A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Tóháti KRISZ Alapszervezet tavaszi konfirmandus hétvégéje

Március 15-17. között került megszervezésre a Tóháti KRISZ Alapszervezet által a 2019-es év tavaszi konfirmandus hétvégéje, aminek a papi Agapé missziós központ adott otthont.  A környező falvak gyülekezeteinek konfirmandus fiataljai gyűlhettek össze, és érezhették együtt Isten közelségét. Ezen hétvége témája a küldetés volt.

A hétvége első napja egy igen kiemelkedő emléknap volt a magyarság számára, ezért a résztvevők kis kokárdákkal tiszteleghettek 1848 előtt, amelyet egész hétvégén viseltek. A szobák elfoglalása és a vacsora után evangelizációra került sor, melyet Cseresznye Albert Hetyen és Zápszony lelkipásztora tartott, aki elmondta az Istentől való küldetés fontosságát. A péntek esti játék egy rendhagyó honfoglaló volt, ahol három színre voltak felosztva a csapatok: pirosra, fehérre és zöldre. A csapatoknak különböző vicces és tanulságos kérdésekre kellett válaszolniuk. A játékban a piros csapat győzedelmeskedett, a másik két csapat tudásban és tapasztalatban lett gazdagabb így nem szomorkodott.

A szombat délelőtti előadást Barta Ferenc tiszteletes tartotta, aki személyes tapasztalatait is elmondta az Istentől kapott küldetéséről. A délutáni program, hogy lemozogjuk a kiadós ebédet, egy kincskeresős játék volt a faluban. Igéket kellett keresni különböző olyan helyeken, ami jellemző Papira. Előnyben voltak azok, akik sportos életvitelt folytatnak, mert olyan gyorsan kellett elvégezni a feladatot, amilyen gyorsan csak lehetett. A délutáni előadást Balázs Antal tiszteletes tartotta, aki bővebben kifejtette a küldetések lényegi részét. A munkatársak bizonyságtételeket tettek közöttünk, elmondva saját küldetésüket. Az estéhez érkezve Cseresznye Albert hétvégénk evangelizátora látogatok el hozzánk. Ahhoz, hogy még jobban megerősödj a küldetés tudatunk csend sétán vettünk részt.

Vasárnap a reggeli után Pataki Gábor tartott egy záró áhítatot, amely után a búcsú következett. Számomra azért olyan fontosak az ehhez hasonló hétvégék, mert itt megtapasztaljuk azt, hogy Isten olyan embereket állít mellénk, akik nem hiába vannak ott. Olyan barátok, akiket Ő ad nekünk. És ha messze lakunk is egymástól, Isten köt össze bennünket, mint testvéreket, és akár találkozhatunk többször egyes alkalmakon. Így tapasztalhatjuk meg Isten közelségét. Kívánom mindenkinek ezt az érzést!

 

Komári Petra

Mérce IV. Keresztyén Bál

2019. február 23-án megrendezésre került a Mérce KRISZ Alapszervezet IV. Keresztyén Bálja. A Bálnak az izsnyétei kultúrház adott otthont, ahová délután három órától érkeztek a fiatalok a környező, Mérce alapszervezeti falvakból, városból. Az alkalmat a helyi tiszteletes, Máté Richárd nyitotta meg néhány szóval, illetve Isten igéjével. Ezt követően Darcsi Dévid, frissen megválasztott alapszervezeti elnök vette át a szót néhány perc erejéig, amíg köszöntötte a fiatalokat, és az előadókat. Ezután pedig elkezdődött a program, melynek legelső lényeges pontja Urunk dicsőítése volt, melyet Horváth Gyuri és Figyász Gyuri ének- valamint hangszer kíséretében tehettünk. A dicsőítés után egy előadást hallhattunk, melynek témája Közösségben egymással és Istennel. Isten igéjét Nagy Szabolcs, guti lelkipásztor tolmácsolta a fiatalok körében. Arról beszélt, hogy ahhoz, hogy közösségről tudjunk beszélni, feltétlenül szükséges az ember és az Isten! Isten nélkül nincs közösség, nélküle csak „csordáról” beszélhetünk. Többek között elmondta azt is, mennyire fontos, hogy épülni tudjunk egymásra, ahogyan azt olvashatjuk az 1 Péter 2,5-ben!

Miután oltottuk lelki szomjúságunkat, következhetett a testi táplálék is. Az izsnyétei gyülekezet szeretetvendégségét élvezhettük, ami egy nagyobb szünettel volt összekötve. Ez idő alatt a fiatalok ismerkedhettek, beszélgethettek egymás között! Majd nagy örömmel fogadtuk Tihor Melindát és Szpacsinszka Katalint, akik különböző ismerkedős játékok levezetésével szolgáltak közöttünk. A játékok alatt jobban megismerhették egymást a jelenlévők, illetve nem mellesleg szórakozhattak is!
A játékot követte a táncház. A táncház levezetésére Nagy-Kelemen Krisztinát, beregszászi tánctanárt kérték fel, aki különböző magyar népi táncot mutatott be, illetve tanított számukra. Ezt követően sor került egy Szabad tánc elnevezésű programra, ahol a fiatalok modernebb zenékre táncolhattak. E program után a legbátrabbak jelentkeztek páros, illetve egyéni táncversenyre. Mindkét versenyszámban győzteseket hirdettek, bár azt szóvá kell tenni, hogy mindenki nagyon ügyes volt, és nagyon szoros volt a verseny! A legjobb táncos Bahus Bernadett, izsnyétei lakos lett, a legjobb táncos páros pedig meglepő módon két gáti fiú, Dzsezsenyák Patrik és Demeter András-Gergő lettek!

Az est lezárása képen kisorsoltuk az értékes tombola nyereményeket, melyek mindegyike gazdára talált. A legértékesebb nyeremény egy Ez az a Nap! koncertjegy volt, melyet egy izsnyétei lány vihetett haza. Az est legvégén az alapszervezeti elnök búcsúzott a fiataloktól néhány szóban!

Nelli Evelin Gelbics

Tóháti Keresztyén Bál

– találkozás, jókedv, üzenet és adakozás jegyében

Minden évben a farsangi időszakban kerül megrendezésre a Tóháti KRISZ Alapszervezet szervezésében a Tóháti Keresztyén Bál, immár 10. almalommal. Ebben az évben a Bátyúi Református Gyülekezet adott otthont e remek eseménynek. Az idei bál jótékonysági jelleggel rendelkezett, hisz a budapesti leégett református kollégium részére gyűjtöttünk adományokat.

A bál kezdetén a helyi munkatársak üdvözöltek bennünket, majd elmondák a délután menetét. Pataki Gábor a KRISZ alelnöke köszöntötte a fiatalokat és átadta Nagy Béla fő gondnok úr üzenetét. Kacsó Géza helyi lelkipásztor tartotta a nyitó áhítatott. A dicsőítést a helyi gyülekezet Ararát nevű együttese vezette. A gyülekezet nagy örömmel fogadott bennünket.

Mint minden évben az ifjúsági csoportok előadásaira került sor. Színes felhozatal tárult elénk. Voltak, akik a modern stílust követve kis videókkal készültek, volt pantomim, színdarab, élő klip, vers és egy remek eszperente fokozta a hangulatot. A zsűri az este későbbi részében kihirdette a legviccesebb, a legremekebb, a legtanulságosabb, legjobban felépített legmodernebb stbelőadásokat, melynek jutalmául emléklapokat és csoki csomagokat kaptak a tóháti ifik. Minden előadás kiemelkedő volt, és hasznos üzenetekkel párosult. A szervezők, a batyúi gyülekezet jóvoltából, a lelki táplálék mellett biztosították a testi táplálékot is számunkra.

Az este hátralevő részében Birta Zoltán vezetésével táncházra került sor. Eközben különböző játékok segítségével lett mindenkinek mosoly az arcán. Amikor már mindenki kitáncolta magát,tombola sorsolásra került sor. Az est búcsú szavait Baranyi András a Tóháti Alapszervez elnöke mondta el.

A jubileumi alkalom egyuttal az első jótékonysági bál volt, ahol összesen 7500 hr és 2000 Ft gyűlt össze. Az adomány jelképes, de annál fontosabb, hogy tudunk adni már fiatal korban is és tudjuk fiataljainkat arra tanítani, hogy „aki másokat felüdít, maga is felüdül” (Péld 11, 25).

Bagu Cintia

Isten életedre vonatkozó tervei, avagy a VII. Vándor-ifi Feketeardóban

Engedd, hogy Isten megvalósítsa életedre szóló terveit – olvastuk a meghívó plakáton, amely arra hívta a fiatalokat, hogy 2019. február 16-án újra összegyűljenek, és együtt dicsőítsék az Istent. Nem volt hiábavaló a készülődés és hívogatás a KRISZ Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKa) részéről, ugyanis ezen a szombati napon 45 fiatal találkozott Feketeardóban a környéknkülönböző falvaiból: Fertősalmásról, Nagypaládról, Tiszapéterfalváról, Tiszaújlakról, Tiszakeresztúrból, Feketepataról, Verbőcről, Szőlősgyuláról, Forgolányból, Fancsikáról, Nevetlenfaluból, Mezőváriból. Nagy szeretettel és kedves szavakkal fogadta a fiatalokat Peleskei Béla és Laskoti Réka a falu lelkipásztorai.

Megérkezés után a fiatalok megismerkedtek egymással és egy kis játék után meghallgatták az előadást, amelyet Bíró Kamilla, fertősalmási zenetanárnő, tolmácsolt a fiataloknak. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer. 29,11)- nem ismeretlen ez az ige. Amikor az ember eszébe jut ez az igevers és olyan történések folyamata van az életünkben, amikor feltesszük azt a kérdést: „Istenem neked ez a terved az én életemmel?” Mi Isten válasza? – Igen ez a tervem. Neki van egy nagyon jó terve, hogy ne jussunk kárhozatra, csak nekünk ezt el kell fogadnunk. Megvizsgálták a fiatalok, milyen életet is szeretne Isten szánni nekik: értelmes fiatalokká kell válni, akik be tudják osztani az idejüket, pénzüket, égni tudnak az Isten iránt és a szolgálata iránt. El kell gondolkodni, könnyű életet szeretnél, hogy semmit ne kelljen csinálni vagy vannak céljaid, amelyeket szeretnél megvalósítani. A fiataloknak egy kis cetlire fel kellett írni 5 olyan dolgot, amit meg szeretnének valósítani a következő 5 évben. Jó, ha vannak tervei az embereknek, csak tudjuk azt az Istenre bízni.

Az előadás után Deák István, nagypaládi GYEK munkatárs tett bizonyságot életével a fiataloknak, hogy ki az Ő életében Isten. A komoly rész után a fiatalok Bak Dávid vezetésével játszottak egy érdekes játékot, közben a feketeardaiak kedveskedtek egy kis szeretetvendégséggel. Minden fiatal feltöltődve indult útnak, mivel indulás előtt személyre szóló igehúzásban részesültek. Ha a te figyelmedet is felkeltette az alkalom, akkor gyere el a következő Vándor-ifire!

Közgyűlés

Február 9-én tartotta meg a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet soron következő közgyűlését. Az alkalmat Sipos József nyitotta meg áhítattal. Ezt követően a napirendi pontok felolvasása, illetve a mandátummal rendelkezők számbavétele következett.

A számbavétel után Kiss Bertalan tartotta meg a 2018-as év beszámolóját, amin elhangzott, hogy az elmúlt évben mintegy 45 kisebb-nagyobb központi és alapszervezeti ifjúsági alkalom került megrendezésre mintegy 3500 fiatal részvételével. Ezt követően a 2019-es év tervezett programjai kerültek bemutatásra, köztük kiemelve a június 30-án Beregszászban megrendezésre kerülő Lendület Református Ifjúsági Dicsőítő Napot.

A programok bemutatása után Végh Tímea ismertette a 2018-as év zárszámadását és a 2019-es év költségvetését. A mandátummal rendelkező jelenlévő KRISZ tagok egyöntetűen elfogadták a beszámolókat és a pénzügyeket.

Egyebekben Baranyi András ismertette, a nemsokára hivatalosan is elinduló, a KRISZ székházában megvalósuló Új Nemzedék Központ működését és programjait.

A közgyűlés imaközösséggel záródott, ahol a jelenlévők kiscsoportokban imádkoztak református egyházunkért és a kárpátaljai ifjúsági munkáért.

Kálmáncsehi Sánta Márton III. Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) február 5-én rendezte meg a Kálmáncsehi Sánta Márton III. Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek témája A keresztyén és tudományos élet- mint életpálya modell a XXI. században. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója, dr. Fodor Gyula rektorhelyettes, valamint dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője.

Szilágyi Mátyás köszöntőjében elmondta, a mai korban különösen is aktuális a keresztyén élet és a tudományos munka közötti egyensúly megtalálása, ezek összekapcsolása. Nagy Béla örömét fejezte ki azért, hogy a 90-es években megkezdett ifjúsági munka, a fiatalok hívő életre való nevelése meghozta gyümölcsét, hisz ma már ezek a személyek nemcsak az egyház életében vállalnak aktív szerepet, de a tudományos munkában is sikereket érnek el, sőt másokat is motiválnak. Dr. Fodor Gyula házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, míg dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője történészként idézte fel azokat a személyiségeket, akik reformátusként hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez.

A rendezvény nyitó áhítatát Sipos József, a KRISZ elnöke tartotta, aki az igazi Jézus-keresésre hívta fel a megjelentek figyelmét. A konferenciára ellátogattak a nagyberegi, nagydobronyi és péterfalvi líceum végzős diákjai, akik a szakmai előadásokon kívül hasznos tippeket kaphattak jövőbeli terveiket illetően is.

A plenáris előadást dr. Fodor Gyula, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese, a mezőgecsei református gyülekezet presbitere tartotta Keresztyén értékrend és a tudományos életpálya modell aktualitása a XXI. században. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szerepe az életpálya-modell megvalósításában címmel. Személyes életútját bemutatva mesélt továbbtanulásáról, szakmai fejlődéséről, karrierépítésről, melynek minden részében megmutatkozott Isten kegyelme. Előadásában kitért a beregszászi főiskola nyújtotta lehetőségekről, az intézmény szerepéről a karrierépítésben. A rektorhelyettes felhívta a jelenlévő középiskolások figyelmét arra, hogy érvényesülni, továbbtanulni és valódi életpályát elérni nemcsak külföldön lehet, hanem Kárpátalján is el tudjuk érni céljainkat.

A konferencia további részében szekcióülések következtek, ahol főiskolai diákok mutatták be kutatásaikat, előadásaikat.

A bölcsésztudományi szekció első helyezettjének Kiss Krisztina magyar szakos hallgatót, míg a matematika és gazdaságtudományi szekció legjobbjának Váradi Krisztiánt választotta a zsűri, aki jelenleg a főiskola angol szakos diákja, korábban a Nyíregyházi Egyetem hallgatója volt.

Keresztyén Gabriella

Tóháti sítúra

„Mert a hegyek megszűnhetnek… de hozzád való hűségem nem szűnik meg – mondja az Úr” 

Ahogy már több évben, idén is különleges élményekkel gazdagodtaktóháti vidék fiataljai. Ugyanis 2019. február 2-án kora reggel elindultunk meglátogatni, közel nyolcvan fiatallal a csodás Kárpátokba, annak viszonylag hozzánk közel eső részére, Polena vidékére. Az idei sítúra helyszíne Vedmezha síközpontja volt.

Miután megérkeztünk Bérés László szernyei lelkipásztor napindítóként az Ézsaiás próféta könyve 54 fejezetének 10 versét helyezte a szívünkre: „Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.” Kiemelte, hogy békesség legyen közöttünk mindenkor, mert Isten megbékítette magát velünk Jézus Krisztusban, s ennek a példának az alapján nekünk is legyen bizodalmunk Istenben és jó közösségünk egymással.

Rövid eligazítás után nagy lelkesedéssel kezdődött el a túra. Voltak, akik még most kezdték elsajátítani a síelés apró szösszeneteit (kicsit bukdácsolva), voltak, akik a sípálya legmagasabb pontjáról jöttek le síléccel a lábukon (ők már a többet tapasztaltabb, régi túrázók voltak). Akadtak a fiatalok, akik a snowboardozásban lelték meg örömüket. Mindazok, akik kissé megfáradtak, vagy éppen valami újat szerettek volna kipróbálni, lehetőségük nyílt az úgynevezett „fánk szánkót” is kipróbálni. A pihenéshez forró tea, szendvics és csokoládé társult, s ezek mellett a jókedv, beszélgetések és egymás szórakoztatása sem maradt el.

Élményekkel tele, új dolgok megélésével, örömmel, mérhetetlen hálával és békességgel a szívünkben indultunk el a haza felé vezető úton.

Istennek gazdag áldását kívánjuk mindazokra, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap! Isten áldja meg őket és családjuk életét!

Bagu Cintia

Tisztújítás a Mérce alapszervezetben

Az elmúlt vasárnap, február 3-án tisztújítàsra került sor a Mérce KRISZ Alapszervezetnél. Négy gyülekezet képviselői voltak jelen, közöttük Barta Attila fornosi és Máté Richárd izsnyéti lelkipásztor.
A szavazatok alapján a Mérce új elnökkel kezdi a 2019-es évet, Darcsi Dévid, fornosi ifivezető személyében. Az alelnök pedig Végh Timi lett, aki többéves tapasztalatával segíti a Mérce szolgálatát. A közgyűlésen sor került egyéb feladatkörök kiosztására is.

Isten áldása kisérje szolgálatukat a következő évben is!

Gelbics Nelli Evelin

Ifjúsági vezetőképző vizsga

 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 2018 őszén egy négy alkalmas ifjúsági vezető képzőt indított, ahová 14 lelkes fiatal jelentkezett. A képzős során többek közt előadásokat halhattak a szolgálatra való elhívásról, bibliatanulmányozásról, a mai fiatalok kórképéről, a lel kigondozás alapjairól stb.

2019. január 26-án vizsgát tettek a képzés résztvevői. Először írásbeli feladatot kaptak a képzés során elhangzott előadások alapján. Majd szóbeli feladatot kaptak, amit kiscsoportban kellett teljesíteni. A vizsgát mindenki sikeresen teljesítette, aminek elismeréséül a résztvevők oklevélben részesültek.

Szikra hétvége

Gyülekezett live: Élőben-élővé

  1. november 16-18. között a Csonkapapi Missziós Központban került megrendezésre a Tóháti KRISZ Alapszervezet közkedvelt hétvégéje a Szikra Ifjúsági hétvége, amely a Gyülekezet live: Élőben-élővé címet viselte. A hétvége célja az volt, hogy a fiatalok rájöjjenek, hogy milyen egy élő gyülekezet és hogy hogyan tudják saját gyülekezetüket élővé tenni.

Keresztyén Eszter nyitó áhítatában elmondta, hogy a hívő ember megmaradásához, szükséges, hogy a keresztyénség négy alappilére meglegyen, azaz az ige olvasása, imádság, közöség és a szolgálat. Ezzel a lendülettel kezdtük el hétvégénket

A hétvége evangelizátora Arany Barbara a Debreceni Egyetemi Gyülekezet lelkipásztornője volt. A péntek esti evangelizációjában kihangsúlyozta, hogy egy közösség akkor lehet élő, hogy ha a tagok benne élők. Egy közösségben annyira vagy élő, amennyire vágysz az Istennel való kapcsolatra. Majd az esténket táncházzal zártuk.

A szombat reggeli áhítaton Pataki Gábor a KRISZ alelnöke elmondta, hogy mindannyióknak meg van a saját feladata, a saját helye a gyülekezeteinkben. Szontágh Szabolcs a délelőtti és délutáni előadásai által, arra buzdított bennünket, hogy merjük közösségbe tartozni. Az embernek szüksége van a közösségre, hisz az által tudd a legtöbbet fejlődni. Ahol megtaláljuk az Istentől jövő küldetésünk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mi is az valójában, ahhoz személyes növekedés kell.

A csoportbeszélgetést követően, ahol a fiatalok megoszthatták egymás között a tapasztalataikat a gyülekezeti életben töltött örömeik, kihívásaik kapcsán, jöhetett a testi táplálék. Délután folyamán pedig gyakorlatban elmélyíthették a szolgálatban megtapasztalható keresztyén életet. A feladat az volt, hogy a helyi gyülekezetet meglátogatva a fiatalok egy része az idősekhez ment el beszélgetni (diakónia), másik része pedig a fiatalokat és a családjaikat hívogattak az esti evangelizációra (misszió).

Az est evangelizáció ezúttal a csonkapapi református templomban volt megtartva. Ide várták a szervezők a helyi fiatalokat, illetve az idősebb testvéréket is. A programhoz kapcsolódott a Laudis együttes dicsőítése, valamint a két bizonyságtétel. Az alkalom megkoronázása az úrvacsora osztás volt. Ezek a programok (misszió, diakónia, úrvacsora, igehirdetés) kiábrázolták az élő egyház fontosabb jellegzetességeit. Az úrvacsorát követően csoportbeszélgetés formájában lett átbeszélve mindazon élmények, melyek az este folyamán, valamint a korábbi tapasztalatok alapján éltek a résztvevőkben.

A következő nap reggelén Keresztyén Károly tiszteletes tartott programzáró áhítatot, ahol a Krisztus testének tagjai bibliai hasonlatot támasztott alá egy tanulságos történettel, mely bemutatja, hogy minden testrésznek fontos feladata van.

Bízunk benne, hogy Isten munkálkodása által a fiatalok gyümölcstermő életet élnek majd a saját gyülekezeteikben is, így egy élő helyen tudnak életet közvetíteni.

Bagu Cintia, Tóháti KRISZ Alapszervezet munkatársa