekeverik az UFO-elméleteket a Bibliával!). Célszerű akár mindkét filmet megnézni, és úgy beszélgetni róluk.

4) Keressük meg a filmben látható utalásokat magára a Bibliára!

 • Ezékiel próféciája és az idegen lények. Találunk némi hasonlóságot a filmbeli lények és a bibliai leírás között. Az „UFÓk vs. Biblia” téma nagyon széleskörű (főleg filmekben), ezért nem árt utánanézni egyrészt a bibliai próféciáknak, másrészt az idegen lényekről szóló elméleteknek annak érdekében, hogy válaszolhassunk a felmerülő kényesebb kérdésekre is, illetve hogy mi magunk is tisztán lássuk, hogy mit vallunk erről a kérdésről.
 • John felhívja édesapját, mikor már tisztában van az igazsággal, hogy lehetőség szerint mentse őt – ha már látjuk az evangélium igazságát, nekünk is hasonlóan kell cselekednünk: mindenkinek elmondani (főleg szeretteinknek), hiszen Isten nélkül elvesznek.
 • John apja, a világ végének közeledtével mégsem menekül a föld alá. Megkeményedett szívet vagy Istenben való feltétlen hitet tapasztalunk itt?
 • John sokáig nem bontja ki a feleségétől kapott ajándékot – és ezzel elfecsérel nagyon sok időt, hiszen szerezhetett volna önmagának néhány boldog pillanatot, és megőrizhette volna az ajándékot. Hasonlóképpen vagyunk mi is Krisztus áldozatával – amit ha nem fogadunk el ajándékként, akkor önmagunktól tagadjuk meg a békét és boldogságot Krisztusban.
 • A film végén a kis Caleb azt mondja, hogy a lények előre küldtek egy üzenetet, hogy az emberek felkészülhessenek a világ végére. Számunkra ez maga a Biblia, Isten Igéje, aminek a segítségével készülnünk kell.
 • Caleb lefordítja apjának az egyik lény szavait: „Csak a kiválasztottak mehetnek, akik hallották a hívást”. Ha a Biblia szempontjából nézzük, akkor az Ige szerint a tudásból fakadó hit nem elég az üdvösséghez (a filmben Johnnak ekkorra már van hite, de tudáson alapul, nem bizalmon). Az üdvösséghez gyermeki hit, bizalom szükséges. Ha megfigyeljük, Caleb már a film elején is hitt a mennyország létében, míg apja nem.
 • A film legvégén több utalást is találunk a Bibliára: két gyermeket mentenek ki (valószínűleg minden hajóban két gyermek van és állatok = özönvíz története); új Föld; a gyermekek fehér ruhában vannak. Keressük meg az erre utaló bibliai részeket! Mivel a film maga valóban támaszkodni próbál bibliai leírásokra, és keveri ezt UFÓ-s elméletekkel, mindenképpen rakjuk helyre ezeket az elméleteket!!!

 

Kellemes szórakozást!

Menyus

KRISZ+ énekeskönyv

 A KRISZ+ énekeskönyv elektronikus változata letölthető a képre kattintva, ami tartalmazza a benne megtalálható énekek kottáit, valamint midi hanganyagot.