Hírek és Beszámolók

dsc_1710

Közös nekifutás az évnek – tóháti munkatársképző

Jó pap holtig tanul – mondja az ismert közmondás. Bátorkodom kibővíteni az átélt élmények hatására, hogy minden Isten szolgálatában álló ember ugyanúgy holtig tanul. A Tóháti munkatársképzőn megtapasztalhattuk, hogy nem cdsc_1739sak a kezdő, hanem a gyakorlott ifivezetőnek is szüksége van új lendületre, és a régi ismeretek megújítására. 2017. január 3-án a Tóháti Alapszervezet szolgálói és ifimunkásai fejlődési célzattal gyülekeztek össze a Kaszonyi parókián. Az intenzív munkatársképző elsődleges célja a kezdő ifivezetők felkészítése és elindítása volt. Több mint húsz ifimunkás kezdte az évet ezzel a közös nekifutással.
Radvánszky Ferenc helyi lelkipásztor kezdőáhítata után Pataki Gábor előadása következett, amiben a vezetés szakmájáról hallhattunk. Az elmondottak alapján egy jó vezető megbecsül, fejlődik és fejleszt, célokat tűz ki, döntéseket hoz, kommunikál, motivál és felelősséget vállal. Mindezeken túl pedig fizikailag, mentálisan és lelkileg egészséges. Szeghljánik Péter, csonkapapi és kispapi lelkipásztor a leginkább elmaradhatatlan szükségletre hívta fel a jelenlévődsc_1722k figyelmét, miszerint az ifi vezetőnek minden esetben Krisztus által irányítottnak kell lennie úgy életében, mint az ificsoportjának vezetésében. Ezt követően Baranyi Eszter mélyítette el az ifjúsági munkásokat a lelkigondozás művészetében, hangsúlyozva, hogy a lelkigondozói beszélgetés mindig a lelkigondozó, a lelkigondozott és az Isten között zajlik. Hajdu Editke a kapcsolatteremtő ifjúsági munka öt hatékony elemét vázolta fel, amelyek követése eredményeként a fiatalok érezhetik az idetartozás biztonságát.
Pópé Flóra megmozgató és kikapcsoló játékai ráztak fel és tettek késszé a további tanulásra. Buda Olgi néni folytatta az előadók sorát, aki az igazi tanítvány tulajdonságairól és a szolgálatba való bevonásról beszélt. Tar Edina magáról az ifitartásról tartott előadást, és körvonalazott egy mérvadó ifi óravázlatot.
A sort Végh Tímea zárta, aki az önmagunk kiértékelésének fontosságát hangsúlyozta.
dsc_1710Másnap a kiadós reggeli után a képzés zárásaként Szeghljánik Péter felvázolta az utat, ami az igétől az ifi óravázlatig tart. Ismertette az esedékes akadályokat az úton, és irányokat ajánlott.Isten áldása legyen a szervezőkön, és adja az Úr, hogy a megszerzett ismereteket hasznosítani tudjuk!

dsc_1421

Közös szilveszterezés Béthelben: Mérce – Tóhát

Talán ez a cím jellemzi legjobban a Mérce és a Tóháti KRISZ Alapszervezetek közös munkáját, melyet 2016. december 31-én tapasztalhattunk meg. A rendhagyó alkalmunkon 65 fiatal vett részt, nem csak Kárpátaljáról, akik az évük utolsó és első napját is Isten közelében és más keresztyének között akarták tölteni.dsc_1421
Az érkezést követő programunk a díszítés volt. Helyszínül ismételten a jól megszokott Balazséri Béthel központot választottuk, ahol hozzá járultak a díszítéshez egy 3 méter magas és széles karácsonyfával, ami nagyon jól beleillett az elképzeléseinkbe. Mivel szabadkezet kaptunk a díszítéshez, kiéltük a fantáziánkat úgy a konyhában, mint a folyosón és minden közös teremben. A díszítést követően egy rövid köszöntő, program ismertetés illetve áhítat következett a Tóháti KA elnöke, Keresztyén Károly tolmácsolásában arról, hogy ne azt nézzük, ami mögöttünk van, hanem tekintsünk reménnyel a jövőre, ami Isten kezében van, a legnagyobb biztonságban.  És miután tápláltuk a lelkünket, a testünk is sorra kerül: közös vacsorát tartottunk abból, amit hoztunk, és mivel mindenki „elefánt adagokat” hozott, jutott 2-3 vacsira is. De persze vigyázni kell az alakunkra, még az év utolsó napján is, és a munkatársak indokait idézve „össze kell hoznunk az embereket és megteremteni a családias hangulatot”. dsc_1454

Közös szilveszterezés a  KRISZ-pontban: TiBorKA – BoTiKA

Közös szilveszterezés a KRISZ-pontban: TiBorKA – BoTiKA

„Értem adtad Jézust, a Bárányt!Hogyne ajándékoznál mindent nekem!”

Első alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet Tisza-Borzsa-Közi(TiBorKA) valamint Borzsa-Tisza-Menti(BoTiKA) alapszervezeteinek közös évzáró alkalma 2016. december 31-én. A rendezvénynek a KRISZ-pont adott otthont.