A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Konfirmandus focikupa selejtezők

Lezárultak a KRISZ konfirmandus focikupájának selejtezői. Az idén tízedik alkalommal megrendezésre kerülő sporteseményre 21 csapat jelentkezett 25 gyülekezetből. Négy selejtező körre került sor, ahol is egy selejtezőn belül mindenki játszott mindenkivel, és pontozás alapján 2 csapat juthatott tovább a döntőbe.

Az első selejtezők április 7.-én kerültek megrendezésre Makkosjánosiban és Gáton, ahonnan is Mezőkaszony, Kisdobrony, Gát és Fornos csapatai jutottak tovább.

A harmadik selejtező április 9.-én volt szintén Makkosjánosiban, ahonnan Nagybereg és a Nagyberegi Református Líceum fiataljai jutottak a döntőbe.

A negyedik selejtező Tiszaújlakon valósult meg, ahonnan Szőlősgyula és Bene/Csetfalva/Sárosoroszi vegyes csapata jutott tovább.

A döntő Május elsején lesz Makkosjánosiban.

Képek:

Makkosjános selejtező 1

Makkosjánosi selejtező 2

Tiszaújlak selejtező

TiBorKA ifi

„Egykor oly kedves dolgok, menjetek” – TiBorKA-ifi Feketepatakon

Április 14-én, szombaton került megrendezésre az első TiBorKA-ifi Feketepatakon. Az ifjúsági alkalom létrejöttének célja, hogy a KRISZ Tisza-Borzsa közi Alapszervezetéhez tartozó települések tizenötödik életévüket betöltött fiataljai számára legyen egy olyan rendszeres, havonta megrendezésre kerülő alkalom, ahol közösségre találhatnak. Az ifjúsági estéknek mindig más-más település ad majd otthont.

Az első alkalomra huszonnégy fiatal érkezett, nem csak Feketepatakról, hanem a környező településekről (köztük Nagypaládról, Fertősalmásról, Tiszaújlakról, Tiszakeresztúrról,  Salánkról) is.

Az ifi dicsőítéssel kezdődött, majd igehúzásra és egy rövid ismerkedős játékra került sor. Miután megenyhült a hangulat a szórakozás helytelen és helyes, Istennek tetsző valamint Neki nem tetsző módjairól beszélgettünk Nagy Vivien vezetésével. Összegzésképp egy igeverset helyezett a jelenlévők szívére, Pál apostolnak a korinthusbeliekhez írt első leveléből: „Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává” (1 Korintus 6:12).

Az ifjúsági alkalom imaközösséggel folyatódott, majd felzendült a boncolgatott témához választott „Egykor oly kedves dolgok, menjetek” c. ének. Zárásként Deák István tett bizonyságot Istenbe vetett hitéről és arról, miként változtatta meg ez a döntés az egész életét.

Az este kötött része után sem siettek hazafelé a fiatalok, ugyanis a vendéglátó feketepatakiak szeretetvendégséggel kedveskedtek az egybegyűltek felé.

Istennek legyen hála az áldott alkalomért és adja, hogy legyen továbbra is folytatása!

Héder Zsuzsanna

TeSó blog fotókiállítás megnyitó

Nagyhét kezdetén, március 26-án újra megnyílt a TeSó blog fotókiállítása a KRISZpontban. A megnyitót Sipos József, a KRISZ elnöke igei üzenettel kezdte.

Ezután a TeSó blog főszerkesztője, Laskoti Zoltán emlékezett vissza néhány gondolatban arra, hogy miként jött az ötlet a fotópályázathoz.

A folytatásban Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezetője köszöntötte az érdeklődőket, és biztatta őket a továbbiakban is az összefogásra és együttműködésre. A főkonzul úr hozzátette, hogy a képeket nézve nem amatőrök, hanem igazán tehetséges fiatalok munkáját látja. Végül, de nem utolsó sorban Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokának köszöntőjét hallhattuk, melyben azt kérte, emlékezzünk vissza, nem is olyan rég még semmije nem volt az egyháznak, csak egy nem túl nagy irodája Beregszászban. Ehhez képest ma a misszió szinte minden területén akad egy kis iroda vagy központ, melyek létrejöttéhez az Úr mindig kimunkálta a megfelelő segítséget, testvéri összegfogást. A főgondnok úr egy „új feltámadást” kívánt mindenkinek és áldott ünneplést, mely kívánságokhoz vendégeink is csatlakoztak. A fotókiállítás a továbbiakban is megtekinthető április 6-ig hétfőtől-péntekig minden nap 9:00-tól 17:00-ig.

További képekékért kattints IDE!

TEAM – Taníts Engem Atyám Megmaradni

A KRISZ Tóháti Alapszervezete március 9-11 között tavaszi konfirmandus hétvégét szervezett. A megszokottól eltérően ez alkalommal a Nagydobronyi Református Líceum adott otthont a hétvégének.

A péntek délutáni regisztráció után a nyitó áhítatot Orosz Zsolt alapszervezetünk lelkészi elnöke tartotta. Hétvégénk evangelizátora Szeghljánik Péter Csonkapapi és Kispapi lelkipásztora volt. Az evangelizáció megértette a résztvevőket, hogy váljanak példamutató keresztyén fiatalokká és ha kell, tudjanak hátul maradni. Az estét kvízjátékkal zártuk, mely a Kárpátalja Szeretlek nevet kapta. A kvíz által a fiatalok összemérhették tudásukat, hogy ki ismeri jobban vidékünket.

Szombaton esős napra ébredtünk, de ez sem gátolt meg minket semmiben. Reggeli után kiscsoportos áhítatott tartottunk. Majd a délelőtti előadás, mely a szülőföldön való megmaradásról szólt, segített megértetni a konfirmandusokkal, hogy akárhová helyezze is őket az Isten, azon a helyen váljanak áldássá. Mielőtt döntést hoznak, kérdezzék meg az Urat. Az előadást Kiss Bertalan a KRISZ főtitkára tartotta. A csoportbeszélgetésen tovább boncolgattuk a témát. A délután folyamán bázisjátékon vettek részt a fiatalok, majd falu-ifit tartottunk. Amikor már minden fiatal megfáradt a játékban és az ifiknek is vége volt Kacsó Géza bátyúi lelkipásztor az Isten melletti megmaradásról tartott előadást. Kihangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy az Úrral szoros kapcsolatunk legyen elengedhetetlen az ima, bibliaolvasás, a közösség megteremtése és a szolgálat. A hétvégénk egyik fénypontja volt az Ararát együttes látogatása. Csodás énekek hangzottak el, s ének szavaival együtt dicsérhettük az Urat. Az evangelizáció kapcsán elcsendesedhetünk. A lelkünk teljes feltöltődése érdekében csendsétán vettünk részt.

Vasárnapra ébredve összeszedelőzködve a záró áhítatra került sor, melyet Pataki Gábor a KRISZ alelnöke tartott. A fiatalok szívére helyezte, hogy vegyék észre Isten vezetését az életükben. Így indultak útnak hazafelé a tóháti konfirmandusok.

Isten áldását kérjük a szervezőkre és a segítőkre!

Bagu Cintia

Beregi alapszervezet – Ifi délután

A KRISZ Beregi Alapszervezete február 11-én ifjúsági délutánt szervezett a janosi református gyülekezetben. Az eseményre 45 fiatal érkezett a jánosi, beregardai és guti gyülekezetekből.

Az alkalom közös dicsőítéssel kezdődött, majd vidám játékos feladatok várták a fiatalokat.

A felszabadult szórakozás után komolyabb percek következtek: Perpék István tett bizonyságot a béke, szabadság és fiatalság Istenéről. Balázs Antal lelkipásztor a bibliaolvasás fontosságát emelte ki, emlékeztetve: az Ige mindennapos olvasása nélkül nem kapjuk meg Isten üzenetét, elveszettek vagyunk.

Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget. Szívünkben hálával köszönjük meg Istennek ezt a csodás délutánt,hogy a fiatalokkal együtt az Ő közelében lehettünk, dicsérhettük az Urat és formálódhatott ifjúságunk. Istené legyen a dicsőség!

Keresztyén Gabriella

További képekért kattints IDE!

Tóháti Keresztyén bál

 

  1. február 10-én ismét megrendezésre került a Tóháti Keresztyén bál, immár kilencedik alkalommal. Idén Zápszony adott otthont eme remek társasági eseménynek.

A bál kezdetén Balogh Henrietta és Nagy Ákos, helyi munkatársak köszöntötték a fiatalokat, s a délután folyamán ők látták el a moderátori feladatokat. Ezek után Orosz Zsolt helyi segédlelkész a Prédikátorok könyve 3. részének 1-4. terjedő verseivel köszöntötte az egybegyűlteket. Az ige sorai arra biztattak bennünket, hogy mindent a maga idejében cselekedjünk meg, hiszen az Úr időt adott nekünk az örömre és a szórakozásra is egyaránt a szomorúság mellett. Ezt követően Bacskai László, Zápszony polgármestere meleg szavaival üdvözölte tóhát fiataljait, s minden résztvevőt. Nagy örömmel fogadott bennünket.

A délután színvonalát emelték a Laudis Band dicsőítő csoport tagjai, az énekek szavaival együtt mi is dicsérhettük az Urat. Ezt követően az ifjúsági csoportok gyülekezetenként mutatták be talentumaikat. Nagyon színes felhozatal tárult elénk: láthattunk színdarabot, melyet videó formájában mutattak be, pantomimet, árnyjátékot, humoros és egyben mély jelentéssel bíró színdarabokat. Minden előadás a maga kategóriájában kiemelkedő volt és saját üzenettel párosult. A szervezők a zápszonyi gyülekezet jóvoltából a lelki táplálék mellett biztosították a testi táplálékot is számunkra.

A színvonalas produkciókat követően táncházra került sor, melynek alkalmával Orosz Péter táncoktató bevezetett minket a csángó néptánc, a bugi és a twist világába. Miután megtáncoltattuk minden porcikánkat ideje volt nyerni is valamit. Tombolát sorsoltunk valamint az ificsoportok megkapták méltó nyereményeiket. A tombola fődíja egy kétszemélyes utazás volt teljes ellátással Berekfürdőre Nagy Béla főgondnok úr jóvoltából. Fokozván a hangulatot a táncoktató versenyt hirdetett táncpartnerek részére a bálkirály és bálkirálynő címért. Az Orosz Péter által legügyesebb táncosoknak vélt párt érte ez a megtiszteltetés.

Zárszóként Orosz Zsolt lelkipásztor adta áldását a jelenlévőkre és jó utat kívánt.

Ezúton mi is Isten áldását kérjük minden szervezőre és segítőre egyaránt!

Tóth Krisztina és Bagu Cintia

Képek IDE kattintva!

III. Mérce Keresztyén bál

Február 10-én megrendezésre került alapszervezetünk idei első programja, a Mérce Keresztyén bál. Fornos, Gát, Dercen és Izsnyéte ifijeinek képviseletében érkezett hozzánk közel 70 ember.

Bálunkat Szilágyi Károly gáti lelkész nyitotta meg, majd ezt követően Kacsó Géza bátyúi lelkész tartott áhítatot az igazi reménységről, melyet egyedül csak Krisztus gyermekeként tapasztalhatunk meg. Ismerkedés céljából Darcsi Dévid és Gelbics Nelli készítettek különböző játékokat.
A hideg termet nemsokára teljességgel betöltötték a vidám táncoslábú fiatalok mutatványai, ugyanis az áhítatot követően nem sokkal megérkezett közénk a Sodró együttes.

Először mi sem gondoltuk volna, de ők tökéletesen bebizonyították számunkra, hogy néptánccal is lehet jól mulatni, ugyanis pár percen belül már az első táncukkal magukra vonták fiataljaink figyelmét, és jól meg is táncoltatták őket, senki sem húzhatta ki magát a közös táncok alól. Páros illetve körtáncokat is mutattak vegyesen. Távozásukkor szerintem titkon mindenki, aki részt vett a táncházon marasztalni akarta őket.
A táncházat szabad tánc követte, megrendezésre került idei táncversenyünk. Páros valamint egyedi kategóriában nevezhettek a versenyzők, akiknek a Bahus Judit által összeállított különböző kategóriákban szereplő táncok valamelyikére kellett ropniuk. A páros tánc győztesei Gelbics Nelli és partnere, Darcsi Dévid lett, egyéni kategóriában több díjat is kiosztottunk, többek között Ivánka Emese és Ferenc Noémi részére.


Az est záró eseményeként került sor a tombolasorsolásra, az ajándékok között szerepelt többek között egy-egy belépőjegy „a világ legszupibb” hétvégéjére, a Fel a fejjel hétvégére, valamint az idei KRISZ hétre is.

Ezúttal is köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik segítettek a bál megszervezésében, és különös képen azoknak, akik azzal a sok finom sütivel és szendviccsel támogatták alapszervezetünk eseményét.
Istené legyen a dicsőség az alkalomért, a résztvevőkért, és a kialakult vidám hangulatért! A résztvevőket pedig szeretettel várjuk következő alakalmainkra is.

Biro Szintia

További képekért kattints IDE!

Tóháti sítúra

Ahogy minden éven, idén is meglátogattuk a havas hegyoldalakat. Viszont most nem a megszokott helyünkre mentünk (Slavske), hanem a változatosság kedvéért kipróbáltunk egy másik, csodás helyet a Kárpátokban. A sítúrára február 27-én került sor, Vedmezha településén működő sí központban.

Reggel 6-kor Tóháti és Ung-megyei fiatalok már izgatottan várták a az indulást. Három busszal utaztunk, összesen 130-an. Az oda utunk hamar elrepült; némelyek álmukat folytatták, sokan pedig a koránkelés ellenére nagyokat beszélgettek. Miután megérkeztünk áhítattal kezdtük együttlétünket. Az áhítatot alapszervezetünk lelkészi elnöke, Orosz Zsolt tartotta a 121. Zsoltárból. Hangsúlyozta, hogy az ige szavaz igazi hívőket egyrészt buzdítani akarja, hogy bízzanak Isten segítségében, másrészt tanítani is, hogy bízzák rá magukat az Ő védelmére. Kijelenti a Zsoltáríró, hogy bármerre is keressük, lehetetlenség üdvösséget találni, csak is Istennél. Másrészt fennkölt kifejezésekkel magasztalja Istennek a hívők védelmében megmutatkozó atyai gondoskodását.

Az áhítatot a karszalagok szétosztása követte. Kétféle karszalag volt kapható, piros és sárga. A sárga színű karszalagot viselő emberkék a haladó pályára, a síelésben profik (vagy bátrabbak) mehettek, piros karszalagot viselők pedig a tanuló pályán gazdagíthatták sí tudásukat. A túrán lehetőség adódott képzésre is, ahol egy kedves oktató adott sí leckéket. Olyan alapvető, mégis életbe vágóan fontos dolgokat tanulhattunk meg, mint a sítalppal való fékezés, kanyarodás, súlypont áthelyezés technikái. A pályához közeli étteremben lehetőségünk volt finom ételeket és italokat fogyasztani, s nem mellesleg megpihenni és megmelegedni is.

Az Úr megáldotta a napunkat örömmel, vidámsággal, egészséggel, mivel mindenki épségben vághatott neki a hosszú hazavezető útnak. Sötétedés előtt elindultunk hazafelé, az út talán még rövidebbnek tűnt, szinte mindenki álomba merült eme e nagy kaland után. A mi Istenünk ezen a napon is gondot viselt rólunk, gazdagította élményeinket és feltárta előttünk teremtett világának káprázatát. Egy lehetőségekkel teli, festői helyre irányított bennünket, és egy örömteli napot tölthettünk el itt, együtt a barátainkkal, megannyi feledhetetlen pillanatot megélve.

Legyen a következő években is így!

Nyeste Veronika

Tóháti közgyűlés

Ahogy minden évünket, az ideit is közgyűléssel kezdte alapszervezetünk (Tóhát), ami idén január 3-án került megrendezésre Mezőkaszonyban 16 tag részvételével.

Az áhítatot az elnöki beszámoló követte a hátunk mögött hagyott évről. A beszámolóból megtudhattuk, hogy szervezetünk programjai többnyire megvalósultak, valamint az idei évre tervezett programjaink palettája sem lesz kevésbé színes az elmúlt évekéhez képest.

A közgyűlés folytatásaként a tisztújítás következett. Keresztyén Károly, aki két évig töltötte be az elnöki posztot, a bizalmat megköszönve elmondta, hogy nem tudja vállalni tovább pozícióját. Ezután az új jelölt Baranyi András lett, kit a 16 megjelent KRISZ tag kézfelemeléssel megszavazott.
Miután egyhangúan megszavaztuk az elnököt, a lelkészi elnökválasztás következett. Lelkészi elnöknek Orosz Zsolt lett jelölve, akit a megjelent tagok szintén egyöntetűen megszavaztak. Végül pedig jegyzőt és pénztárost választottak a jelenlévők: a jegyzői tisztséget Nyeste Veronika, a pénztárosit pedig Hajdu Editke tölti be.
Miután megtörtént a tisztújítás az idei programjaink ismertetésével zártuk le gyűlésünket.

A Tóháti KRISZ Alapszervezet vezetői idén is a Krisztusban való megmaradást tűzték ki célul, hogy azokat a fiatalokat, akik fogadalmat tettek, és kik odaszánták az életüket Krisztusnak továbbra is erősítsük és támogassuk.

Nyeste Veronika

Ki van találva az eleje, a vége… – Kárpátaljai Ökumenikus Ifjúsági Találkozó

December 29–30-án a Munkácsi Szent István Líceumban rendezték meg „Reményt és jövőt adok nektek” jelmondattal a Kárpátaljai Ökumenikus Ifjúsági Találkozót, amit azért nevezhetünk bátran „nagy számnak”, mert ezt az 1994-ben elindított kezdeményezést 15 év kihagyás után sikerült újraindítani.
A találkozó elődje a Nagyszőlősi Ifjúsági Találkozó, amit 1994 és 2002 között minden évben megrendeztek a Perényi Zsigmond nevét viselő magyar középiskolában, mindig karácsony és újév között, a Taizè-találkozók apropóján, mivel a kárpátaljai fiatalok számára túlzottan nehézkessé vált az oda való eljutás – emlékeztette a jelenlévő közel félszáz fiatalt Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) vezetője. – 2017-ben a KáMCSSZ kezdeményezésére a történelmi egyházak képviseletében a Szent Márton Egyesület, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) és a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ), illetve a Petőfi-program két ösztöndíjasa, Lakatos Lilla és Techet Gábor közreműködésével, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával éledt újjá a korábban is népszerű találkozó. A cél továbbra is az, hogy összehívja a különböző felekezetek fiataljait, megerősítve őket abban, hogy felekezettől függetlenül mindannyiukat összeköti Isten követése.
Bár a saját fiataljai számára szervezett programjain egyik felekezet sem zárkózik el a más valláshoz tartozók elől, nyilvánvalóan mindenki azon a programon érezheti magát a legotthonosabban, melyet saját közössége rendez. Ezt a problémát az ökumenikus találkozó egyértelműen kiküszöbölte, hiszen a felekezetek nemcsak társszervezőként, hanem egy-egy előadóval is jelen voltak az alkalmon.
Lődár Jenő, a GISZ elnöke Kowalsky meg a Vega Ki van ez találva c. dalával indította előadását, ami főképp azt üzeni, hogy az életben soha semmi nem történik véletlenül. Jenő atya a reményt a jövőbe vetett bizalomként értelmezte, kiemelve, hogy jócskán összefügg világszemléletünk azzal, ahogyan életünket éljük. Gyakran kell nagy döntéseket hoznunk, amik lemondásokkal járnak, de ha az emberben van bizakodás, remény, az megengedi a veszteségeket is. Mindez elköteleződést is jelent, ami fiatal korban különösen nehéz, de, ahogy a mondás tartja: ha ugyanazt teszed, mint eddig, ugyanazt is kapod, mint eddig.
Sipos József, a KRISZ elnöke Habakuk próféta könyvéből idézett: „Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem.” Előadásában olyan komoly témákat feszegetett, mint a kopt keresztények üldözése, a keresztek levétele bizonyos európai országokban, vagy éppen a genderelmélet. Kiemelte: korunkban eddig példátlan vallási ütközésekkel szembesülünk, de Isten népének a sokféle nyomorúság ellenére is meglesz a nyugalma. Isten biztos szikla, aki megtartja népét minden körülmények között. A ma fiataljain fog múlni az egyházak jövője, így az összefogásnak most különösen nagy fontossága van.
Janig Péter budapesti római katolikus kórházlelkész a Kalkuttai Szent Teréz munkásságáról szóló A cselekvő szeretet c. dokumentumfilmet mutatta be. Péter atya maga is részt vett ebben a szolgálatban. Mint fogalmazott: Teréz anya minden pillanatban tanúságot tett Istennel való kapcsolatáról. Előadásában főként azt igyekezett megértetni a résztvevőkkel, hogyan szolgálhatunk mi magunk reményként mások számára. Krisztus szeretetben váltotta meg a világot. A reménynek, amit másoknak ad(hat)unk, élő valóságnak kell lennie, mert sokféle módon és sokféle szándékkal adhatunk oda egy pohár vizet egy arra rászorulónak. A karitatív tevékenységnek sokféle indítéka és formája van, de csak akkor lehet valós, akkor válik igazán élővé a reménység, ha a magunk életét is rendbe tesszük. Ha igaz reményem van, helyre kerülnek az élet dolgai – emelte ki. Mert imádkozni tudunk másért, de más helyett már nem.
Minden előadást kiscsoportos foglalkozás követett, amelyek során a csoportok a vezetők koordinálásával az előadók által feltett kérdésekre próbáltak választ keresni. A csoportok emellett közösen megoldandó feladatokat is kaptak.
A találkozón a KRISZ dicsőítő együttese, a Laudis, illetve a találkozó önkéntes muzsikusai teljesítettek zenei szolgálatot, Techet Gábor pedig taizèi dallamokat tanított a jelenlévők számára.
A találkozó az Úrtól tanult imádság közös elmondásával zárult, mely emlékeztet: akár kereszt, akár csillag van a templomunk tetején, a mi Atyánk mindannyiunk számára ugyanazt tanítja.

Espán Rita

Forrás: karpataljalap.net