Ifjúsági munkához szükséges segédanyagok tárhelye

Közösségi játékok

Közös tulajdonságra helycsere

A játékosok körben ülnek. Egyikük középre áll. Mond egy tulajdonságot. Azok akik igaznak érzik ezt magukra, felállnak, és egy másik helyre próbálnak leülni. Aki mondta a tulajdonságot, õ is keres magának helyet. Így nyilván egy korábbi ülõ játékosnak nem marad helye. Ekkor õ áll középre és õ mond tulajdonságot.
Bogozódós

A játékosok körben állnak, majd becsukják szemüket, és elindulnak elõrenyújtott kézzel a kör középpontja felé. Mindkét kezükkel keresnek egy-egy másik kezet. Miután mindenki megtalálta valakinek a kezét, kinyithatják a játékosok a szemüket. A feladat az, hogy olyan körré bogozzák ki a csomót, hogy egymás mellett álljanak egy körben. A bogozódás közben természetesen nem lehet egymás kezét elengedni.

 

Fejre csapós

A játékosok körben ülnek. Egyikük középre áll kezében egy összetekert újsággal. A körben ülõk közül valaki mondja egy körben ülõ társának nevét. A középen álló játékos odaszalad ahhoz az emberhez, akinek a nevét hallotta, mielõtt az egy másik nevet mondana. Ha sikerül azelõtt a fejére csapni, mielõtt az ülõ játékos mondna egy nevet, akkor õ ülhet a helyére, ha elhangzik egy újabb név, akkor szaladnia kell a következõ név tulajdonosához, mindaddig, amíg sikerül olyan fürgének lennie, hogy elõbb tud a fejére csapni egyik ülõ társának, mielõtt az nevet tudna mondani. Ha valaki a középen álló játékos nevét mondja, vagy azt a nevet, aki õt mondta, akkor köteles a középen álló játékos helyére állni, aki pedig az õ helyét foglalhatja el.

Csoport dinamikai játékok

Csoportalakulással összefüggő gyakorlatok
(ismerkedés, bemelegítő, kapcsolatteremtő gyakorlatok)

 

Én még soha

Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék.

Életkori ajánlás: felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: Nem igényel komolyabb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A játékosok körben ülnek és sorban mindenki mond valamit, amit még sohasem tett, de amiről azt feltételezi, hogy a csoport többi tagja már igen. Például azt mondhatja: „Én még sohasem voltam Budapesten”. Ha sikerül olyat találnia, amit a többiek már tényleg csináltak egy pontot kap. Az nyer aki először gyűjt össze három pontot.

Egyéb megjegyzések: Mivel ismerkedéses játékról van szó, érdemes kiemelni az őszinteség fontosságát (Perhman, é.n.).

 

Füllentős

Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé tartozás érzésének kialakulását is.

Életkori ajánlás: mind három korosztálynál használható.

Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat nem igényel.

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: a csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy mindenki három tényt mondjon magáról, ezek egyike füllentés. A csoporttársaknak kell kitalálni, hogy az. Ha először tévednek, még választhatnak a fennmaradó két lehetőség közül. A játék addig tart, amíg mindenki sorra nem kerül.

Egyéb megjegyzések: Igen oldott hangulatú játék, általában nagy nevetések kísérik, így nehezebb feladatok után is használható a feszültség oldására (Kagan, 2001).

 

Három tárgy

Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé tartozás érzésének kialakulását is.

Életkori ajánlás: mind három korosztálynál használható.

Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat nem igényel.

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: Mindenki kiválaszt otthon három tárgyat és ezt a tréningre magával hozza. A cél az, hogy ezen a három tárgyon keresztül mutassa be magát a többieknek. A tárgyak szimbolizálhatják őt, vagy a számára fontos történéseket, élete kulcsszemélyeit stb. a tagok körben ülnek, és sorban megnézik mindenki tárgyait. Ezután a csoport megbeszéli az élményeiket, kinek sikerült a legjobban szimbolizálni magát a tárgyakkal (Bagdy, Telkes, 1990).

 

Igaz vagy hamis?

Fejlesztő hatás: A játék célja az ismerkedés, emellett segíti a jó hangulat és az együvé tartozás érzésének kialakulását is.

Életkori ajánlás: mind három korosztálynál használható.

Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat nem igényel.

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek. A feladat az, hogy minden csoporttag két tényt állítson magáról, az egyik hihető, de hamis, a másik hihetetlenül hangzó, de igaz legyen. A csoporttársaknak el kell döntenie, melyik az igaz és melyik a hamis állítás (Kagan, 2001).

 

Szereplők

Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-15 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A résztvevők körben ülnek, és egymás után a következő kérdésre válaszolnak: „Ha filmet készítenének az Ön életéről, ki lenne a legalkalmasabb arra, hogy a főszerepet eljátszza? Miért?” (Kroenhert, 2004.)

 

Szeretem – nem szeretem

Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. Később is játszható, segíthet az értékek és/vagy érzések tisztázásában.

Életkori ajánlás: felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: Nem igényel komolyabb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 30 perc

Eszközigény: papír, toll

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát öt olyan dologról amit szeret és öt olyan dologról amit nem szeret. Ezek bármi lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események, stb. Ha kész vannak, összehajtogatják a papírokat és a csoportvezetőnek adják. A csoport vezető felolvassa a listákat és a játékosok feladata kitalálni, ki írta az adott papírt.

Egyéb megjegyzések: Az esetek többségében jó hangulatú, sok nevetéssel járó játék. Akkor érdemes játszani, ha a csoporttagok már a tréning előtt is ismerték kicsit egymást, vagy később, amikor már valamennyire megismerkedtek (Perhman, é.n.).

 

Várakozások és félelmek

Fejlesztő hatás: A gyakorlat célja, hogy a csoport kezdetekor, a tagok megfogalmazzák a csoporttal kapcsolatos várakozásaikat és félelmeiket.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 20-25 perc

Eszközigény: Csomagolópapír, vastag filctollak. Papír, íróeszközök.

A játék leírása A csoportvezető arra kéri a csoporttagokat, hogy írjanak fel egy papírra, mindent, ami eszükbe jut arról a kérdésről, hogy mit várnak el ettől a csoporttól. Ezután arra kérjük őket, hogy írják össze, hogy mitől tartanak ebben a csoportban? Amikor mindkét lista elkészült, három vagy négy alcsoportra osztja a tagokat. A feladat, hogy egy nagy íven állítsák össze a közös listájukat, az előző két kérdésre („Mit várunk ettől a csoporttól?” és „Mitől tartunk ebben a csoportban?) adott válaszokból. Arra kérjük őket, hogy minden egyéni várakozás és félelem kapjon helyet az összesített listán, úgy, hogy az egyforma tételeket kihagyják. Stiláris okokból módosíthatnak csupán az eredetieken. Ezután közszemlére teszik a listákat és az alcsoportok sorra elmagyarázzák azokat, válaszolnak a többiek kérdéseire. Ki lehet térni a megbeszélés során arra, hogy a várakozások és a félelmek honnan eredhetnek (Rudas, 2001).

 

A csoporton belüli együttműködés fejlesztése

 

A mi házunk

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködést, és az összetartozás érzését fejleszti

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: Nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek:30-40 perc

Eszközigény: nagy méretű csomagolópapír, filctollak

A játék leírása: a csoport feladata, hogy közösen tervezzen egy házat, amelyben majd együtt fognak lakni. Erről készítsenek felülnézeti rajzot., ha több szintesre tervezik az épületet, akkor minden szintről. Tervezzék meg és rajzolják le a berendezést és az –esetleges –kertet is. Utána beszéljük meg a terveket, és azt, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutniuk, mennyire tudták/akarták mindnyájuk szempontjait, kívánságait figyelembe venni.

Egyéb megjegyzések: Nagy létszámú csoport esetén érdemes a csoportot kisebb csapatokra osztani. Ilyenkor a megbeszéléskor minden csapat bemutatja a házát, és közösen megbeszéljük, hogy hogyan jutottak megegyezésre ( Bús, 2003).

 

A mi házunk II.

 

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködés, és az összetartozás fejlesztése mellett alkalmas az értékek, értékrendek tisztázására is.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 45-60 perc

Eszközigény: papír ceruza.

A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek. A játékvezető arra kéri őket, hogy képzeljék el, hogy hosszabb-rövidebb ideig, de együtt egy házban kell élniük a csoporttagoknak. A feladat, hogy megegyezzenek az együttélés szabályaiban. Ez után megbeszélés következik arról, hogy hogyan sikerült megegyezésre jutni, ki milyen kompromisszumokat hozott a közösség érdekében. Érdemes arra is kitérni, hogy ilyen értékrendet tükröz a kész szabálygyűjtemény.

Egyéb megjegyzések: Nagy létszámú csoport esetén a csoportot kisebb csapatokra lehet osztani. Érdemes az előző játék után játszani (Bús, 2003 nyomán).

 

Bogozd ki a csomót!

Fejlesztő hatás: A testi közelség, a közös erőfeszítés és a kényelmetlenségből kényelmet hozó megoldás miatt a feladat az együttesség élményét adja.

Életkori ajánlás: gyerekeknek, felnőtteknél csak óvatos mérlegelés után (bizonyos csoportokban ijesztőnek tűnhet a testi közelség)

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 10-15 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoport egy tagja kimegy a teremből. A többiek körbe állva megfogják egymás kezét. Majd – anélkül, hogy egymás kezét elengednék – néhányan felemelik a kezüket, mások átbújnak alatta, addig, amíg egy nagy élő „csomó” nem keletkezik. A kitaláló feladata, hogy kibogozza a csomót, helyreállítsa az eredeti kört, de úgy, hogy közbe senki ne engedje el a másik kezét.

Egyéb megjegyzések: Hívjuk fel a kitaláló figyelmét, hogy óvatosan „bontogassa” a „csomót”, nehogy sérülést, fájdalmat okozzon (Benedek, 1992).

 

Csináld meg!

Fejlesztő hatás: A csoportközi konfliktus demonstrálása olyan helyzetekben ahol elégtelen források állnak rendelkezésre. A csoportoknak lehetőségük van egymás közt „üzletelni”, így a feladat alkalmas lehet a tárgyalási készség és a társas hatékonyság fejlesztésére is. Ezenkívül, mivel kiscsoportokban folyik a munka, így a kiscsoporton belüli együttműködés, a valahova tartozás érzése is erősödik.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek.

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb önismeretet igényel.

Idői keretek: 30.45 perc

Eszközigény:1 tekercs ragasztószalag, 1 olló, 1 ragasztó stift, és sok-sok színes képes újság, színes papír, 4-5 nagyobb kartonlap.

A játék leírása: A csoportot 5-7 fős alcsoportokra osztjuk. Az alcsoportok feladata, hogy 15 -20 perc alatt minél szebb kollázsokat hozzanak létre,. Az ehhez szükséges anyagok szétszórva találhatóak a teremben. A csoportok össze szedhetik, mindazt amire a kollázshoz szükségük van, de egymás között is cserélhetnek. Nyilván az a csoport, amelyik először jön, rá, hogy csupán 1 ragaszó, 1 olló és 1 ragasztószalag van előnyösebb tárgyalási pozícióba kerül. Utána közösen elbíráljuk a kollázsokat és megbeszéljük, milyen élmény volt a játékban részt venni, ki milyen tárgyalási helyzetbe került, ki milyen módon próbált másokat meggyőzni, használt –e valaki, olyan „nem megengedhető” eszközöket, mint például lopás, milyen érzés volt rájönni, hogy a feladat elkészítéséhez szükséges fontos eszközök más csoportnak jutottak (Kroehnert, 2004)?

 

Expedíció

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködés, és az összetartozás fejlesztése mellett alkalmas az értékek, értékrendek tisztázására is.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 60-80 perc

Eszközigény: nagy méretű csomagolópapír, ceruza

A játék leírása: A csoporttagokat 4-5 fős kiscsoportokra osztjuk. A csoportokkal közöljük, hogy az a feladat, hogy képzeljék el, hogy egy teljesen ismeretlen új helyre, mondjuk egy újonnan felfedezett bolygóra készülnek. A bolygón van víz, a földihez hasonló légkör, vannak állatok, növények. Ezer telepes indul meghódítani ezt az új világot és ők öten a képviselőik ennek az ezer embernek. Feladatuk, hogy megegyezzenek olyan törvényekben és szabályokban, amelyek szerint ezen a bolygón elképzelik az életet, amelyek szerint ezen a bolygón szeretnének együtt élni. A játékot megbeszélés követi, ahol minden csoport bemutatja a saját „Törvénykönyvét”, megbeszéljük, ki milyennek képzeli az”ideális” emberi társadalmat és miért.

 

Folytasd az akciót!

Fejlesztő hatás: A közös fantáziamunka, és az, hogy a játékosoknak alkalmazkodnia kell a már elkezdett történethez az együttesség élményét adja. A feladat rávilágít az egyén és a csoport viszonyára. Mennyire alkalmazkodnak az egyes csoporttagok a többiekhez, a közös történethez.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: Komolyabb pszichológiai ismereteket, csoportvezetői gyakorlatot igényel.

Idői keretek: 30-40 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása A játékosok körben ülnek. Valaki a csoport elé kiáll és egy rövid jelenetet bemutat egyetlen szó nélkül csupán gesztusok és mozdulatok segítségével. A jelenet egy pontján kimerevít egy pózt, majd leül. A következő játékos – ugyancsak szavak nélkül – folytatja a történetet. Így megy addig, amíg mindenki sorra nem került. Utána megbeszéljük ki, mit értett, ki mit gondolt, miről szólt a történet.

Egyéb megjegyzések: Maga a játék komolyabb csoportvezetői ismeretek nélkül is játszható, a megbeszélése az ami inkább igényli a mélyebb pszichológiai ismereteket (Benedek, 1992).

 

Ki bírja cérnával?

Fejlesztő hatás: Ebben a játékban a rivalizálás, versengés jelenik meg a csoporttagok között, és a frusztráció és akadályoztatás élménye konfliktushelyzetben. Annak akinek sikerül a játék a pozitív önérvényesítés élményét adja.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: asztal, székek, cérna, papír, toll

A játék leírása: páros játékról van szó. Hosszú cérnákat szakítunk le, aminek két végére hurkot kötünk. Egy-egy játékos beledugja a mutatóujját a hurokba. Szembeülnek és a cél az, hogy a cérnával elhúzzák a másik kezét az asztal széléig. Egy menet egy percig tart. Mindenki mindenki ellen játszik, és az eredményeket táblázatban összesítik. A pontozásnak különböző variációi vannak, ami az átélt élményt is módosítja:

Az egyik amikor csak a győzelemért jár pont a veszteségért, és a cérnaszakításért nem. Ebben az esetben leginkább az derül ki, hogy kit hagynak nyerni (hiszen a cérna valószínűleg előbb szakad, minthogy bárki kezét el lehetne húzni általa).

A másik lehetőség, hogy a győzelem egy pontot, a cérnaszakítás nulla pontot, a vereség pedig egy mínusz pontot ér. Ez kiélezi a rivalizálást, nyerni szinte lehetetlen, hiszen jobban megéri elszakítani a másik félnek a cérnát, mint beletörődni a vereségbe.

Harmadik lehetőség, hogy a nyereség két pontot, a vereség egy pontot ér, döntetlen esetén nem jár pont, a cérna elszakítása pedig két pont levonással jár. Ebben az esetben érdemes nyerni hagyni a másikat: még így is jobban jár az ember, mintha szakít, vagy döntetlent ér el.

A játék végén meg lehet beszélni, hogy a különböző feltételek mellett ki milyen stratégiát használt, hogyan próbált az összesítésben minél több pontot szerezni (Benedek, 1992).

 

Közös mese

Fejlesztő hatás: Az együttesség, a közös tevékenység átélése. A tagoknak figyelniük kell egymásra. Mivel közösen hoznak létre egy produktumot, így ez a feladat elsősorban a csoportkohéziót erősíti.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: rongylabda

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Az a feladat, hogy együtt, közösen írjanak egy mesét. A csoportvezető elkezdi, a csoporttagoknak kell folytatnia. Akinek a labdát dobják, annak kell folytatnia, így mindenkinek mindig figyelnie kell, hiszen sosem tudhatja, hogy mikor kerül hozzá a labda. Épp ezért érdemes előre leszögezni, egy ember többször is megkaphatja a labdát. Mindenki azt, és annyit mond, amit és amennyit akar, de természetesen a már elkezdett történetet kell folytatnia. A történetet a csoportvezető kezdi, ő dobja el a labdát is először. A kezdés legyen semleges, és ne adjon különösebb támpontot arra, hogy hogyan folytatódjon a történet. Érdemes ismert mesekezdéseket használni, például „hol volt, hol nem volt, volt egyszer…” Ha kész a mese, érdemes megbeszélni, ki milyennek látja, ki hogy módosított volna rajta, kinek mit jelentett (Benedek, 1992).

 

Ország – város

Fejlesztő hatás: Az ismert játék csoportos változatáról van szó, így a csapaton belüli együttműködést erősíti.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 30 perc

Eszközigény: papír, ceruza újság

A játék leírása: A csoportot – létszámtól függően – négy-öt fős csapatokra osztjuk. A csoport vezetője rábök egy betűre az újságban és az egyes csapatoknak megadott idő alatt együtt ezzel a betűvel kezdődő, országokat, városokat, hegyeket, vizeket, növényeket, állatokat, lány- és fiúneveket, híres embereket kell gyűjtenie. Utána az egyes csapatok felolvassák listáikat. Minden olyan válasz egy pontot ér, amit egyik másik csapat sem válaszolt. Az a csapat nyer, amelyik több pontot gyűjt össze (Grätzer, 1977).

 

Sziget

Fejlesztő hatás: A csoportnak a feladat megoldásához közös megegyezésre kell jutnia, az egyes személyeknek „áldozatokat” kell hoznia a csoport közös érdekeiért, így a feladat a csoport együttműködését, és az összetartozás érzését is fejleszti.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 45-60 perc

Eszközigény: papír ceruza.

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. A csoportvezetője arra kéri őket, hogy képzeljék el hajótörést szenvedtek és egy lakatlan szigetre kerültek. A szigeten van ivóvíz, növények, állatok – lehetségesnek tűnik hosszabb ideig is életben maradni rajta. Azt nem lehet tudni, hogy mennyi ideig marad itt a hajótörött, néhány hónapig, vagy akár néhány évig. A feladat, írjanak össze öt tárgyat, amit feltétlenül magukkal szeretnének vinni. Ha ez megtörtént a csoportot arra kérjük, hogy képzeljék el azt, hogy együtt szenvedték el a hajótörést és közösen kell öt tárgyban megegyezniük. A játéknak akkor van vége, ha sikerült teljes egyetértésre jutniuk. A játékot megbeszélés követi arról, hogy hogyan sikerült megegyezniük, hogy viselték, hogy a csoport kedvéért számukra fontos tárgyakról kellett lemondaniuk.

Egyéb megjegyzések: Nagy létszámú csoport esetén érdemes a csoportot kisebb csapatokra osztani ( Bús, 2003).

 

Területfoglalás

Fejlesztő hatás: A csoportközi konfliktus demonstrálása olyan helyzetekben ahol a szűkös forrásokért megy a küzdelem. Ezenkívül, mivel kiscsoportokban folyik a munka, így a kiscsoporton belüli együttműködés, a valahova tartozás érzése is erősödik.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 20 perc

Eszközigény: sok elmozdítható bútor és tárgy, például székek, asztalok, szőnyegek, dísztárgyak.

A játék leírása: A csoportot két csapatra osztjuk. Az egyik csapat a terem egyik, a másik csapat a terem másik felében helyezkedik el. A feladat adott jelre minél több tárgyat a saját térfelünkre hurcolni. Az időkeret öt perc. Rabolni szabad: a másik csoport területéről vissza is lehet hozni tárgyakat. Az egyetlen szabály, hogy amit valaki már megfogott, amíg el nem engedi, addig más nem nyúlhat hozzá. Az öt perc elteltével kiderül melyik csoport nyert, melyik mennyi tárgyat szedett össze. A játékot megbeszélés követi, milyen élmény volt a csapatok közötti versengést, a „szabad rablást” átélni, mind az „elkövető”, mind a „kirablott” oldaláról.

Egyéb megjegyzések: Általában vidám, sok nevetéssel járó játék, de ügyeljünk a durvaság elkerülésére, vigyázzunk, nehogy valaki, vagy valami megsérüljön (Benedek, 1992).

 

Vakművészet

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli együttműködést fejlesztése.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-15 perc

Eszközigény: papír, filctollak

A játék leírása: a csoportot 4 fős kiscsoportokra osztjuk. Az a feladat, hogy közösen rajzoljanak egy képet. Mindenki kap egy papírlapot és becsukott szemmel egy ház körvonalait rajzolja rá. Majd továbbadják a papírt a csoportban baljukon ülőknek. Ezután, még mindig behunyt szemmel – egy ablakot rajzolnak. A papírokat továbbadják, és ajtók kerülnek a házakra. Utolsóként megrajzolják az említett módon a kéményt is.

Egyéb megjegyzések: Nagyon oldott hangulatú játék, általában nagy nevetések kísérik, így nehezebb feladatok után a feszültség oldására is használható (Kagan, 2001).

 

A csoport lezárását segítő gyakorlatok

 

Ajándék

Fejlesztő hatás: csoport befejezésekor a tagok visszajelzést adnak és kapnak a segítségével.

Életkori ajánlás: mindhárom korosztály számára ajánlott.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: a csoport létszámának megfelelő számú A/5 vagy A/4 méretű papírlap, valamint íróeszközök.

A játék leírása: A csoportvezető közli, hogy mivel eljött az utolsó gyakorlat ideje és a csoport feloszlik, szeretné, ha mindenki valamilyen szimbolikus ajándékot vinne haza. Ezért arra kér mindenkit, hogy valamennyi csoporttársának küldjön egy – egy papírlapon valami személyre szabott, csak neki szóló ajándékot, amiről azt feltételezi, hogy a megajándékozott örülni fog neki. Ezután a kiosztott papírlapokra mindenki felírja egy-egy csoporttársának szóló szimbolikus ajándékát és aláírja, összehajtja a papírt és a tetejére ráírja a címzett nevét. Majd amikor mindenki készen van, mindenkinek a székére rakják a neki szóló ajándékokat.

Egyéb megjegyzések: Megkérhetjük a csoporttagokat, hogy adjanak visszajelzést a kapott ajándékokról, számoljanak be érzéseikről, benyomásaikról, de mindenkinek személyes joga, hogy annyit tegyen közzé, amennyit akar (Rudas, 2001).

 

Akadémiai díjak

Fejlesztő hatás: A feladat célja, hogy visszajelzéseket kapjunk a tréning lezárásakor a résztvevőktől.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: Komolyabb csoportvezetői gyakorlatot nem igényel

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: lezárt doboz, a tetején nyílással, űrlapok, toll, kitöltetlen oklevelek

A játék leírása: a játékosok körben ülnek. A játékvezető közli, hogy most a tréning végén díjakat fognak osztani, amihez szavazatokat kér különböző kategóriákban. A kategóriákat érdemes a korábbi munkához igazítani, de ilyenek lehetnek: „A legpontosabb résztvevő”, „A legjobb kérdésfeltevő”, „A legjobb ötleteket adó” stb. A kategóriákat előre tüntessük fel az űrlapokon és kérjük meg, hogy szavazzanak az adott kategóriákban, név nélkül. Utána nyissuk fel a dobozt, számoljuk meg a szavazatokat és adjuk át az oklevelet a nyerteseknek.

Egyéb megjegyzések: Vigyázzunk nehogy valaki megsértődjön (Kroenhert, 2004.).

 

Jutalomcsekk

Fejlesztő hatás: a játék alkalmas a csoport befejezésekor a részvétel eredményességének tudatosítására, és lehetővé teszi, hogy összehasonlítsák egymás véleményét a csoportmunkában való részvételre vonatkozóan.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: valódi vagy játékcsekk, esetleg csekket imitáló papírlap a csoport létszámával megegyező számban, valamint ugyanannyi boríték.

A játék leírása: A csoportvezető arra kéri a tagokat, hogy a csoport befejésekor mindenki gondolja végig, mennyire sikerült a kezdéskor megfogalmazott célokat elérniük. Ezért mindenkit arra kér, hogy egy önmagának szóló képzeletbeli csekk kitöltésével értékelje saját hozzájárulását a csoportmunkához, valamint azt, hogy mennyit tanult a csoportfolyamatból. A csekk értéke 0 forinttól 100 ezer forintig terjedhet. Ha valaki úgy gondolja, hogy keveset adott, illetve kapott, annak megfelelő kis összeget utaljon ki magának. Ha úgy gondolja, hogy a hozzájárulása és a nyeresége nagy, akkor nagy összeget írjon a papírra. Hagyjunk néhány perc időt, hogy mindenki eldönthesse, mekkora összeget ír a csekkre, majd a csekkeket berakják a borítékba és ki-ki ráírja a nevét. A csoportvezető összekeveri a borítékokat, és találomra húz egyet belőlük. Akié a kihúzott boríték, az beleül a forró székbe (egy középen álló székbe), felnyitja a borítékot és közli a többiekkel, hogy mekkora összeget adott magának. Ezután a csoport és a „forró széken” ülő között beszélgetés indul, mely során érdemes kitérni, arra, hogy a többiek mennyire tartják reálisnak a csekkre írt összeget, miképp lehetett volna nagyobb jutalmat elérni. Majd minden csoporttag sorra kerül (Rudas, 2001).

 

Plecsnik

Fejlesztő hatás: a gyakorlat célja a csoport befejezésekor szimbolikus ajándékot kapjon minden csoporttag, és ennek segítségével –szimbolikus formában- visszajelzést kapjon és adjon

Életkori ajánlás: minden korosztály számára ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: a gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 30-45 perc

Eszközigény: fehér színű kartonlap ( kb.5x10cm) minden résztvevőnek, különböző színű filctollak és gombostű.

A játék leírása: A csoport három fős kiscsoportokra oszlik. A triád egyik tagja félrevonul a másik kettőtől, akik egy olyan kitüntetést terveznek a harmadiknak, ami jól szimbolizálja tulajdonságait, személyiségét, gondolkodását, bemutatja csoportbeli viselkedését, A félrevonult harmadik eközben megpróbálja elképzelni, milyen kitüntetést terveznek neki a többiek, és elképzelését feljegyzi egy papírra. Ha a kitüntetés készen van, egy másik csoporttag vonul félre, s ugyanez történik, mint az első esetben, végül a harmadik személynek is elkészítik hasonló módon a kitüntetést. Ha kész vannak mindhárom tag kézhez kapja kitüntetését. A triádon belül tisztázzák, ki mit és miért kapott, és ez mennyire felelt meg előzetes elképzeléseiknek, fantáziáiknak, és együttesen megpróbálják tisztázni, hogy ezek egybeesése vagy eltérése a valóságos kitüntetéstől mire vezethető vissza. Ezután összegyűlik a teljes csoport, mindenki kitűzi a plecsnijét és körbejár kb.2-3 percig, hogy mindenki mindenkiét láthassa. Majd megbeszélik az érzéseiket, benyomásaikat, a tanulságokat.

Egyéb megjegyzések: a végén ki lehet térni arra, hogy esetleg ki milyen és mennyiben más plecsnit készített volna egyik-másik társának a csoportból (Rudas, 2001).

 

Véleménydoboz

Fejlesztő hatás: A feladat célja, hogy visszajelzéseket kapjunk a tréning lezárásakor a résztvevőktől.

Életkori ajánlás: felnőttek, esetleg idősebb serdülők

Csoportvezetői gyakorlat: Komolyabb csoportvezetői gyakorlatot igényel a feladat utáni megbeszélés

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: lezárt doboz, a tetején nyílással, papír, toll

A játék leírása: Arra kérjük a résztvevőket, hogy a tréninggel kapcsolatos érzéseiket, pozitív és negatív kritikáikat írják fel egy papírra név nélkül és dobják be a dobozba. A végén felnyitjuk a dobozt, és megbeszéljük a leírtakat.

Egyéb megjegyzések: Fontos, hogy a csoportvezető kellő önismerettel és frusztrációs toleranciával rendelkezzen a negatív vélemények kezeléséhez. Ne sértődjön meg, és ne váljon ellenségessé, bármilyen visszajelzés esetén sem (Kroenhert, 2004. nyomán).

 

Vélemények

Fejlesztő hatás: A feladat célja, hogy visszajelzéseket kapjunk a tréning lezárásakor a résztvevőktől.

Életkori ajánlás: felnőttek, esetleg idősebb serdülők

Csoportvezetői gyakorlat: Komolyabb csoportvezetői gyakorlatot igényel a feladat utáni megbeszélés.

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: csomagolópapír, filctoll

A játék leírása: A csomagoló papír tetejére írjuk fel a kérdéseinket. Általában érdemes befejezendő mondatként megfogalmazni. Például: „A tréningben az volt a leghasznosabb számomra, hogy…”, „A tréningben az volt a legértékesebb számomra, hogy…”, „A következő javaslatokat tenném, egy későbbi tréningre vonatkozóan, hogy…”, „A tréningben az tetszett/nem tetszett, hogy….”. Majd menjünk ki rövid időre a teremből, és hagyjuk, hogy a csoporttagok nélkülünk írják fel a papírra a gondolataikat. Visszatérésünk után összegezzük a felírtakat, reflektáljunk az esetleges kritikákra, dicséretekre.

Egyéb megjegyzések: Fontos, hogy a csoportvezető kellő önismerettel és frusztrációs toleranciával rendelkezzen a negatív vélemények kezeléséhez. Ne sértődjön meg, és ne váljon ellenségessé, bármilyen negatív visszajelzés esetén sem (Kroenhert, 2004.).

 

A csoportkohéziót, a csoport összetartozását erősítő gyakorlatok

 

Az inga nyelve (A bizalom próbái)

Fejlesztő hatás: A játék a csoportkohézió erősítését, a társakkal szembeni bizalom növelését célozza meg. Valamint lehetővé teszi a csoporttagok egymással szembeni bizalmi szintjének megállapítását.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot, de jó, ha van saját élmény a gyakorlatról.

Idői keretek: 10-30 perc

Eszközigény: nincs.

A játék leírása: A gyakorlat tetszés szerinti létszámú párokkal 8-16 fős csoportokkal zajlik. A csoporttagok szorosan egymás mellé, körbeállnak. A kör, mintegy 2 m átmérőjű legyen. Az egyik csoporttag a kör közepére áll, ő lesz az inga nyelve. Becsukott szemmel, merev testtel eldől egy tetszés szerinti irányba. Akik felé dől, azok elkapják, nem engedik elesni, majd egy tetszés szerinti irányba lökik. Kb. 1 perc után az inga nyelve helyet cserél egy másik csoporttaggal és így folytatódik tovább, míg mindenkire sor nem kerül.

Egyéb megjegyzések: Ha valaki nem akarja kipróbálni akarata ellenére senkit se kényszerítsünk a részvételre (Rudas, 2001).

 

Bizalmi esés (A bizalom próbái)

Fejlesztő hatás: A játék a csoportkohézió erősítését, a társakkal szembeni bizalom növelését célozza meg. Valamint lehetővé teszi a csoporttagok egymással szembeni bizalmi szintjének megállapítását.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot, de jó, ha van saját élmény a gyakorlatról.

Idői keretek: 10-30 perc

Eszközigény: nincs.

A játék leírása: A gyakorlat tetszés szerinti létszámú párokkal zajlik A pár egyik tagja háttal áll a másiknak. A másik kb.1-1.5 méterre mögé áll, felé fordul, egyik lábát előre, másik lábát hátrateszi, kissé rugózva, karját tenyerével felfelé előretartja – oly módon, hogy a párját hónaljánál fogva elkaphassa. Jeladásra a háttal álló, karját combjához szorítva hátradől. Majd a pár tagjai cserélnek.

Egyéb megjegyzések: A csoportvezető jó, ha rendelkezik saját korábbi tapasztalattal a gyakorlatról, és lehetőleg mutassa be, hogyan lehet biztonságosan elkapni a hátraeső személyt. El kell mondani, hogy a magasság vagy súlykülönbség nem zavarja a gyakorlat sikeres végrehajtását, de kirívó súlybeli eltérést ne engedjen meg. Ha valaki nem akarja kipróbálni akarata ellenére senkit se kényszerítsünk a részvételre (Rudas, 2001).

 

Rejtély

Fejlesztő hatás: A csoporttagok szembesítése azzal, hogy viselkedésük milyen hatást gyakorol másokra, másrészt az egymással kapcsolatos érzések megfogalmazása, egymással megosztása.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 30-45 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoportvezető arra kéri a csoporttagokat, hogy jól nézzék meg egymást Pár perc múlva, mindenki válassza ki azt a személyt, aki a legtitokzatosabb a számára. Egy erre vállalkozó közli a csoporttal, hogy kit választott, ki a legrejtélyesebb számára, majd hozzá fordul a következő mondatkezdéssel:” Számomra az a rejtélyes benned, hogy…” Akit megszólított, az megteheti, hogy nem reagál erre, de hasznosabb, ha megpróbálja végiggondolni és ezt meg is osztja a többiekkel, hogy vajon milyen viselkedése okozhatta a másik csoporttagban ezt a benyomást. A többi csoporttag is bekapcsolódhat visszajelzéseivel a beszélgetésbe. Ezek után sorra kerül a többi csoporttag is, az elmondottak szerint. Végül a csoport megbeszéli a gyakorlat tanulságait, tapasztalatait

Egyéb megjegyzések: Nagyfokú tapintatot igényel a csoportvezetőtől. Vigyázzunk, nehogy személyeskedésé fajuljon a játék (Rudas, 2001).

 

Táviratok

Fejlesztő hatás: A gyakorlat célja, hogy elmélyítse a csoporton belüli kapcsolatokat és a tagok lehetőséget kapjanak a visszajelzések adására.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 30-45 perc

Eszközigény: Papír, íróeszközök

A játék leírása: A csoportvezető kellő mennyiségű papírlapot tesz ki középre, majd elmondja a szabályokat. Miszerint bárki bárkinek küldhet táviratokat, és válaszolhat is a kapott táviratokra. Egyetlen kikötés van: a megszólítástól és az aláírástól eltekintve, összesen 100 szót használhat fel a távirataiban. Amint elkészült a távirat, azonnal kézbesíteni kell. A gyakorlat addig tart, amíg mindenki el nem használja a rendelkezésre álló 100 szót. Majd a csoporttagok beszámolnak érzéseikről. Érdemes magukat a táviratokat is megbeszélni, de lehetőséget kell nyújtani arra, hogy aki nem akarja, az megtarthassa magának az olvasottakat. Ezt a szabályt érdemes előre tisztázni, hogy a távirat írói őszintében merjenek megnyilvánulni (Rudas, 2001).

 

Újságon a csapat

Fejlesztő hatás: Mivel a játék a közelség élményét adja, mind fizikailag, mind a közös erőfeszítés révén, így az együttesség , az összetartozás élményét adja.

Életkori ajánlás: gyerekeknek, felnőtteknél csak óvatos mérlegelés után (bizonyos csoportokban ijesztőnek tűnhet a testi közelség)

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: egy nagyméretű napilap

A játék leírása: A csoportot –létszámtól függően – kisebb csoportokra osztjuk. (5-6 fősekre, lényeg, hogy mindegyik csoport ugyanannyi főből álljon). A csoportok feladata, hogy egy újságlapra ráálljanak, úgy, hogy a sarka se lógjon le senkinek. Ha sikerül kettéhajtjuk az újságpapírt, és erre kell ráállni stb. Az a csapat nyer, amelyik a legkisebb papíron elfér.

Egyéb megjegyzések: A testi közelség miatt bizonyos csoportok számára ijesztő lehet, ezért mindig gondosan mérlegeljük az alkalmazhatóságát (Benedek, 1992).

 

Értékrend tisztázását segítő gyakorlatok

 

Aukció

Fejlesztő hatás: A játék a csoport és az egyén értékrendjének tisztázására alkalmas

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 60-80 perc

Eszközigény: papír ceruza.

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. A játékvezető közli, hogy most árverést fognak játszani. Az árverésen bárki eladhat vagy vásárolhat valamit. Mindenki kap 100 zsetont, amiből gazdálkodhat. Ha elad valamit az ára hozzájön, ha vesz valamit az ára lejön a 100 zsetonból. Eladni bármit lehet, ami értékes számunkra, akár valóságos tárgyakat, mint autó, ház lakás, stb., akár varázstárgyakat, mint hétmérföldes csizma, három kívánság stb., akár élményeket, mint utazás, stb., akár érzéseket, mint szerelem, boldogság, stb., fogalmakat, mint egészség, karrier, kapcsolatokat, mint egy jó barát stb. Aki valamiért a legtöbbet ígéri, azé lesz az adott dolog. A licitet a csoportvezető vezeti. Kérjünk meg mindenkit, hogy pontosan vezesse a könyvelését, mit mennyiért vett, mit mennyiért adott el. Ha már senki nem akar semmit eladni, megbeszélés következik, ki mit adott, vett, mi volt az, ami a legtöbbet, érte a csoportban, mi volt az amit sokan szerettek volna megvenni, de csak egy valakinek sikerült, mi hiányzott, hogy felajánlják (Benedek, 1992).

 

Aukció II.

Fejlesztő hatás: Az előző játék egy változata, így szintén az értékek tisztázására alkalmas.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 45-60perc

Eszközigény: papírkártyák, papír, ceruza.

A játék leírása: Az előző játékhoz képest a különbség abból adódik, hogy nem a játékosok ajánlják fel megvételre a dolgokat, hanem a csoportvezető. Érdemes előre kártyákra felírni, hogy mit kínálunk megvételre. Annak, aki megvette, adjuk is oda a kártyát. Mielőtt az aukciót megkezdenénk, olvassuk fel, hogy miket lehet majd megvenni. A játékosok itt is 100 zsetonból gazdálkodhatnak. A végén beszéljük meg, ki mit vett mennyiért, miért fontos számára az adott dolog, mi az amit szeretett volna, de nem volt rá pénze, ki milyen módon gazdálkodott a zsetonjaival. A kártyákból akár piramisszerűen ki is rakhatjuk a földre, hogy mi mennyiért ment el, mi mennyire volt „drága”, és éppen ezért értékes a csoportnak (Benedek, 1992).

 

Férfiak és nők

Fejlesztő hatás: A gyakorlat alkalmas a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos érzések, beállítódások tisztázására, ezenkivül serkenti a kommunikációt a csoport különböző nemű tagjai között.

Életkori ajánlás: Minden korosztály számára ajánlott.

Csoportvezetői gyakorlat: A gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: Tábla vagy tacepao.

A játék leírása: A csoport női és férfi tagjai külön csoportot képeznek és a terem két végében, vagy két külön helyiségben foglalnak helyet. Mindkét csoportnak az a feladata, hogy írják össze, a másik fél mit utál, mit nem szeret bennük – a saját elképzelésük szerint. A férfiak tehát összegyűjtik azokat a negatívumokat a táblán, vagy a tacepaon, amiről azt tartják, hogy a nők gondolják, hiszik, mondják róluk, vagy teszik velük kapcsolatban. A nők ugyanezt csinálják, de a férfiak szemszögéből. Ki lehet térni azokra az ellenszenvekre és elutasító beállítódások összegyűjtésére is, amelyek akadályozzák a két nem közötti kommunikációt.

Amikor a két csoport elkészült, helyet cserélnek és megismerkednek a másik csoport listájával, megvitatják azt. Ezek után a teljes csoport összeül és megbeszéli a gyakorlat általánosítható tanulságait.

Egyéb megjegyzések: Akkor érdemes ezt a játékot játszani, ha a férfiak és nők közel azonos arányban vannak jelen a csoportban (Rudas, 2001).

 

Szeretem – nem szeretem

Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék. Később is játszható, segíthet az értékek és/vagy érzések tisztázásában.

Életkori ajánlás: felnőtteknek, esetleg idősebb serdülőknek ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: Nem igényel komolyabb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 30 perc

Eszközigény: papír, toll

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Minden játékos ír egy listát öt olyan dologról amit szeret és öt olyan dologról amit nem szeret. Ezek bármi lehetnek, tárgyak, tulajdonságok, események, stb. Ha kész vannak, összehajtogatják a papírokat és a csoportvezetőnek adják. A csoport vezető felolvassa a listákat és a játékosok feladata kitalálni, ki írta az adott papírt.

Egyéb megjegyzések: Az esetek többségében jó hangulatú, sok nevetéssel járó játék. Akkor érdemes játszani, ha a csoporttagok már a tréning előtt is ismerték kicsit egymást, vagy később, amikor már valamennyire megismerkedtek (Perhman, é.n.).

 

Szívszakadva

Fejlesztő hatás: A csoporton belüli konfliktus, véleménykülönbség megtapasztalása. Mivel a cél egy közös döntés létrehozása, így a tagok saját társas hatékonyságukat is megtapasztalhatják. A felállított sorrend a csoport értékrendjének tisztázásában is segíthet.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek.

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 60-80 perc

Eszközigény: papír, íróeszköz, a résztvevők számának megfelelő mennyiségű feladatlap

A játék leírása: A csoportot felosztjuk 4-5 fős alcsoportokra. A csoportvezető elmondja, hogy minden kiscsoportnak nagyon nehéz döntést kell hoznia. Öt, mesterséges szívre váró beteg között kell rangsort felállítaniuk. Először minden csoporttagnak külön – külön, majd ezután megbeszélik saját sorrendjüket a többiekkel és megpróbálnak egyetértésre jutni. Az a szabály, hogy mindenkinek a saját véleménye kifejtése előtt értékelnie kell az előző csoporttársáét, akkor is, ha véleményeik különböznek. Ezután az egyes alcsoportok megkapják a feladatlapot és a betegek rövid bemutatását.

Feladatlap:

Egyike vagy a Városi Korház Igazságügyi Bizottsága tagjainak, és életbevágó döntést kell hoznod. Egyedül kell fontossági sorrendet meghatároznod az öt, mesterséges szívre váró beteg között. Az Igazságügyi Bizottságnak ( a csoportnak) egyetértésre kell jutnia.

  1. lépés: Egyéni besorolás: egyedül dolgozva kell besorolnod a mesterséges szívre váró betegeket (1. : első a sorban, 5.: utolsó a sorban).
  2. lépés: Bizottsági ülés: miután te és minden bizottsági tag( csoporttársad) felállította a saját       rangsorát, a bizottság ülést tart. Együtt kell megállapodnotok a végső sorrendben. A szabály, hogy mielőtt kifejtenéd véleményedet, az előtted szóló érveit vagy érzéseit értékelned kell, még akkor is, ha azok nem egyeznek meg a tieiddel.

 

George Mutti

Kora: 61 év, foglalkozása: alvilági kapcsolatokkal gyanúsítható (maffia)

Leírása: házas, 7 gyereke van, nagyon gazdag, az operációt követően nagyobb összeget fog felajánlani a kórháznak.

 

Peter Santos

Kora: 23 év, foglalkozása: egyetemista.

Leírása: nőtlen, keményen tanul, segít eltartani nélkülöző családját, tanulmányai befejeztével rendőr szeretne lenni.

 

Ann Doyle

Kora: 45 év, foglalkozása: háztartásbeli

Leírása. Özvegy, három gyermeket tart el, kisjövedelmű, nincs megtakarítása.

 

Johnny Jaberg

Kora: 35 év, foglalkozása: ismert színész

Leírása: elvált, mindkét gyermekét a volt felesége neveli, hajléktalanszálló létrehozására tett adományt.

 

Howard Wilkinson

Kora: 55 év, foglalkozása: Kalifornia állam szenátora.

Leírása: nős, egy gyermeke van, nemrégiben választották meg, van mit a tejbe aprítania.

A feladatot csoportos megbeszélés követi, melyik csoport hogyan és mért jutott az adott sorrendhez (Kagan, 2001).

 

Vacsoravendégek

Fejlesztő hatás: A csoport alakulási szakaszában játszható, ismerkedési játék.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-15 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A résztvevők körben ülnek és válaszolnak a következő kérdésre: „Ha lehetősége lenne egy vacsoravendégségre három híres embert meghívni kit választanának?”

Egyéb megjegyzések: Érdemes előre megegyezni, hogy csak élő, vagy már régen meghalt híres emberek is szóba jöhetnek-e (Kroenhert, 2004.).

 

Érzések kifejezését, empátiás készséget fejlesztő gyakorlatok

Emóciók

Fejlesztő hatás: Az érzelmek nem verbális kifejezése, és ezek felismerése

Életkori ajánlás: serdülők és felnőttek számára ajánlható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: papírkártyák

A játék leírása A tagok körben ülnek. Minden tagnak egy-egy érzést, egy – egy emóciót, érzelmet kell életre keltenie, szavak nélkül, pusztán nem verbális jelzésekkel megjelenítenie. A többieknek kell kitalálnia, mi lenne az adott érzelem. A játék úgy is játszható, hogy a csoportvezető előre, cetlikre felír érzelmeket és minden csoporttag húz egyet, de úgyis, hogy mindenki keres magának egy olyan érzelmet, amit jellemzőnek érez az adott pillanatban saját magára (Benedek, 1992).

 

Ismételd el más szavakkal

Fejlesztő hatás: A kommunikációs készségek fejlesztése. De a szókincset is fejleszti, és az érzelmek kifejezéseit is gazdagítja.

Életkori ajánlás: Minden korosztály számára ajánlott.

Csoportvezetői gyakorlat: A gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal ismétli meg, a kikötés az, hogy közben egyetlen egy azonos szó sem használható fel. Aki téveszt, annak kétszer kell történetet ismételnie. Addig játsszuk, amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz (Bagdy, Telkes, 1990).

 

Mi lenne ha

Fejlesztő hatás: Mivel a játék során – szimbolikus formában – a másikat jellemezzük, illetve megpróbáljuk kitalálni, kiről van szó, így részint a tagoknak bele kell élniük magukat a másik helyébe, empátiás készségük fejlődik. Másrészt a saját személyes tulajdonságaikról is kapnak visszajelzéseket.

Életkori ajánlás: serdülők és felnőttek

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai ismereteket igényel

Idői keretek: 30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A tagok körben ülnek. A játék lényege, hogy egy csoporttag kimegy, ő lesz a kitaláló. A többiek megegyeznek egy bizonyos személyben a bennmaradók közül, akit ki kell találni. A kitaláló bejön és megkérdezi, mi lenne az illető személy ha mondjuk növény lenne. A többiek mind válaszolnak. A kitaláló ezután megismétli a kérdését más kategóriákkal (például növény, állat, használati tárgy, étel, természeti jelenség stb.) addig, amíg ki nem találja kiről van szó. Ha kitalálta, akkor a „kitalált” személy megy ki. Érdemes annyi kört csinálni, hogy mindenki legyen kitaláló és kitalált személy is.

Egyéb megjegyzések: Csak olyan csoportokban érdemes játszani, amelyek már régebben működnek és a tagok jól ismerik egymást (Benedek, 1992 nyomán).

 

Tolmács-játék

Fejlesztő hatás: A kommunikáció, különösen a verbális kommunikáció mélyebb jelentéstartalmának felismerése, és annak bemutatása, mennyire könnyű félreérteni egymás verbális kommunikációját.

Életkori ajánlás: idősebb serdülőknek és felnőtteknek ajánlott.

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 30-45 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Az egyik játékos lesz az interjúalany, egy másik a tolmács. A többi játékos a kérdező lesz. Az interjúalanynak bárki fel tehet kérdéseket, de csak a tolmácson keresztül: A tolmács interpretálja, „lefordítja a kérdést”, vagyis közli az interjúalannyal, hogy a kérdező, mit is akart valójában kérdezni. (Mármint a tolmács szerint.) Az interjúalany válaszát is a tolmács ugyanezen a módon „lefordítja”. A kérdezők és az interjú alany közvetlenül nem beszélhet egymással csakis a tolmács segítségével. Több játékos is kipróbálhatja, mind a tolmács, mind az interjúalany szerepét. A végén megbeszéljük, milyen élmény volt, az, hogy nem azt mondom, amit akarok, illetve az, hogy amit mondok, azt mások teljesen máshogy értelmezhetik (Benedek, 1992).

 

Kommunikációs készség fejlesztését szolgáló gyakorlatok

 

Amerikából jöttünk

Fejlesztő hatás: A játék a nem verbális kifejező készség fejlesztését célozza, annak átélését, hogy milyen nehéz csupán gesztusokkal kifejezni valamit. Másrészt mivel versengő helyzetről van szó, így a konfliktus, rivalizálás is megjelenik játékos formában.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-30 perc.

Eszközigény: nincs.

A játék leírása: Közismert gyerekjátékról van szó. A csoport körben ül. Két ember kimegy és odakint megegyeznek egy foglalkozásban. Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve, az adott foglalkozást gesztusokkal jelenítsék meg. A terembe visszatérve így szólnak: „Amerikából jöttünk, mesterségünk címere: x (Az adott foglalkozás kezdőbetűje)”A többieknek kell kitalálnia, hogy mi a választott foglalkozás. Akinek sikerül az párt választ magának , és ők lesznek a következő feladvány kitalálói.

Egyéb megjegyzések: Általában nagyon jó hangulatú feladat, nagy nevetések kísérik, így nehezebb feladatok után feszültségoldónak is használhatjuk (Grätzer, 1977).

 

A szöveg marad

Fejlesztő hatás: a verbális és a nem verbális kommunikáció fejlesztése.

Életkori ajánlás: Serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 30-45 perc

Eszközigény: papír, toll

A játék leírása: A játékosok párokat alkotnak. Közösen kitalálnak és leírnak egy rövid dialógust. Ezt a szöveget kell előadniuk különböző szituációkban. A szöveg mindig ugyanaz marad, csak a helyzet változik. A játékosok megélik, hogy ugyanannak a szövegnek a jelentése, hogyan módosul változik, ha más nem verbális jelzések egészítik ki, a helyzetnek megfelelően (Bús, 2003).

 

Az egész világ így csinálja

Fejlesztő hatás: A nem verbális kifejezőkészség fejlesztése

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A játékosok körben ülnek. Egy játékos kimegy. A többiek megegyeznek egy határozó szóban, például, okosan, türelmesen, türelmetlenül, méltóságteljesen stb. A feladat az, hogy amikor a játékos bejön kitalálja az adott határozó szót. Olyan cselekvésre vonatkozó kérdéseket tehet fel, ami arra vonatkozik, hogy hogyan csinálja az adott dolgot az egész világ. Például: Hogyan mos autót az egész világ? Hogyan reggelizik az egész világ? Stb. A csoportból mindig mást kérdezhet, és akit kérdez, annak az a feladata, hogy gesztusokkal, mimikával, eljátssza az adott kérdésre a választ, úgy, hogy az a kitalálandó határozószónak megfeleljen, például méltóságteljesen mosson autót, reggelizzen, stb. Akinél a kitaláló rájön a határozószóra, az megy ki a következő körben.

Egyéb megjegyzések: Általában nagyon vidám játék, nagy nevetések szokták kísérni (Perhman, é.n.).

 

Azt mondtam, hogy arc?

Fejlesztő hatás: A nem verbális kommunikáció erejének demonstrálása.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A tagok körben ülnek. A csoportvezető megkéri őket, hogy tegyenek le mindent, tollat, papírt és nézzenek rá. Mikor mindenki ránéz, kérje meg a résztvevőket, hogy az összezárt öklüket tegyék az arcukhoz. Közben, mintha demonstrálni akarná a feladatot a csoportvezető az álla alá illeszti az öklét. Majd azt kéri, hogy senki se mozdítsa meg a kezét, hanem nézzenek így körbe. Valószínűleg a csoport egy jó része az arca helyett az álla alá teszi az öklét. Ezt megbeszélés követheti, a verbális és a nem verbális kommunikációs csatorna szerepéről, és arról, hogy mitől függ az, hogy ellentmondó információk esetén melyiket vesszük figyelembe (Kroehnert, 2004).

 

Fekete-fehér, igen-nem

Fejlesztő hatás: A verbális kommunikáció kifejezőkészségének fejlesztése, annak megtapasztalása, hogy bármilyen korlátozás mennyire megnehezíti a verbális kommunikációt.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: ismert gyerekjátékról van szó. A játékosok körben ülnek. Egy játékos lesz a kérdező, aki bármit kérdezhet, és a többieknek gyorsan válaszolniuk kell rá, de úgy, hogy a fekete, fehér, igen, nem szavakat nem használhatják. A játékosok, csak igazat válaszolhatnak. Aki hibázik vagy tétovázik kiesik. Az nyer, aki legtovább benn marad, így ő lesz a következő kérdező.

Egyéb megjegyzések: Általában nagyon vidám, oldott hangulatú játék, nagy nevetések kísérik (Grätzer,1977).

 

Halandzsa

Fejlesztő hatás: Elsősorban a vokális, másodsorban a többi nem verbális kommunikációs csatorna fejlesztése.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoport körben ül. Két ember kimegy és odakint megegyeznek abban, hogy miről fognak „beszélgetni”. Az lesz a feladatuk, hogy a csoportba visszatérve, csupán halandzsa nyelven fejezzék ki mondanivalójukat. A többieknek kell kitalálnia, hogy miről van szó. Érdemes több kört is játszani. Van olyan változata is a játéknak, amikor a halandzsa helyett csak és kizárólag számokat mondanak a játékosok.

Egyéb megjegyzések: Általában nagyon jó hangulatú feladat, nagy nevetések kísérik, így nehezebb feladatok után feszültségoldónak is használhatjuk (Benedek, 1992).

 

Ház, fa , kutya

Fejlesztő hatás A gyakorlat egyrészt alkalmas a non-verbális kommunikáció és az empátia gyakorlására, másrészt arra, hogy csoporttagok átéljék a társas hatékonyságukat és azt, hogy mennyire fontos számukra mások irányítása. személyes befolyásolás tényezőiről élményt, tapasztalatot szerezzenek.

Életkori ajánlás: Minden korosztály számára ajánlott.

Csoportvezetői gyakorlat: A gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-20 perc

Eszközigény: A/4 formátumú papír minden párnak, alátét, íróeszközök, lehetőleg színes filctoll, páronként 1 db.

A játék leírása: A csoport párokra oszlik (ha a létszám páratlan, akkor vagy az egyik csoporttagot megfigyelőnek kérjük fel, vagy a csoportvezető beszáll a játékba).Minden pár két tagja egymással szembefordulva foglal helyet, térdük összeér, rajta elhelyezve a papírlap az alátéttel, és a filctollat mindketten megfogják. A csoportvezető arra kéri a résztvevőket, hogy mindenki hunyja be a szemét és képzeljen el egy tetszés szerinti tájat, benne egy házzal, a ház mellett egy fával, mellette, kutyával. Engedjék szabadon képzeletüket. Kb.2-3 perc múlva a csoportvezető arra kéri a párokat, hogy szavak nélkül, teljes csendben rajzoljanak, a filctollat együtt fogva, egy képet, amin van egy ház, egy fa és egy kutya. Amikor minden pár elkészült a feladattal, a képeket közszemlére tesszük. A párok beszámolnak érzéseikről, tapasztalataikról, elemzik a produktumot, és közösen megbeszélik, milyen élményeket szereztek a non-verbális kommunikációval, az empátiával, egymás befolyásolásával kapcsolatban.

Egyéb megjegyzések: Elképzelhető a játék úgyis, hogy a csoportvezető nem ad meg előre témát, hanem a párokra bízza mit rajzolnak. Lényeges, hogy ebben az esetben sem beszélhetik meg egymással a párok, hogy mit és hogyan fognak rajzolni.

Általában nagyon oldott hangulatú játék, nagy nevetések kísérik a kész rajzokat, így nehezebb feladatok után feszültségoldónak is alkalmas, (Rudas, 2001).

 

Hotelportás

Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének fejlesztése.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A játékosok közül egy valaki lesz a hotelportás, a többi játékos a vendég. A vendégek „némák”, nem tudnak beszélni, csak különböző non-verbális eszközökkel fejezhetik ki magukat. Viszont mindnyájuknak van valamilyen problémája, amiben a hotelportástól kér segítséget. A portás – az egyetlen aki beszélhet – feladata, hogy kitalálja mit kívánnak tőle. A játékot megbeszélés követi arról, hogy mennyire volt nehéz csupán nem verbális eszközökkel elérni a céljukat (Bús, 2003).

Egyéb megjegyzések: Más szituációt is kitalálhatunk, mint például étterem pincérrel, stb.

 

Ismételd el más szavakkal

Fejlesztő hatás: A kommunikációs készségek fejlesztése. De a szókincset is fejleszti, és az érzelmek kifejezéseit is gazdagítja.

Életkori ajánlás: Minden korosztály számára ajánlott.

Csoportvezetői gyakorlat: A gyakorlat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot.

Idői keretek: 10-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoport körben ül. A csoportból valaki elmond egy tetszőleges rövid történetet. A mellette ülő ugyanezt a történetet más szavakkal ismétli meg, a kikötés az, hogy közben egyetlen egy azonos szó sem használható fel. Aki téveszt, annak kétszer kell történetet ismételnie. Addig játsszuk, amíg mindenki egyszer mesélő és ismétlő is lesz (Bagdy, Telkes, 1990).

 

Ki zörget?

Fejlesztő hatás: A nem verbális jelzések használatának és felismerésének fejlesztése.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: Egy ajtó

A játék leírása: Valaki kimegy a teremből, a többiek körben ülnek. Aki kiment, elképzel valakit vagy valamit, és zörgetésével, kopogtatásával igyekszik kifejezni kire gondolt. Bejön, leül, és a többiek elmondják, mit gondolnak ki mire gondolt, kit akar megjeleníteni a zörgető. Végül a zörgető is elmondja, kit és mit próbált megjeleníteni valójában.

Egyéb megjegyzések: Fontos, hogy a zörgető mondja el utoljára, mit akart kifejezni (Benedek, 1992).

 

Szinkronizálás

Fejlesztő hatás: Részint a nem verbális kommunikáció, részint az empátiás készség fejlesztése

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: Páros játék. A párok egyik fele, csupán nem verbálisan fejezheti ki magát, gesztusokkal, mimikával, mozdulatokkal, stb. A párok másik fele beszél helyette, szinkronizálja a másik mozdulatait. Később cserélnek. A játék fordítva is elképzelhető: ebben az esetben nem a beszélő követi a „képet”, hanem az ő – mozdulatlanul előadott- mondanivalóját illusztrálja, fejezi ki nem verbálisan a másik fél (Benedek, 1992).

 

Konfliktus kezelő készség fejlesztését segítő gyakorlatok

 

Adj király katonát!

Fejlesztő hatás: Két csoport közötti versengés, rivalizálás, konfliktus megtapasztalása.

Életkori ajánlás: inkább gyerekeknek ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30perc

Eszközigény: Nagy nyílt tér

A játék leírása: Ismert gyerekjáték. A csoport két részre oszlik. A két csapat egymással szemben áll. A játékot a csapatkapitányok feleselése vezeti be:

– Adj király katonát!

– Nem adok.

– Akkor szakitok.

– Szakíts, ha bírsz.

Ezután az egyik csapat egy tagja neki szalad a másik csapatnak, akik szorosan fogják egymás kezét. Ha sikerül elszakítania a láncot, egy játékosnak vele kell mennie, ha nem neki kell ott maradnia. Aztán csere.

Egyéb megjegyzések: Vigyázzunk, ne durvuljon el a játék (Benedek, 1992)!

 

Aprópénz

Fejlesztő hatás: A játék három fordulójából az első kettő az önérvényesítés és így a társas hatékonyság sikerét és kudarcát, a harmadik kör pedig a csoporton belüli rokonszenvi viszonyokat tükrözi. A tagok átélhetik a kudarc, a veszteség érzését és azt, hogy mennyire fontosak a többiek számára, hányszor lépnek velük kapcsolatba, így a csoporttagok egymás iránti érzései is feltárulnak.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői gyakorlatot nem igényel

Idői keretek: 10-15 perc

Eszközigény: 10-150 db. 1-2 forintos aprópénz, egy nagy asztal, papír, ceruza

A játék leírása: A csoporttagok az asztal körül ülnek. Az asztal közepére kiborítjuk a pénzt. A csoporttagok jeladás után annyit vehetnek el a középen levő pénzből, amennyit csak tudnak, vagy akarnak. Ezután megszámoljuk, kinek hány darab jutott és ezt felírjuk. A következő körben sorban egymás után mindenki két társától elvehet annyi pénzt, amennyit akar. Ez után újra számoljuk a pénzt, és felírjuk, kinek mennyije maradt. A harmadik körben sorban egymás után mindenki két társának adhat aprópénzt, annyit, amennyit jónak lát. Ezután újraszámoljuk a pénzt, kinek mennyi lett a végére. A végén megbeszélhetjük, ki mit gondolt, mit érzett a játék közben.

Egyéb megjegyzések: Gyerekek számára a veszteség, az, hogy elvesznek pénzt tőlük nagyon frusztráló lehet, így velük ez a játék nagy óvatosságot igényel (Benedek, 1992).

 

Az asszertivitás játékai

Fejlesztő hatás: A játék célja, hogy a konfliktushelyzetben lehetséges három viselkedésmódot (agresszív, asszertív, szubmisszív) tisztázza, a tagoknak lehetősége legyen szerepjátékokon keresztül a különböző megoldási módokat kipróbálni.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek.

Csoportvezetői gyakorlat: a játék komolyabb csoportvezetői gyakorlatot, mélyebb pszichológiai ismereteket igényel

Idői keretek: 30-60 perc.

Eszközigény: nincs.

A játék leírása: A tagok körben ülnek. A csoportvezető röviden ismerteti az agresszivitás, az asszertivitás (határozottság, erőteljesség, rámenősség, saját magáért nem agresszíven kiállni) és a szubmisszivitás (alárendelődés „nyusziság”) közötti különbséget. Ezt szerepjátékok követik. Önként jelentkezőkből lesznek a szereplők, a többiek a nézőteret adják, mintha egy színházi előadásról lenne szó. A szereplőknek különböző konfliktushelyzeteket kell eljátszaniuk, agresszív, asszertív vagy szubmisszív módon. A játékot megbeszélés követi a csoporttal, ki mit látott, hogyan sikerült a konfliktust megoldani, mennyire voltak tényleg agresszívek, asszertívek vagy szubmisszívek a szereplők (Rudas, 2001 nyomán).

 

Gyümölcskosár

Fejlesztő hatás: Ebben a játékban a rivalizálás, versengés mellett, a frusztráció és akadályoztatás élménye jelenik meg konfliktushelyzetben. Annak aki sikeres a játéban, az a pozitív önérvényesítés élményét adja.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: eggyel kevesebb szék, mint ahányan a résztvevők vannak.

A játék leírása: A csoporttagok körben ülnek, egy valaki középen áll. Mindenki kap egy gyümölcsnevet. Amikor a középen álló elkiáltja magát: „A szilva (például) cseréljen helyett az almával( például)”. akkor a két megnevezett játékos feláll és minél gyorsabban megpróbál helyett cserélni. A középen álló igyekszik ezt azáltal megakadályozni, hogy ő ül le az egyik székre. Akinek nem jut szék az folytatja a játékot. Ha a középső ember azt mondja: „Kiborult a gyümölcskosár”, akkor, mindenkinek fel kell állnia és máshova leülnie, mint ahol eddig ült.

Egyéb megjegyzések: Általában nagyon vidám, nagy nevetésekkel kísért játék, gyerekek különösen élvezik. Vigyázzunk azonban, ne durvuljon el, nehogy megsérüljön valaki (Benedek, 1992).

 

Területfoglalás

Fejlesztő hatás: A csoportközi konfliktus demonstrálása olyan helyzetekben ahol a szűkös forrásokért megy a küzdelem. Ezenkívül, mivel kiscsoportokban folyik a munka, így a kiscsoporton belüli együttműködés, a valahova tartozás érzése is erősödik.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: komolyabb csoportvezetői tapasztalatokat és mélyebb pszichológiai ismereteket igényel.

Idői keretek: 20 perc

Eszközigény: sok elmozdítható bútor és tárgy, például székek, asztalok, szőnyegek, dísztárgyak.

A játék leírása: A csoportot két csapatra osztjuk. Az egyik csapat a terem egyik, a másik csapat a terem másik felében helyezkedik el. A feladat adott jelre minél több tárgyat a saját térfelünkre hurcolni. Az időkeret öt perc. Rabolni szabad: a másik csoport területéről vissza is lehet hozni tárgyakat. Az egyetlen szabály, hogy amit valaki már megfogott, amíg el nem engedi, addig más nem nyúlhat hozzá. Az öt perc elteltével kiderül melyik csoport nyert, melyik mennyi tárgyat szedett össze. A játékot megbeszélés követi, milyen élmény volt a csapatok közötti versengést, a „szabad rablást” átélni, mind az „elkövető”, mind a „kirablott” oldaláról.

Egyéb megjegyzések: Általában vidám, sok nevetéssel járó játék, de ügyeljünk a durvaság elkerülésére, vigyázzunk, nehogy valaki, vagy valami megsérüljön (Benedek, 1992).

 

Társas hatékonyság fejlesztését szolgáló gyakorlatok

 

Csak rám figyelj!

Fejlesztő hatás: A feladat egyfajta kommunikációs küzdelem három fél között a figyelemért, ilyen módon a társas hatékonyság szintjének mérője is lehet.

Életkori ajánlás: Mindhárom korosztálynál nyugodtan használható.

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 20-30 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoporttagok félkörívben ülnek, három személy lesz a játékos. A feladat egyszerű: ketten elmélyülten beszélgetnek, úgy, hogy csak egymásra figyelhetnek közben. A harmadik feladata, hogy bármilyen eszközzel, de anélkül, hogy a másik két játékoshoz érne, magára vonja valamelyik beszélgetőtárs figyelmét. Érdemes előre meghatározni az idői keretet mondjuk 2-5 perc között. Utána más csoporttagok is kipróbálhatják magukat a „beszélgető” és a „megzavaró” szerepkörében is (Benedek, 1992)

 

Hess légy!

Fejlesztő hatás: A játékosok képet kapnak arról, hogy hogyan tudják meggyőzni a társaikat az igazunkról, így milyen társas hatékonysággal rendelkeznek.

Életkori ajánlás: serdülőknek és felnőtteknek

Csoportvezetői gyakorlat: nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot

Idői keretek: 15-20 perc

Eszközigény: nincs

A játék leírása: A csoportot 5-7 fős kiscsoportokra osztjuk. Megmondjuk a csoportoknak, hogy kapnak egy egyszerű problémát, gondolják végig külön-külön, majd próbálják meg meggyőzni egymást a saját megoldásuk helyességéről. A végén közösen megbeszélik a megoldásokat és a csoportvezető elárulja a helyes megoldást. A probléma a következő: Van egy lezárt befőttes üveg, és annak az alján hat légy alszik. Mi történik, ha felébresztjük legyeket és el kezdenek szállni az üvegben? Változik vagy sem az üveg és a legyek súlya, ha azok, nincsenek az üveg alján? (Megoldás: Nem változik, mivel a legyek ha repülnek, leszálló légáramlatokat hoznak létre, amelyek ugyanolyan erőt képviselnek, mint a súlyuk. Így akár ülnek, akár repülnek ugyanolyan súllyal nyomják lefele az üveget.)(Kroehnert, 2004).

 

Vegyes menü

Fejlesztő hatás: A csoportnak együtt kell dolgoznia, ötleteket hoznia a minél jobb megoldás érdekében így kifejezetten csapatépítő, együttműködést segítő játékról van szó.

Életkori ajánlás: serdülőknek vagy felnőtteknek ajánlott

Csoportvezetői gyakorlat: Maga a feladat nem igényel különösebb csoportvezetői gyakorlatot, csupán utána a megbeszélés

Idői keretek: 30 perc

Eszközigény: papír, ceruza

A játék leírása: A játékosokat négy-öt fős csoportokra osztjuk. A résztvevőkkel közöljük, hogy képzeljék el, éppen most akarnak egy éttermet nyitni. A feladat, hogy megtervezzék a szerintük tökéletes éttermi menüt. A feladatra 10-15 percük van utána megbeszélés következik. A megbeszélés során térjünk ki arra, hogy hogyan sikerült megegyezniük, a megadott idő alatt, hogyan döntötték el a vitás kérdéseket (Kroenhert, 2004).

Megújulás a Hitben(Kiss Bertalan)

Cél: Segíteni a fiataloknak meglátni azt, hogy hol állnak a hitben.

Bevezető feladat: Szoborverseny. Kell hozzá két, vagy több önként jelentkező. A feladatuk az, hogy valamilyen nehéz egyforma testtartásban, pozícióban kell megállniuk. Ha ez megtörtént indul az óra és a verseny: ki bírja tovább? Aki a legtovább bírja, az a szoborkirály, és csokit, vagy valami mást kap (amit persze megoszt a többiekkel).

Kérdések a feladathoz:

Milyen volt állni? Fárasztó, megterhelő, rossz?

Milyen volt elindulni, új testtartást felvenni, mozogni, leülni vagy kiegyenesedni?

Valahol az ember lelkileg is tud ilyen lenni. De mindjárt meglátjuk miért.

Hogyan tudnátok leírni azt, hogy mi a hit?

A Biblia azt mondja a hitről, hogy: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.”Zsidók 11,1

És mit jelent Istenben hinni?

Manapság az emberek sok mindent hisznek Istenről, de ez mindig is így volt.

Tudtok ilyen dolgokat mondani?

Isten egy szakállas vénember, aki a felhők tetején ül, és onnan nézi az embereket. Istent nem érdeklik az emberek.

Isten egyenlő Allahhal, Buddhával, Krisnával, Jehovával, a nagy semmivel, stb.

Én úgy hiszem, hogy nincs Isten.

És még sorolhatnánk, mi mindent hisznek. Ezek a dolgok hitecskék. pont olyanok, mint amikor az ember sokáig van egy nem természetes, nem egészséges testhelyzetben. Rossz, és az ember kárára válik. Az ilyenekből lépni kell változtatni, kell, különben az ember életére, örök életére beláthatatlan következményei lesznek.

Ezt jelenti a hitben való megújulás. Kilépsz abból a téves gondolatból, amit addig rosszul hittél, gondoltál az Istenről. Valahol ezt jelenti megtérni. Addig is tudtad, hogy van Isten, tudtál is róla dolgokat, de nem érdekelt, nem volt élő hited. Amikor megtérsz, megváltozik az Istenképed, amit addig hittél Istenről, és élő hited lesz.

De honnan tudhatjuk, mi a helyes, az egészséges és az igazi Istenről. Honnan tudjuk, hogy nem a Jehova tanújának van igaza, és nem a Buddhista tudja, mi a tuti?

Isten megismertette magát az emberrel, Jézus Krisztusban. Azt mondja róla az ige, hogy: „Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” János 1,18.

Isten az egész Bibliát is azért adta, hogy tudjuk, mit kell róla hinni, és mit jelent a helyes, egészséges hit. Megújulni úgy lehet, hogy elhisszük mind azt, amit az ige mond Istenről, emberről, életről.

Mit mond a Biblia Istenről? Mondjatok egy néhányat.

Mindenható, Szereti az embert, Gyűlöli a bűnt, Kapcsolatban lehet lenni vele, Vezeti a ráfigyelő embert, Stb.

Mit mond az emberről? Bűnös, Kegyelemre szorul, Halandó, Egyszer biztosan megáll az Isten előtt ítéletre, stb.

Mit mond az életről? Nem ér véget a halállal, Isten adja, és el is veheti, Jézus az élet, az élet értelme, stb.

Olvassuk el a János 20,24-29.-et.

Itt van ez a Tamás, hisz Istenben, tudja, hogy van. Még szereti is, de azt hiszi, hogy földi királyság lesz Izraelben és minden Happy lesz. Azt hiszi, hogy Jézust Isten nem tudja feltámasztani. de amikor találkozik Jézussal megújul a hitben, elkezd teljesebben hinni, jobban Ismerve Istent, és értve őt.

Van úgy, hogy a hívő ember igazén hisz, mégis hitben való megújulásra szorul. Miért?

Gyakran tapasztalható az, hogy hívő emberek megfásulnak, és elvannak magukban, a keresztyén szokásokban. Az ilyen ember az üregi nyúl keresztyén.

Egy kis példa: Kell egy üres pohár, és egy kis víz kancsóban. A pohár az az ember, amint látszik, üres. Az ember is üres Isten nélkül. De Isten megtölti az embert (vizet öntünk a pohárba). Kérdés a fiataloknak: Tudjátok, mi történik, ha sokáig benne marad a víz a pohárban? Megposhad, és nem jó már semmire. Na, ilyen az a keresztyén, aki elvan magának, és nem újul meg, nem növekszi a hitben, csak álla keskeny úton, de nem halad. Ő sem lesz jó már Isten dicsőségére, az emberek javára.

Mi az oka, hogy ilyen lesz valaki?

Beleun a kereszténységbe. Meghűl az első szeretet. Megszokottá válik minden (Igeolvasás, Ima, Istentisztelet, stb.)

Befejezés: Szinte minden ember rászorul arra, hogy folyamatosan megújuljon a hitben. Ezt jelenti keresztyénkén élni ezen a földön. Jobban megismerni Istent, előrehaladni a keskeny úton, és a megfásultságból kilépni. De magunktól ez se megy. Hála az Urnak, hogy ő kész és siet segíteni az embernek ebben is. Kérjétek bátran az Urat, hogy adjon nektek, szüleiteknek, barátaitoknak, tanáraitoknak, testvéreteknek hitben való megújulást.Máté 7,7-11.

Miért várj a szex-el? (KIss Bertalan)

Cél: Megérteni, hogy hol a helye a sexnek az ember életében. Megértetni, miért érdemes várni.

Bevezetés: Egy felmérést szeretnék végezni veletek. A teszt célja az, hogy bebizonyítsuk, hogy bizonyos szavaknak színező hatása van.

Most figyeljetek jól: felteszek egy szót, én meg megnézem a reakciót. SEX. Látom tényleg igaz, sok arc piros lett, főleg a lányoké.

A sex az tényleg egy olyan dolog a világban, amiről sokat beszélnek, mégis szégyenérzet van körülötte, és kényes téma, meg illetlen róla beszélni. Talán, épp azért mert a világban sok probléma van körülötte. Ezért fontos róla beszélni, hogy ne legyetek tudatlanok.

Felteszek egy másik pirítós kérdést

A sex jó dolog? Persze, hogy jó!

És tudjátok minek? Na nem azért, amire most gondoltok, hanem azért mert Isten adta. Az Isten amikor megteremtette a világot, mindent jónak teremtett azért, hogy az emberbek jó legyen. A SEXet is Isten teremtette, és tudjátok mit mondott róla Isten? Igen jó. Csak van benne valami.

Tudjátok mi volt az első szava az emberhez? Szaporodjatok és sokasodjatok, azaz SZEXeljetek minél többet. Az ember élvezi csak a sexet, az állatok csak azért csinálják, hogy szaporodjanak, viszont az ember azért, hogy jó legyen neki, mert Isten ezért adta. Örömforrásnak, az embernek, de több is annál. Az Énekek éneke 7, 11-12 úgy beszél róla, mint ajándék a másiknak és összekötő erő. Egy férj és feleség között azért lehet több egy szeretetkapcsolatnál, mert a szexualitás, mint egy hegesztőpisztoly szorosra forrassza, ami egész életre összeköt.

Viszont e mellet a sok jó dolog mellet, amit most elmondtam a sex mellett, el kell mondani, hogy nagyon sok negatívum keletkezett ebben. Azért mert az emberek nem tudnak helyesen élni ezzel az ajándékkal, és nem is akarnak.

A szexualitás olyan, mint az atomenergia. Ha egy atombombában van benne, úgy az a nagyon sok energia, ami benne van, ha felszabadul, akkor szörnyű pusztítást okoz. Viszont ha van egy reaktor, amibe bezárják ezt az energiát, úgy áramot kapunk, amit sok hasznos dologra használhatunk.

Mi okozza a nagy kérdést az emberekben a sexszel kapcsolatban?

Lehet e házasságon kívül, vagy nem?!

A probléma ott kezdődik, hogy értéktelenné vált a szüzesség, annak fontossága. Régen szégyen volt, ha valaki nem az, és úgy házasodik, manapság pont fordítva van. Elmaradottnak, bénának tartják azt, aki az, ciki nekik, és sok mindent tesznek fiúk is lányok is, hogy megszabaduljanak tőle. Pedig nagyon nincs igazuk. Szégyellned kellene, hogy nincs mit szégyellned?

Mit mond a világ, miért sex- szelj házasság előtt?

  • Miért várnál, ha van rá most lehetőséged?
  • Mert én most akarom, és nem bírok magammal. (ülj hidegvízbe)
  • Nem akarok zsákbamacskát venni, és ha nem jó vele az ágyban? Cipőt is úgy veszünk, hogy felpróbáljuk. Igen, de ez inkább hasonlít a fogkefevásárláshoz.

(ide illő játék: Kell egy pohár víz. Mindenki köpjön bele, az utolsónak pedig mond meg, hogy igya ki. Biztos nem akarja. Így van a sexszel is)

  • Mert ez a normális magatartás. Mindenki ezt csinálja. (Igazad van, együnk tehénlepényt! 10 milliárd légy csak nem téved!)
  • Azt kéri tőlem a barátom, hogy bizonyítsam be neki, hogy szeretem. Őérte megteszem. (Lányom, ha igazán szeretne téged, nem kérne ilyet.)
  • Ha hozzá megyek-, feleségül veszem, miért ne feküdjek le vele?
  • A Bibliában sehol sincs az írva, hogy nem szabad házasság előtt! Olvassál Bibliát gyakrabban, meg az V Mózes 22, 13-28.-at

Nem túl jó okok.

Tíz ok, Miért ne tedd

1.      Megőrizd magad a csalódástól

2.      Megőrizd magad annak, aki majd igazán szeret. A szüzesség nagy ajándék és csak egyszer adhatod oda. Szerintem nem mindegy, kinek adod.

3.       Tiszta legyen a lelkiismereted

4.       Megőrizd magad a lelki sebektől

5.       Ha valakivel lefekszel, az egész történetéve fekszel le

6.       Ha valakivel lefekszel, az egész kórtörténetéve fekszel le

7.       Megőrizd magad a nem kívánt terhességtől

8.       Megőrizd magad a rossz döntésektől (Házasság rossz emberrel, abortusz)

9.       Megmaradjon a jó híred

10.   Egészséges maradjon az énképed és az önbecsülésed.

Mit mond Isten?

Isten az szexet a házastársaknak teremtette (1Móz. 2,24), és ott lehet rendeltetése szerint megélni. Ez Isten akarata. És ez a mi javunkra van. Ha Isten nem akarná, hogy szexszeljünk, akkor meg sem teremti. De akarja, csak nem mindegy hogy hol. Ő igazán a javunkat keresi, hogy nekünk a lehető legjobb legyen. Ha nem ezt akarná, minek halt volna meg értünk. Nem akarja, hogy mi is ítélet alá essünk, ezért bunkert épített nekünk. A neve Jézus Krisztus. De be kell menni abba a bunkerbe. De várni kell a szexszel, hogy igazán jó legyen nekünk. Persze ez nem könnyű. Ott vannak a vágyaink és a világ sem könnyíti meg (1János 2,15-16). Sőt mindinkább azt sulykolja belénk, hogy ez a normális. Pedig nem az. Mindig többen lesznek, akik a rossz úton járnak, de nem kell őket követni(Róma 12,2). A sátán az, aki ezt is szét akarja zilálni az életünkben. Nem miattunk, hanem Isten miatt, mert őt gyűlöli. Isten szeret minket, de a sátán Istennek nem árthat, viszont nekünk igen. Ezért pusztítja a mi életünket, és ha minekünk rossz, Istennek rossz.

Végszó: Nem leszel se szegényebb, se bénább, se kevesebb, ha vársz a sexszel, hanem gazdagabb, mert valami olyanod lesz, amit a világ olcsón elad. Énekek 7,14

Mire használod a szádat (Kiss Bertalan)

Cél: Megérteni, hogy nem mindegy, mi jön ki a szánkon

Bevezetés: Táblára felírni az Énekek éneke 4,11-et. Mit jelent ez az ige? Gondolkodjatok erről. (közben még lehet énekelni). Összefoglalva azt mondja, hogy minden, ami kijön a száján, az jó és értékes dolog.

Mai témánk is ez. Mi jön ki a szánkon. Jó és értékes dolgok?

Képzeljétek el a helyzetet: Reggel felkeltek, még a hajatok borzos, szemetek homályos, de lépten nyomon azt tapasztaljátok, hogy amit csak mondotok, az beteljesül. Mi volna az első szavatok? Jó dolog lenne ez?

Most képzeljétek el, hogy az elmúlt három napban, amit csak mondtatok, az valóra válna. Mi történne? Jó dolgok születnének, vagy meghalna néhány ember, felrobbanna az iskola, eltörne egypár kéz-láb, elkorhadna a számítógép, stb.?

Olvassuk el ezt az igehelyet: Máté 11, 34

A beszédünk Jézus szerint árulkodik rólunk. Amilyenek vagyunk belül, az a beszédünk által lesz nyilvánvalóvá. És ezt nem tudjuk elkerülni.

Mit árulhat el rólunk a beszédünk?

Kedves, szelíd, értelmes, bölcs, alázatok, képmutató, hazug, buta, trágár, romlott, erkölcstelen, gonosz, nagyképű, bunkó, önző, stb.

Rólad mit árul el a beszéded?

A beszéd az jó dolog. De nagyon nem mindegy, hogy használjuk. Építhetünk is vele, de rombolhatunk is. A szánkat is Isten teremtette, és a beszéd adományát is ő adta. Ezt is az ő dicsőségére kell, hogy használjuk. Amúgy pedig nem Istennek van haszna abból, ha helyesen beszélünk, hanem nekünk.

Milyen hasznai vannak?

Építesz másokat, jó a vélemény rólad, stb.

Olvassuk el a Jakab3,9-12

Azt mondja Jakab, nem kellene így lennie. Van lehetőség változtatni, csak akarni kell, és kérni az urat, mint Ézsaiás, és ő megtisztítja a szánkat.

Olvassuk el a Máté 11, 35-37-et.

Hunyjátok le a szemeteket és képzeljétek el. fenn a menyben megálltok az Isten előtt. Ott vannak az Angyalok, az ördögök és minden ember, aki valaha élt. És Isten a te életedet nézi meg. Dicséretet vagy dorgálást szeretnél ott kapni?

Hogyan lehet helyesen használni a beszéded?

Ne panaszkodj, csak Istennek – legyél illedelmes – mondj igazat – legyél kedves – stb.

Végszó: Jakab 3,2

                Levezetésnek játszunk valamilyen szójátékot. Jó szórakozást!

Kreatív dolgok az ifiben

Letisztázandó:

Minden ifiben vannak, előfordulnak, és kellenek, hogy legyenek ilyen dolgok, de!

Nem az az ifi célja, hogy szórakoztassuk a fiatalokat, hogy legyen egy klub, ami jól érzi magát együtt, és klassz dolgokat csinál.

Az ifi célja az Evangélium. Nem cukorkát akarunk osztani, hanem Jézust. I Kor 9,17-23

Ezt jó az elején letisztázni, és a továbbiakban így dolgozni, így szervezni, vezetni az ifit. Ha valahová el akarunk jutni, előbb kell, hogy legyen célunk. A cél az evangélium, a kreatív programok az eszköz lehet ebben.

Mire jók, miért fontosak a kreatív programok?

–         egy ifi válhat lapossá, unalmassá, megszokottá és kikophatnak az ifitagok. Egy fiatal (de idős is vágyik a jókedv, a szórakozás, az élmény után. A világ sok ilyet kínál, ezért nem szabad hagyni, hogy unalmas legyen egy ifi. Ha unalmas, ne csodálkozz, ha otthagyják az emberek. Isten országa izgalmas és nem unalmas.

–         Reklám, vonzás az ifibe. Sok fiatal nem azért fogy menni, mert ott az ige szól, hanem mert ott van az a lány/fiú, vagy jól lehet szórakozni (tisztán) (én is ezért mentem). Szeretnétek, hogy egy ifi beinduljon, működjön, növekedjen, megmaradjon? Imádkozz sokat, és tedd kreatívvá. Reklámokra súlyos pénzeket költenek, és nem kidobott pénz. Van haszna. Ha el akarod adni a kólát, készítsél jó reklámot, ha ifit akarsz, szervezd izgalmassá.

–         Közösségépítés.

Az ifi az egy gyülekezet-így kell tekinteni rá-és, ahhoz, hogy jól működjön, belsőséges legyen, ahhoz kiváló segítséget nyújtanak a kreatív programok. Segít megismerni, összerázni, megszeretni egymást-példák.

Jézus is nem éppen megszokott módon prédikált (kora vagánya volt). Nem csak zsinagógában, hanem Mezőn, hegyoldalban, pusztán, vízen, gyümölcsösben, hajóból, utcán, vámszedő házában. Csinált nagy vendégséget, támasztott fel halottat, gyógyított embereket. Ezek a dolgok sok emberhez elértek és sok embert vonzott Jézus hatalommal beszélt, nem unalmasan. Az apostolok kaptak olyan lelki javakat, és a gyülekezet, amik hitelesítették, őket, vonzották az embereket.

Legyen az ifi programod minimum egy negyedévre kidolgozva. Ezt egy-két óra odaszánással és imával összehozhatod. Ebben legyenek benne a témák, és hogy milyen kreatív programokkal készülsz hozzá. Azért fontos ez, hogy idejében fel tudj készülni, meg tudd szervezni a dolgokat. Nem kell mindent egyedül csinálnod, ifised segítsége, lelkész….

Hogyan lehet csoportosítani a kreatív programokat?

 

Ifióra keretén belüli

Játék…

Film…

Kirándulós ifi…

Kajálós…

Előadó …

Prezentáció…

Szituációs feladat

Jubileumi….

Ünneppi…

 

 

Ifióra keretén kívüli

Kirándulás…

Kajálás…

Szolgálat:

Gyerekhét szervezése, csendesnap szervezése, ünnepi műsör, öreglátogatás bébicsőszködés, misszió, ifitalálkozó szervezése

Csendesnap

Nyári tábor

Ifitalálkozó

Gyermekotthon, öregotthon látogatás…

Tábortűz

Szinjátszókör,

Ifiújság…

A leprás(KIss Bertalan)

él: Megérteni, hogy a mi életünk legnagyobb problémája a bűn.

Feladat: Két önkéntes kiválasztása.  Az egyik kimegy és az a feladata, hogy próbáljon meg minél közelebb ülni a többiekhez. A többiek feladata, hogy ne engedjék közel, menjenek el tőle. A másik kezét bekenjük lekvárral, neki meg kell érintenie a többieket.

Kérdés: Milyen érzés volt, hogy menekülnek tőled a többiek?

Ige: Lukács 5, 12 13

Milyen betegség a lepra? -képek mutatása-

A lepra nagyon hasonlít a bűnhöz. Betegség, sok kellemetlenséggel és fájdalommal járó betegség, pont, mint a bűn. Rontja az élet élvezetének ízét, az élet minőségét, pont, mint a bűn. Megnyomorít, pont, mint a bűn. Eltaszít emberektől, pont, mint a bűn. És halálos is, pont, mint a bűn.

Ez az ember, azt kéri, ami az élete legnagyobb problémája, azt, hogy gyógyuljon meg a leprából.

Képzelj el egy szituációt, ami megtörténik veled: ha most veled szembe menne Jézus, mit kérnél, kérdeznél tőle? Segítséget a vizsgán, robogót, új családot, barátnőt-barátot?

Az ember legnagyobb problémája a bűn. Ez az ember kérhette volna azt, hogy ne fájjanak annyira a sebei, hogy visszafogadja a családja, hogy legyen több étele, de ő azt kérte Jézustól, hogy meggyógyuljon a leprából. Azt kérte, ami az ő élete legnagyobb problémája volt, ami minden gondját és szomorúságát okozta.

Képzeljétek el, igaz az, hogy Jézus ma is szembe megy veletek. Például egy ifiórán, vagy Istentiszteleten. Neked is van lehetőséget kérni tőle. Kérjétek tőle azt, hogy gyógyuljatok abból, ami az életetek legnagyobb problémája, a bűntől.

Van e bátorságod megszólítani, vagy maradsz a nyomorban. Ennek az embernek volt bátorsága. Csodálatos dolog, hogy Jézus nem küldi el, hanem megérinti, pedig leprás. Ma is ilyen az Úr. annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk értékes neki az életünk, és ezt be is bizonyította, amikor a sajátját adta érte. ma is akarja, hogy tiszték legyünk, hogy boldogok legyünk, hogy egészséges életünk legyen.

Ki vagy te Istennek? (Kiss Bertalan)

Cél: Hitébresztés.

Kérdések:        Mit gondoltok Istenről?

                        Mi alapján gondolod így?

Mindenki alkot véleményt Istentől. Olyan ember nincs a világban, aki mégy ne tett volna így. Csakhogy sokszor helytelen ez a vélemény, mert ha valakiről helyes igaz képet akarsz alkotni, ahhoz ismerni kell. Isten ismeretünk pedig hiányos, és csak abból tudunk, amit hallunk róla. De igazán nem ismerheti az ember önmagától Istent, mert: Róma 3,10.

Mit gondol szerintetek Isten rólatok?

                        Mi alapján gondolod ezt?

Mit mond Isten?

Isten nem hazudik…, és nem is beszél mellé. az ő igéjében elmondja a véleményét rólunk, rólad. Sok mindent mond, két fontos dologban összefoglalható:

Máté 6,26 – értékesek vagyunk neki.

Róma 3,10-12 – Bűnösök vagyunk, elhagytuk Őt.

A sok ígéret mindenkire érvényes? Azt kell, hogy mondjam nem!

És ez nem Istenen múlik, erről nem Isten tehet. Mi fordultunk el tőle. Legfeljebb az áldása. Róma 1,20-25

Isten gazdag és meg akar gazdagítani minket. Ajándékozó példa:

Isten oda nem megy be, ahol nem nyitnak neki ajtót.

Jézus mindenki bűnét magára vette, mégsem üdvözül mindenki. Minek?

Jézus egy lehetőséget biztosít, de sokan ezzel nem törődnek, senkire nem kényszeríti. Megtérés bolondság, ej ráérünk arra még.

Gondold meg, mit érsz az Istennek:

Elhagyta miattad a mennyet, hogy oda juthass.

Szegény lett, hogy gazdag lehess.

Szenvedett, hogy neked ne kelljen.

Életét adta, hogy te élhess.

Sokat érsz Istennek, és ezt bizonyította is.

Mire van szűkség? (Kiss Bertalan)

Cél: Megértetni a fiatalokkal, mi az igazán fontos az életben. segíteni őket, hogy a jó részt válasszák.

Bevezető feladat: Egy asztalra sok kis cetlit kell tenni, amire fogalmak, tárgyak írva, mint pl. szerelem, Ferrari, siker, nagy ház, stb. A fiatalok feladata, hogy vegyék el azt, amire nekik szükségük van a boldog élethez.

Más feladat: Írjunk fel a táblára, ha van, olyan dolgokat, amik szerintük kellenek ahhoz, hogy az ember úgy érezze érdemes élni.

Kérdés:

Őszintén: Boldognak és teljesnek érzitek az életeteket?

Boldog lenne, ha ezek meglennének?

Igeolvasás: Lukács 10,38-42

Ez a Márta nagyon sok mindent csinált, és látszólag ő volt a pozitív személy, mert testvére ül, és nem csinál semmit.

Jézus mégis azt mondja, hogy sok mindenért aggódsz és Mária választotta a jó részt.

Mi is annyi mindenért aggódunk, annyi minden kellene.

De tudjátok igazán, hogy mire van szükségetek?

Én úgy gondolom, hogy a világ legtöbb embere nem tudja.

Mária azért választotta a legjobbat, mert Jézust választotta. Az ő szavait választotta, nem más fontos dolgot.

Mária az élet értelméhez és a boldogság forrásához ült le. Nem volt lusta ez a lány, csak megértett valami fontosat. Nincs egy embernek sem szükségesebb és fontosabb, mint Jézus Krisztus.

Jézus beszéde, szava teremtette a világot, gyógyított meg betegségeket, támasztott fel halottakat. Nincs annál nagyobb dolog, mint Isten közelében lenni, és az ő szavát hallgatni.

Ma sincs szükség sokra, valójában csak egyre, Jézusra. Márta ott tévedt el, hogy előbbre tartott más dolgokat Jézusnál.

Te megfogadhatod ezt a dolgot, vagy aggodalmaskodhatsz tovább, de nem lesz jobb az életed. viszont ha Isten veled van, mindened megvan. Választhatsz. Ne feledd, a legtöbb ember a rosszabbikat választja.

Önértékelés (KIss Bertalan)

Cél: Segíteni a fiatalokat megláttatni, hogy értékesek.

Szinte mindig lesz valami, amivel nem lesz megelégedve önmagában, de segíteni kell, hogy ezt el tudja fogadni.

Bevezetés: Egyszer egy ember áruba bocsátott néhány “lomot”, ami ott hevert már régen a padon. Volt a lomok között egy – két kép is. Hamar megszabadult tőlük, igaz olcsón adta mindet. Később kiderült, hogy az egyik lom milliókat ért. Túlságosan lebecsülte az eladó. Nem tudta mennyit ér.

Valahol pont így vagyunk mi az életünkkel. Túlságosan lebecsüljük, mert nem tudjuk mennyit ér.

Kérdés:

Emelje fel az a kezét, aki teljesen meg van elégedve magával! (Ha olyan a csoport meglehet beszélni, kinek mi baja van magával)

Mi az, amivel nem vagyunk megelégedve magunkon, magunkban (külső-belső)? (Fel lehet írni a táblára, ha van)

Mi az oka annak, hogy rossz az önértékelésünk, hogy ennyire elégedetlenek vagyunk magunkkal?

Beszéljétek meg ezeket a dolgokat.

– A világ nyomása: Divat, szépségideálok, média, barátok, osztály, stb.

– Másokhoz való hasonlítgatás: Ha én nem vagyok olyan ügyes, szép, tehetséges, stb. mint a másik, akkor nem vagyok értékes.

– Kritikák: Te ilyen, olyan, amolyan vagy!

Ez nagyon régi probléma. A Bibliában is vannak emberek, akik leértékelték magukat:

II Mózes 4,10-12. I Sámuel 9,21. Jeremiás 1,6. És még mások.

Játszunk egy játékot:

Tegyünk fel kérdéspárokat a résztvevőknek, például: A reálosok álljanak jobbra, a humánosok balra, akik sportolni szeretnek inkább jobbra, akik tévét nézni balra, stb. Mindig menjenek át abba a csoportba, ami inkább jellemző rájuk.

Mire volt ez jó?

Jó meglátni azt, hogy hála az Úrnak nem minden ember egyforma. Lehet, hogy ami belőled hiányzik, az a másikban benne van és ugyanúgy fordítva. Például: Lehet, hogy Chuk Norris jobb sportember, mint te, de te jobb autószerelő vagy (lehet még példákat hozni). Jó ezt szem előtt tartani.

Egy másik játék:

Csinálj a teremben félhomályt, vagy majdnem sötétet, majd mutass a fiataloknak képeket és kérdezd meg, hogy milyennek látják a dolgokat rajta. Majd rendes fénynél is nézzétek meg és beszéljétek meg. Máshogy fogják látni a képeket.

Nekünk is, hogy helyesen lássuk magunkat, fényre van szükségünk. Mennyei fényre.

A legfontosabb Isten véleményére adni ezen a téren, mert hát ő teremtett minket olyannak amilyenek, vagyunk.

De milyennek lát ő minket? Beszéljétek meg.

– Hasonlítunk rá. I Mózes 1,27

– Drágának, becsesnek tart. Ézsaiás 43,4

– Értékesek vagyunk neki. Lukács 12,24

És még lehetne sorolni.

Jobb adni az Isten véleményére, mint a világéra. Isten értékesnek teremtett minket, a világ meg leértékel minket mindenféle hamis mércékkel. Meg aztán kár olyan dolgokon rágódni, amin nem tudunk változtatni. Arra kell hangsúlyt tenni, ami értékes bennünk. És ilyen mindenkiben van.

Tovább beszélhető kérdések:

Mi van, ha az ember túlértékeli magát?

Milyen értékeket látsz magadban?

Kinek akarsz megfelelni?