A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Maradj talpon! ifjúsági hétvége

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 29:11)

Október 19-21 között került megrendezésre a XI. Maradj talpon! ifjúsági hétvége a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKA) vezetésével. Az eseménynek a Péterfalvai Református Líceum adott otthont. A családias alkalmon körülbelül 40 fiatal vett részt.

A hétvége központi témája az életcélok voltak, amelynek megtalálása minden fiatalt foglalkozat. A szervezők a témát három részre osztva próbálták boncolgotni, úgy mint a pályaválasztás, a párválasztás és a szolgálat. A hétvége programjának lelki része a megszokott módon volt felépítve: péntek és szombat este evangelizációs alkalomra került sor, szombaton reggeli áhítaton, fórumbeszélgetésen és előadáson vettek részt a fiatalok.

Az evangelizációs alkalmakat Sipos József, a KRISZ elnöke, a tiszekeresztúri és tiszaújlaki gyülekezetek lelkipásztora tartotta. Az igét mindkét este Jónás könyvéből hozta (Jónás 1:1-17, 3:10, 4:1-11). A próféta elkövetett hibáin – engedetlenség, bűnösök feletti ítélkezés, jogtalan harag – keresztül szólt a fiatalokhoz. A esti alkalmakon megtanulhattuk, hogy az üdvözítés és kárhoztatás jogát nem ruházza ránk az Úr, a mi dolgunk az, hogy az Ő útmutatása szerint éljünk. Ő mindig világos parancsot ad, nem ködösít, az Ő követésében nincsenek kiskapuk. Nem elég kívülről fújni a hitvallást, ahogy Jónás is tette, meg is kell élni. Nem lehetünk közönyösek azzal az életcéllal kapcsolatban, amit Ő ránk bíz. Lehet, hogy van okunk haragudni Istenre, de jogunk nincs. Az utolsó szó mindig az Övé, akinek szeretete és irgalma felülbírálhatatlan.

Szombat reggel Bodnár Miklós, a bátfai, botfalvai és pallói református gyülekezetek beosztott lelkésze tartott áhítatot, amelynek alapigéje az Apostolok cselekedetei kilencedik részében van megírva (ApCsel 9:1-19– Saul megtérése). A lelkész igemagyarázatában arról beszélt, hogyan lett a keresztyénüldöző Saulból Krisztust követő Pál apostol. A lelkész párhuzamot vont Saul vaksága ideje alatt Damaszkuszban eltöltött három napja és a fiatalok az ifjúsági alkalmon eltöltött három napja között. Saulnak ez a három nap elég volt arra, hogy gondolkodjon és hogy az élete teljesen megváltozzon. Az áhítattartó Anániás példáján keresztül, aki mielőtt megcselekedte Isten parancsát, emlékeztette az Urat Saul összes rossz tettére, arra buzdította a fiatalokat: ha Isten küld, akkor menni kell.

A hétvége témájának fényében szombat délelőtt Az élet sója címmel fórumbeszélgetésre került sor. A beszélgetés résztvevői Tamás Beatrix, Héder Zsuzsanna és Sütő Norbert voltak, a moderátor szerepét pedig Sipos József töltötte be. A beszélgetőtársak személyes példákkal tettek bizonyságot arról, hogy ők hogyan éltek meg egy-egy élethelyzetet, mi (ki) volt az, ami (aki) formálta és formálja, vezette és vezeti őket a már megtett és még előttük álló úton.

Délután, a délelőtti fórumbeszélgetés folytatásaként Kardos Ágnes nevetlenfalui segédlelkész előadása az ige fényében világította meg a témát, a személyes életőből hozott példákkal színesítve. Az előadás vezérvonalát a Jeremiás könyvében található ige adta: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám” (Jer 29:11,13). Lehet mindig csak a következő lépést fogod látni, de az biztos, ha itt vagy, Istennek terve van veled, igéje által vezetni és tanácsolni akar – mondta a teológa.

A fórumbeszélgetés és előadás után a résztvevők kisebb csoportokban beszéltek a hallottakról, kérdeztek, megosztották saját gondolataikat. Az igei alkalmakon és előadásokon túl a hétvége a fiatalok számára lehetőséget biztosított az ismerkedésre, pihenésre és szórakozásra is.

Héder Zsuzsanna

Ifivezető képző

14 lelkes fiatallal elindult a KRISZ négy alkalmas ifivezető képző programja.

Az első alkalom október 5-6. között került megrendezésre, ahol is Szeghljánik Péter Csonkapapi református lelkipásztora vezette a képzés bevezető részét, ahol is a szolgálatra való elhívásról és az ifjúsági munkáról beszélt két kimerítő előadásban.

A második alkalom 19-20. valósult meg, amin Kacsó Géza beszélt a Biblia tanulmányozásról, az ifjúsági óra felépítéséről és az ifjúsági órán kívüli ifjúsági alkalmakról.

Áldjuk az Urat – a sportpályán is. V. Tóháti Sportnap

Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a tóháti falvak találkozója a Tóháti KRISZ Sportnapon. 2018. augusztus 25-én a Beregsomi Református Gyülekezett adott otthont az eseménynek.

Jakab Attila helyi lelkipásztor nyitóáhítatával kezdtünk. A tiszteltes buzdította a fiatalokat a szabályszerű sportolásra, mert első sorban nem emberek miatt fontos a becsületesség, hanem mert Isten áldását úgy árassza ki ránk, ha az Ő akaratát követjük az életünkben, mindennapjainkban és a sportpályán is. Az áhítat után Pataki Gábor a KRISZ alelnöke köszöntötte az ifjúságot. Elmondta, hogy a KRISZ vezérigéje – „Ne mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová küldelek…” – ma is üzenet lehet a számunkra. Ugyanis a sportban, bármi féle megmérettetés közepette, akkor tudunk motiváltak, lelkesek és kitartóak lenni, ha tudjuk a küldetésünket. Isten nem csak ezen a sportnapon akar számunkra küldetést adni, hanem a gyülekezeteinkben, ifjúsági közösségeinkben, a KRISZ életében és a mindennapi szolgálatban. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével a rendezvény társszervezője, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében Fejes Norbert, valamint Demeter Róbert beregsomi iskolaigazgató.

A folytatásban mindenki megtalálhatta a számara megfelelőt. Volt foci, röpi, Toldi erőpróba, frizbi, görkori, bicikli verseny, futás, távolugrás, ugrókötél, hulla-hopp, pingpong, egy perc és nyersz ügyességi játék. Az időjárás a sportoknak megfelelő volt, így mindenki felfedezhette, hogy miben a legügyesebb.

A napunk zárásához érkezve a Laudis band férfi tagjai koncerteztek. Érdekessége az alkalomnak a dicsőítő csapat, mellyel példát mutattak, hogy a fiúknak is lehet minőségi módon énekelni, zenélni és így dicsérni az Urat.

Ezt követően az evangelizációhoz érve Mező Miklós lelkipásztor érkezett közénk, sportpéldákat hozva próbálta az ige üzenetét megragadni és rávezetni a fiatalokat Isten akaratára. Evangelizáció után eredményhirdetés következett. A focimérkőzésekben szinte minden faluból érkezett csapat, de a legügyesebb a bátyúi foci csapat volt. A nap folyamán a résztvevők saját maguknak és az ifijüknek szerezhettek pontokat. Idén a legsportosabb ificsoport címet a házigazdák, azaz a somiak nyerték el.

Legyen ezért a napért is az Úré a dicsőség, Ő áldja meg minden segítő, támogató és résztvevő életét.

Bagu Cintia, munkatárs

A programot támogatta társzervezőnk, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

„Evezz a mélyre és vesd ki a hálót” – Tóháti kenu- és bicikli túra

2018. augusztus 13-17 között a KRISZ tóhati alapszervezete ismét útnak indult. Az ide túra nem a megszokott rendjében folyt, mivel Dajka Csaba, Tiszabecs lelkipásztora felajánlásából egy kenutúrán is részt vehettünk. Nagy kíváncsisággal és kicsit remegő szívvel vágtunk bele.

A már hagyománnyá vált Te Kérj kerékpártúránkat sem hanyagoltunk, hisz csapatunk egyik része Tiszabecsig kerekezett hétfő délután. Vidám érkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat a Vidám Delfin Kempingben. A közel 60 km felkészített minket a másnapi evezésre.

Nagy izgalommal kezdtük el a keddi napot, mivel még sokunk által nem gyakorolt sportágat próbálhattunk ki. Megismerkedtünk a kenuzás szabályaival, jelmondataival és persze magával a kenuval és evezőjével. Négyfős csapatokra bomlottunk és az Öreg Túron folytattuk tovább a napunkat. A keddi vízitúránkon 12 km tettünk meg a vadregényes Sonkádtól Kölcséig. Kisebb akadályokkal néztünk szembe, de ezek csapataink épülését szolgálták. Szükség volt az összhang megteremtésére és az egymásra való odafigyelésre.

Szerda reggel már tapasztaltabban indultunk el. Az előző napi félelem már kíváncsisággá alakult át bennünk, hogy milyen akadályokkal is fogunk szembe nézni. A Kölcse – Túristvándi közötti kalandos szakaszon eveztünk 14 km-en keresztül. Nehezebb szakasznak bizonyult, mint az előző, mivel bedőlt fákon, nádasokon keresztül kellett mennünk. Ügyesen és bátrán mérkőztünk meg az előttünk álló akadályokkal. Mindezek mellett gyönyörű táj kápráztatott el bennünket.

Csapatunk egyik része tovább folytatta a kerékpártúráját és Vásárosnaményba kerekezett. Csütörtökön az Atlantika Vizi – vidámparkba látogattunk el, ahol egy élményekkel gazdag délutánt töltöttünk. A túránk péntek délelőtt ért végét. Voltak, akik Vásárosnamény – Barabás útvonalat kerekpárral tették meg.

Kerekezve-evezve sem feledkeztünk meg az Isten igéjéről. Turánk ideje alatt a Lukács 5. részének első 11 versét tanulmányoztuk. A bibliatanulmány alatt Jézus csodálatos halfogásának a történetén keresztül Péter elhívásáról, az Isten csodájáról, arról a „mégis”-ről érthettük meg Isten akaratát, amely az emberi reménytelenségen túl látja a hit és az Isten csodájának a lehetőségét. Péter látta, hogy Jézusban bízva olyat tapasztalt, amit korábban sohasem, s ez példa nekünk is, hogy minden körülményeink közepette Isten akarata szerint evezzünk a mélyre és bízzunk az Úr gondviselésbe.

Határtalan élményekkel dús, Isten áldásában gazdag túrát tudhatunk magunk mögött. Isten áldja meg a szervezők és családjaik életét. Egyedül az Övé legyen a dicsősség!

Bagu Cintia, munkatárs

KRISZ 7 Rát

Közel negyven fiatal kezdte el a táborozását augusztus 6-án a ráti KRISZ héten. Az idei tábor témája Közösség-egy család vagyunk volt. A hét vezetője Bodnár Miklós lelkipásztor munkáját a tóháti és ungi munkatársak segítették. Folyamatosan érkező táborozók regisztráltak, majd beköltöztek szobáikba. Köszöntés után egy előadással kezdtük meg hetünket.Majd az ismerkedés vette kezdetét.

Minden reggelt áhítattal kezdtünk. A hét folyamán a délelőtti előadások a közösség ereje a családban témakörben futottak. Elsőnek az a kérdés merült fel, hogy milyen is egy jó testvér? Majd megvizsgálásra került, hogy mit is kell(ene) tudni az apákról és anyákról. A következő előadó megpróbált, választ adni, arra a kérdésre, hogy mit is várnak el tőlünk a nagyszüleink? És végül a gyülekezet, mint családi közösség téma került tekintélyre. Mindezek végén csoportbeszélgetéseket folytatunk, melyeken a résztvevők elmondhatták véleményüket az elhangzottak kapcsán.

Szabadidőben nem maradhatott el egyik nap sem a medencében való fürdőzés. Sportokkal, beszélgetésekkel és a fürdőzés által vidám hangulat kerekedett.Nagy élményekkel lett gazdagabb minden egyes résztvevő és segítő is egyaránt.

Délutáni előadásokon felmerült, hogy milyen tényezők is okozhatják a közösség rombolását. Legyen az a digitális világban, barátságban, párkeresésben és párkapcsolatban és a gyülekezetben. Ezek az előadások után szintén csoportbeszélgetésekre került sor.

A hét evangelizátora Kovács Attila lelkipásztor volt. Ki segítségével megtekinthettük a csodákat a Bibliában és a mi életünkben is egyaránt. Ahhoz, hogy észrevegyük Isten csodáját az életünk felett nekünk is léptünk kell. A mi Urunk gondot visel rólunk, nekünk ehhez engedelmességet kell gyakorolnunk és bekell ismernünk, hogyha elvagyunk veszve. Az esti programok során volt lehetőség a szórakozásra és elmélyülésre is egyaránt. Hetünk fénypontja az utolsó esti program volt. Melyen történeketek hallgathatunk és dicsőítettük mindezeket hangulatvilágítás mellett, s akit a Szent Lélek arra indított, hogy bizonyságtevő legyen, megtehette.

 

Könnyes búcsút véve, hitben megerősödve, lelkileg feltöltődve indultak útnak a fiatalok szombat reggel. Köszönet minden előadónak, segítőnek és támogatónak ezért a hétrét. Isten áldja meg gazdagon további életüket. Egyedül az Övé legyen a dicsőség!

Bagu Cintia

KRISZ 7 Aklihegy

Augusztus 5 és 11 között idén 33 fiatal választotta Aklihegyet a KRISZ hét helyszínéül. Bár ez jóval kisebb létszám az előzőekhez képest, mégis csak pozitív hatással volt a hétre, a táborlakókra, hiszen így lehetőségünk nyílt jobban megismerni egymást.
A hét vezérfonala, a téma, ami köré az előadások is épültek,a közösség volt. Mik egy közösség, egy gyülekezet romboló erői? Mik a barátságok, párkapcsolatok romboló erői? Kapcsolatok családon belül: milyen egy jó anya, apa, testvér? És még sorolhatnám hány és hány sokakat foglalkoztató kérdésre kaptunk választ többek között olyan előadóktól, mint Nagy Zita, aki ott volt, mikor még csak egy ötlet volt a KRISZ, vagy Oroszi Pálné Jankó Margit néni, aki 90 éves kora ellenére ott táborozott, beszélgetett velünk, és persze előadot

 

t is a generációk közötti kapcsolatokról. A délutáni előadásokra az esti evangelizációk tették fel a pontot, melyet Sipos József tartott a bibliai csodákról.
Szabadidőben ki-ki UNO-zott, vagy SOLO-zott, mások –hangolódva a dicsőítésre – gitároztak, énekeltek, de volt, aki csak szimpla beszélgetéssel ütötte el az időt a rögtönzött kis kávézónkban, megint mások röplabdázással, vagy focizással kötötték le a felesleges energiájukat. Utolsó nap sikerült összehoznunk közkívánatra a vizes napot, melyet senki sem úszott meg szárazon.
De esténként sem hagytuk lustálkodni a táborozóinkat, olykor filmklubbal, máskor szalonnasütögetéssel, vagy tábortűzzel, de mindig közösen töltöttük el azt a pár órácskát. Az utolsó estén rendezett tábortüzet egy csendséta követte, ami úgy gondolom méltó lezárása volt a hétnek, és jó alkalom arra, hogy átgondoljuk a tábor ideje alatt kapott válaszokat, útmutatásokat. Végezetül visszatekintve bátran kijelenthetem, hogy áldott hét volt. Istené legyen a dicsőség érte!

További képek IDE kattintva!

 

KRISZ tini hét

Isten kegyelméből 2018. július 22-én a KRISZ néhány évnyi kihagyás után újra tini hetet szervezett a Nagyberegi Líceum területén. A hét témája az „Élet(em) nagy dolgai” volt.

Vasárnap este közel 70 izguló fiatal várta Nagy Szabolcs evangelizációját, az első igei alkalmat. Esténként a tiszteletes fiatalos szavai megértették résztvevőkkel, hogy bár nem egyszerű, de csak Istennel érdemes élni az életünket már tiniként is.

Hétfőn „Ki vagyok” napot tartottunk, melyet Sipos József, a KRISZ elnöke nyitott meg, később pedig „Online világ” témakörben, Végh Tímea, KRISZ munkatárs előadását hallhattuk. Amint a naphoz passzolt, délután a Timóteus-próba nevű vetélkedő feladatait kellett teljesíteni a fiataloknak, majd közös táncházzal zártuk az estét.

Keddi napunk témája a Barátság volt, melyről Laskoti Zoltán tiszteletest hallgathattuk meg. Folytatásként ügyességi és sportvetélkedőkön vehettek részt a fiatalok. Majd karaokéval zártuk a napot, melyen a fiatalok csapatban és egyénileg is megmutathatták a bennük rejtőző hangokat, nagyrészt a zsűri örömére.

A harmadik napunkat teljesen áthatotta a szerelem témája, melyről délelőtt Kacsó Géza lelkipásztort adott elő, majd folytatásként Kiss Bertalan KRISZ munkatárs, és felesége Kiss Erika a tabukról beszélt külön fiúknak és lányoknak. A délutáni forróságban a Beregi tó vizében hűthettük le magunkat. Evangelizáció után pedig csendsétán kerülhettünk közelebb Istenhez.

Csütörtök délelőtt Pataki Gábor, KRISZ alelnökkel „Mi leszel, ha nagy leszel?” témában beszélgettünk. Az előadást pantomimes jelenet tette még élvezhetőbbé önkéntesünknek köszönhetően. Délután a boldogságról beszélt nekünk Lőrinc Attila, Magyarországi lelkipásztor testvérünk. Az előadásban elhangzott felesége, Lőrinc Krisztina tiszteletes asszony bizonyságtétele is. A nap fennmaradó részeit délután játékkal, este pedig tábortüzes énekléssel töltöttük ki. Az esti dicsőítéssel párhuzamosan lehetőség volt lelki beszélgetésekre azoknak, akiket megérintettek az Úr szavai.

Utolsó napunkat Balázs Antal tiszteletes „Megtér-és?” előadásával nyitotta, majd sor került a hét utolsó csoportbeszélgetésére, mely közben és után a fiatalok lassan elbúcsúzhattak egymástól.

Véleményem szerint csodás hetet zártunk. Isten megadta azokat a munkatársakat, akik hozzáértéssel tudtak foglalkozni a fiatalokkal. Azokat az előadókat, lelkipásztorokat, akik igazán jól beszéltek a „tinik nyelvén”, azt a vezetőt, aki Isten által vezetve tökéletesen szervezte a hét dolgait, olyan légkört, melyet áthatott az Úr dicsérete, egymás szeretete, igazi öröm és boldogság. A dicsőítő csapattal közösen énekelve sokszor a Mennyországba pillantva érezhettük magunkat, mintha az angyalok énekelnénk. Örök emlék marad a hét mindenki számára. Hiszem, hogy a lángoló tini szíveket Isten idővel hívő gyermekeivé formálja, az Ő gyülekezeteinek tagjaivá.

További képek a KRISZ Facebook oldalán!

Túrázott a KRISZ Beregi Alapszervezete

Túrát szervezett július 7-én a KRISZ Beregi Alapszervezete, melyen húsz fiatal vett részt Beregardóból, Jánosiból, Kígyósról és Balazsérról. Az úti cél az ilosvai járásban található Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park volt, ami vidékünknek egy szinte felfedezetlen kincse. A túra vezetője a Horváth Zoltán (Kárpátjáró) volt.

A túra közös imádsággal kezdődött, majd a csapat nekivágott az Ilonca község mellett található területnek. A fiatalok nemcsak a tájban gyönyörködhettek, hanem hasznos információkat is kaptak a nemzeti parkról, annak növény-és állatvilágáról, valamint a helyes térkép-és iránytű-használatról. Az erdőkkel és rétekkel tarkított túra jó alkalom volt az ismerkedésre, beszélgetésre, az Isten által teremtett világ megcsodálására, közösségépítésre. Utunkat a Szmerekovéj kő megtekintésével zártuk, ami után közös ebéd és némi pihenő következett, a bátrabbak pedig felmászhattak a környékbeli sziklákra. A fiatalok igei üzenetet is kaptak, 1 Thesszalonika 5, 18-ból szólt Isten igéje: „Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra”. Az igemagyarázat rávilágított arra, hogy sokszor zúgolódunk azért, amink nincs, közben pedig nem adunk hálát azokért a dolgokért, amink van. Isten azt kéri tőlünk, hogy a legkisebb dolgokért is adjunk hálát, Ő pedig megáld minket és megsokszorozza rajtunk áldását.

A pihenő után a csoport tagjai visszaindultak az autóbuszhoz, majd közös fagylaltozás után következett a hazaút.

Hálás szívvel mondunk köszönetet Istennek, amiért megszervezhettük a túrát, kegyelméből jó időt és felszabadult jókedvet adott nekünk. Hisszük, hogy a közösségépítő programnak lesz folytatása, és Isten továbbra is megáldja munkánkat.

Keresztyén Gabriella

III. Mércés hegymászás

Az elmúlt szombaton, azaz június 23-án került sor a 3. Mércés hegymászásra. Több mint ötven fiatallal indultunk neki az Ikerhavasok csúcsáig vezető útnak, de sajnos az időjárás keresztülhúzta terveinket. Így egy kisebb kőrösmezői hegyet hódíthattunk meg.

Az út során rengeteg legendát, anekdotát hallhattunk túravezetőnktől, aki egykor helyinek mondhatta magát. Majd egy forró csoki erejéig minden résztvevő megpihenhetett az egyik közeli kávézóban.

Ezt követően, mivel az idő jócskán elrepült, egyenest hazafelé vettük az irányt. Ám úton hazafelé még megnéztük a Huszti vártemplomot, és a templom falai között megtartottuk a záró áhítatot.

Mindenért Istené legyen a dicsőség! Nektek pedig kedves fiatalok köszönjük a részvételt, és szeretettel várunk benneteket a további programjainkra is.

Biro Szintia

Konfirmandus focikupa döntő

2018. június 1.-én Makkosjánosiban sor került a KRISZ tizedik Konfirmandus focikupájának elődöntőjére

és döntőjére.

A döntőt négy selejtező  előzte meg, ahol összesen 21 csapat mérkőzött meg azért, hogy közülük nyolcan: Bene/Csetfalva, Fornos, Gát, Kisdobrony, Mezőkaszony, Nagybereg, Nagyberegi Református Líceum és Szőlősgyula konfirmandusai részt vegyenek a döntőben.

Az elődöntőben két  csoportban mérkőztek meg egymással, ahonnan is pontozás alapján a csoportelsők a kupáért, a csoport másodikok pedig a harmadik helyezésért versenyeztek. Ennek alapján az első helyért a Fornosi Református Gyülekezet  és Nagyberegi Református Gyülekezet konfirmandusai  küzdöttek, ahonnan az utóbbiak kerültek ki győztesen, így Ők vihették haza a vándorkupát. A harmadik helyért pedig Kisdobrony és a Nagyberegi Református Liceum konfirmandusai versenyeztek, ahonnan is Kisdobrony került ki győztesen.

További képei IDE kattintva!