A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

TiBorKA Vándorifi: Te egyedi vagy?

Mindnyájan egyediek vagyunk! Vajon tényleg így van ez? Igen!- felelhetik azok a fiatalok, akik 2019. szeptember 28-án Fancsikán voltak a IX. TiBorKA Vándorifin, melyet Deák István, nagypaládi ifivezető és misszionárius tartott. A szervezők mindig próbálnak olyan előadókat meghívni, aki életükkel bizonyságot tudnak tenni.

Az alkalom egy kis játékkal kezdődött, mely megmutatta, hogy mennyi lehetősége van 1-1 embernek, illetve mennyire egyediek vagyunk (különböző színű slime tanulmányozása). Az előadásból megtudtuk azt is, hogy a gonosz minden ember gyengeségét ismeri, még ha úgy gondoljuk, hogy nekünk nincs, akkor is. Az ember az életében sok mindenen keresztülmegy, dombokon, völgyeken, hegyeken Gondolkozz el, hogy te most hol vagy és mit csinálsz? Van, hogy úgy gondolod, hogy most minden rendben megy az életedben, de egyszer csak rájössz, hogy mégsem. Isten mindig figyelmeztet, csak te nem figyelsz oda. Most figyelj oda Rá! Istennek különleges terve van veled, csak engedd, hogy megvalósítsa. Mit csinálsz most? Buzgólkodsz az Úrért? Énekelsz? Tengsz-lengsz? Válassz még ma!

Az előadás után Nagy Zoltán, feketepataki fiatal, aki a Nagyberegi Református Líceum nevelőtanára, tett bizonyságot a fiataloknak.

Az alkalmon énekszóban is dicsértük az Istent. Isten áldását legyen az előadókon, zenészeken, szervezőkön, fiatalokon.

A Fancsikai Református gyülekezet a közel 50 fiatalnak szeretetvendégséggel kedveskedett. Az ide érkezők indulás előtt igehúzásban vehettek részt, ahol külön-külön szólhatott hozzájuk az Úr igéjén keresztül.

„Fuss, Tóhát, fuss!” IV. Tóháti Sportnap

Szeptember 21-én reggel a nap is kisütött a tóháti falvak felett. Ezért még nagyobb örömmel vették fel a térség fiataljai a hátizsákjukat és indultak el a VI. Tóháti Sportnapra. Idén Bótrágy községében került megrendezésre a Tóháti KRISZ Alapszervezet sportnapja.

A napunk kezdetén a helyi vezetők köszöntötték a fiatalok, majd Pataki Gábor a KRISZ alelnöke a fiatalok szívére helyezte a Filippi 3,14-ben megírt igeverset: „de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”Kiemelte, hogy ez az igevers már a sportnapjaink jeligéjévé vált, hisz a futás szó egyszerre jelenti a sport szeretetét, valamint a lelki küzdelmet, ugyanis a keresztyén élet is lemondásokkal jár, fájdalmakat is át kell éljünk (elfelejtve), viszont a küldetésüknek neki kell feszülnünk és amit az Isten ránk bízott, azt nem emberi elismerés miatt, hanem Krisztus jutalmáért kell elvégeznünk.

A nyitó áhítatott Radvánszky Ferenc helyi lelkipásztor tartotta. A kereszt fontoságárról beszélt, elmondta, hogy a kereszt egy felosztott kör, összekötés. A kereszt által biztonságba lehetünk mindenkor. A plusz jelhez hasonlítva elmondta, hogy a mi kicsiny erőnkhöz az Isten hatalmas erejét kapjuk meg. Viszont a keresztet elfordítva egy szorzás jelet is kapunk, ami azt jelképezi, hogy az ember és az Isten ereje megsokszorozhatja a teljesítményünket.

Ezek után kezdettét vették a különböző sportágak: volt görkorcsolya, tollaslabda, röplabda, Toldi erőpróba, pingpong, frizbi, bicikliverseny, hulla-hopp, ugrálókötél, 1 perc és nyersz és a fiúk kedvence – foci. Mindenki megtalálta a számára megfelelő sportokat, amit a nap folyamán szeretett volna kipróbálni.

Mikor már a fiatalok kellően elfáradtak és sok dologban kipróbálták magukat, kezdetét vette az eredményhirdetés. A 2019-es év legsportosabb ificsoportja a bátyúi lett. A foci mérkőzésben a BHHB csapat, vagyis bátyúi, hetyeni, haranglábi és barkaszói összeállításban lett az első.

Bernáth Tamás lelkipásztor volt sportnapunk evangelizátora. Kihangsúlyozta, hogy a veszteségeinkből van kiút, ami Istenhez vezet. Fel kell ébreszteni a hitünket, s addig míg van rá lehetőség Istenhez fordulni. Az Úr örömöt és teljességet akar adni életünk során, melyet az áldásokban tapasztalhatunk meg.

A mi Urunk adjon mindenki számára örömökben gazdag, áldott életet! Legyen ezért a napfényes napért az Úré a dicsőség. Isten gazdag áldása legyen a segítők, támogatók és fiatalok életén!

Támogatónk:

KRISZ 7

Augusztus 4-10. között ismét megrendezésre került a KRISZ hét, azaz a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet ifjúsági hete. A táborban 60 fiatal vett részt, szervezőkkel és résztvevőkkel együtt. A hét az életünkben felmerülő döntő kérdésekről szólt, olyan témákat boncolgatott, melyek minden fiatalban felmerülnek, mint például párválasztás, szerelem, digitális világ, kereszténységünk hiteles megélése, világvallások vagy káros jelek és szimbólumok. Az előadások ezek köré a témák köré épültek, míg reggeli áhítatokon a különböző hit-típusokat vizsgáltuk meg, úgy mint botlatozó, anyagias, szolgáló, értetlenkedő és továbbállós hit. Az esti evangelizációkon Sipos Józseffel, a KRISZ elnökével kerestük a válaszokat arra a kérdésre, hogy mi végre élünk a földön, miért teremtettünk. Minden este meghallgathattunk egy-egy bizonyságtételt, amelyek megalapozták az evangelizációk hangulatát, s melyekből megtanulhattuk, hogy egy hívő ember élete sem mindig felhőtlen, de az Úr ott van, és átsegít bennünket a nehézségeken.

Természetesen a komoly előadások és áhítatok mellett sok egyéb színes programon is részt vehettünk. Minden előadás előtt együtt énekelhettünk és magasztalhattuk az Urat a dicsőítő csapattal. Az előadások után csoportmunka keretében kreatívan feldolgozhattunk egy-egy témát, a délutáni csoportbeszélgetések alkalmával pedig kis csoportokban megoszthattuk egymással tapasztalatainkat, kérdéseinket. Szabadidőnkben ismerkedős játékot játszottunk, vizes napot tartottunk, fát gyűjtöttünk az elmaradhatatlan tábortűzhöz vagy csak beszélgettünk, új barátokra tettünk szert.

A hét megkoronázása az utolsó esti imaséta volt, amikor mindenkinek lehetősége nyílt kicsit elcsendesedni, átgondolni dolgokat és reggelig beszélgetni.

Úgy vélem, mindannyiunk nevében kijelenthetem, hogy nagyon áldásos héten vagyunk túl, feltöltődve és megerősödve tértünk haza otthonainkba, és már most várjuk a következő ilyen alkalmat.

Szegő Viktória

A rendezvény támogatását köszönjük:

 

 

Kerékpártúrán a Tóhát ifjúsága

Immár hetedik alkalommal ült biciklire a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tóháti alapszervezetének ifjúsága, hogy két keréken hódítsa meg a kelet-magyarországi utakat. Az alkalom a Te-Kérj nevet viseli évek óta, mivel nem csak az izmokat feszítik meg a hívő fiatalok ezen a kiránduláson, hanem kitartással imádkoznak is. Napjaink rendszeres részeiként tartottunk áhítatokat és imaközösségeket.

Augusztus 4-én tizenhárom láthatósági mellényes, energiával teli fiatal gyülekezett Haranglábon. Igével indultunk és áldást kértünk útitársnak az első, és egyben leghosszabb útvonalhoz. Első állomásként Sárospatakot tűztük ki. Majdnem száz hosszú kilométeren keresztül vezetett az út a célig, és azon az estén különösen jól esett az alvás. Reggel látogatást tettünk a helyi teológiára és az intézmény múzeumába is betekintést nyertünk. Majd lelkes kis csapatunk Nyíregyházának vette az irányt, és nagyot csobbant a helyi Sóstófürdőbe. A harmadik naponta 40 kilométerre lévő Nyírbátorban meglátogattunk a református templomot. A kedves vendéglátás, és bőséges vacsora után Mátészalkán pihentük ki a fáradalmakat, és másnap Vásárosnamény felé gurult a kerekünk.  Összesen 250 kilométert tudhatunk a hátunk mögött.

Hogy miért érdemes hetedszer is vállalni a fárasztó kilométereket, az időjárás viszontagságait, és az út veszélyeit? Mert annak ellenére, hogy fizikailag lemerít, lelkileg és érzelmileg feltölt. Útközben találkozunk a táj szépségével, hűsölünk a medencékben, és nem utolsósorban az isteni jelenlét és egymás társasága az, ami még inkább gazdagítja az egyébként is élmény dús kirándulást.

Isten áldása kísérje a szervezők életutazását is!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effáta Ifjúsági Istentisztelet

  1. augusztus 4.-én az Effáta KRISZ alapszervezetünk ifjúsági istentiszteletet szervezett Kisdobronyban. Témája az Életrevalók címet kapta, hisz a hangsúlyt azokra a személyekre szerettük volna tenni, akik meghatározó szereppel bírnak a személyiségünk, hitünk formálásában.

A délutáni alkalom létszámban is családiasra sikeredett: 15 fiatallal együtt mélyültünk bele a témába. A programot Isten dicsőítésével kezdtünk énekben, majd Katona Magdolna, a kisdobronyi Református gyülekezetünk tagjának bizonyságtétele következett, benne kiemelve azokat a személyeket, akik nagyban hozzájárultak életének formálásához, hitének megerősödéséhez. Ezt Katona Viktória, A nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon lelkipásztorának szolgálata következett, aki azzal a bátorítással engedett el bennünket, hogy higgyük el: Istennek valóban célja van az életünkkel, amelye sokkal jobb, mint amit mi elképzelni tudnánk. A fiatalokat játékok is várták, majd szeretetvendégséggel, beszélgetéssel zártuk az alkalmat.

Istennek legyen hála a megvalósult alkalomért!

Kertész Boglárka

KRISZ Tini 7

Július 14. és 20. között ismét megrendezésre került a KRISZ tini hét. Ezen a héten közel 60 fiatal vett részt különböző településekről. A hét témája a Felülnézet volt, melynek keretében többféle előadást tartottak. Az előadásokon a táborozók az őket érintő dolgokról hallhattak: az életről, az internetezésről, a kommentelésről, a szolgálatról, az istentiszteletről, a közösségről.

Az előadások mellett közös játékok, éneklések, szabadidős programok voltak, melyek során a résztvevők jobban megismerték egymást és együtt töltötték az időt. Az előadások után csoportos beszélgetések keretében mindenki elmondhatta saját véleményét, tapasztalatait az adott témával kapcsolatban, valamint feltehette kérdéseit is. Esti evangelizációink József életének szakaszairól szóltak.

Ezek az alkalmak rendkívül áldásosak voltak, Istené legyen a dicsőség!

Képek IDE kattintva!

A rendezvény támogatását köszönjük:

 

 

V. Nagy pancsi

Az idei nyáron a Mérce KRISZ alapszervezete ötödik alkalommal rendezte meg a „Nagy pancsi” alkalmát, mely során ezúttal a dédai tóparton pihenhettünk 30 fiatallal. A fiatalok Fornosról, Dercenből, Gátról és Csongorról érkeztek, illetve néhányan Sárospatakról látogattak haza.

Amint megérkeztünk a fiatalok megcélozták a tó vízét a nagy hőségben. Mindenkinek jól esett ismerős arcokkal találkozni, kikapcsolódni, társasozni, szórakozni a hűvös vízben. Az első fürdést dinnyézés követte, majd nekiláttunk elkészíteni a bográcsost. Ezt követően ifjúsági énekeket énekelve hangolódtunk az áhítatra, mellyel Darcsi Dévid, a Mérce alapszervezet elnöke készült.

Az áhítat végére már megéhezett a társaság, így nekiláttunk a már kész bográcsos elfogyasztásához.

A program végéhez közeledve hálát adtunk Istennek azért, hogy bár az életünk tele van olyan dolgokkal, amik után rengeteget rohanunk, mégis lehetőségünk volt összegyűlni kis közösségünkkel és Isten igéje mellett, az általa alkotott természetben nyugalomra találni. Istené legyen a dicsőség, hogy lehetővé tette ezt számunkra.

15. Lendület

2019. június 30-án rendezte a 15. Lendületet a KRISZ. Kicsit más volt, mint a megszokott, hiszen sokkal több volt a dicsőítő zene, s elmaradtak a szemináriumok. De nem maradt el az áhítat (Zán Fábián Sándor püspök), bizonyságtétel (Bíró Benjámin) és az evangelizáció (Szanyi György). Köztünk volt a KRISZ együttes, a Peregrinus Project (Mátészalka), a Trinitas Band, a Laudis Band és Andelic Jonatán.


Köszönjük az ingyenes hangosítást a Eurithmics cégnek és a fénytechnikát a Kárpáthang-nak.
Istené legyen a dicsőség, hogy kb. 900 ember hallhatta Isten üzenetét mindezeken keresztül!

Fényképek IDE kattintva!

Videók IDE kattintva!

Támogatónk:

Konfirmandus Focikupa döntő

  1. június 5.-én sor került a KRISZ Konfirmandus Focikupájának döntőjére.

A kupára idén 16 csapat jelentkezett, akik négy selejtező lezajlása után nyolcan kerültek az elődöntőbe. Az elődöntőben két csoportmérkőzésben vettek rész, ahol a csoportelsők a kupáért, a csoportmásodikok pedig a harmadik helyért versenyeztek.

A döntő mérkőzést Asztély –Búlcsu- Kígyós vegyes csapata és Barkaszó konfirmandusai játszották, ahonnan Asztély –Búlcsu- Kígyós került ki szoros küzdelem után győztesen, így ők vihették haza a vándorkupát. A harmadik helyért Beregardó-Makkosjánosi vegyes cspata és Nagybereg mérkőzött, amit Nagybereg nyert meg.

Támogatónk:

„EGY KIS HAZAI”

Ezzel a címmel indított útnak egy programsorozatot a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet.
Kárpátaljáról tanulmányi, gazdasági, egyéb okok miatt gyülekezeti tagjaink, barátaink nagy része indult útnak. Vajon mi van velük? Hogyan viselik a sokszor kényszerűen választott új életformát? Sikerült-e új barátokat szerezniük? És legfőképpen: nem-e sérült hitük, hűségük, Istennel való kapcsolatuk?

Először a határ menti régiót, a szabolcsi részt vettük célba. Kisvárdán a gyülekezet vezető lelkésze, Százvai László nagy örömmel fogadta megkeresésünket! Kisvárda egy olyan helyszín, ami központi, könnyen megközelíthető helyen fekszik. Iskoláiban számos kárpátaljai diák tanul, a környékre pedig sok család telepedett át hosszabb-rövidebb ideje.

A várdai gyülekezet mindenben segítette az alkalom megszervezését, hirdetését! Oláh Szilvia beosztott lelkésszel végiglátogattuk a város bennlakásos iskoláit. Az igazgatók szívesen vették a kezdeményezést. Elmondták, hogy általában a kárpátaljai diákok engedelmesebbek, jó a magaviseletük. Úgy látják, hogy számukra a magyar öntudat inkább erőforrást jelent; az anyaországiaknak pedig kevésbé használják ki ezt az erőforrást.
Becslésük szerint 150 fő körül van az iskolákban tanuló kárpátaljaiak száma.

A március 28-án megtartott alkalomra tizenöt fiatal tudott eljönni, akik kimenőt kaptak a kollégiumból erre az időre. A beszélgetés során, Kárpátalja térképe alá állva kiderült, hogy a fiatalok szinte valamennyi járásból érkeztek a gimnáziumokba. A legtöbben azonban az ungvári, beregszászi és nagyszőlősi járásokból.

Legtöbbüknek a beilleszkedés könnyen ment: befogadó közösségeket találtak. Legnehezebben pedig a kolis élet szabályaihoz szoktak hozzá.

A 12-16 évesen gimnáziumokba került fiataloknak az otthon érzése, vágya és hiánya nagyon eleven. A szívük itthon maradt, és így nehéz bármiben teljes szívvel részt venni. Jeremiás könyve 17. részéből, a gyökereit a folyóvízig növesztő fa példájából tanulva ismertük fel, hogy a gyökerek ápolása, az Istenbe való kapaszkodás nélkül mindig terméketlen az élet. Krisztussal viszont soha nem a környezetünknek leszünk a foglyai.

A KRISZ elsősorban a fiatalok felé szolgál, de az alkalom adta annak a lehetőségét, hogy felnőtteket is meghívjunk. Közel harmincan gyűltek össze, elsősorban a kisvárdai gyülekezet tagjai. Tartalmas, sok személyes tapasztalatot és véleményt megosztó beszélgetés után az ige a szeretet nagy parancsolatát hozta elénk. Felemelő volt a közös imádság és ének! Úr Nikoletta, a kisdobronyi gyülekezt ifjúsági munkása vezetésével többek között „Mert a haza nem eladó…” versfeldolgozást a Mindig velem, Uram követte.

A fiatalokat és felnőtteket egyaránt szeretetvendégséggel vártuk. Jó volt, hogy legalább egy délutánra számunkra megszűnte a határok, és reménységgel néztünk előre Isten határtalan országa felé!

A kisvárdai alkalmat április 4-én, a budapesti nagytétényi úton megszervezett találkozó követte. Tizenöt egyetemista korú fiatal gyűlt össze egy kis hazaira. Nagyon tartalmas, gazdag életutak kerültek elénk a beszélgetés során. Mindegyik fiatal a mesebeli tarisznyába nem csak néhány hamuban sült pogácsát, hanem sok szeretetet, hűséget, hitet és tiszteletet hoztak magukkal. Tanulmányaikban, munkájukban ezek vezetik őket; életük meghatározó értékeinek tartják ezt. Számukra már nem kérdés, hogy ha kemény munkával is, de hitüket megtartva, családot alapítva, gyermekeket nevelve szeretnék élni életüket.

Megismerve őket, egyre nagyobb lett bennem a hála, hogy itt élhetek, Kárpátalján, ahol ilyen értékes fiatalok nevelődnek! Gyerekek, fiatalok felé való igei magvetést mégnagyobb erővel, több szeretettel és hűséggel kell végezni! Hiszen a mi kezünk nem mindig ér el utánuk- de Isten kezébe bárhol belekapaszkodhatnak.

Bernát Tamás ref. lp.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával.