A KRISZ program beszámolói negyedévekre bontva.

Kálmáncsehi Sánta Márton III. Tudományos Diákköri Konferencia

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) február 5-én rendezte meg a Kálmáncsehi Sánta Márton III. Fiatal Kutatói és Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek témája A keresztyén és tudományos élet- mint életpálya modell a XXI. században. A rendezvénynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

A konferenciát megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka, a Diakóniai Koordinációs Iroda igazgatója, dr. Fodor Gyula rektorhelyettes, valamint dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője.

Szilágyi Mátyás köszöntőjében elmondta, a mai korban különösen is aktuális a keresztyén élet és a tudományos munka közötti egyensúly megtalálása, ezek összekapcsolása. Nagy Béla örömét fejezte ki azért, hogy a 90-es években megkezdett ifjúsági munka, a fiatalok hívő életre való nevelése meghozta gyümölcsét, hisz ma már ezek a személyek nemcsak az egyház életében vállalnak aktív szerepet, de a tudományos munkában is sikereket érnek el, sőt másokat is motiválnak. Dr. Fodor Gyula házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, míg dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője történészként idézte fel azokat a személyiségeket, akik reformátusként hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez.

A rendezvény nyitó áhítatát Sipos József, a KRISZ elnöke tartotta, aki az igazi Jézus-keresésre hívta fel a megjelentek figyelmét. A konferenciára ellátogattak a nagyberegi, nagydobronyi és péterfalvi líceum végzős diákjai, akik a szakmai előadásokon kívül hasznos tippeket kaphattak jövőbeli terveiket illetően is.

A plenáris előadást dr. Fodor Gyula, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese, a mezőgecsei református gyülekezet presbitere tartotta Keresztyén értékrend és a tudományos életpálya modell aktualitása a XXI. században. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szerepe az életpálya-modell megvalósításában címmel. Személyes életútját bemutatva mesélt továbbtanulásáról, szakmai fejlődéséről, karrierépítésről, melynek minden részében megmutatkozott Isten kegyelme. Előadásában kitért a beregszászi főiskola nyújtotta lehetőségekről, az intézmény szerepéről a karrierépítésben. A rektorhelyettes felhívta a jelenlévő középiskolások figyelmét arra, hogy érvényesülni, továbbtanulni és valódi életpályát elérni nemcsak külföldön lehet, hanem Kárpátalján is el tudjuk érni céljainkat.

A konferencia további részében szekcióülések következtek, ahol főiskolai diákok mutatták be kutatásaikat, előadásaikat.

A bölcsésztudományi szekció első helyezettjének Kiss Krisztina magyar szakos hallgatót, míg a matematika és gazdaságtudományi szekció legjobbjának Váradi Krisztiánt választotta a zsűri, aki jelenleg a főiskola angol szakos diákja, korábban a Nyíregyházi Egyetem hallgatója volt.

Keresztyén Gabriella

Tóháti sítúra

„Mert a hegyek megszűnhetnek… de hozzád való hűségem nem szűnik meg – mondja az Úr” 

Ahogy már több évben, idén is különleges élményekkel gazdagodtaktóháti vidék fiataljai. Ugyanis 2019. február 2-án kora reggel elindultunk meglátogatni, közel nyolcvan fiatallal a csodás Kárpátokba, annak viszonylag hozzánk közel eső részére, Polena vidékére. Az idei sítúra helyszíne Vedmezha síközpontja volt.

Miután megérkeztünk Bérés László szernyei lelkipásztor napindítóként az Ézsaiás próféta könyve 54 fejezetének 10 versét helyezte a szívünkre: „Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad.” Kiemelte, hogy békesség legyen közöttünk mindenkor, mert Isten megbékítette magát velünk Jézus Krisztusban, s ennek a példának az alapján nekünk is legyen bizodalmunk Istenben és jó közösségünk egymással.

Rövid eligazítás után nagy lelkesedéssel kezdődött el a túra. Voltak, akik még most kezdték elsajátítani a síelés apró szösszeneteit (kicsit bukdácsolva), voltak, akik a sípálya legmagasabb pontjáról jöttek le síléccel a lábukon (ők már a többet tapasztaltabb, régi túrázók voltak). Akadtak a fiatalok, akik a snowboardozásban lelték meg örömüket. Mindazok, akik kissé megfáradtak, vagy éppen valami újat szerettek volna kipróbálni, lehetőségük nyílt az úgynevezett „fánk szánkót” is kipróbálni. A pihenéshez forró tea, szendvics és csokoládé társult, s ezek mellett a jókedv, beszélgetések és egymás szórakoztatása sem maradt el.

Élményekkel tele, új dolgok megélésével, örömmel, mérhetetlen hálával és békességgel a szívünkben indultunk el a haza felé vezető úton.

Istennek gazdag áldását kívánjuk mindazokra, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap! Isten áldja meg őket és családjuk életét!

Bagu Cintia

Tisztújítás a Mérce alapszervezetben

Az elmúlt vasárnap, február 3-án tisztújítàsra került sor a Mérce KRISZ Alapszervezetnél. Négy gyülekezet képviselői voltak jelen, közöttük Barta Attila fornosi és Máté Richárd izsnyéti lelkipásztor.
A szavazatok alapján a Mérce új elnökkel kezdi a 2019-es évet, Darcsi Dévid, fornosi ifivezető személyében. Az alelnök pedig Végh Timi lett, aki többéves tapasztalatával segíti a Mérce szolgálatát. A közgyűlésen sor került egyéb feladatkörök kiosztására is.

Isten áldása kisérje szolgálatukat a következő évben is!

Gelbics Nelli Evelin

Ifjúsági vezetőképző vizsga

 

A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 2018 őszén egy négy alkalmas ifjúsági vezető képzőt indított, ahová 14 lelkes fiatal jelentkezett. A képzős során többek közt előadásokat halhattak a szolgálatra való elhívásról, bibliatanulmányozásról, a mai fiatalok kórképéről, a lel kigondozás alapjairól stb.

2019. január 26-án vizsgát tettek a képzés résztvevői. Először írásbeli feladatot kaptak a képzés során elhangzott előadások alapján. Majd szóbeli feladatot kaptak, amit kiscsoportban kellett teljesíteni. A vizsgát mindenki sikeresen teljesítette, aminek elismeréséül a résztvevők oklevélben részesültek.

Szikra hétvége

Gyülekezett live: Élőben-élővé

  1. november 16-18. között a Csonkapapi Missziós Központban került megrendezésre a Tóháti KRISZ Alapszervezet közkedvelt hétvégéje a Szikra Ifjúsági hétvége, amely a Gyülekezet live: Élőben-élővé címet viselte. A hétvége célja az volt, hogy a fiatalok rájöjjenek, hogy milyen egy élő gyülekezet és hogy hogyan tudják saját gyülekezetüket élővé tenni.

Keresztyén Eszter nyitó áhítatában elmondta, hogy a hívő ember megmaradásához, szükséges, hogy a keresztyénség négy alappilére meglegyen, azaz az ige olvasása, imádság, közöség és a szolgálat. Ezzel a lendülettel kezdtük el hétvégénket

A hétvége evangelizátora Arany Barbara a Debreceni Egyetemi Gyülekezet lelkipásztornője volt. A péntek esti evangelizációjában kihangsúlyozta, hogy egy közösség akkor lehet élő, hogy ha a tagok benne élők. Egy közösségben annyira vagy élő, amennyire vágysz az Istennel való kapcsolatra. Majd az esténket táncházzal zártuk.

A szombat reggeli áhítaton Pataki Gábor a KRISZ alelnöke elmondta, hogy mindannyióknak meg van a saját feladata, a saját helye a gyülekezeteinkben. Szontágh Szabolcs a délelőtti és délutáni előadásai által, arra buzdított bennünket, hogy merjük közösségbe tartozni. Az embernek szüksége van a közösségre, hisz az által tudd a legtöbbet fejlődni. Ahol megtaláljuk az Istentől jövő küldetésünk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy mi is az valójában, ahhoz személyes növekedés kell.

A csoportbeszélgetést követően, ahol a fiatalok megoszthatták egymás között a tapasztalataikat a gyülekezeti életben töltött örömeik, kihívásaik kapcsán, jöhetett a testi táplálék. Délután folyamán pedig gyakorlatban elmélyíthették a szolgálatban megtapasztalható keresztyén életet. A feladat az volt, hogy a helyi gyülekezetet meglátogatva a fiatalok egy része az idősekhez ment el beszélgetni (diakónia), másik része pedig a fiatalokat és a családjaikat hívogattak az esti evangelizációra (misszió).

Az est evangelizáció ezúttal a csonkapapi református templomban volt megtartva. Ide várták a szervezők a helyi fiatalokat, illetve az idősebb testvéréket is. A programhoz kapcsolódott a Laudis együttes dicsőítése, valamint a két bizonyságtétel. Az alkalom megkoronázása az úrvacsora osztás volt. Ezek a programok (misszió, diakónia, úrvacsora, igehirdetés) kiábrázolták az élő egyház fontosabb jellegzetességeit. Az úrvacsorát követően csoportbeszélgetés formájában lett átbeszélve mindazon élmények, melyek az este folyamán, valamint a korábbi tapasztalatok alapján éltek a résztvevőkben.

A következő nap reggelén Keresztyén Károly tiszteletes tartott programzáró áhítatot, ahol a Krisztus testének tagjai bibliai hasonlatot támasztott alá egy tanulságos történettel, mely bemutatja, hogy minden testrésznek fontos feladata van.

Bízunk benne, hogy Isten munkálkodása által a fiatalok gyümölcstermő életet élnek majd a saját gyülekezeteikben is, így egy élő helyen tudnak életet közvetíteni.

Bagu Cintia, Tóháti KRISZ Alapszervezet munkatársa

Imaéjjel – 2018

Október 26-án a kárpátaljai református fiatalok a KRISZpontban gyűltek össze, hogy együtt imádkozzanak. Az idei imaéjjel témája a család volt. Zán Fábián Sándor püspök úr szavait Végh Tímea, a KRISZ munkatársa adta át a jelenlévőknek. A püspök úr arra biztatta a résztvevőket, hogy imádkozzanak a családjukért, barátaikért és “minden a helyére kerül majd a megfelelő időben”. A folytatásban Kiss Bertalan előadását hallhattuk, illetve lehetőség nyílt megismerni embereket, tanulni valami újat és imádkozni a családtagjainkért, a barátainkért és egymásért. Magunkba nézhettünk és átgondolhattuk, hogy mit is jelent számunkra Jézus és Isten. Kiscsoportos beszélgetésen megoszthattuk egymással, hogy a családjainkban mi a pozitív és negatív dolog, majd ezért közösen imádkozhattunk. Közben énekkel is dicsőítettük az Urat. Éjfél előtt úrvacsorát vehettük, melyet Balázs Antal lelkipásztor osztott ki.

A rendezvényen bár kevesen voltunk, mégis egy meghitt és tartalmas estét tölthettünk együtt. Az alkalmat egy közös imádsággal és a KRISZ himnusz éneklésével zártuk le.

Szűcs Noémi, munkatárs

Maradj talpon! ifjúsági hétvége

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer 29:11)

Október 19-21 között került megrendezésre a XI. Maradj talpon! ifjúsági hétvége a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) Tisza-Borzsa közi Alapszervezete (TiBorKA) vezetésével. Az eseménynek a Péterfalvai Református Líceum adott otthont. A családias alkalmon körülbelül 40 fiatal vett részt.

A hétvége központi témája az életcélok voltak, amelynek megtalálása minden fiatalt foglalkozat. A szervezők a témát három részre osztva próbálták boncolgotni, úgy mint a pályaválasztás, a párválasztás és a szolgálat. A hétvége programjának lelki része a megszokott módon volt felépítve: péntek és szombat este evangelizációs alkalomra került sor, szombaton reggeli áhítaton, fórumbeszélgetésen és előadáson vettek részt a fiatalok.

Az evangelizációs alkalmakat Sipos József, a KRISZ elnöke, a tiszekeresztúri és tiszaújlaki gyülekezetek lelkipásztora tartotta. Az igét mindkét este Jónás könyvéből hozta (Jónás 1:1-17, 3:10, 4:1-11). A próféta elkövetett hibáin – engedetlenség, bűnösök feletti ítélkezés, jogtalan harag – keresztül szólt a fiatalokhoz. A esti alkalmakon megtanulhattuk, hogy az üdvözítés és kárhoztatás jogát nem ruházza ránk az Úr, a mi dolgunk az, hogy az Ő útmutatása szerint éljünk. Ő mindig világos parancsot ad, nem ködösít, az Ő követésében nincsenek kiskapuk. Nem elég kívülről fújni a hitvallást, ahogy Jónás is tette, meg is kell élni. Nem lehetünk közönyösek azzal az életcéllal kapcsolatban, amit Ő ránk bíz. Lehet, hogy van okunk haragudni Istenre, de jogunk nincs. Az utolsó szó mindig az Övé, akinek szeretete és irgalma felülbírálhatatlan.

Szombat reggel Bodnár Miklós, a bátfai, botfalvai és pallói református gyülekezetek beosztott lelkésze tartott áhítatot, amelynek alapigéje az Apostolok cselekedetei kilencedik részében van megírva (ApCsel 9:1-19– Saul megtérése). A lelkész igemagyarázatában arról beszélt, hogyan lett a keresztyénüldöző Saulból Krisztust követő Pál apostol. A lelkész párhuzamot vont Saul vaksága ideje alatt Damaszkuszban eltöltött három napja és a fiatalok az ifjúsági alkalmon eltöltött három napja között. Saulnak ez a három nap elég volt arra, hogy gondolkodjon és hogy az élete teljesen megváltozzon. Az áhítattartó Anániás példáján keresztül, aki mielőtt megcselekedte Isten parancsát, emlékeztette az Urat Saul összes rossz tettére, arra buzdította a fiatalokat: ha Isten küld, akkor menni kell.

A hétvége témájának fényében szombat délelőtt Az élet sója címmel fórumbeszélgetésre került sor. A beszélgetés résztvevői Tamás Beatrix, Héder Zsuzsanna és Sütő Norbert voltak, a moderátor szerepét pedig Sipos József töltötte be. A beszélgetőtársak személyes példákkal tettek bizonyságot arról, hogy ők hogyan éltek meg egy-egy élethelyzetet, mi (ki) volt az, ami (aki) formálta és formálja, vezette és vezeti őket a már megtett és még előttük álló úton.

Délután, a délelőtti fórumbeszélgetés folytatásaként Kardos Ágnes nevetlenfalui segédlelkész előadása az ige fényében világította meg a témát, a személyes életőből hozott példákkal színesítve. Az előadás vezérvonalát a Jeremiás könyvében található ige adta: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám” (Jer 29:11,13). Lehet mindig csak a következő lépést fogod látni, de az biztos, ha itt vagy, Istennek terve van veled, igéje által vezetni és tanácsolni akar – mondta a teológa.

A fórumbeszélgetés és előadás után a résztvevők kisebb csoportokban beszéltek a hallottakról, kérdeztek, megosztották saját gondolataikat. Az igei alkalmakon és előadásokon túl a hétvége a fiatalok számára lehetőséget biztosított az ismerkedésre, pihenésre és szórakozásra is.

Héder Zsuzsanna

Ifivezető képző

14 lelkes fiatallal elindult a KRISZ négy alkalmas ifivezető képző programja.

Az első alkalom október 5-6. között került megrendezésre, ahol is Szeghljánik Péter Csonkapapi református lelkipásztora vezette a képzés bevezető részét, ahol is a szolgálatra való elhívásról és az ifjúsági munkáról beszélt két kimerítő előadásban.

A második alkalom 19-20. valósult meg, amin Kacsó Géza beszélt a Biblia tanulmányozásról, az ifjúsági óra felépítéséről és az ifjúsági órán kívüli ifjúsági alkalmakról.

Áldjuk az Urat – a sportpályán is. V. Tóháti Sportnap

Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a tóháti falvak találkozója a Tóháti KRISZ Sportnapon. 2018. augusztus 25-én a Beregsomi Református Gyülekezett adott otthont az eseménynek.

Jakab Attila helyi lelkipásztor nyitóáhítatával kezdtünk. A tiszteltes buzdította a fiatalokat a szabályszerű sportolásra, mert első sorban nem emberek miatt fontos a becsületesség, hanem mert Isten áldását úgy árassza ki ránk, ha az Ő akaratát követjük az életünkben, mindennapjainkban és a sportpályán is. Az áhítat után Pataki Gábor a KRISZ alelnöke köszöntötte az ifjúságot. Elmondta, hogy a KRISZ vezérigéje – „Ne mond, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová küldelek…” – ma is üzenet lehet a számunkra. Ugyanis a sportban, bármi féle megmérettetés közepette, akkor tudunk motiváltak, lelkesek és kitartóak lenni, ha tudjuk a küldetésünket. Isten nem csak ezen a sportnapon akar számunkra küldetést adni, hanem a gyülekezeteinkben, ifjúsági közösségeinkben, a KRISZ életében és a mindennapi szolgálatban. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével a rendezvény társszervezője, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében Fejes Norbert, valamint Demeter Róbert beregsomi iskolaigazgató.

A folytatásban mindenki megtalálhatta a számara megfelelőt. Volt foci, röpi, Toldi erőpróba, frizbi, görkori, bicikli verseny, futás, távolugrás, ugrókötél, hulla-hopp, pingpong, egy perc és nyersz ügyességi játék. Az időjárás a sportoknak megfelelő volt, így mindenki felfedezhette, hogy miben a legügyesebb.

A napunk zárásához érkezve a Laudis band férfi tagjai koncerteztek. Érdekessége az alkalomnak a dicsőítő csapat, mellyel példát mutattak, hogy a fiúknak is lehet minőségi módon énekelni, zenélni és így dicsérni az Urat.

Ezt követően az evangelizációhoz érve Mező Miklós lelkipásztor érkezett közénk, sportpéldákat hozva próbálta az ige üzenetét megragadni és rávezetni a fiatalokat Isten akaratára. Evangelizáció után eredményhirdetés következett. A focimérkőzésekben szinte minden faluból érkezett csapat, de a legügyesebb a bátyúi foci csapat volt. A nap folyamán a résztvevők saját maguknak és az ifijüknek szerezhettek pontokat. Idén a legsportosabb ificsoport címet a házigazdák, azaz a somiak nyerték el.

Legyen ezért a napért is az Úré a dicsőség, Ő áldja meg minden segítő, támogató és résztvevő életét.

Bagu Cintia, munkatárs

A programot támogatta társzervezőnk, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

„Evezz a mélyre és vesd ki a hálót” – Tóháti kenu- és bicikli túra

2018. augusztus 13-17 között a KRISZ tóhati alapszervezete ismét útnak indult. Az ide túra nem a megszokott rendjében folyt, mivel Dajka Csaba, Tiszabecs lelkipásztora felajánlásából egy kenutúrán is részt vehettünk. Nagy kíváncsisággal és kicsit remegő szívvel vágtunk bele.

A már hagyománnyá vált Te Kérj kerékpártúránkat sem hanyagoltunk, hisz csapatunk egyik része Tiszabecsig kerekezett hétfő délután. Vidám érkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat a Vidám Delfin Kempingben. A közel 60 km felkészített minket a másnapi evezésre.

Nagy izgalommal kezdtük el a keddi napot, mivel még sokunk által nem gyakorolt sportágat próbálhattunk ki. Megismerkedtünk a kenuzás szabályaival, jelmondataival és persze magával a kenuval és evezőjével. Négyfős csapatokra bomlottunk és az Öreg Túron folytattuk tovább a napunkat. A keddi vízitúránkon 12 km tettünk meg a vadregényes Sonkádtól Kölcséig. Kisebb akadályokkal néztünk szembe, de ezek csapataink épülését szolgálták. Szükség volt az összhang megteremtésére és az egymásra való odafigyelésre.

Szerda reggel már tapasztaltabban indultunk el. Az előző napi félelem már kíváncsisággá alakult át bennünk, hogy milyen akadályokkal is fogunk szembe nézni. A Kölcse – Túristvándi közötti kalandos szakaszon eveztünk 14 km-en keresztül. Nehezebb szakasznak bizonyult, mint az előző, mivel bedőlt fákon, nádasokon keresztül kellett mennünk. Ügyesen és bátrán mérkőztünk meg az előttünk álló akadályokkal. Mindezek mellett gyönyörű táj kápráztatott el bennünket.

Csapatunk egyik része tovább folytatta a kerékpártúráját és Vásárosnaményba kerekezett. Csütörtökön az Atlantika Vizi – vidámparkba látogattunk el, ahol egy élményekkel gazdag délutánt töltöttünk. A túránk péntek délelőtt ért végét. Voltak, akik Vásárosnamény – Barabás útvonalat kerekpárral tették meg.

Kerekezve-evezve sem feledkeztünk meg az Isten igéjéről. Turánk ideje alatt a Lukács 5. részének első 11 versét tanulmányoztuk. A bibliatanulmány alatt Jézus csodálatos halfogásának a történetén keresztül Péter elhívásáról, az Isten csodájáról, arról a „mégis”-ről érthettük meg Isten akaratát, amely az emberi reménytelenségen túl látja a hit és az Isten csodájának a lehetőségét. Péter látta, hogy Jézusban bízva olyat tapasztalt, amit korábban sohasem, s ez példa nekünk is, hogy minden körülményeink közepette Isten akarata szerint evezzünk a mélyre és bízzunk az Úr gondviselésbe.

Határtalan élményekkel dús, Isten áldásában gazdag túrát tudhatunk magunk mögött. Isten áldja meg a szervezők és családjaik életét. Egyedül az Övé legyen a dicsősség!

Bagu Cintia, munkatárs